Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 19 juni 2014

Aartsengel Zadkiel - "Transcendentie" - 18 Juni 2014 / Fran Zepeda

Aartsengel Zadkiel
"Transcendentie"
18 Juni 2014 / Fran Zepeda
Groeten kameraad reizigers in/naar de 4de Dimensie en daaraan voorbij. IK BEN Zadkiel, jullie gids bij het transformeren van jullie energie in/naar de zuiverheid van de hogere dimensies. Ik sta bij jullie en naast jullie in dit streven terwijl we ons samen inschepen, de hogere dimensies verkennend tot in de zuiverste graad.  
Ik help jullie om alle onzuiverheden te absorberen en hen te transmuteren als zij ruimte maken voor meer zuivere energie om in jullie Lichtlichamen te blijven. Ik verzoek jullie om in deze hogere aspecten van jullie zelf te blijven, in de zuivere energieën van jullie Ware Goddelijke Essentie, en om alle onzuiverheden te verwelkomen zichzelf aan jullie te laten zien en dus verlicht en getransmuteerd te worden om voor jullie Opkomst in/naar de hogere dimensies de weg vrij te maken.
Ik Ben jullie gids, Ik Ben jullie voorbeeld en Ik Ben jullie spiegel voor de complete transcendentie als jullie de overblijvende onzuiverheden van de 3de Dimensie opruimen om jullie toegangspoort naar de 4de, 5de en Hogere Dimensies te vinden die wachtende en open zijn voor jullie transcendentie.
Neem deze opbouwende Zonnewende energieën en gebruik hen nu, dierbaren. Sta hen toe zich te vermengen binnenin jullie en om jullie hart en jullie cellen te vullen met zuiverheid terwijl jullie de Violette Vlam van zuiverheid en transmutatie aanroepen, alle sporen van weleer wegwissend, alle sporen van wat eens was, van wat het gewoon was om jullie te definiëren. 
Zie nu de heldere spiegel van jouw bestaan - De heldere zuivere essentie van jouw bestaan. Schakel nu over naar die versie van jezelf, dierbaren, want het is tijd. Voel de zuiverheid en overzichtelijkheid van jou, van al jouw aspecten, van jouw IK BEN Aanwezigheid nu afdalend en jouw bestaan overspoelend, van jouw goddelijke gewaarwording van jezelf, jouw ware zelf, voor eeuwig en altijd, dierbaren.
Ik neem jullie nu op een kleine reis mee. Omvat en gebruik deze krachtige energie van de binnenkomende Zonnewende toegangspoort en raak het aan, voel het, en verwelkom het als je ware gids naar Transcendentie. Voel de heldere zuiverheid van de energieën en sta hen toe jou te infiltreren, om je te verzadigen, om je op het pad te brengen van de minste weerstand naar zuivere Liefde en Harmonie en Balans en Vrede.
Jullie zijn gereed, dierbaren. Jullie zijn erop voorbereid. Sta het gewoon toe. Zit ermee in rustige stille momenten van onschuldige nieuwsgierigheid en acceptatie van je nieuwe identiteit, welke nu meer en meer duidelijk voor je wordt. Het gaat niet altijd duidelijk zijn, maar als je het dus wilt, zal het zo zijn.
En dus is deze reis, waarop ik jullie meeneem, om jullie vertrouwd te maken met jullie Nieuwe Zelf, jullie brede uitbreiding van energie en vernuft dat alles rondom jullie heen aanraakt. Sta het toe om alles rondom jullie heen aan te raken, om jullie inzichten/gewaarwordingen nu te kleuren, deze heldere zuivere energie van Transcendentie, van de aankomst in de hogere dimensies. Ik neem jullie nu met mij mee daar naartoe.
Voel er de zuiverheid van. Voel er de zachtheid van, voel er de hoogste trilling van. Dit gevoel is niet nieuw voor jullie. Want jullie ervoeren het als jullie standaard vele eonen geleden. Dus raak er weer vertrouwd mee. Leef er weer in en laat jezelf niet in de steek. Analyseer het niet, maar sta het gewoon toe om je over te nemen als je in jouw stille momenten zit en verfraai jezelf ermee.
Ik geef je een klein gebed om te gebruiken als je rustig in jouw meditatie zit, terwijl je bekend raakt met je Nieuwe Zelf:
   “Ik verwelkom mijn hogere aspecten, ik verwelkom mijn IK BEN Aanwezigheid, ik verwelkom mijn Christus Bewustzijn, ik verwelkom Liefde in iedere cel van mijn lichaam en sta de trilling toe van elk van mijn cellen om zich af te stemmen op de zuivere essentie van mijn Ziel, op de zuivere essentie van de Bron, en ik verwelkom en raak gewend aan de hogere trilling dat dit omvat, nu en voor eeuwig, en in dit Nu Moment van zuivere Liefde Essentie, dat nu ieder deel van mij beïnvloedt, iedere cel van mijn lichaam, iedere fractal van mezelf, ieder aspect van mezelf, terwijl ik met het geheel van mij versmelt, nu en voor eeuwig.
    IK BEN afgestemd op de Bron en ik wen mezelf aan deze trilling, nu en altijd, en in dit Nu Moment, nu en voor eeuwig.
     IK BEN zuivere essentie, IK BEN Bron Essentie, IK BEN compleet en volledig in mijn ervaring van de Bron, nu, voor eeuwig en altijd en in dit Nu Moment."
Voel nu de zuiverheid van deze invocatie en ben er nu mee met jouw binnenkomende adem en met jouw uitgaande adem. Adem met de Bron, BEN de Bron, nu en voor eeuwig, volledig en altijd.
Voel jezelf nu bewust worden van iedere cel die tot leven komt en helder straalt in jouw nieuwe Zuiverheid en Goddelijke Essentie welke altijd van jou geweest is. Voel het uitstijgen boven de dieptes waarin jullie geleefd hebben sinds jullie Val in de lagere dimensies, en eis jullie rechtmatige essentie en identiteit op als zuivere heldere Zielen van Goddelijkheid, harmonieer met de Bron en kom er binnenin tot leven.
Namasté
IK BEN Zadkiel, tot uw dienst.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
©2014 Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com  www.ouremergingdivinity.com