Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 23 april 2014

Heavenletter #4898 Zoals Godwriting (Horen van God), Liefde / 23 april 2014

Zoals Godwriting (Horen van God), Liefde
Woensdag 23 april 2014

God zei:

Er is maar een ding dat je kunt kennen, echt kennen, en dat is liefde. Liefde is het enige wat je echt kunt kennen, want zij is het enige echte. Liefde is het bindmiddel van het Universum. Liefde houdt alles staande. Er zou geen zwaartekracht op Aarde zijn zonder liefde. Niet een bloem zou bloeien zonder liefde. De zon zou niet schijnen. Zelfs in wat moeilijke tijden op Aarde genoemd worden, bloeien bloemen en de zon schijnt. Het getijde behoudt zijn tempo. De Aarde heft haar hoofd op en verkondigt liefde. Liefde blijft niet bij haarzelf. Liefde is de voedster van het Leven op Aarde. Liefde is HET. Wat is er nog meer?

Jij kunt proberen om andere frequenties waar te laten lijken, maar jij kunt jezelf of wie dan ook niet altijd voor de gek houden. Ondanks wat jij misschien kunt zien als minder dan liefde, is liefde de spiegel waarin jij schittert en in kijkt naar jezelf. Liefde weerspiegelt, en liefde overtreft alles. Natuurlijk doet zij dat. Er is niets dat gelijk is aan liefde. Er is niets dat er in de buurt van komt.

Wat draag jij in je hart mee? Liefde. Wat is het dat eeuwig duurt en nooit ongedaan gemaakt worden? Liefde. Ondanks wat iedereen misschien mag zeggen, is liefde alles wat je wilt. Liefde is alles wat je kunt hebben. Liefde is jouw omgeving. Liefde is wat aan je trekt. Liefde is jouw evolutie. Zij is jouw pad. Er is geen ander.
Liefde is een magneet, een krachtige magneet. Niets is gelijk aan de magneet van de liefde. Je bent geboren om lief te hebben. Je bent geboren voor de liefde.

In de Griekse mythologie waren er de Sirenen die helden op een dwaalspoor brachten. De Sirenes verschenen als verleiding, maar hun verschijning was allemaal een illusie. Toen de Sirenes werden gezien als de heksen die ze waren, waren ze helemaal niet aanlokkelijk.

Zelfs gevangen in de valse allure van de Sirenes, waren de helden op zoek naar liefde. Jullie waren de helden op zoek naar liefde om waar te zijn. Liefde was waar binnenin de helden en niet wat hen verleidde weg van hun reis. Jullie ook, waren op zoek naar de liefde gedurende jullie hele leven terwijl liefde binnenin jullie was. Jij bent de drager van liefde. Liefde is jouw DNA.

Zelfs binnen het verraad van de Sirenen, ongeacht hoe goed de Sirenes liefde verborgen hielden voor zichzelf en zichzelf slim noemden, ze misleidden en verraadden hun eigen harten. Hun harten waren verschrompeld en ze hielden zichzelf voor de gek, denkend dat ze machtig waren. Ze speelden een grap met zichzelf. Ze giechelden, maar dat was geen lachen. Ze accepteerden slib en duwden goud weg, en dachten dat ze iets waren.

De Sirenen waren mythen. Ze waren verzonnen. Ze hebben niet echt bestaan. Ze waren tekenend voor het vastgrijpen aan een strohalm. Ze wilden voor zichzelf iets toevoegen, maar toch, wat ze deden, was iets wegnemen van zichzelf. Zoals het verhaal gaat, hebben ze nooit iets beters geleerd.

Jij leert wel beter. Mijn kinderen groeien. Hoe meer je groeit, hoe meer liefde binnenin bloeit, en des te meer blijkt liefde in de wereld. Alles is een weerspiegeling van jezelf.

Je hoeft geen braspartij te weerspiegelen. Je hoeft geen vuurwerk te reflecteren. Het enige wat jij hoeft te doen is liefde te reflecteren, het echte werk. Liefde wil naar buiten. Liefde straalt op natuurlijke wijze. Zoals Godwriting (het horen van God), hoeft liefde alleen te worden toegestaan.

Liefde is niet gemaakt van grenzen. Er wordt aan liefde niet vastgehouden voor je lieve leven. Liefde vindt haar weg. Liefde vindt haar weg van jou vandaan. Liefde vindt haar weg terug naar jou. Er is niets dat je moet toevoegen. Je hoeft alleen los te laten wat het ook is in jou dat jouw liefde tegenhoudt. Je verklaart geen liefde. Liefde is er al. Het enige wat je hoeft te doen is liefde niet langer bedwingen. Het kan zijn dat jij een korset strak getrokken hebt om de liefde heen, misschien denkend dat je haar beschermt tegen ... tegen ... wat? Tegen haarzelf?

Wolken kunnen misschien de Zon bedekken. Maar iedereen weet dat de Zon niettemin schijnt. Wolken zullen verdwijnen en de stralende zon zal op iedereen schijnen. Liefde zal alle grenzen doorbreken. Liefde zal uitbarsten. Liefde zal vanuit jou uitbarsten. Het is verordend.

Zeg wanneer.

Vertaald: Anneke

http://heavenletters.org/