Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 21 april 2014

Jezus: Niets dat Bestaat kan Minder zijn dan God / John Smallman op 20 April 2014


Jezus: 
Niets dat Bestaat kan Minder zijn dan God
 John Smallman op 20 April 2014
Vertaling: René 
Paaszondag is een zeer belangrijke dag voor velen van jullie, wanneer jullie een jaarlijkse herdenkingsviering hebben van mijn opstanding en van de bevestiging dat al Gods kinderen (en allen zijn Gods kinderen) het eeuwige leven hebben, en daar recht op hebben. Zoals ik, en vele anderen, jullie blijven vertellen, het leven eindigt nooit. Onze Vader heeft ons geschapen om van het eeuwige leven te genieten, en wat Hij schept is, door zijn wezen, eeuwig.

Sinds het moment van jullie schepping hebben jullie continu, zonder onderbreking, geleefd binnen de eenheid die Hij is. Hij is alles wat er bestaat, en derhalve is er nergens anders waar je zou kunnen verblijven. Herinner jezelf er gewoon aan, wanneer er twijfels of angsten komen bovendrijven, ‘Er is geen plek die niet God is’. Jullie onbewustzijn van God en van Zijn oneindige Liefde voor jullie is een illusie.

Herinner jezelf vandaag aan deze waarheid. En morgen, en morgen!

Het feit dat je niet Gods Liefde voor jezelf ervaart in ieder moment in je menselijke leven, is omdat je hebt gekozen om de afscheiding van Hem te ervaren. Jullie hebben een vrije wil, en dus kun je op ieder moment van gedachten veranderen, je keuzes en je ervaringen veranderen. Echter, jullie keuze om afscheiding te ervaren van jullie goddelijke Bron, is gedurende eonen deel geweest van jullie geloofssysteem, en is derhalve diepgeworteld binnenin jullie. Velen van jullie gaan op dit moment door een massaal loslaten van oude emotionele bagage, die je niet meer nodig hebt of niet meer met je resoneert, en dat loslaten brengt bij jullie twijfels en angsten van schijnbaar een enorme intensiteit omhoog, jullie sterk vastgehouden overtuigingen over jezelf en God bedreigend. ‘Bestaat er echt een God?

Verbeeld ik me Hem want de gedachte aan de dood, uitroeiing, een leegte, niets, is meer dan ik kan verdragen?’ Dat is erg verontrustend omdat zo veel van jullie diepgewortelde overtuigingen veel minder dan volkomen liefdevol zijn – velen geloven in een God die oordeelt, veroordeelt en zondaars in een eeuwige hel straft, maar Wie zal degenen accepteren die zich bekeren, als ze naar behoren berouw tonen. Vanzelfsprekend zou de leegte beter zijn dan het eeuwig lijden in de hel.

Echter, de waarheid is dat je voor altijd geliefd wordt door God, en er is niets dat je ooit zou kunnen doen om dat te veranderen. De hel is van de illusie, onwerkelijk, maar velen ervaren het dagelijks, het volkomen echt doen lijkend. Wat je gelooft is wat je ervaart. Jullie hebben allemaal mensen ontmoet die zich permanent ellendig voelen, slachtoffers in een onrechtvaardige wereld; maar hebben jullie niet allemaal, of de meesten van jullie, af en toe iemand ontmoet die vol is van de vreugde van het leven? Beiden bewonen dezelfde wereld, ze kiezen er alleen voor om deze anders te zien.

God is Liefde, God is onveranderlijk, en aangezien jullie deel zijn van God zijn jullie dat ook. Jullie zijn alleen tijdelijk vergeten wie jullie zijn, jullie ware goddelijke natuur vergeten, en, binnen de illusie, spelen jullie nog steeds met het idee van afgescheiden te zijn van God, en dus minder dan Hem. Maar niets dat bestaat kan minder zijn dan God, want alles is Eén met God. Ik ontdekte dat toen ik al die eeuwen geleden op Aarde was, en het is jullie lot om diezelfde ontdekking te doen.

Jullie kunnen die ontdekking vertragen door het uitstellen ervan in een staat van pijnlijk zelfoordeel, waarbij je ervoor kiest om te geloven dat je Gods Liefde onwaardig bent, en je dat vervolgt met een geloof of een reeks van overtuigingen waarin je ervoor kiest om jezelf te straffen door jezelf er voortdurend aan te herinneren dat je Zijn Liefde onwaardig bent, en dat je jezelf voor Zijn aangezicht moet verbergen tot je jezelf verbetert of waardig wordt.

Maar Hij schiep jullie perfect, dus hoe kun je dat op welke manier dan ook nog verbeteren? Jullie gevoel van onwaardigheid is een illusie, een deel van de illusoire omgeving waarin jullie jezelf ondergedompeld hebben, en die jullie blijven ‘bewijzen’ als zijnde waar en echt door anderen onliefdevol te behandelen, en vervolgens de rampzalige resultaten te observeren van die onliefdevolle houdingen en gedragingen. Maar wezens van Liefde – JULLIE – zijn niet in staat om anderen onliefdevol te behandelen, want jullie zijn Eén met God, jullie goddelijke Bron.

Wat jullie zien en ervaren als pijn, lijden, verraad, wantrouwen, verlatenheid, eenzaamheid, zijn allemaal aspecten van de illusie die jullie gezamenlijk gebouwd hebben om te kunnen spelen met het idee van afscheiding van de Bron, God, jullie eeuwig liefhebbende Vader. Zijn wil voor jullie is dat je eeuwig gelukkig, blij, in vrede, tevreden bent, en je extatisch verheugt in het feit dat jullie eeuwig leven als essentiële en onvervangbare aspecten van Hem. Wanneer jullie ontwaken tot de Realiteit zal dat jullie permanente ervaring zijn. 

Een van de essentiële stappen op weg naar jullie ontwaken is om te vergeven. Om jezelf te vergeven. Totdat je jezelf vergeeft is het uiterst moeilijk om anderen echt te vergeven, ook al is je intentie om dit te doen erg sterk. Zolang je blijft bij het niet vergeven, zul je jezelf blijven afmeten aan anderen, jezelf met hen vergelijkend, en proberend jezelf te rechtvaardigen terwijl je over hen oordeelt. Maar je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. God schiep jullie, dus enige verdere rechtvaardiging is nodig noch mogelijk. 

Als je jezelf eerlijk vergeeft zul je het steeds gemakkelijker vinden om anderen te vergeven, ongeacht hoe slecht of corrupt ze oorspronkelijk kunnen zijn verschenen in je gewaarwording. Onvergevingsgezindheid is het scherm waarop de onwerkelijkheid van de illusie wordt geprojecteerd. Wanneer je vergeeft schakel je effectief de projector uit en rol je het scherm op, en de illusie is verdwenen. Dus verbind je deze Paasdag volledig met vergeving en ontspan vervolgens en kom los in de liefdevolle en onvoorwaardelijke acceptatie die het je voorschotelt. Vergeet niet dat ik liefdevol hen vergaf die mij kruisigden, wetende dat ze geen idee hadden van wat ze deden of waarom, want dat is de verwarring van de illusie. Laat het los en wees vrij, dat is jullie onvermijdelijke lot. God zal je niet vergeven, want Hij ziet niets om te vergeven! Omarm je perfectie door jezelf te vergeven, verwonder en verlustig je vervolgens in de vrede die het je brengt. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.