Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 30 april 2014

Verduisterings 'Portaal naar het Goddelijke' ontsluiert een Nieuw Mozaïek van het Menselijke Bewustzijn - DL Zeta

Verduisterings 'Portaal naar het Goddelijke' ontsluiert een Nieuw Mozaïek van het Menselijke Bewustzijn
30 April 2014 / DL Zeta

Een portaal naar het goddelijke opent deze week dankzij de enorme invoer van spirituele energie die op de vleugels van de Nieuwe Maan Zonsverduistering arriveerde. Deze energie, samengevoegd met de Volle Maan Maansverduistering eerder deze maand en het Kardinale Grote Kruis, opent een unieke deuropening. Dit is waarlijk een veelbelovende tijd, een heropstart signalerend in het menselijke bewustzijn. De energieën van deze verduistering verenigt Hemel en Aarde, een goddelijk portaal creërend welke ons in/naar een grotere communicatie met de hogere dimensies brengt. Dit portaal zal open blijven gedurende de volgende zes maanden.
De stappen die wij nemen op ons spirituele pad tijdens deze opening zullen de rest van onze levens gestalte geven. Dit is een periode die de kans aanbiedt om tegelijkertijd vrij te treden van de oude energieën die ons niet langer meer dienen en om individueel en collectief een stevige stap voorwaarts te zetten op het pad van wat het volgende voor ons is.
Zelf-Ontdekking en Snelle Manifestaties markeren deze Tijd

Verduisteringen brengen kolossale veranderingen op gang die bedoeld zijn om nieuwe patronen op hun plaats te zetten. Dit is een tijd om de oude patronen af te breken en nieuwe patronen te bouwen. Het is geen goede tijd om belangrijke veranderingen te maken aangezien ons perspectief, begrip en inzichten dramatisch mogen veranderen in de weken die de verduisteringsreeksen opvolgen. De invloeden van deze verduisteringsreeksen worden deze week zeer intens gevoeld, maar zullen niet eindigen tot aan de Volle Maan in Stier op 7 November.  
Omdat verduisteringen een geconcentreerde, intense ervaring brengen, mag een grote hoeveelheid in de ruimte van slechts een paar dagen ingepakt zijn. Dingen die in de wacht stonden, geblokkeerd waren, mislukten om te manifesteren in de afgelopen weken en maanden mogen zich nu met warp snelheid manifesteren. Bezoek jouw intenties dagelijks opnieuw en update hen. De periode vanaf nu tot aan vroeg in November zal een belangrijke periode van zelfontdekking en zelfontwikkeling zijn wanneer het universum alle inspanningen aanzienlijk zal ondersteunen om een belangrijke groei in jouw leven op te bouwen. Profiteer van deze periode. Benader iedere dag als een groot geschenk en een hernieuwde kans om het leven van jouw dromen te leven.  
Maak je Kalender Vrij en Trek erop uit de Natuur in

Onze natuurlijke ritmes zullen uit synchronisatie zijn gedurende deze tijd. Maak je kalender zoveel als mogelijk is vrij. Deze tijd zal belangrijke afsluitingen en aanvangen signaleren. Als je in een directe uitlijning met deze verduistering bent zal je een verbijsterende transformatie ervaren. Een andere reden om tijd vrij van jou regelmatige schema te nemen is dat velen de energieën intens zullen voelen. Dit zal bevrijdingen van rauwe emoties, geweld en negativiteit tot actie aanzetten. En zal een grote hoeveelheid van chaotische energie zijn die rond wervelt, vooral in de dichtbevolkte gebieden.
Toegang verkrijgen tot jouw "Spirituele Borg" Account

De periode die een verduistering omgeeft is een goede tijd om naar het platte land te gaan, als het mogelijk is naar een afgelegen gebied weg van krachtlijnen. Mediteer op een stille locatie om alles te downloaden dat vastgehouden wordt in jouw spirituele borg account. Dit account bevat alles waar je om gevraagd hebt, alles dat je verdiend hebt en dat je mogelijk gedurende de jaren niet voldoende geopend hebt om te ontvangen. Toegang verkrijgen tot dit borg account is nu gemakkelijker dan ooit tevoren. Je kunt belangrijke opwaarderingen downloaden in jouw kwaliteit van leven, jouw gebied van potentiëlen, trillingsfrequentie, een rijkdom aan nieuwe ideeën en informatie hetgeen jouw toegang toestaat tot nieuwe portalen van bewustzijn, en nieuwe golven van overvloed en welvaart.
Jouw spirituele borg account bevat wat je nodig bent om jouw immuunsysteem een boost te geven, toegang te verkrijgen tot verbijsterende krachten van regeneratie in jouw fysieke wezen en alle delen van jouw leven die uitgeput zijn. Herinner je dat de gezondheid altijd jouw nummer één prioriteit is. Heel veel lagere trillingswerkelijkheden zullen gedurende deze tijd getransmuteerd worden. Potentiëlen zijn rijp voor diepgaande mystieke ervaringen, downloads van nieuwe kennis en droomstaten, onverwachte magische nieuwe verbindingen, nieuwe niveaus van spirituele vrijheid, uitgebreid netwerken, en doorbraken in alle rijken van de technologie. Minder begrepen gebieden van esoterische kennis zullen nu gemakkelijk toegankelijk worden.
Werk met de Symbolen van Nachtelijke en Wakende Dromen

Dit is een goede tijd om met het automatisch schrijven/schrift te werken, of te experimenteren met het channelen met behulp van een bandrecorder. Breng tijd in de natuur door, met dieren, nabij water, drink groentesappen en verschuif naar een zuiver alkaline dieet. Bestudeer jouw astrologiekaart om te begrijpen wat er van jou gevraagd wordt gedurende deze tijd. Stel je intentie in om je jouw dromen te herinneren. Werk met de symbolen van nachtelijke en wakende dromen, schrijf poëzie, zegen en laat ieder voorbij moment los dat zich bij jou aandient. Accepteer de les en de zegening van alles dat je in het verleden gecreëerd hebt. Nu is de tijd om een sterke relatie te cultiveren met ieder aspect van jezelf.
We moeten open zijn, bewust, wakker en gereed om te reageren op de kansen als zij zich dag na dag ontvouwen. Diegenen die de kracht van het huidige moment begrijpen zullen in staat zijn om onberispelijk te handelen om het meeste te halen uit deze kansen en in deze tijd kwantum stappen te nemen op hun spirituele paden.
Spirituele Frequenties zijn Gecodeerd in deze Verduisteringsreeksen

Terwijl alle verduisteringen veranderingen triggeren, zijn unieke frequenties gecodeerd binnenin iedere verduistering om bepaalde types van verandering te kalibreren. Bevat in de verduistering van deze week zijn energieën die gekalibreerd zijn met:
 Het transformeren van zakelijke en persoonlijke relaties. Gedurende deze tijd mogen verbindingen opgewaardeerd of beëindigd worden. Sommige partnerschappen en relaties mogen gedurende deze tijd beginnen. Wanneer verbindingen tijdens een verduistering beginnen, kan je ernaar kijken hoe de verduistering in ieder persoon diens kaart valt alsook hun synergiekaart om het doel en het standpunt van de relatie te begrijpen. Sommige relaties begonnen op de golf van de verduisteringsenergieën en duren alleen gedurende de tijdsduur van de invloeden van de verduistering. Een verbinding welke begon in associatie met deze verduisteringsreeksen mag om en nabij begin november voorbij zijn. Co-afhankelijke relaties zullen lijden, alsook andere ongezonde vormen van relaties, vooral diegenen die gebaseerd zijn op manipulatie en controle. Dit is een tijd om met de ogen open in/naar nieuwe relaties te gaan en het onderscheidingsvermogen in alle verbindingen te gebruiken.

▪ Het inspireren van identiteitsverschuivingen. Velen mogen het verlangen voelen voor het overdoen van de één of andere soort. Voor sommigen, mag het opnieuw uitvinden van zichzelf een nieuwe haarstijl omvatten, een nieuwe garderobe, of de één of andere vorm van zelfbeeld verbetering, terwijl anderen naar een nieuwe identiteit mogen verschuiven op een nieuwe tijdlijn. Sommigen mogen in/naar een nieuwe en diepere interpretatie en ervaring stappen van hun spirituele missie. Sommigen zullen een combinatie van deze ervaren. Veel mensen zullen zich aangetrokken voelen om een nieuw en gezonder dieet leefregel te ondernemen of een nieuwe vorm van beweging of training. Fitness centrums en yoga klassen zullen gevuld zijn in de komende weken aangezien de stuwkracht voor de uitlijning van lichaam en geest sterk is gedurende deze tijd, wanneer fysieke veranderingen gecreëerd zullen worden om de enorme veranderingen die binnenin gaande zijn te reflecteren.
 Het uitgebreide besef en fysieke bekwaamheden. Gedurende deze periode, zullen nieuwe kanalen in het bewustzijn zich openen. Nieuwe spirituele leraren zullen geactiveerd worden. Nieuwe stemmen zullen naar voren komen om boodschappen over de verandering aan de horizon af te leveren. Diegenen die voorzagen in inzichten en begeleiding in de afgelopen decennia zullen terugtreden om een omschakeling toe te staan, zogezegd, aangezien een nieuwe generatie van zieners op het toneel arriveert. Deze generatie zal zich focussen op leringen die ontworpen zijn om ieder persoon te bekrachtigen in het openen om hun eigen begeleiding te channelen.  

▪ Het blootleggen van verborgen geheimen. Parasitische gedachtevirussen werkend in het collectieve bewustzijn zullen naar een groter besef gebracht worden hetgeen zal beginnen om hun effectiviteit af te sluiten. Als een persoon besef verkrijgt over gedachtevirussen die in diens bewustzijn werkzaam zijn, kunnen zij hun eigen "virus detectie software" lanceren om de virussen te isoleren en te verwijderen. Iedere manier waarop parasitische energieën ons tegenhouden van het ons hoogste en beste te ervaren zullen nu ontmaskerd worden; iedere poging om het menselijke bewustzijn te manipuleren, controleren en te knechten zal aan het licht gebracht worden. Diegenen die te werk gaan vanuit een narcistisch perspectief en schade berokkenen aan diegenen rondom hen heen door misleiding en parasitische intenties zullen lijden. Diegene die geloven dat zij bevoegd zijn om anderen te gebruiken en te manipuleren maken een bewuste keuze die hen zal leiden naar het ervaren van grotere gezondheidsuitdagingen, persoonlijke moeilijkheden, wegversperringen en barrières dan in het verleden.
 Het ontmaskeren van oude "tovenaars" en misleidende goeroes. Het zal veel duidelijker dan ooit tevoren worden wie deze spirituele leraren zijn die het hoogste en beste voor iedereen nastreven en diegenen die vanuit een zelfdienende plaats van controle en manipulatie te werk gaan. Talrijke goeroes zijn door de geschiedenis heen naar voren gekomen vanuit de beweging van het menselijke potentieel om hun spirituele bekwaamheden voor zelfdienende agenda's te gebruiken. Deze zielen zijn oude tovenaars die op belangrijke momenten in de tijd incarneerden om de verering en vleierij van de zoekers te ervaren. De energieën van de nieuwe tijd zullen het duidelijk maken welke leraren vanuit een plaats van integriteit te werk gaan.

▪ Het opruimen van energie op een diep niveau. Dit is een belangrijke tijd om met de emotionele opruiming te werken. Als er iets voor jou naar boven komt gedurende deze tijd, observeer het, zegen het en laat het los. Als jij je er opnieuw mee verbindt zal je het opnieuw in jouw levenservaring bekrachtigen. Dit is een tijd om de emotionele stabiliteit te cultiveren - een tijd om onze schaduw zelven te omhelzen en te integreren in plaats van hen te ontkennen en hen te verbergen. Diegenen die spirituele energie gecultiveerd hebben zonder voldoende emotionele opruimingen te hebben ondergaan zullen gedurende deze tijd lijden aangezien verduisteringsenergieën onopgeloste emoties intensiveren om hen op te ruimen.
 Het her-stimuleren van vergeten dromen en visioenen. Vroegere dromen en visioenen die in de wacht gezet werden of waarover gedacht werd dat zij onrealistisch of onbereikbaar waren, mogen gedurende deze tijd opnieuw naar het oppervlak komen. Als je begint urgentheden of verlangens te voelen voor ongerealiseerde dromen van voorbije tijden, weet dan dat het is omdat de energieën nu zeer veel in ondersteuning zijn van het voort roepen van deze dromen die uitgesteld waren en hen her-stimuleren, bekrachtigen en realiseren met de turbo-opgeladen energieën van deze tijd.

▪ Besef brengen naar de kracht van woorden om te genezen of schade toe te brengen. Mercurius is conjunct aan de zonsverduistering, nadruk plaatsend op alle vormen van communicatie. De kracht van woorden is specifiek belangrijk nu. Dit zal een tijd zijn wanneer nieuwe zieners en nieuwe spirituele kanalen naar voren komen met krachtige nieuwe boodschappen. Daarentegen, zullen deze vormen van communicatie die bedoeld zijn om te controleren en te manipuleren een vermindering van beïnvloeding zien. Wij zullen ons meer bewust zijn dan ooit over hoe woorden ons genezen of ons uiteen scheuren.
 Menselijke perspectieven in het Spotlicht aangaande de behandeling van dieren. De behandeling van dieren zal gedurende deze tijd vooraan en in het centrum komen te staan aangezien velen zich bewust zullen worden van hoe dieren gemarteld en wreed behandeld worden in de voedsel, kleding, cosmetische en andere industrieën. Wrede en onmenselijke behandelingen van dieren zullen naar de voorgrond komen aangezien verborgen geheimen op het wereldpodium ontmaskerd worden. Dit zal een oproep voor hervormingen op alle niveaus van de maatschappij tot actie aanzetten.

▪ Het triggeren van nieuwe niveaus van het herinneren dat wij goddelijke wezens holografisch voor Alles-Dat-Is zijn. Het herinneren gedurende deze tijd zal sterk zijn. Velen zullen belangrijke stukjes van de puzzel in slapende en wakende dromen ontvangen. Deze stukjes maken deel uit van een nieuw mozaïek van het menselijke bewustzijn. Als ieder persoon diens segment in/naar het spel brengt, komt er een beeld van de nieuwe tijd naar boven welke een symbool creëert. Wanneer er genoeg stukjes van het mozaïek op hun plaats zijn, zal dit symbool grote golven van herinneringen door het gehele menselijke bewustzijn heen tot actie aanzetten.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2010-2014 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved www.celestialvision.org
These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link.