Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 11 april 2014

Aartsengel Zadkiel "Jullie Koninkrijk van Waarheid" 10 April 2014 / Fran Zepeda

Aartsengel Zadkiel
"Jullie Koninkrijk van Waarheid"
10 April 2014 / Fran Zepeda

Hallo Geliefden. IK BEN Zadkiel, Aartsengel van de almachtige Violette Vlam, de Vlam van Waarheid en Zuivering. Velen van jullie kennen mij. Ik zweef de laatste tijd rondom jullie heen en help met de zuivering en transmutatie. Jullie allemaal ruimen deze dagen in immense grote sprongen op, en jullie zijn veel hulp nodig geweest van velen in het Hemelse en het Galactische Rijk om jullie besef en jullie bekwaamheden aan te sporen om op te ruimen en te transmuteren, om de werkelijke essentie van Jullie, die immer gestaag en waarachtig tevoorschijn komt, te ontsluieren. 

Toen jij jouw "Koninkrijk van Waarheid" onderzocht, werd je ingewijd tot vele nieuwe inzichten en herinneringen van waar je uit samengesteld bent en waar je van gemaakt bent en wat jouw doel is. En hoewel het bij tijden moeilijk is om alles dat je bent te bevatten, zonder geblokkeerd te worden door verwachtingen en kwalificaties, ga je plezierig langs dit pad van altijd-uitbreiding voort naar wie je werkelijk bent.

Want zie, je bent uit zoveel dingen opgemaakt, maar nochtans ben je eenvoudigweg opgemaakt van de frequentie van LIEFDE. En aldus nog niet zo eenvoudigweg. Velen van jullie dipten in het diepe, diepe reservoir van hun Liefde Essentie aangezien het zichzelf meer dan aanwezig en duidelijk gemaakt heeft opdat jullie erin zwemmen, opdat jullie erdoor omvat worden, en dat jullie het niettemin tezelfdertijd omvatten. Het is er altijd geweest, maar niet zo duidelijk. Er is een muur geweest, onzichtbaar op z'n best, maar een muur die afscheiding betekende, het thema van de dag gedurende vele, vele eonen.

Zoals jullie weten, komen de muren naar beneden, breken af, brokkelen af, en daarmee komt een bespoediging van dit diepe reservoir van LIEFDE en de Echte Essentie van jullie Goddelijkheid om jullie besef te overstromen, en om jullie huidige waarheid te zijn. Jullie hoeven alleen het besef toe te staan, om door de werkelijkheid ervan bevangen te worden, dierbaren.

En dus verzoek ik jullie om door te gaan deze muren toe te staan door te gaan te verbrokkelen, deze muren van afscheiding die het gewoon waren om te definiëren hoe jullie naar de dingen kijken, die het gewoon waren om jullie enige wereld te zijn. Jullie hebben slechts die manier van het kijken naar de dingen gedurende vele, vele eonen geadopteerd en aangenomen. Het is voor jullie tijd om de gordijnen van jullie Ziel te openen en de immensiteit te beseffen van jullie uitgebreide wereld daarbuiten, mogelijk gemaakt door jullie gewaarwording van binnenuit.

En zodat jullie niet denken dat ik in raadselen spreek, neem dit in overweging: Jij bent zo immens, jij bent zo uitgebreid, dat er een tijd was dat je tevreden was om het in een klein fysiek voertuig en een klein kader van referentie te accommoderen. Zoals het verkleinen van wat je echt omvat. En nu dat de muren opgeheven worden en jouw overgebrachte "kleinheid" ruim baan gegeven wordt en begonnen is om terug omhoog uit te breiden naar ware grote Goddelijkheid, kleurt het alles anders. En het zal slechts enige tijd nemen om je aan te passen, om gewend te raken aan jouw nieuwe "ogen" en om hen ook schoon te maken van de slaperigheid welke je gedurende een lange, lange tijd doorstaan hebt.

En dus dierbaren, kom ik naar jullie toe om jullie te herinneren aan jullie vooruitgang hierin, aan jullie uitgesproken moed en dapperheid om alle muren en sluiers te laten desintegreren om de onverbloemdheid, maar prachtige essentie, van jullie Ziel en Goddelijkheid te onthullen.
Gefeliciteerd … wij weten dat het niet gemakkelijk voor jullie geweest is. Maar net zoals het voor een baby tijd neemt om te groeien vanuit de piepkleine cellen van diens verschijning in/naar de fysicaliteit, neemt het voor jullie ook tijd om in/naar jullie nieuwe lichaam te "groeien", welke nu samengesteld is van niet alleen jullie fysieke voertuig, maar alle aspecten van jullie Ware Wezen. De integratie beweegt voor velen van jullie snel en morft voorbij wat jullie "verstand" bij tijden kan bevatten. Sta de verschijning gewoon toe, sta de metamorfose gewoon toen, en laat het de wendingen nemen die het bedoeld is te nemen. Voor dat zullen jullie dankbaar zijn. 

Want het zal jullie toestaan aangepast te zijn aan de frequenties van Boven en jullie steeds meer een voorproefje geven van wat wij in de Hemelse en Galactische Rijken dagelijks ervaren: de lieflijke muziek van de Ziel, de lieflijke muziek van onze Goddelijkheid. Jullie zijn daar tussen ons in en jullie zijn niet ver vanaf de volledige expressie ervan.

Neem dit alles in jullie op, dierbaren. Sta de vergissingen en wendingen bij jullie verschijning toe. De weg leidt altijd naar dezelfde plaats zolang als je open en liefdevol jegens jezelf blijft. En zeer binnenkort, zullen jullie de hoek omgaan om een grotere en uitgebreidere werkelijkheid en wereld te onthullen waar jullie je zo heel veel in Thuis zullen voelen. Het heeft alleen jullie doorzettingsvermogen en jullie toestemming nodig voor iedere nieuwe gewaagde onderneming die naar jullie wenkt in jullie Nu Moment welke spreekt van Liefde en Heelheid.

Ik wens jullie vaarwel voor het moment maar ik zal weer terugkeren, en IK BEN altijd in jullie gebied als jullie wenken en mij toestaan.

Namasté
IK BEN Aartsengel Zadkiel

©2014 Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com   www.franheal.wordpress.com  http://www.ouremergingdivinity.com