Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 12 april 2014

Aartsengel Michael "Ruilhandel van de Liefde" 11 april 2014 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael

"Ruilhandel van de Liefde"
11 april 2014 / Rita Pulmans 


Geliefde Lord Michael,

In een e-mailbericht wat ik aankreeg stond het volgende te lezen:

Citaat: " Het geldstelsel zal volledig veranderen en vernieuwd worden, zodat het niet alleen de rijken meer rijker maakt, maar voor iedereen welvaart en vreugde brengt. Dit is een beetje in tegenspraak, -zo zegt de tekst-, met wat Michael, Gabriël en/of Chamuel in de boeken van Christoph Fasching beweren: daar was sprake van het totaal wegvallen." Tot zover citaat.
Ik voel de noodzaak om jou dit voor te leggen, wat hebt U geliefde engel hierover te zeggen?

Aartsengel Michael zegt mij:

Het geldelijk systeem zal ooit helemaal verdwijnen.
Eerst is er een "overgang" van oud naar nieuw "geld" en dit "beheerst" een nieuw geldelijk systeem, maar men is hier nog niet helemaal uit. "Men", daarmee bedoel ik Aartsengel Michael het bankwezen en de mensen hierachter.

Zij begrijpen dat door het systeem wat ze gecreëerd hebben. De dollar (en -koers) andersom heeft gewerkt.

De leningen toegestaan allerhande en de schulden gemaakt door de koper, heeft "het verval" van het geldsysteem veroorzaakt, het heeft dus andersom gewerkt.
Men begrijpt nu dat de "armen" het geld niet meer kunnen kopen van de "rijken", daar er niets meer te kopen valt.

Er is zoveel armoede gecreëerd door deze "wereldmacht" dat ze zichzelf vernietigd hebben. Hierdoor is men een ander systeem aan het bedenken, doch dit zal niet werken.
Wat wel werkt is het langzaam opbouwen van ruilhandel, en leefgemeenschappen dewelke elkaar bevoorraden door daden etc. dit noem ik Aartsengel Michael de ruilhandel van de liefde, en dit heeft niets "vandoen" met de ruilhandel van geld daar ruilen hier niet echt van toepassing was, deze ruil was onevenwichtig.

Wat niet meer in liefde is zal niet meer blijven bestaan.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.

© Copyright Rita Pulmans
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Deze tekst mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.