Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 26 april 2014

Aisha North en de Constant Companions Een Update Aangaande de Energieën 25 April 2014

Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
25 April 2014
Zoals velen van jullie al opgemerkt hebben, zijn de energetische activiteiten gedurende de laatste paar dagen niets anders dan aan de zware kant geweest, en dit zal nochtans inderdaad gedurende een behoorlijke tijd door blijven gaan. Wij horen het gekreun van ongemak al, maar laten wij ons haasten eraan toe te voegen dat jullie een verlichting in jullie lichaam zullen voelen als deze energetische injecties doorgaan. Want jullie zijn bezig jezelf steeds meer open te stellen voor deze afgezanten van het Licht, en als zodanig, zal het zijn alsof jullie lichaam het automatisch klaarspeelt om zichzelf aan te passen en te herschikken op zo een manier, dat deze verlengde periode van verhoogde blootstelling meer dan verdraagzaam zal worden. Wij weten dat voor velen, dit tekort zal schieten om gerust te stellen want jullie zullen je al voelen alsof jullie op een breekpunt zitten, maar nogmaals zeggen wij, weet dat alles goed is, en jullie zullen een manier vinden om in deze begrensde delen van jullie wezen te ademen om de druk ietwat te verminderen. 

Wij spreken in eenvoudige termen, maar wij willen jullie er ook aan herinneren dat zelfs als dit proces bij tijden overdreven belastend mag schijnen te zijn, het er ook eentje is waar jullie geen probleem mee zullen hebben te hanteren zolang als jullie het klaarspelen om uit de angst vandaan te blijven. Want angst is de enige meest beperkende parameter die er is, dus ook met dit, en zelfs als dit voor niemand van jullie nieuws zal zijn, het verdraagt wederom om herhaald te worden. Want angst zal een verstikkende houvast op iedereen hebben als je het toelaat, en het zal op iedere manier jouw middelen beperking, en wij bedoelen dat welzeker letterlijk. 

Want angst zal jouw bekwaamheid blokkeren om simpelweg te zijn, en het zal jou zeker in jouw sporen laten stoppen, in die hele belangrijke taak van het toestaan van deze binnenkomende deeltjes om jou bij jouw uitbreiding te helpen, en dus, hoe meer beperkingen, hoe hoger de druk, en dit zal wederom naar alle waarschijnlijkheid dienst doen om de hoeveelheid aan angst binnenin jouw geest te verhogen. En dus, wat alleen omschreven kan worden als voordelig kan en zal ervaren worden op een zeer uitdagende manier, hoe meer je probeert jezelf terug te houden en jezelf buiten te sluiten. En nee, dit is geen kritiek op wat voor manier of vorm dan ook, slechts een eenvoudige verklaring van het feit dat jullie diepgewortelde mechanismes van vechten en vluchten op het één of andere moment getriggerd zullen worden door deze schijnbare lawine van Licht. En dus, wat jou te hulp schiet kan waargenomen worden als het tegengestelde, dus de natuurlijke reactie zal zijn om te proberen de deuren naar jouw hart dicht te gooien om jouw meest innerlijke kern te beschermen. Nogmaals, dit is slechts een natuurlijke reactie, maar het is ook een reactie die voor jullie achterhaald geworden is en er alleen toe zal dienen om jullie te verzwakken, en dat is waarom wij jullie er aan zullen blijven herinneren om alert te blijven, het is beter deze oude en primitieve buik reacties die zich voor mogen doen tijdens deze periode van verlichting te dwarsbomen.

Herinner je, jullie werden van sterk spul gebouwd, en oorspronkelijk waren jullie voorbereid om je in alle richtingen uit te breiden en te ontwikkelen, maar tijdens de donkere tijdperken, werden jullie in feite aangepast met alle soorten van remmende mechanismes, en voor velen van jullie, treuzelen nog steeds sporen van deze oude ketenen in jullie systeem. Het is niet voor niets dat zij gelabeld werden als overlevingsmechanismen, want jullie verstand werd geleerd dat om voor jullie om te overleven, het vasthouden van een laag profiel in iedere betekenis van het woord algeheel belangrijk was. En nu, aangezien jullie met een gloednieuw bestaan begonnen zijn als dragers van het Licht, steken jullie er zeker op alle soorten van manieren bovenuit. En dus, wat het ook is dat binnenkomt dat jullie bekwaamheid om te stralen zal verbeteren, zal ook dienst doen om welke van de oude mechanismes dan ook die nog steeds binnenin jullie zijn te triggeren, en dus, zullen jullie een overvloed aan geschreeuw binnenin horen, en het signaal om te duiken en dekking te zoeken en je vast te klampen zo goed als je kunt, kan vanuit vele richtingen in één keer komen.

Nogmaals, deze zijn inderdaad achterhaalde signalen, meer dan gereed voor de schroothoop, maar in vele gevallen zijn zij nog steeds zeer enthousiast om hun dapperheid te laten zien, en als zodanig, zal er een hele show van weerstand opgezet worden, variërend van een milde graad naar een bijna verlammende staat, waar het zal toeschijnen dat jouw gehele lichaam zal rebelleren tegen deze infiltranten van het Licht die wij al aan jullie geïntroduceerd hebben. Dus wederom zal het advies hetzelfde oude advies zijn waar wij mee door zullen gaan met jullie daaraan te herinneren, namelijk om te proberen naar binnenin te stappen, voorbij die barrière van het moord en brand geschreeuw, van gevarentekens die in lichterlaaie staan en van alarmbellen die afgaan. Want daar zullen jullie allemaal die evenwichtige diepe bron van wetendheid vinden, de vijver van het oneindige Licht, waar niets je in/naar de angst kan trekken ongeacht hoe hard jouw lichaam of jouw verstand ook zullen proberen om jou te verleiden in het plat op je gezicht te vallen. Want je bent zoveel meer dan jouw lichaam, en je bent oneindig veel meer dan jouw verstand, en zelfs als zij beide op het moment doen wat zij kunnen doen om jou te helpen hen op te merken, weet dat jouw verstand degene is die zal proberen om bij jou terug te blijven komen, terwijl jouw lichaam degene is die feitelijk zal proberen om je gaande te houden. Want jouw lichaam is meer dan bereid om deze nieuwe sensaties van uitbreiding te accepteren, maar het is het verstand die de signalen van een noodtoestand afgeeft, en dus, kan het lichaam slechts zoveel doen om hen te overschrijven. 

Maar je kunt jouw lichaam helpen, door jezelf toe te staan die evenwichtige plaats te vinden, en wanneer je daar bent, kan je een conversatie met jouw lichaam beginnen hetgeen jullie beide in staat zal stellen om letterlijk eenvoudigweg te zijn binnenin alle energetische stormen die je doorkruisen.

Denk eraan, jij en jouw fysieke lichaam zijn geen vijanden, jullie zijn ware bondgenoten, en jullie zijn inderdaad wat wij jullie vele malen eerder verteld hebben, een overeenstemming in de Hemel gemaakt. En jullie twee tezamen zullen ook het verstand helpen om voorbij diens oude beperkingen te komen, en jullie in vrijheid stellen om aan de slag te gaan en ver voorbij de oude grenzen van de mensheid op verkenning uit te gaan. En ja wij bedoelen dat in iedere betekenis van het woord, aangezien jullie hier inderdaad zijn om vrijelijk op verkenning uit te gaan, niet slechts om begrensd te blijven binnenin de oude beperkingen van de angst, noch binnenin de fysieke beperkingen welke dit proces van uitbreiding met zich mee schijnt te brengen. Denk eraan, dit proces op zichzelf kan bij tijden overweldigend uitputtend schijnen te zijn, en dus, zal de focus zeer veel op de symptomen zijn die het ontsteekt en niet op de resultaten zelf. En dat is waarom wij hier zijn om jullie eraan te herinneren dat jullie hier niet zijn om te lijden, zelfs als dat op het moment het geval lijkt te zijn voor velen van jullie. Deze zijn slechts tijdelijke terugvallen, maar zij werden desalniettemin veroorzaakt door gebeurtenissen die in actie gezet werden om jullie uit de oude wereld vandaan te tillen en volledig in/naar de nieuwe.

Wij zijn ons goed bewust dat onze woorden weinig aan kunnen bieden behalve voor enige bemoediging en troost hier en daar, en dus, wat wij kunnen doen, is eenvoudig jullie eraan blijven herinneren dat de enige oplossing om door deze intense periode met de minste hoeveelheid aan ongemak heen te komen, is om een manier te vinden om jullie ware centrum te vinden, om die oasis van kalmte te vinden die in jullie allemaal aanwezig is, ongeacht de hoeveelheid aan verwarring, verontrusting of herrie waar jullie op het moment in schijnen te zwemmen. En zelfs als onze woorden voorbij de acceptatie voor sommigen herhalend schijnen te zijn is dat nog steeds het geval. Want jij bent de enige die jezelf door dit heen kan helpen, door deze stromen van bewustzijn toe te staan om in/naar jouw bewustzijn en door jouw fysieke lichaam heen te stromen, en de enige manier om dat te doen, is op te houden met proberen te begrijpen wat er gaande is, en om er gewoonweg in te voelen. Dit mag als een zwakke verklaring klinken, maar nogmaals, jullie menselijke verstand zal proberen dit uitermate ingewikkeld te maken, en dus, zal het gekwebbel van jullie verstand letterlijk in de weg staan en de druk toe laten nemen. Want hoe minder je probeert om te begrijpen en hoe meer je het klaarspeelt om eenvoudigweg te zijn, hoe gemakkelijker je die rustige plaats van wetendheid zult vinden, de plaats die jou zal helpen te begrijpen dat je al weet wat er gaande is.

Want dit is niet iets nieuws en daarom iets om te vrezen, dit gaat eenvoudig allemaal over het terugkeren naar de volledige versie van jou, de jij die geen grenzen heeft en daarom geen behoefte heeft om wat dan ook te vrezen. En wanneer je dit volledig omhelst, zullen alle oude barrières weg smelten en de bevrijding van de spanning in jouw lichaam zal waarneembaar zijn. 

Dus wij zeggen weer, probeer om echt in het reine te komen met het feit dat alles goed is, en dat dit intensieve transformatieproces er één is van herverbinding en niet één van verwoesting, en dus, hoef je helemaal niets te doen. Alles dat je hoeft te doen, is achterover te leunen en jezelf toe te staan om uit de schaduwen vandaan opgetild te worden en in/naar het Licht, en om je hart te laten verheugen door al het Licht dat het eindelijk weer in kan drinken na zo een lange tijd in de woestijn van wanhoop geweest te zijn. Het klinkt zo gemakkelijk, maar het is allesbehalve dat, en wij weten ook dat jullie allemaal hiervoor op de één of andere manier kunnen getuigen. Want zelfs als er niets is waar het hart meer naar hunkert om precies dit te doen, is er nog steeds heel veel weerstand binnenin dat complexe en ingewikkelde menselijke verstand, en zelfs als jouw intelligentie meer dan in staat is om het verschil te kennen, is er een lange stap van het weten naar het toestaan, en dat is waar jullie allemaal nu staan.

Want wat zo eenvoudig als een idee schijnt te zijn, kan uitermate gecompliceerd gemaakt worden als jouw verstand diens zin kan krijgen, en dus, kan de reis van potentieel naar manifestatie een lange en moeilijke reis zijn. Maar dat is waarvoor jullie hier allemaal op de eerste plaats kwamen, want jullie wisten dat dit de taak was, en jullie wisten dat jullie degenen waren die capabel waren om het op jullie te nemen. Want jullie zijn niet degenen die zullen dromen van het ervoor zorgen dat dit gebeurt, jullie zijn degenen die ervoor zorgen dat het in gang gezet wordt zelfs als wij spreken. En zelfs als dit proces voor jullie eindeloos kan schijnen te zijn, jullie racen in feite vooruit, en jullie voltooien dat gat tussen het idee en de manifestatie van iedere enkelvoudige seconde. 

Dus wij zeggen wederom, weet dat zelfs als jij je op het moment teneergeslagen en zonder adem voelt, dat jullie allemaal grote vooruitgang maken, en zelfs als je denkt dat de deuren naar jouw hart permanent verzegeld werden, gesloten door jouw verstand, kan je het niet fouter hebben. Want jouw verstand is eindelijk de waarheid aan het leren en die waarheid is dat het diens wapenen kan laten zakken, want er zijn nu geen oorlogen meer te strijden. Alles dat het heeft te doen, is om jou het over te laten nemen. Want de tijd is gekomen om het verstand een welverdiende rust te geven van de oude verplichtingen van het jou gaande te houden, want het verstand is niet langer nodig als de meester en bevelhebber, nu dat het hart gereed staat om de taak aan het roer over te nemen.

Dus zelfs als het verstand koppiger dan een ezel kan zijn, is er geen noodzaak het te vervloeken. Want het heeft alleen gedaan wat het het beste weet, en alles dat het gedaan heeft, is geweest om jou te beschermen onder de oude wetten. Maar deze oude wetten van beperking zijn niet langer meer geldig, en dus, kan jij jouw verstand bedanken voor de liefde die het voor jou heeft gehad, maar je kunt het ook vertellen om terug te treden, los te laten en het te laten zijn. Want nu, ben jij de meester van jouw domein, in iedere betekenis van het woord, en jouw hart is het nieuwe bevelhebbende centrum voor wat voor actie dan ook dat ondernomen moet worden in de tijd die eraan komt, en dus, hoe sneller jij het klaarspeelt om dit werkelijk in je op te nemen, hoe sneller dit proces van het overdragen van de leidsels volbracht zal zijn. Want dit is niet iets dat vanaf de buitenzijde komt, dit is iets dat alleen van binnenuit kan komen. Want de deuren naar jouw hart kunnen niet geforceerd worden, zij kunnen alleen van binnenuit geopend worden, en weet, wij kunnen zoveel scheuren zien die tevoorschijn beginnen te komen in zovele harten. Dus scheld niet op jezelf als jij je nog steeds opgesloten/ineen geklemd voelt zitten als een mossel die aangevallen wordt, jij bent niet afgesloten, je bent je immer zo langzaam aan het openen. En zodra als je het klaarspeelt om jezelf zelfs meer te vertrouwen, zullen deze deuren van hun hangers afvliegen in een regen van Liefde en Licht om nooit weer dichtgedaan te worden.

The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com