Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 14 juni 2014

Aartsengel Metatron en de 33ste Dimensie Herinner Je het WIE, het HOE en het WAAROM Je Hier Bent 13 Juni 2014 / Anna Merkaba

Aartsengel Metatron en de 33ste Dimensie
Herinner Je het WIE, het HOE en het WAAROM Je Hier Bent
13 Juni 2014 / Anna Merkaba
In het moment van de tijd wanneer jullie je verloren en begrensd voelen door deze Aarde, herinner je dan dierbare geliefden dat het uit eigen beweging was dat jullie wensten om voet te zetten op deze planeet. Herinner je dat JIJ het was die jezelf een voertuig verordende om daardoorheen deze specifieke werkelijkheid te ervaren. Herinner je dat JIJ het was die zich door de talrijke dichtheidsniveaus heen vocht. Herinner je dat JIJ het was die hard trainde om door de barrières heen te breken die uiteengezet werden door de schaduwzelven van de mensheid om jullie zelf te infiltreren in/naar hun werkelijkheid om hen te helpen om naar huis terug te keren, naar EENHEID.
Herinner je dan, wanneer jij je op een laagtepunt voelt, herinner je wanneer jij je down en nutteloos voelt dat het in essentie JIJ was en nog steeds JIJ is die zichzelf een voertuig verordende om in/naar deze wereld te komen om alles dat je bent te ervaren. En zeer belangrijk, HERINNER je dat JIJ het BENT die machtig en krachtig genoeg is om door de illusies heen te breken, die voor de mensheid uiteengezet werden door de onevenwichtige EGO's van weleer.
HERINNER je dat JIJ het bent die hier in al jouw macht, kracht en schoonheid staat! Herinner je WIE JIJ BENT! Want jij BENT een geweldig krachtig wezen! Een wezen wiens Licht om te aanschouwen, is om VRIJ te zijn!
Want jullie ALLEMAAL verlichten de aardse gebieden van het bestaan, tot de tiende graad van oneindigheid! Want het is door JULLIE VOERTUIG van tijd en ruimte dat de transformatie van deze dualiteit mogelijk is. En zich zal en heeft en zich met iedere seconde voordoet. Want het is binnenin JULLIE DAT HET LICHT VAN DE WERELD EXPLODEERT EN ZICH WIJD EN ZIJD VERSPREIDT, ALLE DUISTERNIS DAT IN DIENS WEG STAAT TRANSFORMEREND, balanceert en in vrijheid stelt, loslaat en transmuteert, transmuteert en BEVRIJDT! Diegenen bevrijdend die in knechtschap achtergelaten zijn, in het knechtschap van hun EGO zelven, in het knechtschap van tijd en ruimte, in het knechtschap van de sluier van vergeetachtigheid.
HERINNER je dan dierbare geliefde kinderen van het Licht, dat JULLIE het waren die dwars door meervoudige universums heen reisden, meervoudige dimensies, meervoudige tijdlijnen, meervoudige lagen en barrières om voet te zetten op dit aardse vlak van bestaan. HERINNER JULLIE ERFFACTOR (GEN) EXPRESSIE EN EER jullie voertuig, want door jullie voertuig zijn jullie in staat om alles dat jullie zijn uit te dragen! Door jullie VOERTUIG zijn jullie in staat om gehoord te worden, om gezien te worden en diegenen te beïnvloeden die in het kielzog staan van de GROOTSTE veranderingen die zich rap op GAIA voordoen.
Want zonder jullie Voertuig zou NIETS van de vooruitgang OOIT bereikt worden. Herinner je de dappere zielen die jullie zijn! Herinner je dat wij in verbijstering zijn van alles dat jullie zijn! JULLIE ZIJN DE DAPPEREN, JULLIE zijn degenen die deze missie naar de vervulling zullen dragen. Jullie zijn degenen om het nieuwe fundamentele begrip van ZELF te vestigen en het is door JULLIE inspanningen dat deze wereld getransformeerd zal worden in/naar dat wat het inderdaad bedoeld is te worden! Want in jullie allemaal ligt de SLEUTEL, de sleutel naar de eeuwige transformatie van zelf, naar het eeuwige begrip van de waarheid, naar de onvoorwaardelijke Liefde van de Schepper!
Draag jullie voertuigen met trots, sta jullie voertuigen toe tot bloei te komen, sta jullie zielen toe om met het land van de dualiteit te vermengen en erin te spelen, want in waarheid, zijn jullie de bezitters van het evenwicht binnenin, want de dualiteit bestaat in het begrip van het EGO, maar niet in het begrip van de Spirit. Want de dualiteit is het onophoudelijke worstelen tussen het EGO en de Spirit. Want de dualiteit is op diens plaats zodat jullie de derde dimensionale werkelijkheid kunnen ervaren zoals jullie het begrijpen te zijn: en het is via de dualiteit, dat jullie bedoeld zijn om het evenwicht binnenin te vinden en dat jullie je verbinden met de goddelijkheid binnenin jullie ware zielen.
Herinner je pad, open je voor jouw missies, weet dat wij hier bij jou zijn, bij jou lopen aan jouw zijde en hand in hand. Doe een beroep op ons wanneer het ook is dat jullie ons nodig zijn.
Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie.Goedendag voor nu.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
~Anna Merkaba – Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/