Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 21 juni 2014

Aartsengel Michael De Overgangen van Deze Tijd 19 Juni 2014 / Natalie Glasson

Aartsengel Michael
De Overgangen van Deze Tijd
19 Juni 2014 / Natalie Glasson

Met de aanwezigheid van Liefde ontwaakt de opkomst van de Godin om waardevolle en heilige wijsheid van de Schepper voort te brengen om de Aarde en de mensheid meer volledig te activeren en te inspireren, zodat talrijke energetische sleutels en codes voortgebracht worden om te erkennen en om begrepen te worden. De trilling van de Godin heeft de kracht om talrijke energieën en het bewustzijn van de Schepper binnenin de mensheid en de Aarde te activeren, alsof een onophoudelijk reactie- en activeringsproces zich voordoet welke een reeks van florerende energieën en wijsheid creëren om de ascentie van iedereen te ondersteunen. De trilling van de Godin brengt Haar eigen wijsheid voort welke binnenin Haar trilling vastgehouden wordt sinds de onderdrukking van de Godin, maar Zij heeft ook de macht en is de trigger van de ontwaking van andere nieuwe energieën, alsook om te handelen als een trigger voor innerlijke gebieden van bewustzijn om op de Aarde geabsorbeerd te worden.

Deze tijd op de Aarde is waarlijk heilig aangezien ieder wezen een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe Aarde en een Hemels bestaan aan het vormen is. Zelfs diegenen die zich nog steeds vasthouden aan het oude tijdperk waar oordeel, haat, geweld en afscheiding geaccepteerd werden als manieren van leren en kansen om een diepere verbinding met de Schepper te verkrijgen. Iedereen op de Aarde is diens wezen nu aan het zuiveren en dit mag diverse jaren nemen om een stadium te bereiken wanneer het focussen op het zuiveren niet langer meer nodig is aangezien het zich op een natuurlijke wijze en automatisch voor zal doen. Ieder persoon op de Aarde zeeft door diens energieën heen en zij beslissen wat er nodig is en wat er niet langer meer vereist is, zelfs met het bewustzijn van wat er niet langer meer getolereerd kan worden en wat het aan zelf en anderen zal verlenen. Terwijl het bewustzijn van de mensheid uitbreidt, begint aldus iedereen om anderen bij hun zoektocht mee te tellen naar de erkenning en de belichaming van de Schepper, dus worden de schakels binnenin het algemene bewustzijn van de mensheid en tussen de harten sterker. 

Hoewel vele mensen misschien bezet mogen raken met het zuiveringsproces en met het voorbereiden van hun werkelijkheden en wezens, zijn er ook talrijken die hun werkelijkheden vormen in overeenstemming met hun verbinding met, en ervaring van de Schepper. Dit betekent, dat er velen zijn die het opperste Licht van de Schepper door hun wezens en creaties heen voortbrengen om op de Aarde verankerd en ervaren te worden. Dit is dus een magische tijd van het verkennen van de Schepper, omdat de verkenning plaatsvindt binnenin jouw wezen en je jouw werkelijkheid kunt kneden en vormen vanuit jouw verbindingen en ervaringen van de Schepper.

Aangezien oude sleutels, energieën, activeringen, patronen en codes terzijde geworpen worden welke niet langer meer nodig zijn, verschuift en verandert de reis van ascentie aldus voor iedereen terwijl nieuwe energetische sleutels, activeringen, patronen en codes naar het oppervlak komen om van dienst te zijn in het huidige moment van ascentie. Veel van waar ik over spreek mogen jullie niet opmerken totdat jullie terugkijken op/naar jullie werkelijkheid en de mensheid, dan zal je de verschuivingen die zich voorgedaan hebben opmerken, specifiek in de komende jaren. Het is werkelijk de dageraad van een nieuw tijdperk, de dageraad van de ervaring van onvoorwaardelijke Liefde op Aarde.

De opkomst van de trilling van de Godin maakt de weg vrij voor andere trillingen van Licht van de Schepper om in/naar de Aarde en jullie wezen te stromen, ondertussen een heilige ruimte binnenin jullie wezen creërend voor jullie waarheid om te activeren. Het is bijna alsof de trilling van de Godin jouw ziel binnenin jouw hartchakra in/naar een schoot of Licht incubator keert. Jouw ziel zal en is bepaalde, unieke en toepasselijke trillingen aan het verzamelen vanuit de grote rijkdom van jouw ziel, het Universum en de Schepper brengen hen naar het oppervlak en naar de voorgrond van jouw hartchakra waar zij vastgehouden en gevoed/gekoesterd zullen worden in het Licht en de Liefde van jouw ziel, totdat zij gereed zijn om in/naar jullie werkelijkheid te projecteren voor jullie volledige ervaring. Dit betekent dat de manier waarop je jouw werkelijkheid waarneemt zal veranderen, jouw spirituele vaardigheden zullen zich dramatisch ontwikkelen en de energieën die je ervaart zullen verschuiven en aldus jouw werkelijkheid op een positieve manier beïnvloeden terwijl de ziel een grotere verantwoordelijkheid neemt met het projecteren van diens goddelijkheid. 

Het is in waarheid dat een geheel nieuwe wereld zich binnenin jouw wezen aan het vormen is, gevoed en geïncubeerd wordt tot aan de meest geschikte tijd van projectie. Een geheel nieuw aspect van jezelf wordt ook geïncubeerd en zal tevoorschijn komen. Het proces is geleidelijk dus mag je de verschuivingen zelfs niet opmerken zich voor te doen, maar het is belangrijk om accepterend van verandering in al diens vormen en manifestaties te zijn, specifiek de veranderingen in jouw persoonlijkheid, karakter en reacties aangezien deze eerst zullen verschuiven om goddelijk meer uitgelijnd te zijn. Jouw ziel schenkt het leven aan zoveel in deze tijd dat het belangrijk is om gecentreerd te blijven door jezelf toe te staan jouw aandacht terug te brengen naar de liefdevolle trilling van jouw hartchakra en volledige wezen met ieder moment van herinnering en zelf/Schepper erkenning, dus ieder moment van denken. Met deze focus geef jij je ziel de ruimte en de energie die het nodig heeft om al diens wensen en behoeften te bereiken om jou voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid en het tijdperk van Liefde. Heel veel van de oefeningen die wij met jullie delen zijn om je te focussen op het centrum van jouw goddelijkheid zodat in de ruimte van de uitlijning jouw ziel in staat is alles te bereiken dat het moet om je er wel of niet bewust van te maken wat er zich voordoet.

Je mag wensen om deze invocaties/aanroepingen te gebruiken om volledig dat te belichamen en te ervaren waar ik over gesproken heb:

"Aartsengel Michael ik doe een beroep op uw Liefde, ondersteuning en bescherming om nu bij mij te zijn. Help mij alstublieft bij het zuiveringsproces van mijn volledige wezen en werkelijkheid. Help, begeleid en ondersteun mij om alles los te laten dat ik niet langer meer nodig ben, specifiek energieën en bewustzijn van het oude tijdperk waar ik me nog steeds aan vast mag houden en in/naar mijn werkelijkheid projecteer als een aspect van mezelf.

Ondersteun mij bij het toestaan van de Schepper om door mijn volledige wezen met gemak en volmaaktheid heen te stromen, aldus ik mijn werkelijkheid met gratie, begeleiding en hulp van de Schepper mag kneden en vormen, de waarheid en goddelijkheid van mijn wezen toestaand om in/naar alle gebieden van mijn wezen en werkelijkheid over te stromen. Dank u wel."

Neem een moment om in eenheid met mij, Aartsengel Michael, te bestaan. Voel mijn energieën in/naar jouw wezen stromen met iedere ademteug die je neemt.

"Aartsengel Michael, ik doe een beroep op uw energie, bescherming, liefde en kracht om mij nu te omringen en te ondersteunen. Help mij alstublieft bij het accepteren van de stijging van de trilling van de Godin van de Schepper en binnenin mijn wezen de trillingen aan te trekken van de Godin diep in/naar mijn hart en om mijn ziel te omhelzen. Terwijl mijn ziel en de trilling van de Godin als één versmelten vormt er zich een energie welke verwant is aan een schoot of incubator binnenin mijn hartchakra welke een heilige ruimte van voeding/koestering creëert zodat mijn ziel kan activeren en alles dat het voor mij wenst om te begrijpen, te erkennen, creëren, manifesteren en ervaren in mijn huidige werkelijkheid, mijn hartruimte binnen kan gutsen, zodat ik een diepere erkenning en een dieper besef van de Schepper mag verkrijgen. Laat alles waar mijn ziel het leven aan schenkt en in/naar mijn hartruimte brengt gevoed worden door mijn ziel, de trillingen van de Godin en de Liefde van mijn hartchakra, in Goddelijke timing projecterend en manifesterend voor mijn ervaring. Ik Ben het Licht, de Liefde en het Bewustzijn van mijn Ziel welke de Schepper is. Dank je wel."

Zit gedurende een paar momenten in vreedzaamheid, verbeeld je dat de trilling van de Godin vanuit jouw ziel tevoorschijn komt opnemend van overal om jouw heen; en in/naar jouw hartchakra een heilige voedende/koesterende kamer van Licht creëert. Verbeeld je dan, voel of erken jouw ziel die in/naar jouw hartruimte stroomt en het leven schenkt aan alles dat geschikt en nodig is van jouw ziel en de Schepper.

Eén van de activeringen die naar boven komt, hetgeen verschuldigd is aan de trilling van de Godin is jouw Engelachtige Bewustzijn. Iedere ziel of op de Aarde of de innerlijke gebieden kan toegang verkrijgen tot de verschillende aspecten van het Scheppers Bewustzijn; want welbeschouwd zijn wij één, eeuwig verbonden met alle aspecten van de Schepper specifiek via de ervaring van de goddelijke stroom, hetgeen eenvoudig is het toestaan van de energie van de Schepper om door jouw heen te stromen. Er zijn vele niveaus van het engelachtige bewustzijn die wij, de engelachtige wezens, vasthouden en belichamen maar jullie kunnen ook aspecten van het engelachtige bewustzijn downloaden via jullie ziel in/naar jullie wezen om specifiek jullie geest en perspectief op een uitgebreide manier te verlichten. Het engelachtige bewustzijn dat nu voor jullie beschikbaar is, is het engelachtige bewustzijn van onvoorwaardelijke Liefde en het engelachtige bewustzijn van het zien van de waarheid van alle wezens. Wanneer het engelachtige bewustzijn van onvoorwaardelijke Liefde geabsorbeerd wordt zal het binnenin jullie wezen jullie eigen trillingen van onvoorwaardelijke Liefde activeren, welke hetzelfde zijn als het engelachtige bewustzijn van onvoorwaardelijke Liefde aangezien wij allemaal gelijk zijn.

Dit bewustzijn zal jullie ondersteunen, voorbereiden en helpen bij het denken en handelen vanuit een authentieke ruimte van onvoorwaardelijke Liefde, begrijpend en bevattend met een grotere diepte van hoe onvoorwaardelijke Liefde binnenin jullie kan bestaan terwijl jullie met anderen en met de Aarde wisselwerken. Het engelachtige bewustzijn zal jullie ook helpen bij het zien van de goddelijkheid en de waarheid van de Schepper binnenin anderen. Het engelachtige bewustzijn zal in jouw derde oog chakra binnenkomen, en jouw derde oog chakra activeren en uitbreiden en aldus geleidelijk jouw visie van de waarheid stimuleren. Dit mag zich op talrijke manieren manifesteren zoals een aanvoelen of zelfs in staat zijn van het zien van de waarheid van de Schepper dat vanuit een wezen vandaan wervelt. Het is voor jullie om te experimenteren en te ervaren.

Doe eenvoudig een beroep op mij, Aartsengel Michael, en vraag mij om in jouw ziel en derde oog chakra het engelachtige bewustzijn van onvoorwaardelijke Liefde en het zien van de waarheid te downloaden en te verankeren. Terwijl energie vanuit jouw ziel zal activeren houd jouw focus op de groeiende energie binnenin jouw derde oog chakra totdat je de aanwezige energie voelt, en het in/naar jouw geest laat stromen.

In engelachtige onvoorwaardelijke Liefde,

Aartsengel Michael

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Natalie Glasson © - Website : www.omna.or
g