Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 4 april 2014

Saul: De mensheid is onveilig gebalanceerd…../ John Smallman op 2 april 2014


Saul: 
De mensheid is onveilig gebalanceerd…..
John Smallman op 2 april 2014:
Vertaling: René

Het ontwaken van de mensheid is onvermijdelijk en op handen! De Liefde die door jullie allen heen stroomde ­– de liefdevolle kanalen die jullie zijn – terwijl jullie het Licht vast houden en de intentie voor de mensheid hebben om te ontwaken, is dit een energie van enorme macht die niet terzijde geveegd, genegeerd of verworpen zal worden. Een van jullie leukere manieren om dingen te zeggen als het over de menselijke neiging gaat om iets onopgemerkts maar duidelijk zichtbaars te negeren of te ontkennen, is als ‘de 400kg Gorilla in de kamer’. Nou, het veld van de goddelijke Liefde dat de mensheid en jullie planeet omhult, is een beetje groter dan dat! En er is geen mogelijkheid dat jullie dat kunnen blijven negeren. Jullie ontwaken is op handen! 

Sommigen van jullie zijn zich zeker bewust van de gorilla in de kamer, ook al erkennen jullie die niet – het is omgeven door een grote hoop bananenschillen, dus iemand is het aan het voeren! Of, om het wat zinvoller uit te drukken, velen van jullie zijn liefdevolle kanalen van het goddelijke energieveld, onderwijl er voor alle intenties en doelstellingen onbewust van blijvend, en van het enorme effect dat jullie op het ontwakingsproces van de mensheid hebben, gewoon door geïncarneerd te zijn op dit moment in de illusie. En daarvoor worden jullie zeer geëerd, en wanneer jullie ontwaken zullen jullie verbaasd zijn wanneer je je realiseert wat je hebt bijgedragen aan het proces.De mensheid is onveilig gebalanceerd op het omslagpunt tussen de diepe slaap van de illusie en de heldere ontwaaktheid van de Realiteit. Er worden door een paar mensen pogingen ondernomen, die ervoor gekozen hebben niet te ontwaken, om te voorkomen dat de balans verandert en aldus jullie toestaand glorieus de ontwaaktheid in te glijden. Echter, hun inspanningen zijn vruchteloos, en dat zal zo blijven, aangezien de balans uitbundig verschuift naar ontwaaktheid met tomeloze vastberadenheid en enthousiasme. Niets in de illusie heeft de middelen om jullie onvermijdelijke ontwaken te voorkomen, het is goddelijk verzekerd, en zo zal het gebeuren, vreugde, vrede en overvloed brengend voor iedereen.

Weiger te luisteren naar de neezeggers en de argumenten die zij bieden om te proberen jullie ervan te overtuigen dat het kwaad en het zelfzuchtige karakter van de mensheid voortdurend over de gehele planeet wordt aangetoond, dat het zo diep geworteld is dat het nooit zal veranderen. Vergeet ook niet dat ook zij bang zijn, dat ze denken dat ze zichzelf voortdurend moeten beschermen tegen bekende en onbekende bedreigingen, en dat ze bang zijn om te geloven in de oneindige macht van de Liefde, want ze zijn, gedurende vele levens, diep teleurgesteld geraakt toen ze ervoor kozen te vertrouwen en dat vertrouwen beschaamd (verraden) zagen. Ze schreeuwen, in werkelijkheid, wanhopig om Liefde.

Zoals jullie weten, want het is jullie al zo vaak verteld, en jullie herkennen Het als jullie ware natuur, Liefde is de enige oplossing voor iedere kwestie, voor ieder probleem. De overgrote meerderheid van jullie heeft, op enig punt in je leven, de vrede en inderdaad het wonder ervaren, ook al was het maar heel kort, waarin de Liefde voorziet. Misschien vergaf een liefdevol iemand je voor wat je, op dat moment, zag als een onvergeeflijk woord of daad; of wanneer je in wat op het moment grote nood leek verkeerde – groot of klein (de maat van nood is waarlijk onstoffelijk!) – kwam een onverwacht iemand je te hulp. Waarschijnlijk was je op dat moment overweldigd door dankbaarheid, en vervolgens vervaagde met de tijd de intensiteit van dat gevoel, maar je vergat het nooit want een daad van Liefde is onvergetelijk. Het effect van Liefde in actie wordt altijd gezien en gevoeld, zelfs als het niet wordt erkend.

Dus de boodschap van vandaag is: ‘Blijf liefhebben!’ En blijf doorgaan met doorgaan, zoals God doet. Hij geeft nooit iemand op omdat Hij iedereen als perfecte reflecties of aspecten van Zichzelf geschapen heeft, en daarom weet hij dat alle houdingen of gedragingen waarmee ze zich mogen hebben verbonden, die niet in perfecte afstemming zijn met, of zelfs in totale tegenstelling tot de Liefde, slechts kortstondige afwijkingen, tijdelijke dwalingen zijn, die kunnen en zullen worden gecorrigeerd. De eeuwige natuur van alle bewuste levensvormen is Liefde, en die kan nooit veranderen, want de Liefde is onveranderlijk. Je ware natuur kan alleen worden verborgen of gemaskeerd voor een zeer korte periode, en daarna zal de ware Jij in overvloedige glorie verschijnen, zoals de zon vanachter een wolk tevoorschijn komt.

Een ander punt om goed te onthouden is dat na verloop van tijd dingen en gebeurtenissen die je plezier schonken, daarin erg hun kracht verliezen, de intensiteit die je daarbij voelde neemt af, en hoewel je doorgaat er gebruik van te maken en van hen geniet, is de spanning en anticipatie die vooraf gingen aan die momenten, niet langer aanwezig. Uiteindelijk begin je jezelf af te vragen: ´Wat kan ik doen om mezelf weer tot leven te brengen? Wat ontbreekt er. Ik heb verkregen waar ik naar op zoek was, maar het bevredigt me niet langer.’. Nou, elke keer dat je als een mens in de illusie incarneert, presenteren er zich allerlei wonderen en mogelijkheden aan je, en dat is opwindend. Maar de illusie is van nature illusoir en kan je dus nooit tevreden stellen.

Jullie werden geschapen voor eeuwige vreugde en dat is alleen voor jullie beschikbaar als je volledig levend leeft als onderdeel van de goddelijke bron, Alles Wat Is, want die vreugde verblijft in het eeuwige wonder van die Eenheid. Toen jullie probeerden jezelf Ervan af te scheiden, verloren jullie je gevoel van vreugde. Jullie hadden nog steeds korte momenten van vreugde, maar het was illusoir en kon niet blijven duren, je voor altijd onbevredigd achterlatend. Echte en eeuwige vreugde kan je alleen omarmen wanneer je de illusie afdankt en je de mantel of het schild verwijdert welke het tussen jou en de Realiteit heeft geplaatst, en jezelf toe te staan terug te keren naar Huis. En dat is wat jullie nu in het onstuitbare proces van aan het doen zijn.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/