Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 22 mei 2014

Méline Portia Lafont - Wat voor Soort van Golf Ervaren Wij in Deze Tijd? - 21 Mei 2014

"Wat voor Soort van Golf Ervaren Wij in Deze Tijd?"
21 Mei 2014 / Méline Portia Lafont

Haal adem mijn lieve vrienden en medereizigers van het Licht. Wij worden geabsorbeerd in een uitademing van de Schepping, waar wij de zaden via ons wezen en ons bewustzijnsniveau van zijn/bestaan planten welke opkomen als een resultaat van alle intensieve integraties die wij absorberen en zelfs in deze tijd uit beginnen te stralen. Wij ademen ons nieuw geboren Zelf in/naar deze werkelijkheid uit, omdat wij onze Goddelijke en ware essentie steeds meer op verscheidene niveaus belichamen, die onze lichamen op dit moment voor ons vast kunnen houden.
Net zoals in de tijden van Lemuria houden wij de ruimte en de frequenties van het Licht vast, via ons eigen bewustzijn in onze belichaming, en dit is zo hoog als het voor ons mogelijk is om het in stand te houden. Wat wij nu vasthouden, is iets dat wij nog nooit eerder tegelijk vast konden houden op zo een niveau van bewustzijn en in deze lagere dichtheid, want onze lichamen transformeren tezelfdertijd en op hetzelfde tempo waarop ons bewustzijn ons opnieuw geboren laat worden in/naar onze Goddelijke essentie.
Momenteel arriveren wij op de hogere niveaus van integratie van ons geboren Zelf, welke onze Goddelijkheid is, ons Christus bewustzijn en ons IK BEN expressie. Deze niveaus vereisen heel veel van Zelf acceptatie, kennis, vertrouwen en tegemoetkoming want wij beginnen het Meesterschapsniveau van ons eigen Zelf te ervaren. Dit Meesterschapsniveau brengt ons allemaal in/naar werkelijkheden waar je in/naar de richting gewezen wordt van dat wat betreffende het ego losgelaten moet worden, want er is geen ego in het zelf Meesterschap.
Een waar Meester-wezen heeft niet één gedachte of oordeel over een ander, want de Meester ziet alles als één en alles als één met hem/haar. Een Meester ziet alles als een proces van Zijn zonder enig oordeel, want niets is verkeerd of slecht op dit niveau van bewustzijn, alles is gewoon. Of we komen ons ego in het Nu onder ogen, of we ontvangen meer lessen om dit voor eens en voor altijd los te laten. Dit brengt heel veel triggers en intense energieën die zich met jouw werkelijkheid vermengen, om jou te helpen bij het loslaten.
Sanat Kumara heeft mij een echte welgemeende begeleiding gegeven dat betrekking hierop had en ik was verbijsterd aangaande hoe dun de sluier van oordeel is. Ik zal deze begeleiding en verklaring met jullie allemaal delen via een voorbeeld:
"Als je bijvoorbeeld naar beneden scrollt wat betreft iemands profiel op het internet of ziet dat iemands persoonlijke werkelijkheid gevuld is met interesses waarvan jij voelt dat het niet nodig is om er ook maar wat voor energie dan ook aan te besteden, en je denkt bij jezelf: waarom houdt deze persoon diens focus hierop in plaats van op liefde? Dan is dit oordeel want je geeft een invulling aan wat die ander zou moeten doen in plaats van dit huidige gekozen pad van deze persoon. Een Meester-wezen oordeelt niet aangaande wat hij ziet want hij ziet Liefde in alles en dat allemaal zonder wat voor gedachte dan ook. Hij neemt waar, hij ziet en hij staat toe. Dit met respect voor het pad van iedereen. Je kunt geen invulling geven aan wat een ander zou moeten doen of zou moeten zijn vanuit jouw gezichtspunt, je kunt alleen aangaande jouw eigen werkelijkheid beslissen en de rest laten ZIJN.
Sanat Kumara heeft mij hier nu een zeer helder inzicht gegeven en het heeft me naar zo een gevoelig niveau gebracht dat ik zelfs geen songteksten van bepaalde liedjes meer kan zingen want ik heb het gevoel dat wat ik meezing, ik vergroot/uitbreid en creëer, zelfs door het slechts in mijn hoofd toe te staan. Ik ben dankbaar voor deze begeleiding hier.  
Dit is een moment van het echt in de gaten houden van je gedachten want wij hebben een bewustzijnsniveau bereikt waar alles dat je uitstuurt als gedachten, door er slechts aan te denken of over te spreken, jouw werkelijkheid wordt. In één seconde, wordt manifestatie gecreëerd dus worden wij hier geholpen bij het in de gaten houden van onze gedachten in ieder Nu moment, want het maakt deel uit van het Zelf Meesterschap.
In de tijden van Lemuria, deden we Zelf werk, Zelf toezicht houden op en Zelf balans in ieder op zichzelf staand Nu moment van ons bestaan. We bleven doorgaan in eenheid als een gemeenschap te werken, terwijl we alles als één bewustzijn creëerden, dit vanuit de zuiverste intentie van Liefde. Terwijl wij een sterk collectief bewustzijn worden, waar eenheid/eensgezindheid weer ervaren kan worden, laten we heel veel oude patronen los om dat stadium weer te bereiken.
Er is hier geen afscheiding en dat is er ook nooit geweest, want alles is één in de Schepping. Er is geen "ons" en "zij" hier, alleen "wij". In de tijden van Atlantis en Lemuria, wij als Atlantiërs ervoeren een ander soort van evolutie waar wij de afscheiding creëerden door gebruik te maken van de uitdrukkingen van "ons" en "zij", terwijl wij als Lemurianen de frequenties van het hoogste en zuiverste Licht als mogelijk was in onze belichamingen vasthielden. Wij als Lemurianen gingen zelfs naar de lagere vlakten, ondertussen die frequentie en ruimte voor anderen vasthoudend om te helpen bij de ontwaking.
De afscheiding is wat de ondergang veroorzaakte, en nog steeds neigen we ernaar om "ons" en "zij" te gebruiken. Dit is iets dat deel uitmaakt van het loslatingsproces dat wij hier moeten begrijpen, dat er geen "ons" en "zij" is en dat niemand boven een ander staat want allen zijn gelijk als één. Wij bereiken niveaus van bewustzijn hier waar we weten dat er alleen eenheid is, dus het is tijd om naar binnenin te gaan en om deze theorie in/naar de werkelijkheid te belichamen.
De kern van al het bestaan is om hier op een sterke manier geschud te worden, zodat de Werkelijkheid weer tegemoet getreden wordt en men naar binnenin zichzelf gaat. Door geschud te worden komen velen naar het besef van ontwaking jegens Zelf. Het is een tijd van ofwel dat je erin meegaat en jij jouw deel van Zelf werk doet en jouw reis volgt, bereid om je te ontwikkelen en om in vol vertrouwen in/naar het onbekende te stappen - of je zult geschud worden totdat je bereid bent om je Zelf weer te ontmoeten. Iedereen komt nu aan op een punt welke verschuivingen en ontwakingen kan brengen.
Ik besef dat dit hard klinkt maar het is de boodschap die ik iedere dag blijf krijgen: "Maak of breek" en de vele uitgangen op dit vlak en de manier waarop deze zich in de Werkelijkheid uitspelen zijn een tastbare reflectie hiervan. Je gaat naar jouw Zelf Meesterschap en werkt aan je Zelf iedere dag of je zult voortdurend geconfronteerd worden met moeilijkheden die gespiegeld worden met dat wat je niet bereid bent om te zien. Wat er zich deze dagen regelmatig voordoet is dat zielgroepen ervoor kiezen om te vertrekken, omdat het deel uitmaakt van hun zielcontract als een keuze. Dezen zullen andere kansen met Ascentie krijgen ofwel op een later tijdstip of via hun vertrek nu waar zij rechtstreeks naar het Licht gaan en van daaruit helpen, of reïncarneren in/naar de hogere frequenties van de Aarde.
Velen hebben het er moeilijk mee om de hoge en krachtige frequenties vast te houden aangezien de verschuivingen immens zijn! We worden hier uit onze comfortzones vandaan getrokken en balans is het aller BELANGRIJKSTE. Mijn team blijft doorgaan mij te vertellen om gebalanceerd en uitgerust te zijn want veel meer zit eraan te komen in het zeer nabije Nu Moment; het Lichtteam vraagt om stabiel en gebalanceerd te blijven met het oog op het helpen van andere pas ontwaakten, vanwege de werkelijkheden die precies nu aan het versmelten zijn en die veel verwarring voor velen veroorzaken.
Wij kunnen dit hier en daar al rondom ons heen en in onze eigen werkelijkheden zien waar reacties van verwarring naar boven komen, resulterend in beschuldigingen, kwaadheid en dit alles naar/op anderen te projecteren. We moeten hier gefocust zijn door deze passage, laat alles los en blijf te allen tijde gebalanceerd. Als gedachten van kwaadheid naar boven komen, laat deze eruit door transmutatie maar ga geen verbintenis met deze acties aan, analyseer deze niet; het is het ego dat aan het transformeren is en probeert om houvast te krijgen aan diens comfortabele ruimte.  
Uit de comfortzone vandaan getrokken te worden is onze nieuwe werkelijkheid van bestaan/zijn, waar wij het vertrouwen in ons Zelf toestaan naar boven te komen en waar wij te allen tijde een focus behouden op het in de gaten houden van gedachten en intenties, omdat het projecteren van negativiteit en lagere energieën naar een andere jij hetzelfde met jou doet aangezien wij in de ware essentie één zijn.
Voordat wij werkelijk kunnen beginnen om deze nieuwe gemeenschap te manifesteren waar alles Liefde is en iedereen zich bewust is van elkaar voor wie we zijn als een collectief en Goddelijk wezen, moeten wij onze ware intenties in de gaten houden en te allen tijde alleen de ruimte voor Liefde behouden. Vanaf die staat van zijn, kunnen we vele gemeenschappen en nieuwe werkelijkheden in een fractie van een seconde bouwen, als een collectief en op een persoonlijk niveau. Wij doen dit nu al, stap na stap, derhalve worden wij nu zelfs meer geholpen om bij dat punt te komen van Zelf Meesterschap zodat onze gedachten onder controle zijn en alles alleen vanuit zuivere met liefde gevulde gedachten gecreëerd wordt.
Wij zijn de bouwers en de bezitters van het nieuwe tijdperk, van de nieuwe tevoorschijn komende wereld en van de Lichtsteden op dit Aardse vlak. Dit is door intentie en een hart gevuld met Liefde.
We ontvangen de sleutelcodes om de nieuwe werkelijkheden te bouwen en om die wijsheid binnenin ons opnieuw te activeren om door te blijven gaan ons te ontwikkelen op onze paden en om die ruimte vast te houden voor het gehele collectief als een eenheid. De Lichtsteden activeren opnieuw op onze vlakten van werkelijkheden omdat we onze trillingen in niveau omhoog brengen alsook bereiken we de vlakten van Hogere Liefde - waar eenheid en liefde de takken van de boom van het leven zijn, dat alles in het bestaan vasthoudt als de Bron.
Ik heb enige symbolen en codes van Merlijn ontvangen - één van de vroegere incarnaties van mijn Tweeling Vlam - en Merlijn daagde mij geamuseerd uit om te ontraadselen wat zij betekenen. Het waren Alchemische en Runen symbolen, oude symbolen die ik nog nooit eerder gezien had en nog maar net ontvangen had in een volledig bewuste staat van zijn. Ik rende om een velletje papier en een pen te pakken om hen uit te tekenen aldus ik hen niet zou vergeten. Dit bracht mij naar mijn reis naar Merlijn zijn Grot in Engeland, waar ik alleen in staat was om deze symbolen te vertalen na mijn reis naar deze grot. Het leek erop dat zij functioneerden als codes voor iets in mijn persoonlijke reis en zij waren ook een persoonlijke boodschap, welke zich ontvouwde toen ik eenmaal terug thuis gekomen was. Ik kon de symbolen in enige boeken vinden die mijn pad kruisten terwijl ik in Engeland was dus wist ik wat de symbolen betekenden, maar het echt "aha" moment en de oplossing wat pas na het ervaren van iets, hetgeen deze symbolen en hun betekenis in/naar het volle licht bracht.
Er wordt zoveel hulp en begeleiding hier aan ons gegeven, het enige dat wij moeten doen is om open te zijn en zonder wat voor verwachting dan ook te ontvangen. Sta gewoon toe en zet jouw hart open voor alles dat daar moet zijn in dit nu moment, om ons toe te staan in een diepere werkelijkheid van Zelf te verhuizen.
Er is geen tijd meer om de dingen uit te stellen, want alles is zich nu met grote sprongen aan het ontvouwen en verschuiven! Daar bestaat geen twijfel over, we kunnen het allemaal voelen. Omhels deze kansen en weersta hen niet langer om controle over alles te hebben. We moeten nu loslaten en vertrouwen hebben. Buitengewone ervaringen zijn nu aan de orde van de dag, ik heb enige van deze gehad en zal over hen schrijven wanneer de tijd daar meer geschikt voor is, aangezien het iets is dat zeer persoonlijk is en ik enige tijd nodig ben om het te bevatten en het allemaal een plaats te geven voordat ik er echt over uit kan wijden. Het heeft te maken met helderziendheid en tijdlijn springen, tegelijkertijd op deze tijdlijnen en werkelijkheden zijn alswel als hier te zijn.
Ben gelukkig, ben vreugde, ben Liefde en deel dit alles met elkaar. Wij zijn Broeders en Zusters van het Licht, geen vijanden of competitie. Iedereen is gerespecteerd, geliefd en gewaardeerd voor diens eigen Goddelijkheid en wezen. Ik houd van jullie!
Meline Portia Lafont

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline :http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com