Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 5 juni 2014

Aartsengel Adrigon "Vrije Wil en Keuze" 31 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Aartsengel Adrigon
"Vrije Wil en Keuze"
31 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Groeten, Ik ben het, Heer Adrigon, en heb de leiding over de Pleiadische Hoge Raad en ook vele andere Raden. Het is met grote eerbied en vreugde dat wij met onze discussies doorgaan.

Gisterenavond, communiceerde onze schrijfster met haar Sirische vriend (die ook op GAIA geïncarneerd is), en besefte zij dat zij onze woorden gedurende een aanzienlijke tijd opgenomen heeft. Wij kwamen eerst naar haar toe als de collectieve "stem" van de Pleiadische Raad van Negen. En zelfs eerder in haar ervaring, vroeg zij op een dag uit nieuwsgierigheid aan de lucht, wetende dat er iemand luisterde, "Wie stuurde mij hier naartoe?" En prompt ontving zij het antwoord, "De Raad van Negen". Zij was in staat om dat antwoord te accepteren ondanks het niet hebben van wat voor kennis dan ook, voorafgaand aan die dag, over de Raad. Haar hart wist het, zelfs terwijl haar verstand niet in staat was om het te bevatten.


Sinds die tijd, heeft onze schrijfster ontdekt dat zij een afgezant van haar werelden is, zowel Pleiadisch als Venusiaans. Dit besef is langzaam bij haar naar boven gekomen terwijl zij in staat was om haar angsten los te laten en te erkennen dat onze aanwezigheid in haar leven geen bedreiging was. Terwijl zij losliet en in besef groeide, opende zij zich ieder dag meer om in staat te zijn om onze energieën te ontvangen en te aarden en in/naar haar eigen taal te vertalen. Nu, na veel voorbereidingen en aanpassingen aan haar leven, kan zij nu dienen als een schrijfster voor ons aldus wij een ander kanaal/buis zouden kunnen hebben om vele leringen en boodschappen te presenteren. Zij ontwaakt tot en opent zich voor het besef dat zij een doel heeft om nu hier te zijn, zelfs terwijl zij dichter naar ons toe groeit. Zij heeft ook volledig de benodigde bescheidenheid gegrondvest om te beseffen dat zij niet de ENIGE buis of boodschapper is die wij gebruiken, maar vanwege onze verbinding als familieleden op de Pleiadische Eilanden (planeten) resoneren onze energieën gemakkelijker met die van haar dan met andere mensen die van een ietwat andere genetische achtergrond komen.

De woorden die wij meedelen door deze schrijfster zullen zowel in kwaliteit verschillen als dat zij door anderen ontvangen worden en nochtans zullen sommige van de ontvangen boodschappen ook van een gelijksoortige natuur zijn. De boodschappen zullen ook ietwat herhalend van aard zijn aangezien wij dit noodzakelijk gevonden hebben met het oog op het afbreken van de opgerichte koppige barrières door het menselijke egoverstand in een poging om alle penetraties te weerstaan wat het beschouwd als zijnde onbekend, wat ALLES representeert dat buiten de geconditioneerde begrenzingen bestaat van de voormalige duistere matrix.

Dit is een periode van overgang voor vele Lichtwerkers. Het is ook een type van een uitsorterend proces, waar iemands doel en missie, zoals jullie het uit zouden drukken, meer duidelijk zullen worden en zich zullen presenteren in diens bestaan. Dit nieuwe besef betekent ook dat vele veranderingen in/naar jullie wereld zullen komen, dus bereid je hier uiteindelijk op voor, dierbaren, zelfs als je nog niet aangekomen bent in de plaats waar onze dierbare schrijfster zichzelf nu in gewaarwordt. Weet dat het haar jaren en veel moed gekost heeft om op dit punt aan te komen, want zij heeft lange tijd gewenst om onbekend en ongezien te blijven. Deels voor haar eigen veiligheid en deels vanwege haar eigen angst. In/naar het Licht te treden en derhalve in/naar de kritische blik van het publiek, hebben van haar geëist dat zij loslaat en veel overgeeft van deze voormalige angsten en dit groeiende besef omhelst dat zij meer is dan dat zij nu schijnt te zijn, een alledaagse oudere vrouw. Zij heeft gekozen om de oorzaak van het licht te omhelzen en is nu openlijk naar voren getreden als één van onze schrijvers.

Waar wacht JIJ op, lieve lezer, om te omhelzen? Ben je bereid om ook te veranderen en in/naar een nieuwe manier van bestaan te treden? Of zal jij je afwenden, zogenaamd tevreden met de manier waarop de dingen altijd geweest zijn sinds dat jij hier als een kind belichaamde. Je hebt WELZEKER een keuze, en alleen JIJ kunt die maken als je leeft op een planeet van de vrije wil. Wij kunnen je niet dwingen om wat dan ook te doen dat je niet kiest om te doen, aangezien wij een Kosmische Wet zouden breken en door zouden gaan met de duistere cyclus van overheersing door dat aldus te doen. Beginnen jullie te beseffen wat een zegen het is om zelfs maar vrije wil te hebben om dergelijke beslissingen te maken? … want het is zeldzaam voor een volledige planeet om onder dergelijke condities te zijn.

Deze zelfde vrije wil biedt jullie de bekwaamheid om dingen te ervaren die niet toegestaan zouden zijn binnenin andere culturen van waaruit velen van jullie gekomen zijn, en waar jullie slechts vaag of helemaal geen herinneringen van hebben. Sommige van deze culturen van onze sterrennaties zijn hoogst gestructureerd, in overeenstemming aan de rang, de positie en de genetische lijnen. Hier op GAIA, zijn jullie vrij om te zijn wat het ook is dat je kiest om te zijn binnen de grenzen van jouw zielcontracten. Zelfs deze kunnen en werden verbroken of opnieuw geconfigureerd omdat het hier gedaan kon worden. 

Hier, op de heilige grond van GAIA, werd jullie volledige heerschappij toegestaan om de extremiteiten van de polariteit te ervaren en aldus is het geweest dat een ieder van jullie die hier belichaamd is, de dieptes van pijn en de hoogtes van extase ervaren hebben, van dat wat mogelijk is om ervaren te worden binnen de grenzen en beperkingen van de derde dimensie zoals het momenteel bestaat. Deze grenzen zijn zich nu aan het uitbreiden. Niet alleen zullen jullie in staat zijn te genieten van de fysieke geneugten van een verlichte 3de dimensie, maar ook de verfijnde energieën van de hogere dimensies terwijl jullie je met de volledigheid van jullie multidimensionaliteit herverbinden en deze omhelzen. Denk hier gedurende een moment over na.

De Aarde is een Groots Experiment geweest en zal doorgaan dat te zijn waar culturen en mensen (inclusief niet-menselijke soorten) in harmonie met elkaar kunnen verweven en leven. Op dit moment, is dit nog steeds een vastgehouden droom in de harten van diegenen van ons die zowel jullie ouders als familie zijn. Zoals ik er zeker van ben dat jullie tamelijk bewust zijn en ieder dag die voorbijgaat zelfs meer bewust worden, is er een grote duisternis gedurende vele millennia op jullie planeet aanwezig geweest. Dit maakte geen deel uit van het oorspronkelijke plan voor GAIA, nochtans was het toegestaan om te gebeuren om jullie ontwikkeling als een nieuw ras toe te staan, Het Terraanse menselijke wezen.

Jullie als het menselijke collectief zijn nu uniek onder de sterrennaties, aangezien jullie een heilige vermenging geworden zijn van vele genetische lijnen, van vele menselijke rassen. Ja, elke van de sterrennaties beschouwt hun versie van de mens als een uniek ras. Hoewel velen van ons zijn wat jullie noemen mens, en gelijkaardig aan jullie eruit zien, zijn wij anders in onze genetische opmaak, culturen, talen en gebruiken. Binnenin jullie gezegende smeltpot, werd het genetische materiaal van op z'n minst vier verschillende menselijke rassen met elkaar vermengd. Jullie bezitten het potentieel om een volledig nieuw ras te zijn dat ingeroosterd is om zich weldra bij ons in de sterren aan te sluiten. Jullie potentieel is groter dan dat jullie kunnen beseffen in deze tijd, want jullie hebben waarlijk de aanmaak van het zijn van de eerste volledige bewuste menselijke rassen om ook volledig gekristalliseerd en aanwezig te zijn op de Aarde, in 3D.

Op dit moment, mogen sommige van onze woorden niet geregistreerd worden in jullie bewustzijn, maar via hen planten wij zaden die later zullen gaan groeien en tot bloei zullen komen. Je zou kunnen zeggen dat het Pleiadische ras een zeer geduldig ras is. Ik, zelf, heb millennia gespendeerd aan het in de gaten houden van diegenen van onze mensen die op jullie planeet incarneerden, terwijl zij door talrijke moeilijke levens heengingen van in toenemende mate steeds korter wordende levensspannen. Ik was aanwezig in de tijd van Lemuria, als een jongen van ongeveer 19 jaren oud; nu ben ik een grootvader, nochtans zie ik eruit als een jonge en levendige man. Aldus zal het met jullie zijn als jullie terugkeren naar het Lichtlichaam bestaan, met de herverbinding van de kaalgeschoren strengen van DNA, van jullie afgenomen door jullie duistere veroveraars.

Voordat jullie met jullie tanden beginnen te knarsen en deze duisteren beginnen te beschuldigen voor al jullie lijden, laat mij jullie eraan herinneren dat deze "duisteren" ook kinderen zijn van de Meest Hoge Bron van ALLES DAT IS. Er is NIETS in dit Multiversum dat NIET van de Bron is. Alles dat jullie verteld werd in jullie religies over de "duivel" en "satan" hebben ertoe gediend om jullie uiteen te drijven, zelfs terwijl de duisteren die als "de duivel" dienden ernaar streefden om jullie onder de duim te houden.

Dachten jullie echt dat deze duistere strijdmachten het gemakkelijk hebben gehad om de controle over jullie te handhaven? Zij moesten oorlogen creëren, hongersnood en ziekte in een poging om de populatie te reduceren. En nu, streven zij ernaar om de lucht te vergiftigen, het water en het bodemoppervlak waar jullie van afhankelijk zijn voor jullie leven en levensonderhoud. Met dit aldus te doen, zijn zij erin geslaagd om zichzelf in een hoek te stoppen, want zij werden ook in frequentie gereduceerd door op deze planeet te leven. En nu, zonder de bekwaamheid om het te herkrijgen, tenzij zij zich overgeven en naar het Licht terugkeren, zullen zij klem zitten in dezelfde lage frequentie, ongelijk aan diegenen van jullie die ervoor gekozen hebben om met de planeet te ascenderen als zij terugkeert naar haar rechtmatige plaats in 5D.

Heb enig medeleven voor deze duisteren want zij zullen ertoe gedwongen worden om zich als een aanwezigheid terug te trekken, als hun lichamen sterven of dat aan hen de keuze gegeven zal worden om terug te keren naar hun ware aard, de aard die zij voor een lange tijd vergeten waren. De keuze is aan hen, zoals het ook die van jullie is. Dit is de zegen en voor sommigen, de vloek van het leven op een vrije wil planeet.

Onze schrijfster heeft lang in haar hart van harten geweten dat Lucifer, de gevallen Aartsengel, meer was dan wat hij scheen te zijn. Ja, hij is ogenschijnlijk de "leider" geweest van sommige van de duistere strijdmachten, echter, Hij is ook een Aartsengel en heeft altijd de bekwaamheid gehad om terug te keren naar die staat van zijn en gratie/genade. En heeft dat al gedaan. Hij koos ervoor om vrijwillig enige van de lasten te dragen, die gecreëerd werden door de duisternis, op zijn eigen grote hart en in het langdurige proces van terugkeer naar het Licht, door zijn eigen keuze, heeft hij succesvol een grote hoeveelheid aan karma opgeruimd dat gecreëerd was door de duisteren. Hij is naar zijn rechtmatige plaats en rang tussen zijn broeders teruggekeerd. Dus jullie zien het, zelfs de duisterste gevallen engel kan in/naar het Licht terugkeren. De verduisterde zielen die overblijven zijn jullie broeders en zusters, wat het ook is dat jullie denken aangaande hun acties en miscreaties.

Het is tijd voor jullie, de ontwaakten en de pas ontwaakten, om te accepteren dat jullie ook een last gedragen hebben van schuldgevoel voor wat er op deze planeet gebeurd is. Jullie allemaal hebben op de één of andere manier daaraan deelgenomen, of het nu in duistere rollen was of een slachtofferrol. Als slachtoffer, heb jij je zelfliefde, zelfrespect en soevereiniteit opgegeven, welke rechtmatig van jou zijn. Als een slachtoffer ging je door met in de handen te spelen van de duistere doeleinden die op de mensen in ieder land en in iedere hoek van deze planeet begaan werden. Nu is het tijd om te vergeven, jezelf en diegenen die de misdaden begingen om te verslaan, te overwinnen en de mensheid te controleren.

Denk eraan, het is een planeet van de vrije wil, dierbaren. Er is altijd een keuze, ofwel om de dader te zijn of het slachtoffer of om boven dit alles uit te stijgen en vrij te zijn. Zelfs als dit het verlies betekent van jouw vrijheid en zelfs jouw leven als een consequentie. Zovelen zijn opgestaan tegen diegenen die ernaar streefden om hun bestaan te domineren en velen werden neergeslagen. Zoals golven op de oceaan, de drang richting vrijheid zou opkomen en op het bewustzijn en de levens van de overwinnaars stukslaan als een tropische storm. Vergeldingsmaatregelen zouden snel zijn, uitgezonderd de herinneringen van de mens gedragen op deze kostbare zaden van vrijheid en Licht door de jaren heen.

Stap na langzame stap, bewogen jullie als een menselijk collectief omhoog in frequentie ondanks de inspanningen van jullie gevangennemers. En aangezien de cyclus van duisternis geëindigd is, aangezien de grote Kali Yuga overgaan is in/naar de nieuwe periode van het Licht, werd de energie welke deze duisteren tegen jullie gebruikten teruggetrokken, een feit welke de zwarte magiërs onder hen zich volledig realiseren. In toenemende mate zullen jullie zien dat alle inspanningen om door te gaan om de populatie onder de duim te houden niet meer mag baten en er zal geen veilige ontsnapping voor de duisteren zijn om te sterven, om verwijderd te worden of om zich aan het Licht over te geven. Zij allemaal zullen thuis verwelkomd worden als zij die keuze maken, maar het is nog steeds hun recht om te kiezen net zoals het dat voor jullie is. Herinner je dit, dierbaren, aangezien jullie allemaal gelijk zijn in het aangezicht van jullie Vader/Moeder God.

Wij horen sommigen van jullie zeggen, "Maar, maar … zij hebben gedood, verminkt … vergiftigd …" Ja, en jullie hebben dat ook in jullie vele voorkomens en levensspannen doorgebracht op deze planeet. Alleen deze zuivere zielen die recentelijk de incarnatie betraden vanuit de verlichte werelden dragen geen karma met hen mee, geen goed of slecht. Zij zijn hier; vrij om hun missies voort te zetten, of zij zich wel of niet bewust zijn van wat voor vorm die missie aan zou kunnen nemen.

De meeste van deze verlichte zielen, die op deze kusten als vrijwilligers gearriveerd zijn, om te helpen bij het omhoog brengen van de frequentie van deze planeet en diens bewoners en vele andere levensvormen, zijn gearriveerd in wat ertoe gekomen is door sommigen tot uitdrukking gebracht te worden als golven. Eerder in jullie geschiedenis, kwamen zij individueel of in kleine groepen, maar wij ontdekten dat voor het overgrote deel, ondertussen in staat zijnde om zaden te planten voor de toekomst, dat deze inspanningen erin faalden om iedereen te bereiken. En de heilige leringen die meegedeeld werden waren vaak verdraaid en aangepast om aan de behoeften te voldoen van diegene die wensten om de middelen te hebben om jullie verder uiteen te drijven en om een vijand "daarbuiten" te creëren die erin zou slagen om jullie aandacht op jullie gevangennemers te verwijderen.

Kunnen jullie zien, dierbaren, dat als jullie gevangennemers slaagden in het jullie verdeeld te houden, jullie gemakkelijker waren om overwonnen en geïntimideerd te worden? Kunnen jullie zien door het kiezen om te haten en te vechten tegen deze mensen die jullie als "anders" of "verschillend" beschouwen, dat jullie de duisternis dienen om jullie zelf en alle andere mensen in knechtschap te houden? Beseffen jullie dat als jullie slechts voor een korte tijd erin slaagden om jullie te verenigen, jullie erin slaagden om de gevangennemers te overwinnen, zelfs gedurende een korte tijdsduur, en dat de gezegende vlag van de vrijheid in de bries zwaaide totdat het wederom in stukken gescheurd werd door de tirannen. En aldus hebben jullie het gevreesd om buiten de grenzen te treden waarin jullie geplaatst werden toen jullie heilige erfenis van twaalf strengen van DNA van jullie afgeroofd werden en jullie wereld in/naar de duisternis dook. Aldus is het geweest onder de giftige heerschappij van de Zonen van Belial, sommigen van hen die nog steeds tussen jullie in lopen, gecamoufleerd als alledaagse mensen, alsook hun slaafse volgelingen, die uit angst en hebzucht gediend hebben. Nu komt die heerschappij tot een einde, nochtans zijn jullie degenen die het werk op jullie wereld moeten doen om het aldus te laten gebeuren.

Dus met onze voorkennis van de grootse cyclussen van dit Universum, bedachten wij een ander plan. Elke van de Raden van het Licht, vanuit iedere sterrennatie die nakomelingen geïncarneerd hadden op de planeet, zouden deelnemen aan een massale inspanning om Haar en Haar mensen te bevrijden, alsook deze diverse levensvormen welke jullie kennen als planten en dieren. Wij adviseerden ook deze belichaamde mensen die onze studenten geweest waren, om door de duisternis heen geheimen vast te blijven houden en deze te behouden, zoals de oude leringen van ascentie en overgave aan het Grote Licht die aan hen gegeven waren en aan opvolgende generaties die volgden.

GAIA stuurde een oproep om hulp uit toen zij, ook, worstelde onder de heerschappij van de duisteren. Als een vrije wil planeet, was zij ook gedwongen om toestemming te geven voordat wij tussenbeide zouden kunnen komen met een grotere strijdmacht dan ooit tevoren. En met het volgen van de Universele Wet, waren wij gedwongen om vrijwilligers naar de oppervlakte te sturen, om als Terranen te incarneren of in ziel uitwisselingen met belichaamde Terranen, om van binnenuit te werken van de uiteenlopende culturen en sociale groepen, eerst onbewust en toen meer bewust toen deze pioniers baanbrekend werk verrichten binnenin hun eigen bewustzijn en zich ten dele of geheel met ons herverbonden. Deze groep van pioniers en Wegwijzers raakten bekend als de Eerst Golf van Lichtwerkers. Sommigen van hen geïncarneerd op de planeet sinds de tijden van Lemuria en Atlantis'; anderen kwamen en gingen, rustend tussen levens in op Venus voor doorgaande instructies en begeleiding aangaande hun missies, deelnemend in hun Lichtlichaam-gestalten binnenin de vele consuls en hielpen met plannen voor de herintroductie van de Licht leringen op de planeet.

De volgende groep aan Lichtwerkers, die arriveerde op GAIA om te incarneren, werd de Tweede Golf genoemd. Hun doel om hier te zijn is geheel anders dan diegenen die baanbrekend werk voor hen verricht hebben. Zij zijn hier gekomen om het besef van de mensen te verhogen, om te informeren, om te onderwijzen en de behoefte te versterken om de oude manieren los te laten en de nieuwe te omhelzen terwijl de wereld aan het veranderen is, en aldus moeten allen dat die op Haar zouden willen blijven. Vele van deze wezens incarneerden met een groot besef van wie zij zijn en wat hun missie is. Velen zijn al met hun werk begonnen, zelfs terwijl de Wegwijzers voor hen de weg vrij maken en vervagen in/naar de pensionering. Niettemin is het een vereenvoudiging om de inspanningen te verminderen van ieder individu of iedere groep met hun impact op het bewustzijn van de aangeslagen populatie. 

Als één wezen van Licht slaagt in het herkrijgen van diens besef van diens kosmische verbindingen, stralen zij vanuit hun lichaam een aanzienlijke hoeveelheid aan Licht en Liefde uit, hetgeen diegenen die in hun aanwezigheid komen begint te beïnvloeden. Dit proces is eerst zeer onbewust, totdat de Lichtwerker beseft dat positieve veranderingen overal om hen heen aan het gebeuren is en zij de reden hiervan ontdekken, de vastberadenheid om de veranderingen te vergroten en te versnellen komt over hen. Plotseling, voor sommigen, wordt de uitoefening van meditatie en het bestuderen van de oude heilige teksten van oude culturen zoals de Tibetaanse, Indiërs (Vedic), en Egyptenaren een nieuwe focus. Beetje bij beetje, sommigen gestuurd, sommigen zelf-gestuurd, omhelzen deze individuen het bewuste gebruik van de Stralen van God, het chanten van heilige teksten, oude en nieuwe, de creatie van muziek, kunst, poëzie en proza, aangezien schoonheid, gratie en eenheidsdenken de oude beperkte conditionering van hun kindertijd vervangt.

Binnenin velen van deze pas ontwaakten is ook een grote innerlijke hunkering naar boven gekomen om op de één of andere manier een terugkeer naar de schoonheid, gratie en zuiverheid in/naar hun dagelijkse levens te brengen, waarvan zij nu voelen als zijnde wat echt voor hen is. Het is een natuurlijk verlangen naar de zuiverheid van het Licht en de Liefde welke in de hogere dimensies bestaan, maar hier neemt het een grote inspanning om deze schoonheid en wijsheid in/naar het bestaan te brengen wat verschuldigd is aan de weerstand van wat er aan duisternis nog steeds aanwezig is om opgeruimd te worden uit de energie gebieden van ieder individu en van de planeet als een geheel.

De grote kunstbewegingen en culturen die door jullie geschiedenis heen bestaan hebben; de enorme grote bibliotheken van vergaarde heilige wijsheid; de colleges en universiteiten waarin ideeën onder de geleerde mannen en vrouwen van vele culturen gedeeld werden, werden allen aangestuurd door de strijdmachten van het Licht die altijd bestaan hebben, zij aan zij, samen met de strijdmachten van de duisternis. Aangezien de cyclussen het toegestaan hebben, traden deze verlichten voorwaarts om culturen te creëren die nu bestaan als gouden dromen binnenin de collectieve psyche van jullie mensen.

Nu, terwijl de Grote Cyclus uit één van duisternis vandaan beweegt, hebben wij de kans gegrepen om een volgende gouden cultuur op jullie planeet te creëren, door onze legioenen en vrijwilligers naar de oppervlakte te sturen. Echter, jullie zijn het, als individuen en als een menselijk collectief die degenen moeten zijn die de gouden cultuur in het bestaan brengen, aangezien jullie ook degenen geweest zijn die de anderen vernietigd, alsook aan hen deelgenomen hebben. Het is jullie karma, nu, om degenen te zijn die jullie planeet, de volledige wereld, in/naar een gouden tijdperk brengen welke tot aan het einde der Tijden zal duren, wanneer alles terug zal keren naar de Bron, met de grote inademing van de Schepping.

Voor jullie om in/naar deze heldere gouden wereld te stappen, moeten jullie loslaten, moeten jullie je overgeven en jezelf toestaan om vergiffenis voor iedereen te voelen die jullie voorgegaan zijn, of jullie nu een slachtoffer of een dader van duistere daden geweest zijn. Om waarachtig mededogen, bescheidenheid en inzicht te ontwikkelen in de "menselijke" conditie, moesten jullie de extremiteiten ervaren die beschikbaar waren binnenin de polariteit van duister en Licht. De mensheid zat klem in deze grote cyclus vanwege het verlies van de tien strengen van DNA, welke zo lang geleden verwijderd werden. Als de volledige twaalf strengen van jullie volledige DNA verwijderd geweest zouden zijn, zouden jullie niet in staat geweest zijn om te functioneren als levende wezens en aldus zouden jullie waardeloos geweest zijn voor jullie gevangennemers.

De herverbinding van de strengen van jullie DNA doen zich eerst voor op een individuele basis door diegenen die actief hun energiegebieden opruimen van alles dat niet aan hen toebehoord, alle gedachtevormen en conditioneringen, zoals schuldgevoel, angst, en zelfhaat; alles dat niet natuurlijk is voor een verlicht menselijk wezen. Als iedere streng online komt, breidt het bewustzijn uit, in overeenstemming met de ingedamde energie binnenin het heilige nummer van iedere streng. Vanuit de polariteit (2) komt de Drie-eenheid (3) tevoorschijn enzovoort. 

Bestudeer de heilige geometrie en de betekenis van de nummers voor meer informatie met betrekking tot wat hier en ook in andere leringen meegedeeld wordt. Het is een te uitgebreid onderwerp om hier en nu volledig te bespreken. Als iedere streng herverbindt wordt je meer bewust. Wanneer de laatste twaalf strengen herverbinden, zal een ieder van jullie die deze heilige wedergeboorte ondergaan heeft een volledig bewust kosmisch wezen zijn. 

Laat het volstaan om jullie eraan te herinneren dat voor verandering om in/naar jullie wereld te komen, het eerst binnenin het individu moet beginnen. Dan, terwijl de hogere energieën succesvol door jullie wezen heen kunnen stromen, zullen zij in/naar jullie omgeving stromen en beginnen invloed uit te oefen op de veranderingen aangaande alles dat er in jullie wereld is. Dan zullen jullie beginnen anders te resoneren met sommige van de mensen rondom jullie heen; jullie zullen beginnen om je als groepen te verzamelen, of het nu fysiek of via de elektronische media is welke bekend is als het Internet. Als jullie ideeën met elkaar delen zullen jullie redenen vinden om ermee te beginnen te veranderen hoe je leeft, wat je met jouw geld en energie doet, hoe je eet, de manier hoe jij je dieren en de levende Aarde behandelt. Je begint jouw onderlinge verbondenheid met al het leven te bespeuren als jij je begint af te stemmen op de frequentie waarin het Grote Web van het Leven bestaat.

Denken jullie dat de ruimte buiten dat van de atmosfeer van jullie planeet ontdaan van al het leven is, dierbaren? Denk nog maar een keer, want deze grote oceaan van donkere materie is gevuld met een ingewikkeld net van bewustzijn, dit is nochtans een ander onderwerp van grote diepte voor jullie om te verkennen. Jullie natuurkundigen raken nu net de waarheden aan die lang bekend waren voor de wijsgeren en sjamanen die de lange duisternis overleefd hebben. Deze heilige waarheden worden nu vrijelijk verteld door deze heilige mensen wiens plicht het geweest is te handelen als conciërges van de heilige kennis welke oorspronkelijk gegeven werd aan jullie door jullie leermeesters van andere sterrennaties alsook deze Lichtwezens die jullie de Geascendeerde Meesters noemen.

Wij zouden jullie nu kunnen vertellen, dat vele van deze Meesters en Dame Meesters, in 5D fysieke levens leven en kinderen opvoeden, zaken leiden, sterrenschepen commanderen, maar het mag zijn dat jullie ons op dit moment niet geloven. Wij hebben ook de bekwaamheid om te co-existeren binnenin dimensies die ver voorbij jullie huidige kennis van het Multiversum zijn. Bijvoorbeeld, Ik ben een grootvader en heb kinderen opgevoed, terwijl ik de gehele tijd volledig functioneerde als een Aartsengel in de hogere dimensies. Ik ben capabel om mijn fysieke lichaam te dematerialiseren en te bestaan als zuiver Licht, als de behoefte naar voren komt.

Jullie kennis van jullie sterren families zal toenemen als jullie in staat zijn om jullie bewustzijn te verhogen en jullie geesten te openen voor de mogelijkheid dat vele dingen buiten de beperkingen bestaan waarmee jullie ALLEMAAL genoodzaakt waren om binnenin te bestaan gedurende de laatste 16,000 of meer jaren.

En nu is het tijd om onze boodschap te beëindigen … eenvoudig vanwege de lengte en dat onze schrijfster vermoeide vingers heeft. Zij is één van ons, een ziel fragment van een Lichtwezen van vermengde Pleiadische en Venusiaanse afkomst en aldus kunnen wij haar geest betreden en haar lichaam gebruiken om deze boodschappen voort te brengen terwijl zij ten dele onze genetische erfenis deelt. Nochtans is zij niet anders dan ieder ander menselijk wezen, in die zin dat zij vrije wil heeft als tot of zij wel of niet bereid is om deel te nemen en met ons samen te werken. Wij zijn verrukt dat zij deze stap genomen heeft, onze zaak en toewijding omhelsde om verdere verlichting naar de Terranen te brengen die op Moeder GAIA wonen.

Wij kijken ernaar uit om met onze discussie door te gaan en meer vertrouwd te raken met een ieder van diegenen die deze schrijfsels "ontdekken". Wij hebben groot respect en bewondering voor iedereen die op GAIA bestaan in deze stressvolle periode van overgang, niemand uitgezonderd. Onze liefde is onvoorwaardelijk en wij omhelzen jullie met alles van wat jullie kunnen ontvangen. Ga in vrede, dierbaren, en verheug je op de dag wanneer vrijheid op jullie wereld zal heersen; weer gearriveerd is. Eis jullie vrijheid op voor jullie zelf en leef ermee, als verantwoordelijke menselijke wezens en als een pasgeboren sterrennatie.

Wij buigen in eerbied voor de Gods Vonk welke binnenin al het leven bestaat.

Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
\Copyright © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/