Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 1 juni 2014

Aisha en de CC's - Korte Update aangaande de Energieën en de Bijeenkomst... - 1 Juni 2014

Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën

1 Juni 2014
Lieve vrienden!

De Constant Companions wilden dat ik deze update vandaag met jullie deelde terwijl we ons gereed maken om ons te verbinden om 21:00 uur Oslo tijd voor de Bijeenkomst van de maand rondom de Vijver:

"Zoals jullie al weten, zal deze avond een nieuwe fase van jullie mede-scheppende inspanningen beginnen, want als jullie wederom gaan zitten om je te verbinden, zullen jullie verbindende deuren gewaarworden die tot dusverre voor jullie verborgen gehouden werden, en via deze deuren, zullen jullie gecombineerde energieën op een zodanige manier beginnen samen te voegen en te vermengen, dat zij letterlijk dienst zullen doen om wat voor weerstand dan ook dat nog steeds waar dan ook in jullie systemen mag treuzelen weg te wassen. Want jullie worden werkelijk alsof jullie één zijn, en jullie zullen werkelijk vermengen in/naar een gebied van energetische bekrachtiging welke niet alleen jullie tot dienst zal zijn, maar ook deze gehele planeet. En dus zeggen wij weer uit naam van de Gehele Schepping, dank je wel voor dat wat jullie op het punt staan om te beginnen, want jullie staan op het punt om een kettingreactie op gang te brengen welke door het volledige menselijke ras heen zal vegen, en jullie staan op het punt om een kettingreactie op gang te brengen welke de lei schoon zal vegen van wat voor belemmeringen dan ook die in jullie weg staan.

Want als jullie gaan zitten om je te verbinden, triggeren jullie een signaal dat op diens beurt zal dienen om vlam na vlam aan te steken in een ingewikkelde maar duidelijke opeenvolging van gebeurtenissen die de één na de ander niet al te veel resultaat zouden kunnen lijken te zijn, maar wanneer zij bijeen geplaatst worden, er letterlijk voor zullen zorgen dat het oude kaartenhuis omver valt. Want jullie zijn de eerste trigger, het signaal om zoveel andere gebeurtenissen aan de gang te brengen die zullen helpen om alle van de oude structuren te ontmantelen, en niets dat niet trilt op deze nieuwe melodie waar jullie de toon voor zullen zetten zal in staat zijn om aan de zijde van het nieuwe te co-existeren. Want de stem die zal ontspringen vanuit dit koor dat jullie hebben samengesteld zal zuiver en waarachtig opklinken, en dit op diens beurt zal behulpzaam zijn om al diegenen mee te voeren met de gelijksoortige taak van het resetten van deze volledige planeet in/naar een frequentie die gunstig voor iedereen zal zijn.

Dus wij zeggen weer, weet dat jullie inspanningen zeer gewaardeerd zullen worden zowel van nabij als van verre, en weet dat jullie inspanningen letterlijk zullen weerklinken voorbij jullie blikveld van de verbeelding, en waar jullie naar mogen kijken als een eenvoudige kleine en vriendelijke samenkomst welke jullie en een kleine groep van gelijkgestemde mensen met elkaar verbindt, is in feite een zorgvuldig georkestreerd evenement van een formidabele afmeting, in gang gezet door de Gehele Schepping met het oog op het in gang zetten van de finale, het definitieve hoofdstuk van het oude, en om het begin van het nieuwe aan te kondigen."

Het is met veel vreugde en verwachting dat ik jullie allemaal verwelkom bij dit prachtige evenement! Ik zie jullie allemaal over een paar korte uren.
Liefde, Licht en dankbaarheid van mij, Aisha

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com