Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 juni 2014

April Bender's Hogere Zelf Boodschap - De Wedergeboorte - 18 Juni 2014

April Bender's Hogere Zelf Boodschap
De Wedergeboorte
18 Juni 2014
Een Hartelijke Felicitatie is op z'n plaats!!! Deze laatste maand heeft de aanvang van jouw prachtige wedergeboorte in/naar een verhoogde Multidimensionale Eenheid van Zelfstaat gezien (de inleiding om aan te trekken wat velen geacht hebben als het volledige Christus/Boeddha Bewustzijn of Ascentie). De grote inademingperiode van 27 mei doorgaand naar zo ongeveer 11 juni, bracht niet alleen enorme innerlijke Verschuivingen, Transformaties, en Herstructurering, maar ook een culminatie van de Resolutie, Terugwinning en het Ziel-Herstel Sequentieproces - voor jou alsook voor andere Strijders van het Licht. Voor ontelbare anderen die verweven zijn in het 5D-7D Collectieve Hogere Geest/Web van het Leven, is het sequentieproces nog maar net goed op gang gekomen. Maar voor diegenen van het eerste uur - (of de knooppunten van de Hogere Collectieve Geest/het Web) jullie tijd is gekomen, zoals jullie nu ongetwijfeld zullen weten.  
Jullie zijn gegaan van de zeer vroege dagen van het verloren/op drift zijn binnenin een grote zee van Zelf naar nu, stevig staande in het centrum van jullie eigen multidimensionale en/of veelzijdige DIAMANTEN BEWUSTZIJN. Jullie hebben nu meesterschap van deze "controle toren" positie, en kunnen moedwillig kiezen om door welk facet (venster) van jullie diamant (ziel) heen te staren op ieder gegeven tijdstip - of er zelfs misschien de gehele tijd doorheen te staren, aangezien alle van jullie uiteenlopende ziel fragmenten/incarnaties/parallelle zelven (aspecten van hun bewustzijn) op dit punt binnenin jullie bijna volledig teruggewonnen/geïntegreerd zijn en geestdriftig zijn om jullie tot dienst te staan, voor het grotere Geheel/Hogere Goddelijke Zelf. De verwezenlijking van het diamantachtige bewustzijn is ook symbolisch/indicatief van jullie verdere Kristallijne DNA activering, verdere lichamelijke veranderingen/transformatie/transfiguratie stimulerend en genererend. 
Deze verloren, vergeten, verhulde of parallelle aspecten van zelf, hebben zichzelf in alle ernst opnieuw aan jullie geïntroduceerd (via dromen en meditaties/visioenen) net voorafgaand aan de 12/13 juni Volle Maan/expressie fase begon. Het was ook gedurende deze tijd (op de rand/overlapping van zowel de in- als de uitademingfases) dat jullie fysieke lichaam door een zuiveringsproces van 4 dagen heenging, dat verschuldigd was aan de Tsunami (van Liefde) van binnen gutsend Licht/Informatie, de verdere herstructurering van jullie volledige lichaam/voertuig, en de culminatie van de Resolutie, Terugwinning en het Ziel-Hertel Sequentieproces. Niet te vergeten dat jullie ook bij diverse gelegenheden door jullie dagelijkse leven heen getest werden aangaande jullie bekwaamheid om jullie trillingsniveau hoog op een bepaald niveau, bepaalde frequentie te houden (in jullie pas gestructureerde staat) alsook werden jullie getest aangaande jullie onderscheidingsvermogen bij het maken van contact met parallelle/multidimensionale aspecten van zelf (opmerking: andere beïnvloedingen/entiteiten mogen proberen om te doen voorkomen dat zij op de één of andere manier aan je gelinkt zijn, om een link met jou te vestigen - dat wel of niet oké met jou mag zijn, maar zou je niet liever willen dat dat hoe dan ook een meer bewuste beslissing is?)
Dus globaal ja, heeft er zich HEEL VEEL genezing, beweging en groei voorgedaan en in een zeer, zeer korte tijd. Groeipijnen zijn als een resultaat alleen maar natuurlijk. Ik weet dat je het volledige spectrum van deze veranderingen binnenin iedere centimeter van je lichaam gevoeld hebt - op ieder niveau. En hoewel je bij tijden fysiek behoorlijk akelig was, denk ik dat je het ermee eens zult zijn dat het wel degelijk de moeite waard was, specifiek in contrast met hoe prachtig geïntegreerd, gecentreerd, sterk, geliefd en bekrachtigd jij je nu voelt. Je kunt jezelf letterlijk Thuis voelen.
Als een resultaat van dit gigantische innerlijke werk, WEET je wat je in TOTALITEIT bent, en ben je bezig te leren om iedere ziel/sterren familie vaardigheid, functie, ervaring en/of benodigde herinnering binnenin te herinneren, met het oog op het zo goed mogelijk te ondersteunen van zelf en anderen in iedere gegeven situatie. Hetgeen precies is waartoe je opgeroepen zult worden om te doen in de zeer nabije toekomst op een collectief/gemeenschappelijk niveau en als de huidige expressie/uitademingfase zich verdiept, zal je aangemoedigd worden om precies dat uit te oefenen, en meer. Wat er deze keer anders is, is dat jij je tijd nu wijzer door zult brengen en jouw hulpmiddelen wijzer zult gebruiken - want zoals je geherstructureerd hebt (en doorgaat dat te doen) zo werden jouw prioriteiten en perspectieven ook geherstructureerd/verschoven. Zoals je al kunt getuigen, beginnen vele nieuwe projecten, kansen, en wegen zich plotseling te openen om voor jou tot uitdrukking te brengen, mee te communiceren, of alles te verkennen dat je inademende en integreerde tijdens iedere inademing. Verken en deel de vele facetten en capaciteiten van jouw diamanten bewustzijn! Dit zal je niet alleen toestaan om volledig in, WORDING, te treden, alles te polijsten, te bezitten dat je bent bij Goddelijk Decreet maar ook zal de verdere voltooiing van het globale Sequentieproces van het Collectief verder ondersteunen/van brandstof voorzien, de 5D-7D Collectieve Hogere Geest/Web toestaand om verder te ontwaken - om bewust te worden van diens eigen recht, tenzij je vergeet dat je er een zeer krachtige knoop mee bent! Want het Collectieve Hart klopt gezond en waarachtig, het is de Geest die nu volledig moet ontwaken, en is daarom in het proces van het doen.
Zoals eerder omschreven, het laatste gedeelte van deze maand belooft om zelfs meer potentieel voor katalytische verschuivingen, veranderingen en/of transformatie te accumuleren - op zoveel niveaus, zowel individueel als collectief, dat het onmogelijk zou zijn om hen allemaal op te noemen. Het volstaat met te zeggen dat een aantal factoren, katalysatoren, of evenementen tevoorschijn zullen beginnen te komen en snel, zoals een sneeuwbal in omvang en intensiteit toeneemt, terwijl het Sequentieproces op een Collectief niveau echt in/naar een hoge snelheid stampt - letterlijk, alles is mogelijk terwijl meer momenten van collectief geen-tijd, geen afscheiding in een langere tijdsduur ervaren wordt. De grote tijd van verandering/transformatie/wedergeboorte is aanstaande!
Tot de volgende keer….
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
April Bender ©  -  http://aprilsairings.blogspot.nl/