Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 26 juni 2014

Aartsengel Michael - De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst - 25 Juni 2014 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael
"De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst"
25 Juni 2014 / Rita Pulmans


Voel en zie jullie Goddelijke kern geliefden en duik erin!
Breng ALLES terug in je ge-weten en voel wat jij kunt doen.
Voel wie jij kunt zijn.
Een Goddelijk kind, wandelend op een Goddelijke Aarde.
Wandelend en handelend in Vrede, Liefde in je stralende Zelf. 

Geliefde Michael,

Wij allen, de lichtstrijders, de grondtroepen zeg ik al schertsend, zijn zó moe!
Ik hoor van velen zeggen dat ze zo moe zijn, en dat het allemaal echt wel zwaar om te dragen wordt. Kunt U ons nog eens een woordje van kracht bieden?

***
Jazeker geliefde kinderen van de ongelooflijk mooie Moeder Aarde, ik Aartsengel Michael kan dit.

Doch geliefden, wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil?? Ik Aartsengel Michael gebruik deze uitdrukking die jullie zelf hanteren. Daar ik Aartsengel Michael en de Goddelijke wereld constateren (mag ik zo vrij zijn om dit woord te gebruiken?) dat velen nog steeds leven alsof er niets veranderd is. Alsof er niets veranderd kán worden. En dit laatste moet mij eventjes van het Goddelijke hart.

Ik Aartsengel Michael zie velen onder jullie uitermate je best doen om onze steeds aanreikende aanwijzingen op te volgen. Zoals de krachtige oefeningen, aangereikt door ons geliefd kanaal Ronna Herman en vele andere geliefde kanalen.

Deze oefeningen, zoals de lichtpiramides en de oneindigheidsademhaling ondersteunen jullie uitermate! Zie link: http://www.ronnastar.com/translations-index/dutch-translations/644-dutch-12-2012.html Geliefde harten, ga dagelijks in jouw persoonlijke lichtpiramide.

Dit zijn de lichtpiramides, gecreëerd door jullie zelf, weet je nog, dit in de 5de dimensie en zelfs hoger. Lees dit even na wil je?

Het is geliefden, zeer belangrijk om jullie lichtlichamen mee te "helpen" creëren! Begrijp dit, die begrijpen kan. Het gaat niet allemaal vanzelf geliefden, zoals een "fluitje van een cent". Mag ik Aartsengel Michael zo vrij zijn om deze uitdrukking even van jullie te lenen.

Het gaat ook niet van een "leien dakje", en het gaat ook niet zonder jullie intentie en hulp. Gun en geef jezelf de tijd en de genoegens om jullie Meesterschap hierin te hanteren en hanteer! Geliefden, hanteer jullie Goddelijke krachten.

Ga naar jullie heilige midden in je hartcentrum daar waar je meerzijdige "Diamanten Kern God Cel" zich bevindt. Kijk ernaar! Voel en zie jullie Goddelijke kern geliefden en duik erin! Duik!
Duik in je liefde! Duik in je vreugde! Duik in je oercentrum van creatie en expansie! Duik in de grote almachtige innerlijke Godsaanwezigheid!

Voel het!

Ja, jullie voelen! Ja, jullie weten!

Althans velen beginnen hun ontluikend ge-weten terug in herinnering te brengen. Juist! Jullie allen hebben het reeds geweten!

Geliefde zielen, jullie wisten het allang voordat jullie de Aarde betraden. Voordat jullie in de moederschoot "doken". Jullie wisten, en jullie weten!

Lieverds, breng dit alles terug in her-innering. Breng dit alles terug in je ge-weten, en voel wat jij kunt doen. Voel wie jij kunt zijn.

Een Goddelijk kind, wandelend op een Goddelijke Aarde. Wandelend en handelend in vrede, liefde en in je stralende zelf. In evenwicht en liefde levend met je zusters en broeders, mensen en dieren.

Allen ÉÉN in LIEFDE.

Allen ÉÉN in Goddelijkheid.

Alles ÉÉN in GodsKracht.

Zien jullie nu duidelijker geliefde harten, waarom het allemaal een beetje "langzaam" gaat?

Ik Aartsengel Michael heb jullie deze "tools" (gereedschappen) aangereikt, gebruik dit!

Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.