Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 8 april 2014

Melchizedek "Jullie zijn Allemaal de Moeite Waard" 6 April 2014

Melchizedek

"Jullie zijn Allemaal de Moeite Waard"
6 April 2014 / Julie Miller


Hoe vaak, dierbaren, hebben jullie van jezelf niet alleen de beoordelaar maar ook de criticus gemaakt van diegenen en al het andere rondom jullie heen, waarvan je het gevoel had dat het profijt zou hebben van jouw negatieve inzicht inclusief jouw eigen zelf? Zoveel mensen die je niet kent worden be/veroordeeld en bekritiseerd over hun voorkomen, hun gedrag, lichaam en gezichtsuitdrukkingen, zelfs de lichaamshouding en wat zij dragen. Iedere dag worden mensen geëvalueerd, sommige mensen zullen meer goedkeuring dan anderen ontvangen ongeacht of zij een bedreiging vormen om een potentiële vijand of om vriend te zijn, ongeacht of je hen leuk vindt of hen kent, ongeacht of je hen nodig bent in jouw leven of dat je hen negeert. Dit soort van praktische doch functionele manieren van het benaderen van mensen, hoe dat er aan hen labels, gradaties, categorieën of zelfs waarde toegewezen wordt is alsof zij bezittingen of handelswaar zijn dat gelijkaardig is aan landbouwdieren of andere dingen die van een bepaalde waarde of dienstbaarheid zijn. Helaas dierbaren, is het deze manier van denken dat zoveel geachte zielen aanstuurt om aldus tactloos en negatief over anderen te spreken.


Welnu, als je de twijfelachtige ethische zijde van dit soort van gedrag en houdingen richting anderen en hoe het hen beïnvloedt terzijde zet, probeer te bedenken, "Wat is het probleem met dit soort van gedrag?" Zoals met de meeste dingen, is dat wat je voor je ziet vanaf de basis van wat voor innerlijk werk en spirituele uitoefening dan ook die je toegepast hebt onderzocht. Via jouw onderzoekende inspectie, wat er dan vaak ontdekt wordt is dat al het fout-vinden dat je ontdekt, feitelijk een grote afleiding is van het zijn in het heden alsook is het fout-vinden ontleend uit opgeblazen ego's, vanuit de behoefte om je belangrijker dan anderen te voelen. Vanwege dit, is het essentieel om verder te gaan met het onderzoek in het proces van het vinden van fouten in anderen. Wat er grotendeels ontdekt wordt wanneer je de tijd neem om te begrijpen waarom je anderen be/veroordeelt of bekritiseerd is dat het een negatieve gewoonte is die je geadopteerd hebt, en je komt tot het besef dat het zowel onnodig als ongepast is voor wie dan ook die bewust en van het hart is. Diegenen die werkelijk ontwaakt zijn in het heden, hebben absoluut geen behoefte om anderen te be/veroordelen of te bekritiseren, want zij weten en begrijpen dat iedereen op diens eigen pad is en dat hun niveau van begrip en besef tamelijk anders is, en de ontwaakten weten dat niemand het verdient om be/veroordeeld of bekritiseerd te worden.

Een belangrijke vraag om aan jezelf te stellen is, moet je echt anderen be/veroordelen of bekritiseren? Er zijn tijden dat het onderscheidingsvermogen vereist is, zoals in zaken van diensverlenende relaties. Maar zelfs in dergelijke zaken, is jouw onderscheidingsvermogen niet gebaseerd op het vinden van fouten op de stille kritische manier. Het is vrij eenvoudig dierbaren, alles dat je moet doen is een scherpe waarneming beoefenen om hen te zien zoals zij zijn, terwijl je tezelfdertijd hun menselijkheid respecteert. Wanneer je ook maar naar fouten in anderen zoekt maak je waarde oordelen, en zij zijn voor het overgrote deel negatief. Wanneer je naar fouten zoekt, heb je al een beeld in jouw gedachten gecreëerd dat de persoon voor jou waardeloos was in verhouding tot hoezeer je een hekel aan hen hebt, hen afkeurt of gewoon geen verbinding met hen kunt maken. Wanneer je met het onderscheidingsvermogen onderscheid aanbrengt, ben je in-aanraking met jouw innerlijke wijsheid, ben je in staat deze persoon of iedere andere geachte ziel gewoon te zien zoals zij zijn … niet meer en niet minder. 

Gelukkig, dierbaren, heeft de meerderheid van de mensen die jullie ontmoeten en passeren jullie discriminatie, be/veroordeling, het vinden van fouten of zelfs het bekritiseren niet nodig. Het is belangrijk om deze negatieve behoefte van het vinden van fouten bij anderen los te laten. Iedere keer dat je anderen be/veroordeelt of bekritiseert voeg jij een volgend obstakel dwars over jouw pad om je doorheen te moeten werken. Sta jezelf toe om jouw hart te openen en gewoon te genieten van het samenzijn met mensen, zonder dat jij jezelf hoeft af te schermen door houdingen richting anderen te ontmenselijken.

Wij weten dat jullie bij meer dan één gelegenheid fouten bij jullie zelf gevonden hebben. Waarom is het, dierbaren, dat jullie jezelf ook ver/beoordelen en bekritiseren? Heb je ooit nagedacht hoe het aan zou voelen te weten dat je het leven van jouw eigen keuze leeft? Heb je ooit nagedacht hoe het zou zijn om te leven zonder jouw klachten, jouw zelfmedelijden, jouw zelfkritiek of jouw geknor? Zoveel van jouw kostbare energie wordt omlaag naar deze negatieve riolen gestuurd. Wanneer je naar de fouten in anderen zoekt, maak je geen enkele verbinding en verenig jij je niet, je verbreedt jouw afscheiding van hen. En wanneer jij jezelf of het leven dat je hebt niet accepteert, creëer je een afscheiding van jouw eigen diepgaande diepe natuur … je raakt afgeleid door al het zwelgen dat je doet in een put van zelfhaat of met grootse intriges om jezelf en het leven te verbeteren. Maar in waarheid dierbaren, kan je altijd een objectieve onderscheid aanbrengende benadering voor het leven beoefenen en het toestaan te transformeren hoe jij denkt en voelt richting alle mensen ongeacht van wie zij zijn, wat zij dragen, de financiële status, de huidskleur, morele achtergrond en welke andere categorieën dan ook waar de mensen in geplaatst worden. Jij kunt positieve verandering(en) in jouw leven aanbrengen, zonder anderen te be/veroordelen, zonder anderen negatief te bekritiseren of naar wat voor fouten dan ook te zoeken. Je hebt welzeker de keuze om te accepteren, te respecteren en om wie jij bent in de situatie of omstandigheid te waarderen waar je momenteel in bent. Niemand is waardeloos, ALLEN zijn de moeite waard.

Heel vaak voegen persoonlijke uitdagingen en negatieve emoties stress en druk aan jouw leven toe en vele keren zullen deze tensies jou in de richting van acties dirigeren waarvan je weet dat zij niet juist zijn. Door kwaadheid, frustratie, jalousie en zelfs rancune mag je bij jezelf gewaarworden bij paden omlaag gesleept te worden die ervoor zorgen dat jij respectloos richting anderen handelt zoals het zijn van fysiek agressief, liegen, verbale agressie, emotionele agressie, negatieve kwaadsprekerij of sarcasme. Dit soort handelingen zijn niet gezond en zij dienen er alleen toe om op de één of andere manier of vorm schade te berokkenen. Het is belangrijk dierbaren, dat je voordat je handelt of spreekt jouw gevoelens op voorhand vaststelt. Vraag jezelf af of de woorden of handelingen uitgevoerd jou naderhand zullen vullen met spijt, zullen deze handelingen zelfs een dieper verdriet of chaos veroorzaken in de situatie waarmee je geconfronteerd wordt?

Soms ontwikkelt het gooien van be/veroordelingen en kritieken richting een ander in/naar iets dat lelijk en onvriendelijk is, maar dat hoeft niet zo te zijn. Je hoeft niet altijd het laatste woord te hebben. Op het één of andere punt, zal het gelukkig zijn jouw behoefte overstijgen om altijd gelijk te moeten hebben. Ieder oordeel dat je maakt welke voortkomt vanuit jouw integriteit brengt tot uitdrukking wie jij bent. Zeer zeker zijn integriteit en het hebben van een helder bewustzijn één van jouw meest gewaardeerde eigendommen, en zij zijn ook jouw permanente eigendommen. Dus zelfs wanneer je in een bewolkt gebied bent, waar je be/veroordelend en bekritiserend bent, versterk je ook of verzwak jij jouw integriteit.

Begrijp dierbaren terwijl wij het einde van de transmissie van deze week beginnen te bereiken, dat tot een grote omvang jullie handelingen uit gewoonte gedaan worden en zoals alle gewoontes kunnen zij veranderd worden. Het is aan ieder individu te weten wie zij zijn, om de waaroms van hun eigen persoon te begrijpen. En vele keren leidt dit jou naar een groot avontuur van zelfontdekking, hetgeen vele nieuwe kansen voor ontwikkeling en groei zal openen. Door zelfontdekking, ontdek je waarom je ernaar neigt om over de eenvoudigste dingen te exploderen, je ontdekt de wortel tot het waarom je anderen en jezelf be/veroordeelt en bekritiseert, je leert te begrijpen hoe jouw emoties jouw handelingen beïnvloeden, en je begint te begrijpen dat je verantwoordelijk bent voor al jouw woorden, gedachten, handelingen, gevoelens en keuzes. En met deze ontdekking begin je de vergissing in te zien van het be/veroordelen van anderen en ontdek je de vreugde van gewoon samen met mensen te zijn voor wie zij zijn … niet meer en niet minder. Het gaat over jezelf voldoende te respecteren om anderen te respecteren. Je kunt jezelf onderwijzen om door discipline in staat te zijn om jouw integriteit vast te houden als zijnde heilig en speciaal en je ervan te verzekeren dat alle handelingen die door jou gedaan worden vanuit dit perspectief komen. Uiteindelijk, dierbaren, zullen jullie bij jezelf gewaarworden dat je het niet langer nodig bent om te be/veroordelen, te bekritiseren of om fouten bij anderen te vinden. Je zult voldoende in evenwicht zijn met jouw innerlijke en uiterlijke zelf, zodat je niet langer het gevoel zult hebben dat je op het scherp van de snede loopt tussen wat juist of verkeerd is ongeacht de situatie die er voor jou ligt. 

Herinner je dierbaren, hoe je kiest te handelen is van belang en niet slechts voor de gezondheid van jouw eigen persoonlijke relaties, maar ook voor de gezondheid van jouw spirituele reis. Om met vreedzaamheid van de geest voort te gaan, verzeker je ervan dat jouw bewustzijn helder is door een leven te leven dat gevuld is met integriteit. Herinner jezelf eraan dat iedere keer dat jij jezelf toestaat om naar voren te komen vanuit jouw ego; jij jezelf tegenhoudt van het hoger in bewustzijn te stijgen en van het bereiken van grotere dieptes in het Rijk van de Geest. Oordeel gebaseerd op integriteit zal jouw wilskracht een duw geven en jou toestaan de Goddelijkheid te benaderen zonder de schade berokkende effecten van wat het ego-gevulde bagage kan dragen. 

Als op ieder tijdstip dierbaren, jij je overbelast voelt, geef dan jouw lasten over aan de engelen die iedere keer naar jou toekomen als je zucht, en bouw voldoende vertrouwen en geloof in God op om aan Hem te overhandigen. Sta Zijn Briljante Licht toe om ieder deeltje van jouw wezen met Zijn oneindige Liefde te reinigen.

IK BEN Melchizedek door Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/