Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 5 juni 2014

Aartsengel Adrigon "Over Onvoorwaardelijke Liefde" 2 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Aartsengel Adrigon
"Over Onvoorwaardelijke Liefde"
2 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara

Wederom groeten, dierbaren; Ik Ben de Heer van de Pleiaden, Heer en Aartsengel Adrigon. En nochtans, vertel ik jullie dat deze titels weinig voor mij betekenen behalve als een indicatie van mijn spirituele verworvenheid, mijn plicht en mijn verplichting aan de Ascentie van GAIA en het collectief van de mensheid.

Wij zijn jullie broeders en zusters. Wij houden van jullie. Het is zo eenvoudig en ingewikkeld als dat. Onze Liefde voor de gehele mensheid is onvoorwaardelijk. Wij kunnen waarnemen wat jullie elkaar aandoen zonder oordeel en begrijpen dat het het uitwerken van karma is en de ervaring van de extremiteiten van de polariteit die sommigen van de mensheid aansturen om te doen wat zij in de meeste van jullie maatschappijen "kwaadaardig" genoemd hebben. 

Niettemin, zien wij alleen diegenen die hun weg tijdelijk kwijtgeraakt zijn, voordat zij aan de boezem van de Heer van het Licht verzameld worden. 


Wij begrijpen dat velen van jullie weinig begrip hebben over wat onvoorwaardelijke liefde in waarheid is. Wij plaatsen geen condities op wat wij zien, horen en waarnemen van jullie levens. Hoewel dit voor sommigen harteloos mag schijnen te zijn, in termen van het lijden van velen op jullie planeet, laat ons jullie eraan herinneren dat jullie ALLEMAAL vrijelijk kozen om hier te komen.

In feite, jullie ALLEMAAL, niemand uitgezonderd, werden gekozen om nu hier te zijn, zowel de duistere spelers als de spelers van het licht. Jullie zijn de twee helften van dezelfde munt, de Yin en de Yang. Het Licht kan niet gezien worden zonder de hulp van de duisternis en vice versa. Nu, terwijl de cyclussen in/naar een nieuw gouden tijdperk toe bewegen, openbaart het Licht wat het duister op jullie wereld gedaan heeft, zodat alles gereinigd, getransmuteerd en getransformeerd kan worden. De vernietiging van het oude moet komen voordat het nieuwe gemanifesteerd gemaakt kan worden.

De verhalen van "goden" van één van de meest oude van jullie bestaande religies heeft vele verhalen om onze visies te ondersteunen. Jullie "goden" waren/zijn Lichtwezens die in de hogere dimensies en andere werelden binnenin dit Universum leven. Zelfs nu zijn zij zoals zij waren toen zij op het oppervlak van de Aarde liepen en de oude geheimen van het leven aan hun studenten onderwezen. Toen de frequentie van de planeet net voorafgaand aan de ondergang van Atlantis omlaag dook, waren deze grote wezens ertoe gedwongen om zich terug te trekken naar het etherische rijk dat nog steeds GAIA omringt en in afwachting is van de ommekeer van de grote cyclus. En velen van hun studenten verborgen zich in de hoge bergen van jullie planeet of de eenzame, onbevolkte wilde regionen, zodat hun geheimen veilig zouden kunnen zijn voor de duistere binnendringers tot aan de dageraad van een nieuwe wereld.

Die tijd is aangebroken en de toegangspoorten openen zich. Wij groeien immer dichter naar jullie toe terwijl de ontwaakten dichter naar ons toe groeien. Wij zijn jullie sterren verwanten en verlangen er naar om in staat te zijn om tussen jullie in te lopen, om met jullie samen te werken, en om te helpen bij het terug in balans brengen van jullie wereld, maar de voornaamste taak om dat aldus te doen is van jullie en alleen van jullie, van diegenen van jullie die momenteel op de planeet geïncarneerd zijn.

Wij zijn jullie niet vergeten of hebben jullie achtergelaten. Zelfs nu, zijn onze grote Pleiadische moederschepen in de ruimte binnenin jullie zonnesysteem gedokt. Wij kunnen nog niet de luchten van GAIA binnenkomen, want wij willen de ongeïnformeerde bevolking die geleerd werd om binnendringers vanuit de ruimte te vrezen geen schrik aanjagen.

Jullie moeten begrijpen dat de Pleiadianen en onze kameraden vanuit andere sterren naties, die momenteel van de Galactische Licht Federatie zijn, alleen vrede voor jullie wereld willen. Wij hebben geen intentie om in jullie proces tussenbeide te komen, terwijl een ieder van jullie die gekozen heeft om te ascenderen met de planeet diens eigen pad naar het Licht ontdekt. Nu tussenbeide te komen zou zijn als het uit jullie handen vandaan snaaien van de lauwerkrans van de overwinning en jullie allemaal te ontkrachten.

Wij houden van jullie en als wij het reilen en zeilen op het oppervlak van jullie planeet waarnemen, huilen wij voor diegenen die lijden en sterven door de handen van de onwetende en diegenen die er bewust voor kozen om voor de duistere strijdmachten te werken. Doch, wij kunnen dezen niet "redden" van hun lot. Hoewel, wanneer zij eenmaal over de drempel van de deuropening gegaan zijn welke jullie het "sterven" noemen, wees ervan verzekerd dat allen genezing ontvangen, rust en verjonging uit de handen van de engelen van genezing.

Diegenen die pas zijn overgegaan en die onze verwanten zijn worden zichzelf gewaar wakker te worden aan boord van de schepen, en ontdekken van zichzelf de bezitters te zijn van nieuwe Lichtlichamen of hebben degene opnieuw betreden die zij ontruimden op het moment van incarneren op GAIA. Alleen al de Pleiadianen hebben duizenden aan sterrenzaden in/naar de incarnatie op GAIA gezonden om betrokken te zijn bij het gevecht voor de vrijheid van jullie wereld. Maar wij zijn ook gedwongen om de richtlijnen van de Universele Wet te volgen en aldus moeten wij niet tussenbeide komen waar wij niet uitgenodigd zijn door een meerderheid van ontwaakte en verenigde zielvlammen, jullie harten.

Denk niet dat wij niet rouwen of ons bezorgd maken over diegenen van onze mensen die tussen jullie in als mensen rondlopen; dat doen wij, nochtans weten wij dat zij daar voor een doel zijn. En onze sterrenzaden zijn capabel aan te kunnen wat het ook is dat er gebeurd, want zij werden allemaal hoogst getraind in de academie van het Licht. Iedere nacht als zij slapen gaan velen verder met deel te nemen aan de planning en strategische bijeenkomsten, aangezien de input die zij ons geven onontbeerlijk is voor de missie.

Wij kennen de uitkomst van alles dat er zich op jullie planeet aan het uitspelen is, waar jullie slechts een beperkt perspectief hebben, tenzij je iemand bent die zich de kunst meester gemaakt heeft van het reizen buiten het lichaam en vele dimensies en werelden bezocht heeft. Jullie wereld werd gedurende eeuwen extreem geïsoleerd, maar weldra zullen de barrières die jullie tegengehouden hebben van het verlaten van dit zonnesysteem niet langer meer bestaan.

Zoals wij gezegd hebben, is onze liefde voor jullie onvoorwaardelijk. Wij hebben het uitspelen van evenementen op jullie planeet toegestaan zodat jullie als een menselijk ras volwassen zouden kunnen worden en jullie je plaats bij ons in kunnen nemen als een gelijke partner. Jullie mensen worden zeer gerespecteerd voor hun dapperheid, vindingrijkheid, moed en vitaliteit. En er zal veel aanspraak op jullie gemaakt worden als leraren en adviseurs voor andere werelden die ook tevoorschijn komen vanuit de duisternis welke hele gedeelten van het Universum gedurende vele cyclussen geteisterd hebben. 

Vernietiging en creatie zijn een deel van dezelfde munt, net zoals de duisternis en het Licht dat zijn. Polariteit bestaat wel in de hogere dimensies, alleen niet tot de gradatie welke jullie ervaren hebben in de zware langzame frequentie niveaus van de gevallen Aarde. Wanneer jullie in staat zijn om vrijelijk in/naar de verfijnde energieën van GAIA te stappen, als een ieder van jullie de deuropening van de Ascentie doorgaat, vertrouwen wij erop dat jullie zullen beginnen te begrijpen wat wij aan jullie proberen over te brengen binnenin de beperking van deze taal.

Onze liefde voor de mensheid en voor GAIA en voor al het leven op Haar gaat voorbij aan jullie huidige begrip. Jullie zijn ieder een deel van het Geheel dat de Bron van ALLES DAT IS opmaakt, en als zodanig, is er geen afscheiding tussen ons, alleen wat jullie verstand opricht om liefde op een afstand te houden uit angst om op de één of andere manier overgenomen te worden. Dus, wachten wij en kijken wij, observeren en plannen, passen onze plannen aan en wachten nog een beetje meer.

Wij proberen om onze leringen en liefde aan jullie over te brengen via onze boodschappers en schrijvers. Maak geen goden van ons want wij lopen net zoals jullie dat doen, wij hebben families en woningen, plichten en verantwoordelijkheden. Wij zij hier vlakbij in de hemelen boven jullie planeet vanwege een diepe bestendige liefde voor diegenen die ernaar streefden om deze wereld te bevrijden, en diegenen die deze vrijheid tegengewerkt hebben. Wij houden van jullie allemaal met een diepe bestendige liefde dat onbegrijpelijk is voor iedereen behalve diegenen die een volledig verenigd hart en verenigde geest hebben met het Hogere Zelf, en de liefde wijsheid toestaan van bovenaf te stromen om degenen beneden te verlichten. 

Zo boven, zo beneden; onze werelden dienen als spiegels voor de ander. De sleutel voor het betreden van onze wereld ligt binnenin een ieder van jullie.

Dierbaren, jullie die gekozen hebben om de geascendeerde Terra/GAIA te bewandelen zullen dat aldus doen in verfijnde fysieke lichamen. Jullie zullen in staat zijn om de derde dimensie op ieder tijdstip dat jullie wensen te transcenderen en in/naar jullie Lichtlichaam Merkaba te verhuizen, welke jullie toe zal staan waar het ook is dat jullie wensen om daar naartoe te reizen. Echter, voor de meesten van jullie heeft het proces van verfijning nog een lange weg te gaan.

Anderen van jullie zullen naar huis terugkeren, ofwel door jullie fysieke lichamen achter te laten of door uit hen vandaan te lopen via ziel uitwisseling (of walk-in/walk-out) overeenkomsten. Wees niet verdrietig voor dezen die lang de lichtfrequenties op jullie planeet verankerd hebben ter wille van al het leven, niet slechts dat van henzelf. Zij deden dit uit liefde en een gevoel van verplichting, en volgden intuïtief de Wil van de God binnenin, die in ieder hart verblijft.

Voor diegenen die doorgaan met de terugkeer van jullie planeet in/naar de lichtfrequenties, zal er veel te doen zijn. Heel veel plaatsen zullen een volledige reiniging nodig zijn van het assortiment van vergiften die de duisteren in hun panische verlangen om de controle te behouden de laatste tijd op en in de lucht, de zee en Aarde voort gespuwd hebben. Wij weten dat jullie niet begrijpen waarom zij deze dingen gedaan hebben of waarom wij het hebben toegestaan te gebeuren. Weet dat de wetten van het Universum niet gebroken of misbruikt kunnen worden zonder consequenties, nochtans kunnen wij niet degenen zijn die de daders zullen be/veroordelen. Zij zullen zichzelf be/veroordelen wanneer zij beseffen wat zij gedaan hebben. Op dit moment, zijn zij niet in staat van een dergelijk inzicht of gevoel. Een ieder van jullie heeft deze plaats in jullie eigen levens ervaren, dus neem niet aan dat jullie de acties kunnen be/veroordelen van deze duisteren.

Vergiffenis is de sleutel voor het bevrijden van jullie wereld van de overblijvende invloed van de duisteren. Jullie zullen verplicht zijn om jullie zelf te vergeven, diegenen die jullie onrecht aan gedaan hebben, en moeten alle banden loslaten die jullie aan elkaar linken zoals schakels van een ketting. Totdat jullie dat doen, zullen jullie doorgaan om meer misdadige handelingen gewaar te worden die er uitgespeeld worden op jullie planeet en zelfs in jullie eigen leven.

Velen van jullie hebben opgemerkt dat er zich schijnbaar een scheiding van werelden aan het voordoen is. Het is gedurende een aanzienlijke tijd gaande geweest, waar de ene persoon een groot drama in diens leven zal ervaren en de andere persoon in een wereld gevuld met creativiteit, vreugde en liefde zal leven. De tweeslachtigheid tussen de twee geestestoestanden zal toenemen zelfs als wat genoemd is de Oogst verder gaat. Wat beschreven was door Yeshua in de bijbel als de scheiding van het kaf en het koren is nu aan het gebeuren op jullie planeet.

Terwijl dit proces een oordeel tegen diegenen mag schijnen te zijn die beschouwd worden als het kaf, begrijp dat wij geen oordeel tegen deze zielen vasthouden. Het is door hun eigen keuze dat zij nu kiezen om verder te gaan naar een wereld die voor hen meer ervaringen in de dualiteit bezit. Velen van deze zielen zijn wat je zou noemen een "nieuwe" of een "jonge" ziel, die weinig ervaring heeft met het fysieke bestaan. Voor dezen, is er veel te leren en het heeft er behoefte aan om geleerd te worden door verschillende gevoelens te ervaren en obstakels te overwinnen aldus de ziel zou kunnen groeien en uitbreiden in diens begrip.

Het is tijd voor diegenen die twijfelen aan onze oprechtheid en belofte aan jullie wereld om te begrijpen dat wij lang toezicht gehouden hebben over diegenen die onze broeders en zusters zijn, alsook dochters, zonen, echtgenotes en echtgenoten. Velen van de Pleiadische sterrenzaden die momenteel belichaamd zijn hebben familie achtergelaten, wetende dat zij verstrikt zouden kunnen raken in de karmische cyclussen van de planeet en niet in staat zullen zijn om te vertrekken totdat de vrijheid via het ascentieproces verkregen wordt. Die tijd is nu en wij verwelkomen de terugkeer en hereniging met onze familieleden. Diegenen die hun reis voltooid hebben en diegenen die weldra wederom tussen ons in zullen lopen.

Door deze woorden en deze boodschap, hopen wij dat wij nochtans een gedeelte van ons respect, toewijding en achting voor de gehele mensheid, voor GAIA en al het leven dat op Haar bestaat hebben weten over te dragen. Wij kijken uit naar wanneer onze schepen jullie luchten vrijelijk binnen kunnen komen zonder tussenkomst van de overblijvende duistere strijdmachten en wanneer wij samen als sterren familie door de heuvels en valleien van jullie prachtige planeet kunnen lopen.

Ga nu in vrede. Wij zullen later terugkeren met meer om mee te delen aangezien wij enthousiast zijn om met jullie, de mensen van GAIA te communiceren.

IK BEN Aartsengel Adrigon, Heer van de Pleiaden, en ik wens jullie adieu.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/