Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 13 juni 2014

Ascensienieuws Juni 2 - 13 juni 2014 /door Fran Tielemans

Ascensienieuws Juni  2  
 13 juni 2014 /door Fran Tielemans

Een grote verschuiving kondigt zich aan 

Nu we de helft van het jaar naderen, blijft het energetische landschap van 2014 voor verrassingen zorgen. Na alle beroering van april en mei leken we een adempauze te krijgen. Ons lichaam kon tot rust komen, en mentaal en emotioneel belandden we in een synthese-periode. Maar nu razen krachtige zonnevlammen (3 X-vlammen op 2 dagen tijd, op 12 juni maar liefst 5!!! M-vlammen) weer als een schokgolf door het collectief, wat betekent dat er een grote verschuiving aan komt. Zeker wanneer we de hele context bekijken: de 22/4-trilling van juni, veel en krachtige zonnevlammen, de volle maan op 13 juni (06u), een zonnestorm dezelfde dag, 14 juni staat Mars vierkant met Pluto, het derde kardinale Grote Kruis dat dan opnieuw begint en loopt tot 25 juni, de verschuiving van de zonnewende op 21 juni (die een week voordien al begint door te werken), en dat alles met Mercurius, Neptunus, Pluto en Saturnus retrograde.

Nieuwe transformatiefase: een kruidige cocktail

Deze kruidige cocktail belooft dus explosieve energie, onverwachte gebeurtenissen en beroering. Gelukkig zijn we al voldoende bewust om deze nieuwe transformatiefase met open armen te ontvangen, in plaats van te verkrampen van angst. We zijn in staat om er de zegen en het doel van in te zien, namelijk verruiming van ons bewustzijn, nieuwe inzichten, herschikken van energieën, kansen op doorbreken van oude taaie patronen, vernieuwing en verandering. Alle Plutonische energie zorgt voor veel afbraak, maar er zijn een oneindig aantal energieën – en mensen - werkzaam die gestaag en ononderbroken werken aan vernieuwing en opbouw, en als we aandacht blijven hebben voor beide aspecten, en ons niet laten meesleuren door alle afbraakenergie – in onszelf, in het collectief en de wereld - , dan creëren we al veel makkelijker een balans in onszelf.

Onze fysieke, emotionele en mentale weerstand

In welke aspecten van onszelf en ons leven transformatie zich zal tonen, en hoe intens dit zal zijn, hangt af van vele factoren. Onze specifieke numerologische jaar- en maandtrilling geeft daar al een eerste indicatie toe, onze astrologische setting een tweede, waarbij het huis waarin Pluto stond in de geboortekaart hoogstwaarschijnlijk net die thema's weergeeft die opgepookt werden sinds de eclipsen en het Groot Kruis van april. Veel hangt ook af van hoe het gesteld is met onze fysieke, emotionele en mentale weerstand. Is ons lichaam niet in balans en zijn er (teveel) fysieke symptomen, dan vermindert dat ook de emotioneel/mentale weerstand. Gaan we emotioneel/mentaal door heftige fasen, dan vermindert dat onze fysieke weerstand. De mate waarin we in staat zijn om dagelijks ontspanning en innerlijke stilte te creëren, bepaalt mee hoe snel/makkelijk/ongehavend we doorheen transformatieve perioden bewegen.

De ceremoniemeester van dit hele proces

We kunnen ook even stilstaan bij het gegeven dat de meesten onder ons nu in deze cruciale tijden eindelijk leren wat we in vele vorige levens niet konden realiseren, namelijk het aarden (4) van hoge spirituele energie (22) in het hele lichaam en het gewone concrete dagelijkse leven. Spirituele groei en het laten indalen en integreren van spirituele energie werden vaak beleefd in besloten gemeenschappen, vaak celibatair. Nu leven we te midden van de maatschappij, hebben we relaties, beleven we alle aspecten die we als mens kunnen be-leven, en worden we getraind in het laten indalen van onze hogere spirituele lagen tot in onze aardester. Daar zijn we nu allen actief mee aan de slag, via het afwerken van zeer oude thema's die verdere aarding nog in de weg zitten. We doen dat laag na laag, tot de energie telkens weer wat dieper indaalt, dat wil zeggen: er weer wat meer innerlijke rust, vrede en ontspanning in ons hart, onze geest, ons lichaam en ons systeem komt. De ceremoniemeester van heel dit proces is ons Hoger Zelf, onze zielsbewustzijn samen met onze beschermengel (wiens benaming veel te beperkt is voor wat hij eigenlijk allemaal doet voor ons).

De zegen van een uitgebreid circuit van 'gezondheidswerkers

Het opduiken van al die ascensiesymptomen bij mensen overal ter wereld, is een duidelijke indicatie dat het licht steeds verder indaalt, dat het lichaam betrokken is bij heel het ascensiegebeuren, dat het zich bij elke instromende golf opspant, en zich dan opnieuw ontspant. We hebben de vorige decennia voldoende aansporingen van onze innerlijke leiding ontvangen om kennis en technieken te verwerven over het functioneren van ons fysieke lichaam, en om ons lichaam te helpen zich aan te passen aan de steeds hogere trilling van onze subtiele lichamen. We leren nog elke dag bij hierover. We hebben ook de zegen te beschikken over een uitgebreid circuit van 'gezondheidswerkers', alternatief én klassiek, elk met een specifieke specialisatie, met grote liefde voor 'de mens' en even grote kunde, dus we zijn echt goed omringd.

Checken van het eigen goed-voelen en wel-zijn

Een belangrijk thema bij velen is momenteel ook het omgaan met grenzen, het aanvoelen van de eigen aura en het eigen wezen, en het buiten zich houden van disharmonie uit de buitenwereld. Wat zich concreet neerzet door het steeds checken van het eigen goed-voelen en wel-zijn, het steeds aanpassen en voeden van al onze lichamen, en het zorgen voor ons zelf. Vanuit dat gevoed en 'heel' zijn kunnen we er zijn voor anderen, wanneer ze zélf aangeven dat ze wat extra begeleiding kunnen gebruiken, en vanuit een gemakkelijkheid, een vreugde en lichte helderheid. Overmatige bezorgdheid, een drang tot healen of de ander willen veranderen leidt alleen maar tot energielekken, frustratie en grote weerstand van die 'andere'.

Het vraagt veel alertheid, zelf-bewustzijn en gevorderde intuïtieve ontwikkeling om een gezond energetisch systeem te ontwikkelen, maar we zijn daar allen in aan het groeien, en we kunnen daar zeker in groeien in intense, drukke periodes. Wanneer we er te midden van chaos er toch in slagen om dagelijks tot ontspanning te komen en stilte in onszelf terug te vinden, al was het dan maar enkele minuten op onze dag, dan zijn we weer een stuk gegroeid in meesterschap.

De komende tijd

De komende dagen, met veel beweging en energetische verschuivingen (onrustig slapen, verteringsproblemen, irritatie, emotionaliteit, ...), kunnen we goed voor onszelf zorgen door voldoende rust, zuurstof, natuur, humor, ontspanning, water-energie, in welke vorm ook. Relativeren, de kleine onbeduidende dingen van het leven appreciëren. De schommelingen in energie, tijdelijke onbalans in emoties en/of gedachten en in het leven zelf aanvaarden. Meegaan met de stroom, ons laten dragen door de golven, en kijken naar onze innerlijke zon. Ons leven zo eenvoudig mogelijk maken, in alles de pure essentie ontdekken.
Ons ware zelf leven.

Keep the Faith

Fran