Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 8 april 2014

Aisha North en de Constant Companions 8 April 2014

Aisha North en de Constant Companions

Een Korte Update Aangaande de Energieën
8 April 2014


Jullie zijn nu allemaal begonnen om je een beetje te settelen in het nieuwe energetische ontwerp dat jullie binnengingen toen jullie door het portaal van Licht heengingen dat aan jullie allemaal aangeboden werd tijdens deze gemeenschappelijke bijeenkomst van het afgelopen weekeinde. Wederom, is dit iets dat aan elk en iedereen van jullie op een individuele basis aangeboden wordt, en dus, maakt het verschil of je er wel of niet voor kiest om in deze tijd binnen te komen of als je het prefereert om deze ervaring uit te stellen, en het maakt ook een verschil als tot hoe jij deze verschuiving zelf ervaart.

Want dit is er eentje in een lange lijn van dergelijke verschuivingen, en dus, zal het als geen verrassing voor wie van jullie dan ook komen dat na een dergelijk evenement, het enige tijd zal nemen voordat jullie je min of meer volledig gesetteld voelen binnenin deze nieuwe energetische handtekening die jullie dragen. Want dit is zoals jullie allemaal weten een proces dat in stappen ondernomen wordt, maar aangezien jullie al vooruitgegaan zijn naar zo een energetische geavanceerde staat vanuit jullie oorspronkelijke dichtheid, zijn jullie nu goed uitgerust om veel grotere porties van dit energetische buffet, om een bekende frase te gebruiken, op jullie te nemen. Wij gebruiken deze ietwat vereenvoudigde omschrijving om jullie eraan te herinneren dat dit op vele manieren een groot menu van energetische toepassingen is die in gebruik genomen worden om jullie allemaal te helpen om dat volledige potentieel te bereiken dat jullie al ingedrukt in jullie eigenlijke DNA dragen, en dus zoals wij jullie op voorhand vertelden, was dit laatste evenement niet anders dan de andere evenementen wanneer het aankomt op de individuele taken waar jullie doorheen gingen. Maar wat deze keer lichtelijk anders was, was het brede scala van groepsinspanningen die door dit gehele evenement heen uitgevoerd werden.

Want jullie namen allemaal deel aan op z'n minst één van deze kleinere samenkomsten die een intrinsiek deel uitmaakten van het geheel, en dus, droegen jullie er allemaal op zoveel manieren aan bij, en jullie namen allemaal deel aan de voordelen van deze energetische hoorn des overvloeds die geopend was gedurende de gehele avond en inderdaad in de dagen en nachten ervoor en ook in de volgende dagen. Want dit is niet slechts een evenement dat teruggebracht wordt om plaats te vinden binnenin dat enkelvoudige moment van tijd, dat aangewezen is als de 'officiële" tijd voor dit evenement. Nee, het zal op vele manieren doorgaan zich uit te strekken zowel in tijd als in diepte, want dit is voor alle intenties en doelen een multidimensionaal evenement, en als zodanig, is het veel, veel breder in bereik dan dat wie van jullie op het moment dan ook volledig kan bevatten. Maar wij kunnen al concluderen dat deze gehele schitterende samenkomst een klinkend succes was. Niet verrassend, aangezien jullie allemaal een lang illuster verhaal hebben van het ensceneren van deze gemeenschappelijke inspanningen op zo een welgemeende manier, en met de deelname van zovelen is het gecombineerde effect hiervan niet minder dan opzienbarend. En wij geven jullie hiervoor onze welgemeende waardering, en wij willen jullie allemaal uit naam van de Gehele Schepping bedanken.

Nogmaals, dit is niet iets waartoe je gedwongen kunt worden om aan deel te nemen, want dit is eenvoudig iets dat door jullie op een individuele basis toegestaan moet worden, en door dat hoogste aspect van jullie die binnenin de ware kern van jullie ziel verblijft. Wij weten dat velen van jullie al enige magische momenten van dit evenement op de muren van jullie hart ingedrukt hebben staan, maar wij willen al diegenen van jullie eraan herinneren die het niet lukt om zich wat dan ook te herinneren dat dit niet impliceert dat jullie er helemaal niet aan deelnamen. Want jullie bereidheid om je open te stellen voor deze energetische onderdompelingen is meer dan genoeg, en jullie bekwaamheid om wat dan ook van de details te herinneren is geen signaal van succes of niet. Het is eenvoudig een resultaat van de programmering die je draagt, en voor sommigen van jullie is het de taak welke jullie op voorhand gegeven werd om het je te herinneren, en om rapport uit te brengen aan de rest van de leden van dit magische orkest van wat jullie zien. Dus zelfs als je helemaal geen herinnering hebt van het jouw stem gegeven te hebben aan dit wonderbaarlijke evenement, konden wij jou luid en duidelijk horen, en wij zagen het toen jullie allemaal oplichten met een luister die wij nog niet eerder op deze kusten waargenomen hebben.

Dus ja, jullie hebben waarlijk de zaal op iedere manier plat gekregen, en terwijl jullie je stemmen door het dak heen verhieven, stelden jullie ook een gloednieuwe frequentie in staat om binnen te komen. Niet slechts in jullie harten, maar ook in deze gehele planeet. En van nu af aan, is de melodie goed en waarlijk veranderd in/naar een melodie die zelfs luider en duidelijker zal zingen, en het zal vreugde in zovele harten brengen. En het is dankzij jullie inspanningen dat dit glorieuze lied nu door iedereen gehoord zal worden, en het zal beginnen steeds meer waarneembaar te worden in de tijd die er in het verschiet ligt, als jullie allemaal er meer aan gewend raken om deze nieuwe melodie te dragen.

En jullie zullen het voor eeuwig dragen, want het is ingebed geraakt binnenin jullie ziel op een manier die het onuitwisbaar maakt. En dus, waar het ook is dat jullie naartoe zullen gaan, jullie zullen dit lied van liefde en vreugde dragen, en zelfs in de donkerste plaatsen zal dit lied wortel schieten en zal beginnen immer sterker en luider te zingen. Wederom, kunnen wij jullie alleen maar bedanken voor wat jullie op je genomen hebben want het is een taak van immense proporties, maar het is ook een taak dat jullie allemaal geen einde van vreugde zal brengen. 

Want jullie zullen de resultaten van al deze liefde zien die jullie rond zullen verspreiden, ongeveer zoals de tuinier zich zal verheugen bij het zien van zijn piepkleine zaadjes die beginnen te ontspruiten en dan te groeien in/naar de meest schitterende tuinen. Dus dank je wel jullie allemaal, voor het brengen van deze overvloed naar beneden naar de Planeet Aarde, wij weten dat het vruchtbare grond gevonden heeft, zowel binnenin elk en iedereen van jullie, alsook in de waarachtige grond waar jullie op lopen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com