Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 30 juni 2014

Ascentienieuws Juli 30 juni 2014 / door Fran Tielemans

Ascentienieuws  Juli
30 juni 2014 / door Fran Tielemans

De eerste helft van 2014 is voorbij: tijd om balans op te maken

Nu de eerste helft van 2014 erop zit, is het een goed moment om even rustig te gaan zitten, en balans op te maken van de voorbije maanden. Het Jaar van het Paard heeft zeer veel beweging gebracht, zowel in ons als in onze buitenwereld. De afgelopen lente was voor velen een intens proces van dood en wedergeboorte. De kosmische 'getijden' – alle binnengestroomde energie van zon, maan, sterren en planeten in hun specifieke aflijningen – zorgden voor een zich herhalende beweging van samentrekking/spanning/'dood' en transformatie, gevolgd door 'geboorte' /doorbraak en ontspanning/integratie. We werden gepusht, tot in het extreme soms, om oude overtuigingen, verstarde denkpatronen, oude emoties los te laten, en waren zo in staat innerlijke doorbraken te realiseren.

Individueel en collectief hebben we op die manier veel ruimte gecreëerd, zodat nieuwe, hoger afgelijnde energieën kunnen indalen en integreren.

Ons lichaam is hard aan het werk


Ons lichaam is nog altijd bezig met 'bijbenen'. De overvloed aan kosmisch vuur heeft bij velen een onbalans veroorzaakt tussen water- en vuur-energie, waardoor we nu toe zijn aan de verfrissende lafenis van veel water, in elke vorm die mogelijk is. Wanneer we alert zijn op de veranderende energieën in ons lichaam, dan voelen we al snel intuïtief aan welke natuurlijke omgeving we op dit moment het meeste nodig hebben, dus welke omgeving ons het beste helpt de elementen in ons fysiek systeem in balans te brengen. Hetzelfde geldt voor onze voeding. In perioden dat er veel licht-instroom is, hebben we meer koolhydraten nodig dan anders, en dat mogen we onszelf dan ook zeker toestaan.

In de helft van Pluto-retrograde

De meest intense transformaties van dit jaar hebben we nu waarschijnlijk achter de rug. Maar omdat de sterk transformatieve invloed van Pluto retrograde nog niet is afgelopen (we bevinden ons in de helft van de retrograde), kan het nuttig zijn om even stil te staan bij onze eigen transformatie-beweging in de eerste helft van 2014.

Je kan hiervoor de volgende vragen gebruiken.

· Wat zijn de hoofdthema's voor mij geweest de afgelopen maanden?

· Kan ik de verschuivingen zien die ik in die thema's heb gerealiseerd?

· Op welke vlakken ben ik doorheen een grens (van beperkingen) gebroken?

· Waar ben ik uit mijn comfortzone durven stappen?

· Wat is het resultaat daarvan geweest?

· Welke thema's hebben de komende tijd nog wat extra focus nodig?

· Heb ik nieuw verworven inzichten al concreet kunnen toepassen in mijn dagelijkse leven, heb ik daadwerkelijk oude gedragspatronen kunnen veranderen in hoger afgelijnde?

· Welke inzichten kan ik nog meer in mijn dagelijkse leven gaan toepassen?

· Heb ik voldoende voor mezelf gezorgd de vorige maanden?

· Heb ik voldoende tijd voorzien voor ontspanning, vooral voor ontspanning van de mind?

· Heb ik voldoende aandacht gegeven aan de verwerkingsprocessen in mijn lichaam?

Toestaan en geduld hebben

Onszelf de tijd toestaan om alles in ons en in ons leven zich volledig te laten ontvouwen, en vooral geduld hebben met onszelf en met het hele proces, maakt ons leven veel makkelijker en eenvoudiger. Het idee loslaten dat iets ooit 'klaar' is, of 'afgewerkt', schept veel meer rust en ademruimte. Wanneer we aanvaarden dat we gewoon voortdurend verder schuiven in alle mogelijke thema's, dat we al die thema's in bepaalde periodes weer even opnemen en dan weer laten gaan, in een eeuwig durend proces van bewustzijnsverruiming en verlichting, dan voelt dat veel vrijer, lichter en losser dan wanneer we verstarren in het idee dat we op een bepaald moment 'klaar' zijn of moeten zijn met iets.

Het bespaart ons veel frustraties en ontgoocheling wanneer er dan toch weer bepaalde thema's plots opduiken, waarvan we dachten dat we er al lang klaar mee waren.

De rode draad is ontspanning

De rode draad, die loopt tot aan de Equinox in september, is ontspanning. Ontspanning van geest én lichaam, zodanig dat alle nieuwe frequenties goed kunnen indalen, we zo stelselmatig stap voor stap onszelf en ons leven kunnen aflijnen, en in ons concrete leven hier op aarde steeds meer onze 'hemel op aarde' kunnen realiseren.

Juli: healing, verandering en beweging

Juli heeft een onderliggende 5-vibratie. Dat betekent beweging, verandering, healing.

'Beweging' zal zich vooral laten voelen als een soort keerpunt, een periode waarin dingen die zich al aandienden de vorige maanden, zich nu effectief gaan doorzetten, zodanig dat we duidelijker veranderingen voelen, op welk vlak dan ook.

Het is een periode waarin we duidelijk zullen voelen of we op ons juiste spoor zitten, en overal waar dat niet zo is, we dit even duidelijk zullen voelen en zien, zodanig dat we het nog kunnen aanpassen voor de Equinox.

Maar algemeen zou er voor wie de voorbije maanden alle kansen op transformatie heeft aangegrepen, veel op zijn plek kunnen vallen deze maand.

Vernieuwing doorzetten of tegen muren aanlopen?

In elk geval zet de vernieuwing die zich al een tijdje aftekent in onszelf en rondom ons, zich helemaal door. Dat kan veel voldoening geven, wanneer we in ons hart volledige bereidheid hebben om te veranderen, om te vernieuwen. Maar wanneer die bereidheid er niet of niet helemaal is, kan er nog veel angst en weerstand opkomen. En de valkuil is om daar dan in te blijven hangen, waardoor we op de duur echt tegen onze eigen muren aanlopen. Tot we toch plots 'het licht zien', en inzien dat onze zielsstroom altijd voert naar en in grotere gemakkelijkheid, lichtheid, meer vreugde en innerlijke vrede.

Tijd nemen om volledig tot rust te komen, ontspanning en afstemmen op onze hogere wijsheid, de stille ruime plek in ons hart bereiken, helpt ons om weer in onze eigen unieke stroom te komen, en de bereidheid te voelen om gewoon verder te gaan en de sprong in het onbekende te wagen, in de vaste zekerheid dat er voor ons heel goed gezorgd wordt.

Genieten van de zegeningen van deze zomer, van deze tijd, van dit lichaam en dit leven, elke dag opnieuw.

Mooie zomer gewenst!

Keep the faith

Fran
http://www.maitreya.be/