Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 28 april 2014

Ascensienieuws april - de voltooiing, en mei 28 april 2014 door Fran Tielemans

ASCENSIENIEUWS APRIL- DE VOLTOOIING, EN MEI
door Fran Tielemans
Geplaatst 28 april 2014 

Eind april: de voltooiing

Afgelopen maand leken we allen op een hogesnelheidstrein te zitten, waarin we over bergen en door dalen reden, in een steeds wisselend landschap, en we los-geschud, wakker gemaakt en schoongewassen werden. Al wat niet nodig was voor onze weg, al wat niet afgelijnd was op ons hoogste goed, is verdwenen en uitgewist. Bij sommigen verliep dat proces heel intens, wanneer oude cocons of oude muren van bescherming opengebroken werden, en een pak oud verdriet of woede of wat dan ook als etter uit een wonde kon naar buiten stromen, om zo eindelijk een totale genezing in te zetten. En ook al vermijden we allen liever de pijn die gepaard gaat met dergelijk openbreken, toch brengt het ook veel opluchting en openingen naar de toekomst.

Intense downloads


De afgelopen week kregen we de ene download na de andere, haast onophoudelijk. Vooral voor jonge kinderen, huisdieren en sensitieve mensen was het teveel van het goede.

Jonge kinderen konden onhandelbaar zijn of heel emotioneel, huisdieren slapen veel meer dan anders, en sensitieven hebben een heel scala aan ongemakkelijkheden om mee te dealen, waaronder een voortdurende zindering in het lichaam, hongeraanvallen (Jennifer Hoffman haalt dit ook aan, en verwijst naar de nood die het lichaam heeft aan extra gronding), en zeer onrustige nachten met intense vreemde dromen.

Ons lichaam trekt te midden van al dat kosmisch geweld via al die symptomen aan onze mouw , om meer te focussen op gronding.

Doorheen de eclips

Dinsdag 29 april hebben we nog de Nieuwe Maan, en is de zon-eclips achter de rug.

De komende uren en dagen zijn dan ook uiterst geschikt om vanuit verbinding met ons Hoger Zelf een synthese te maken van afgelopen maand, en om onszelf nogmaals de ruimte (stilte) te schenken – als we daar behoefte toe voelen - om alle gevoelens die we tot nu toe niet erkenden in onszelf, te erkennen en ze een plaats te geven.

Weerstand hebben naar bepaalde gevoelens put ons uit, en maakt die gevoelens ook nog sterker.

Nieuwe Maan 29 april: de vernieuwing staat in de steigers


Het intense zuiveringsproces waar we allen zijn doorgegaan de voorbije weken, heeft tezelfdertijd ook veel ruimte en energie vrijgemaakt voor nieuwe beginnen, ook al zijn die beginnen nog zeer pril.

Er staan momenteel op allerlei gebieden zeer veel vernieuwingen in de steigers, in ieder van ons, maar die bevinden zich nog in de embryonale fase, en hebben de rest van dit jaar veel zorg, focus, verdere aflijning, liefde, en in vele gevallen ook nog het samenkomen nodig met anderen, (die op hoger level meewerken aan hetzelfde doel) om zich volop te kunnen ontwikkelen.

Oude energie die verdwijnt, trekt onmiddellijk een hele stroom nieuwe energie binnen, en als we die stroom dan richten via onze intenties, gebaseerd op de inzichten die we vooral de voorbije weken hebben verzameld, dan kunnen we onszelf een heel eind laten verschuiven.

De trilling van mei

Mei heeft een onderliggende 12/3-trilling. Die vibratie zal ervoor zorgen dat er meer communicatie en ontmoetingen zullen zijn dan de vorige maand, en dat er via communicatie ook veel een plaats zal krijgen, dat er dingen tot synthese en balans gebracht zullen worden, zodat er meer innerlijke rust komt en we weer verder kunnen.

Het is een maand van verdere integratie, en tegelijkertijd van balans opmaken waar we geland zijn. We gaan kijken wat in ons de carwash-energie van april overleefd heeft en wat we ermee aan kunnen. Nadien gaan we in het mentaal veld de juiste vorm zoeken voor dat wat zich aandient in ons leven. Die vorm gaat zich neerzetten in juni, met zijn 22/4-trilling.

Het is dan dat velen zich zullen geroepen voelen om dingen heel anders te gaan doen, om alle inzichten die ze door hun spirituele groei van de voorbije maanden verworven hebben, te gaan toepassen in hun dagelijkse leven en dan kunnen structuren vanuit hogere frequenties neergezet worden.

Mei kan dus gezien worden als een soort buffer tussen 2 maanden die getekend zijn door spirituele groei en hoge energie.

Een ander facet van de 12 is overgave en loslaten van controle. Allemaal voelen we dat er sommige deuren in ons leven aan het dichtgaan zijn, en dat er heel nieuwe deuren zich openen.

De 12 vraagt om hier alert op te zijn, niet nog harder te gaan trekken aan deuren die zich sluiten, maar eerder rustig alle openingen die zich aandienen te observeren.

Traag maar zeker

De onderliggende 7-trilling van 2014 maakt dat alle processen dit jaar vertraagd worden door de sterke tendens tot zelf-reflectie, tot stilstaan bij alle aspecten, tot onderzoeken van onze eigen aandeel in relatie-stukken. Maar dat processen vertraagd worden, wil niet zeggen dat er geen vooruitgang is, integendeel. De grote sterke stroom voorwaarts is niet te stuiten, en duwt ons stap voor stap verder op onze weg.

Tevreden zijn met wat er gewoon is en wat er zich aandient, en dankbaar zijn om al wat geweest is, is de sleutel naar innerlijke vrede, en genereert veel vreugde.

Of dit altijd even makkelijk is, dat is een heel andere zaak natuurlijk.

En ...ontevredenheid met wat er is, is soms ook de aanzet tot grote vernieuwingen, en kan dingen in beweging brengen...

Onvoorwaardelijke Liefde genereren : onze kern-taak

Maar even belangrijk als het focussen op loslaten en plaatsen van nieuwe intenties, is het steeds verder ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde, en in eerste instantie voor ons zelf, wat voor ieder mens op aarde een spirituele kern-taak is.

Leren pal achter onszelf te staan, no matter what, en onszelf alle steun, bevestiging, aandacht, respect, waardering, liefde en koestering te geven die we zoeken in de buitenwereld, en die we zelf nog eerder aan een ander zouden aanbieden dan aan onszelf.

We doen er dus goed aan onszelf regelmatig eens een complimentje te geven. Eens te glimlachen naar onszelf in de spiegel. Dankbaar zijn om alle zelfrespect, zelfliefde, zelfwaardering, zelfkoestering en zelfbevestiging die we weerspiegeld mogen zien in mensen om ons heen.

Wanneer we dit doen, dan gaan we de pilaar van licht die we allen zijn, nog sterker maken, nog steviger wortels schenken, en dan zijn we ook steeds meer in staat om voorwaardelijke banden met anderen los te laten.

Dan pas kunnen we steeds meer onvoorwaardelijk gaan houden van anderen, zonder claims of manipulatie. Dan pas kunnen we samen 'zijn' met anderen in alle rust en vrijheid, in plaats van uit behoefte.

Wanneer we dit allen samen proberen (dat we het al proberen, dat we de bereidheid ertoe voelen in ons hart, is al een hele stap), dan maken we samen van ons leven onze hemel op aarde, en van deze wereld een plek waar het voor iederéén goed is om leven.

Keep the faith

Fran
http://www.maitreya.be/