Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 29 maart 2014

Sint Patrick: Over de Katholieke Kerk. Deel 3. Geplaatst: 29 maart 2014

Sint Patrick: Over de Katholieke Kerk. 
Vind de gelukzaligheid die je verwachtingen ver te boven gaat. 
Deel 3.
Geplaatst: 29 maart 2014

Kan de Katholieke Kerk ooit nog vernieuwd worden?

Dit, mijn geliefden, is waar sommigen van jullie getuige van zijn geweest in een kerk die veel jonger is dan de katholieke kerk. En dus door te zien hoe de dingen – binnen een paar decennia – zonder het te weten, kunnen afglijden naar de starheid en subtiliteit, de mist van het slangachtige denken, waarin mensen hun eigen illusies bevestigen dat ze het juiste doen. En zou je dan met dit in je achterhoofd, daarna naar de Katholieke Kerk kunnen kijken en zeggen: “Hoe kan een organisatie die al zolang star is geweest, ooit nog vernieuwd worden?” En ik zeg je dat het een onderwerp is dat ter discussie staat bij de Opgevaren Schare – of het eigenlijk wel mogelijk is om de katholieke kerk te vernieuwen.


Ik moet je zeggen dat we enerzijds altijd genegen zijn de Heilige Geest door individuen te laten stromen die bereid zijn de open deur te zijn en er zijn zeker katholieke dominees die bereid zijn die open deur voor de Heilige Geest te zijn, in ieder geval in zekere mate. En ze ontvangen de zalving die ze waard zijn, die ze in staat zijn te dragen. Maar ik kan je ook zeggen dat wat er nu aan de gang is, slechts een stroompje is van wat het zou moeten zijn als de hele organisatie ooit veranderd moet worden. En ik moet je, in alle eerlijkheid, zeggen dat we niet zien hoe dit moet gebeuren met de huidige Paus die nog in functie is. Want is hij niet een goed voorbeeld van de soort mensen waar ik tegenin ging, toen ik mijn innerlijke leiding wilde volgen, mijn duidelijke spirituele leiding om het Levende Woord te prediken en toch moesten ze er eerst zeker van zijn dat ze mij in bedwang konden houden voor ze bereid waren mij voor Christus te laten getuigen?

Ja, mijn geliefden, degenen die in de doctrine en de letter van het Woord blijven hangen, zullen zich altijd bedreigd voelen door degenen die de visie hebben, het vuur van het hart, de vreugde, het enthousiasme – die in vuur en vlam voor God staan. Want, mijn geliefden, degenen die in het uiterlijke woord blijven hangen, hebben het vuur niet. Ze hebben het, of nooit gehad, of het is uitgegaan, want nu zijn ze gehecht geraakt aan de voorwaarden waarin zij geloofd hebben, die zij in hun geest geaccepteerd hebben – waar Moeder Maria over sprak. Ze hebben een stel voorwaarden geaccepteerd, die door hun religie bepaald zijn die zegt dat zolang je binnen dit mentale kader, dit fysieke hokje, blijft je zeker gered zult worden, omdat God je gewoon in zijn Koninkrijk moet toelaten, omdat je zo een goede Katholiek bent.

Ah, wat een dwaasheid, mijn geliefden! Hoe lang kunnen de mensen op deze aarde in deze leugen geloven? Kunnen ze niet naar het leven van Christus kijken en daarna naar de Bisschoppen en de Paus en de Kardinalen in hun weelderige katholieke kathedralen, die hun wierook en potten van goud rondslingeren, kunnen ze daar niet naar kijken en zeggen, dit is niet de manier hoe Christus predikte, dit is niet hoe Saint Patrick rondwandelde in de heuvels van Ierland – zoals zij gekleed gaan in een weelderig gewaad en de wierrook voor hen rondslingerend? Mijn geliefden, kunnen jullie zien dat door de eeuwen heen degenen door wie de Geest stroomde al deze uiterlijke verschijnselen niet nodig waren of wilden?

Zien jullie dit, mijn geliefden? Wanneer de Geest door je heen stroomt, heb je hier niets van nodig. Je hoeft jezelf niet met allerlei uiterlijke verschijnselen te omgeven. Je kunt overal staan. En je kunt die Geest laten stromen, want degenen die het in hun hart weten, zullen die Geest herkennen, zelfs als hij op een heel nederige wijze komt. En degenen die het van binnenuit niet herkennen, zijn toch al buiten je bereik.

TOPIC: Je kunt geen Christusschap manifesteren tenzij je alle verwachtingen loslaat om uiterlijke resultaten te zien want mensen die niet boven hun ego uit willen stijgen, zullen zich verdedigen door jou te bekritiseren – en je moet het Woord laten stromen ongeacht hun reacties

De test om alle verwachtingen te boven te komen

Zie je, mijn geliefden, er is een lering die ik jullie zou willen geven die verband houdt met waarover ik begon te spreken, dat ik mij enigszins depressief voelde door het gebrek aan respons. En ik moet je zeggen dat dit door mijn eigen voorwaarden kwam, mijn eigen verwachtingen, waar mijn spirituele visie om naar Ierland te gaan, op subtiele wijze door mijn ego gebruikt was om de verwachting te creëren van bepaalde uiterlijke resultaten, van een fysieke manifestatie om veel bekeerde mensen te zien. Zelfs een subtiel gevoel dat ik de resultaten van mijn werk zou kunnen zien, niet dat ik het verlangen had om mezelf te laten verhogen, maar de wens om te zien dat mijn werk vrucht had afgeworpen, dat ik het verschil had gemaakt.

En dit is dus iets, mijn geliefden, waar alle Heiligen en spirituele mensen mee geworsteld hebben en mee moeten worstelen. Want het spirituele pad is niet, zoals we gezegd hebben, een uiterlijk pad, dus waarom zou je in zekere zin uiterlijke resultaten verwachten? Toch besef ik heel goed – want ik ben er zelf doorheen gegaan – dat er een moment op het pad komt dat je enig resultaat van je acties moet zien om door te kunnen gaan. En daarom, moet je op de lagere niveaus van het pad wel zien dat je het verschil maakt, door uiterlijke verschillen, uiterlijke resultaten te zien.

Maar ik zeg jullie dat, naarmate je het pad bewandelt – in het bijzonder wanneer je dichter bij het Christusschap komt – er een belangrijke initiatie komt waar je al je verwachtingen, al je voorwaarden om een bepaald uiterlijk resultaat te zien, moet loslaten. Want als je dat niet doet, kun jij je Christusschap niet manifesteren.

Want de Christus is volledig niet gehecht aan wat voor reactie hij van de mensen op aarde krijgt, want hij is niet hier om hen wakker te maken. Hij is hier om zijn licht zo voor de mensen te laten schijnen dat ze de kans krijg om te zien dat er een alternatief is voor het slangachtige bewustzijn, de menselijke bewustzijnsstaat. Maar de Christus weet dat hij niet hier is om voor hen te kiezen, maar hen de gelegenheid te geven om te kiezen, die ze niet gehad zouden hebben, wanneer ze enkel mensen hadden gezien die vanuit het slangachtige bewustzijn over religie praatten.

En dus, mijn geliefden, als je terugdenkt aan je eigen ervaring van het beklimmen van die berg gisteren, dan zul je zien dat je misschien een bepaalde visie, een bepaalde verwachting, hebt van wat er op de top zou kunnen gebeuren. Bepaalde dingen die je zou willen zien, zeker een straaltje zonneschijn en veel minder regen, of misschien andere verwachtingen. Maar ik moet je zeggen dat degenen die de ware overwinnaars op het spirituele pad zijn – degenen die hun ascensie winnen, degenen die hun goddelijke plan vervullen – degenen zijn die bereid zijn naar zulke verwachtingen te kijken en te zeggen: “Ik ben hier niet om aan deze uiterlijke verwachtingen en voorwaarden te voldoen. Want ik ben enkel hier om mijn licht te laten schijnen.”

Zie je, mijn geliefden, wanneer je verwachtingen hebt, in het bijzonder wanneer je verwachtingen hebt over hoe andere mensen zouden moeten reageren op het spreken van het Woord door jou, welnu dan plaats jij je in een dualistische situatie waar je innerlijke vervulling en vrede afhangt van iets buiten je, afhangt van andere mensen die vrije wil hebben. En het is toch voorspelbaar dat er een paar mensen zullen zijn aan wie je het Levende Woord predikt die hun vrije wil zullen gebruiken om te weigeren boven het slangachtige bewustzijn uit te stijgen. En daardoor zullen ze weigeren met je mee te gaan, mijn geliefden, wanneer ze de gelegenheid om hogerop te komen afwijzen, wat staat hen dan te doen? Welnu, hun ego moet deze afwijzing verdedigen en hoe doen ze dit? Door jou te bekritiseren, door je te kleineren, door je leer te kleineren, door gladde, sluwe manieren te vinden om twijfel te zaaien over de deugdelijkheid van je lering, de zuiverheid van je motieven of al het andere wat ze kunnen bedenken.

Dus moet je inzien, mijn geliefden, zoals jullie daar vandaag over gepraat hebben, dat sommigen van jullie weten dat je aarzelt om op te staan en je licht te laten schijnen. En wij die geascendeerd zijn begrijpen dit zeker, omdat wij er ook doorheen zijn gegaan. Maar ik zeg je, wij zijn er doorheen gegaan, juist omdat we op het punt kwamen dat we inzagen dat we hier niet waren om andere mensen te plezieren of zelfs te wekken. We waren hier om ons licht te laten schijnen. En dat was ons werk. Dat was onze eerste taak, zoals ze zeggen. En het was de enige taak.

Dus je begrijpt dat, wanneer je die verschuiving doormaakt – en het is een fundamentele verschuiving in bewustzijn – je innerlijke vervulling niet afhangt van iets buiten jezelf. En dan pas vindt de prins van deze wereld niets in jou waarmee hij je kan ontmoedigen of bang maken om je licht helemaal niet te delen. Of waarmee hij op je trots kan inspelen en je zover krijgt dat je het gevoel hebt dat je God een genoegen doet, omdat je aan al deze mensen gepredikt hebt en het een en ander gedaan hebt om een lering te promoten.

Zie je, mijn geliefden, er zijn altijd de twee dualistische polariteiten, van angst en trots, het inferioriteits-/superioritieitscomplex. Want de ene kan niet zonder de andere bestaan, maar JIJ kunt zonder beide bestaan – wanneer het Bewuste Zelf erkent dat het meer is dan deze dualistische persoonlijkheid en identiteit. En daardoor ben je bereid het te laten sterven, zoals Moeder Maria zei. Je beseft dat het opgeven van deze dualistische persoonlijkheid geen verlies maar winst is.

En, mijn geliefden, dit is wat er met mij op die dag gebeurde, toen ik bij die beek zat. Eindelijk zag ik de dwaasheid in van mijn gehechtheid aan uiterlijke resultaten. Want, mijn geliefden, waarom was ik mijn missie in Ierland begonnen? Omdat ik een goddelijk visioen, een innerlijke spirituele visie, had. En wat was dus de dwaasheid te denken dat ik alleen kon doorgaan door die visie te volgen als ik bepaalde uiterlijke manifestaties had? Nee, ik moest getrouw zijn aan die innerlijke visie, niet gehecht aan de uiterlijke zijn. En toen ik die niet gehechtheid kreeg, kan ik je ervan verzekeren dat ik meerdere visioenen kreeg en ik voelde een veel grotere innerlijke vervulling dan ik ooit gevoeld zou kunnen hebben, zelfs als heel Ierland door mij persoonlijk bekeerd zou zijn.

Wordt vervolgd. hs.