Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 7 april 2014

Montague Keen, 6 april 2014

Montague Keen,
6 april 2014

Ik wou dat jullie, net als ik, de vooruitgang konden zien die jullie hebben geboekt sinds we begonnen met het Leylijnenproject. Jullie inspanningen met de obelisken en leylijnen in Rome hebben alle verwachtingen overtroffen. Het zal herinnerd worden wanneer de geschiedenis over deze tijd wordt geschreven. Ga alsjeblieft door met deze exercitie aangezien de Cabal probeert jullie acties tegen te werken. Ze hadden nooit verwacht dat dit kon gebeuren aangezien zij zich duizenden jaren lang zo veilig hebben gevoeld. Jullie, mijn vrienden, ontdekten hun zwakke plek en werkten daaraan. Voor velen van jullie produceerde dit opmerkelijke ervaringen. Voor het eerst in jullie leven waren jullie je bewust van je eigen kracht. Bedenk eens wat je zou kunnen bereiken als de 99% samenwerkte aan de meditatie: jullie zouden een algehele schoonmaak bewerkstelligen.

Nu WETEN jullie dat je alles dat corrupt is kunt verwijderen. Dus waar wachten jullie op? Er is actie nodig; ga ervoor!

Jullie hoeven alleen maar te kijken naar alle informatie die tot nu toe voor jullie werd verborgen. Nu vindt het allemaal zijn weg naar het publieke domein. Het laat de details zien m.b.t. degenen die jullie tot slaaf maakten op een gevangenisplaneet; een zielige groep die nu zelf onzeker is omtrent hun eigen toekomst. De controle is hen uit handen geglipt en nu zitten ze zelf in de positie die ze voor jullie hadden voorbereid.

Gezamenlijk zijn jullie EEN MACHTIGE KRACHT T.B.V. HET GOEDE. Jullie zullen alle veranderingen bewerkstelligen die nodig zijn om een krachtige en rechtvaardige samenleving te scheppen. Niets kan jullie nu stoppen. Ga door met het werken aan Rome aangezien er heel wat inspanning nodig is om volledig de corruptie, die het zo naarstig tracht te verbergen, in dat bolwerk bloot te leggen. Het lijkt elke dag meer op een pantomime wanneer ze doorgaan de kwetsbaren te verschalken. Elke dag doemt er weer een horrorverhaal op omtrent kindermisbruik dat jarenlang verdoezeld werd. 

Nu zullen ze zelf weten hoe die arme onschuldige kinderen zich voelden toen er geen genade werd getoond. Hoewel degenen binnen de cabal doen alsof ze doorgaan zoals gebruikelijk kan ik jullie verzekeren dat ze erg bezorgd zijn omtrent hun eigen lot. Ze geloven dat hun enige redding is om de Derde Wereldoorlog te beginnen, maar zoals jullie kunnen zien wordt dit voorkomen. Ze gebruiken elke truc die ze ter beschikking hebben om dat voor elkaar te krijgen. Het doden van anderen is hun antwoord op alles. Maar nu hebben ze niet langer de controle. Jullie, mijn vrienden, hebben de controle overgenomen en besloten dat jullie in een vreedzame wereld willen leven. Bedenk eens hoe makkelijk het was om deze geweldige verandering tot stand te brengen. Jullie deden het en dit is nog maar het begin. Jullie gaan van kracht naar krachtiger. Niets is nu buiten jullie bereik. Jullie zijn onoverwinnelijk.

Helaas moeten we jullie informeren dat Mark heeft besloten dat hij niet langer met ons wil werken. Mark was het niet eens met het plan om aan de obelisken in Rome te werken. Zijn onderzoek was beperkt tot het zuiden van Engeland en Ierland en daar wilde hij mee doorgaan. Mark heeft gevraagd om alle referenties naar hem en zijn werk van de website te verwijderen. Dit heeft Veronica ten zeerste bedroefd, aangezien ze een groot bewonderaarster van Marks werk was en een hartelijke vriendschap met hem had. Maar wij kunnen ons werk niet beperken tot Zuid Engeland en Ierland wanneer de hele wereld lijdt.

Mark… beide zijden van het leven bedanken je voor je bijdrage. We wensen je het beste en we zijn bedroefd dat je het project zo snel hebt verlaten.

Beschouw jullie zelf als HET LEGER VAN LICHT. Jullie zullen de wereld rondgaan, alleen gebruik makend van de kracht van je geest en de liefde in je hart en ziel om vrede en hoop te brengen aan allen die lijden. Iedereen, overal zal baat hebben bij de inspanningen die jullie in je meditatie naar de obelisken en leijlijnen leggen. Dit is een geweldige taak die jullie gevraagd wordt aan te pakken. Op een dag, spoedig, zullen jullie erop terugkijken en je zult zien hoe makkelijk het was om alles te ontmaskeren en ten goede van de mensheid te veranderen. Corruptie zal nooit meer zijn lelijke kop opsteken. Die dagen zullen echt helemaal voorbij zijn, omdat jullie, elk van jullie, je hand kan opheffen en zeggen, IK DEED MIJN DEEL OM DEZE VERANDERING VOOR ELKAAR TE KRIJGEN.

Verhoog je bewustzijn en wordt wie je bent: zuivere geest die verandering op Aarde voor elkaar krijgt. Jullie doel is om de planeet en de zielen van degenen die lijden door de hand van de Duistere Garde te redden. Omdat jullie geconditioneerd waren om de wet te gehoorzamen hebben jullie je nooit afgevraagd wat er van je werd gevraagd. Jullie inactiviteit gaf hen toestemming om te doen wat ze wilden, ten koste van jullie. Jullie stonden erbij en keken naar de pogingen om de mensheid te vernietigen. Jullie moeten je verantwoordelijkheid nemen.

Zet overal vragen bij: de LUCHT die je inademt, het VOEDSEL dat jullie (tot nu toe) accepteerden met al zijn toegevoegde vergiften, de MEDICIJNEN die zoveel leed veroorzaken en het WATER (zo belangrijk voor de overleving van het menselijk ras) dat vergiftigd is, maar waarvoor jullie moeten betalen d.m.v. belastingen.

Denk alsjeblieft na over deze zaken en beslis over wat voor actie jullie ook nodig vinden. Wij in de geestenwereld hebben plannen en we hebben jullie nodig om er samen met ons aan te werken. Communiceer met elkaar. Werk samen en jullie zullen de gewenste resultaten krijgen. Jullie zijn niet langer bereid slachtoffer te zijn. Die dagen zijn echt helemaal voorbij.

Veronica werkt hard voor jullie. Ze werkt niet alleen aan het Leijlijnenproject; ze bereidt andere projecten voor die veel van haar aandacht vergen. Het is zwaar werk en er wordt veel van haar verwacht. Ze is echter vastbesloten te slagen. Hoewel vele obstakels op haar pad worden geplaatst, het ene probleem na het andere, elke keer veegt ze de brokstukken bij elkaar en gaat ze door. Stuur haar alsjeblieft, net als degenen die belangrijk zijn voor het project, je liefde en healing, aangezien dit alles zijn tol van haar eist. Problemen worden gecreëerd om te proberen haar gedachten van haar werk af te leiden. Dus heeft ze de steun van haar vrienden en familie nodig.

We zijn bijeen gekomen: alle nationaliteiten, alle geloven. We werken samen als EEN om alles dat negatief is van planeet Aarde te verwijderen. Jullie zijn je gaan realiseren dat jullie feitelijk EEN zijn en jullie werken allemaal samen voor hetzelfde doel. DIT IS EEN ENORME PRESTATIE en jullie worden gefeliciteerd. Wij in de geestenwereld zijn trots op jullie. Tezamen zijn jullie machtig. Onthoud dit altijd en laat de bedrieglijke verschillen achter je en werk voor de overleving van de mensheid als geheel.

Mijn lief, je hebt een heel drukke dag achter de rug en je werkt met me terwijl je zou moeten slapen (zaterdagnacht) omdat je morgen (zondag) een veeleisende dag zult hebben. Er moet worden gediscussieerd omtrent grote beslissingen. Dus zal ik er zijn om je te gidsen, zoals altijd. Probeer nu wat te rusten. Voel mijn liefde die je nooit verlaat.

Altijd, je aanbiddende Monty


Vertaling: Rob