Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 5 april 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 409 - Aisha North 4 April 2014

Houd je Gedeisd en Neem een Pauze…
4 April 2014 / Aisha North

Jullie zijn nu begonnen om jezelf voor te bereiden op wat er verderop ligt, want zelfs als jullie je er niet bewust bewust van zijn, jullie binnenste wezen heeft hier eeuwig op gewacht. Want zie, jullie wisten op voorhand wat jullie op deze reis konden verwachten, en zelfs als dat op het moment teveel om te begrijpen mag schijnen te zijn, jullie kwamen omlaag in/naar dit fysieke lichaam van jullie, deze tijdreiziger om er een goedpassende omschrijving voor te vinden, goed berijmd in de uitdagingen waar jullie onderweg mee geconfronteerd zouden worden. Jullie kwamen ook in de wetenschap dat dit niet slechts geploeter, barensweeën en hartzeer zou zijn, want deze keer was de echte reden voor jullie aankomst hier er één van vreugde en één van opgetogenheid.

En dus, is dit de echte reden die jullie gaande heeft gehouden door alle ups en alle talrijke downs, door ontberingen en wanhoop, en door jullie donkerste uren heen. Want jullie wisten maar al te goed dat jullie hier op deze kusten niet arriveerden om alleen maar te lijden, niet deze keer. Want jullie zijn hier steeds maar weer opnieuw geweest, zoekend naar verlichting in de vorm van begrip, door te zien wat er op de andere schaal van het licht ligt, en om slechts te zien hoe ver het mogelijk was om van het Licht af te reizen. En, zoals jullie allemaal zo onderhand heel goed weten, zijn de mogelijkheden inderdaad eindeloos. En terwijl jullie hoog en laag zochten, zowel letterlijk als figuurlijk door de dichtheden en door de onverlichte gangen van de menselijke psyche heen, vonden jullie aldus veel kennis dat jullie met je meedroegen als je dat fysieke lichaam achterliet. Want deze sterfelijke spoel, zoals zij zeggen, bleef alsmaar ronddraaien, en iedere keer dat je binnenkwam, verzamelde je zelfs meer informatie dat van immense hulp voor de Gehele Schepping zou kunnen zijn.

Denk eraan, deze plaats is voor individuele en collectieve toename van het verwerven van kennis dat voor het vervolmaken van alles in bewaring gehouden wordt. Met andere woorden, ondertussen binnenin een menselijk lichaam op de Planeet Aarde zijnde, zal alles dat jullie ervaren zorgvuldig opgenomen worden, en de opnames zullen voor eeuwig bewaard worden. En nee, niet om een lijst op te maken waar rekenschap voor gegeven moet worden, waar jullie zogenaamde "goede daden" zorgvuldig gezeefd worden om te zien of zij zwaarder wegen dan de zogenaamde "slechte daden" en dat je dan dienovereenkomstig beloond wordt. Nee, hierin draagt alles een gelijkwaardig gewicht, en alles draagt dezelfde beloning van dankbaarheid van Alles Dat er Is. Want zie, wat je leert, leer je voor ons allemaal, en dus wat er ook gebeurd is door jouw herhalende reis op deze planeet zal hoog gehouden worden als een stralend voorbeeld van moed en bereidheid om die extra kilometer te gaan om de ervaring uit te bouwen die niemand in een andere locatie geprobeerd zou kunnen hebben anders dan op de Planeet Aarde. Maar nogmaals, deze keer is het anders, want deze keer, zullen jullie de grootste les van hen allemaal leren. Want deze keer, zijn jullie hier om opnieuw te leren je alles te herinneren, en zijn jullie hier om te helpen deze kennis uit de donkerste hoeken van elk en iedereen van jullie medemensen vandaan te halen.

Want jullie zijn hier om het licht opnieuw aan te steken, niet alleen binnenin jullie zelf, maar ook in iedereen rondom jullie heen. Want als jullie immer helderder beginnen te stralen, zullen jullie dit schijnbare onmogelijke resultaat bereiken in alles en iedereen rondom jullie heen. Herinner je, jullie zijn niet hier als predikers en hervormers, jullie zijn hier om levende voorbeelden van het Licht te zijn, en dat is wat jullie al zijn, en dat is wat jullie al tot de hoogste graad uitvoeren. Want zie, jullie schijnen te denken dat jullie aldus hard moeten werken om "de rest" van zichzelf te redden, maar dat is niet jullie rol. Jullie zijn hier om een stralend voorbeeld te zijn, en dan, zal de rest jullie volgen. Als zij ervoor kiezen om dat aldus te doen. Want net zoals niemand wie van jullie dan ook kon dwingen om de deuren naar die grote zalen van grootsheid die jullie binnenin hebben te heropenen, zo ook kunnen jullie niemand anders dwingen om diezelfde beslissing te nemen om zich bij jullie aan te sluiten in dit immer toenemende Licht. Want dat is inderdaad een beslissing die individueel gemaakt dient te worden, door iedere op zichzelf staande ziel die momenteel deze planeet bewoond. Voor sommigen, zal de keuze een gemakkelijke keuze zijn, want zij kunnen de beroeringen van iets groots en prachtigs binnenin al voelen, en zij zullen naar jullie kijken en hun eigen reis in jullie liefdevolle ogen zien. Terwijl voor anderen, de weg een langere weg zal zijn, en zij zullen de beslissingen maken die voor hen juist aanvoelen. Ofwel dat dit zal zijn om hun huidige lichaam te verlaten en opnieuw een fysiek voertuig binnen te gaan dat meer voorbereid is om deze taak op zich te nemen van het verheffen van zichzelf naar het Licht op de wijze van een veel meer aanpasbare vonk van bewustzijn die zij binnenin dragen, of dat zij zullen kiezen om door te treuzelen in die donkere vallei van wanhoop die zij zo goed kennen, en voor hen toe zal schijnen de veiligste plaats te zijn om door te gaan daarin te wonen.

En dus, terwijl het Licht doorgaat te verhogen op een immer verhogende snelheid, zo ook zullen deze beslissingen op allerhande manieren beginnen te manifesteren. Dus ja, jullie zullen aan alle kanten drama zien uitspelen, in de vorm van opgetogenheid en verwondering, maar ook op een verhoogd gevoel van wanhoop in dezen onder jullie broeders die het niet kunnen verdragen om dit Licht onder ogen te komen. En dat is waarom wij wederom jullie aan jullie rol als wegwijzers en als pioniers willen herinneren. Want jullie zijn hier om letterlijk de weg te laten zien door in jullie Licht te staan, en door in het Nu te zijn, en door jullie zelf niet te laten verleiden in dezelfde ketel van angst te vallen die anderen zullen kiezen om zichzelf daar in te laten plonzen in de tijd die er in het verschiet ligt. Want herinner je wat wij jullie al verteld hebben, als het Licht toeneemt, zullen de schaduwen lijken te verduisteren, en dit zal de laatste overblijfselen van angst in vele timide geesten triggeren. Dus jullie zijn hier om de angsten te dempen door eenvoudig in het Licht te zijn, en door die hartslag van Liefde gaande te houden dat al een veilig en gestaag ritme naar buiten klopt, niet alleen binnenin elk en iedereen van jullie, maar ook binnenin jullie Moeder, jullie thuisplaneet, de levende belichaming van de Schepping die jullie allemaal in de richting van de toekomst draagt. En als je ooit jouw eigen kracht in twijfel trekt, probeer je dan op die van Haar af te stemmen, want het is inderdaad onoverwinnelijk, en het is al begonnen om exponentieel toe te nemen vanwege dit geheel nieuwe energetische milieu waarin jullie allemaal op non-actief gesteld zijn.

Dus wij zeggen weer, houd je gedeisd en neem een pauze, het is beter je af te stemmen op jouw eigen gestage ritme van licht en dan, enige tijd te nemen om hetzelfde met jullie Moeder Aarde te doen. Want haar krachtige hartslag kan op allerlei manieren gevoeld worden, en zelfs als zij enige oncomfortabele sensaties binnenin jullie allemaal mag triggeren als zij doorgaat te verschuiven en zichzelf ter voorbereiding te herschikken voor de groeispurt die jullie allemaal naderen, laat niemand van jullie zichzelf voor de gek houden te denken dat zij wat dan ook doet dat als negatief uitgelegd kan worden. Zij volgt slechts Haar natuur van naar het Licht toe te groeien, en nu dat zoveel dat Haar in de weg gestaan heeft en het Licht geblokkeerd heeft verwijderd werd, zal zij inderdaad beginnen om zichzelf zoveel als zij kan uit te strekken, om beter de onvermijdelijke uitbreiding toe te staan die met deze verhoogde hoeveelheid van Licht komt, hetgeen op het moment een voortdurende bron van aanvulling voor jullie allemaal is.

En aldus zullen jullie ook de behoefte voelen om jullie zelf voorbij de oude limieten uit te strekken, en jullie zullen dat op allerhande manieren doen, en aan de zijde van deze uitbreiding komen ook uitdagingen in de vorm van groeipijnen, tijdelijke onbalans en vreemde kwalen en een gevoel van beperking. Maar nogmaals, deze zijn allemaal slechts signalen van jullie eigen groei, en als zodanig is het iets waar jullie naar zouden moeten proberen te kijken als signalen van succes. Wij weten dat dit moeilijk zal zijn om te doen aangezien sommige van deze kwalen en pijnen meer kunnen zijn dan ongewoonlijk moeilijk te verteren, maar toch, zijn zij allemaal signalen van jullie eigen bekrachtiging, een bekrachtiging veroorzaakt door dit binnenkomende voortdurend wijzigende Licht. En nu, zal die invoer gestaag toenemen, en dus, zal dit kraken en zuchten, deze periodes van onrust zowel innerlijk als uiterlijk meer dan opmerkzaam worden. Dus wij herinneren jullie er weer aan om een pauze te nemen om je te herverbinden met die gestage en standvastige voorbode van goede tijden die al binnenin jullie en binnenin deze planeet klopt, en weet dat dit ritme het ritme van het nieuwe is, het ritme dat jullie allemaal op jullie voeten, en voordat jullie het weten, dansend van vreugde heeft.

The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


www.aishanorth.wordpress.com