Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 31 maart 2014

Saul: Maar vergis je niet, jullie zijn aan het ontwaken! / John Smallman op 30 maart. 2014


Saul: 
Maar vergis je niet, jullie zijn aan het ontwaken!
John Smallman op 30 maart. 2014
Vertaling: René

‘Wanneer zullen we ontwaken?’ Dat is de vraag die ons voortdurend wordt gesteld, en ons antwoord aan jullie is dat het ontwaken voor de deur staat. En dat is natuurlijk het antwoord dat jullie heel vaak in de afgelopen jaren is gegeven, sommigen van jullie zouden zelfs kunnen zeggen in de afgelopen decennia. Voor jullie is het frustrerend, teleurstellend, en, op zijn minst, zeer verwarrend, want het lijkt al zo lang aan de hand te zijn. Jullie geloven dat wij hier in de spirituele rijken een vooruitziende blik hebben, inzicht en informatie waartoe jullie geen toegang hebben, en jullie verwachten van ons dat wij in staat zijn jullie positieve en zinvolle antwoorden te geven op die aanhoudende vraag: ‘Wanneer?’. 

Maar het is jullie die in het proces van ontwaken zijn, het is jullie die het collectieve besluit daartoe hebben genomen, en, derhalve, is het jullie die het tempo aangeven. Wij kijken naar jullie en genieten van de vooruitgang die jullie maken; het lijkt erop dat het moment voor de deur staat, en vervolgens is er iets ongewensts en onverwachts dat jullie afleidt van de huidige taak, en momenteel glijden jullie wat verder terug naar die staat van slaap waarvan het jullie vastberaden intentie is om te ontwaken. Maar vergis je niet, jullie zijn aan het ontwaken! 

Maar het lijkt voor velen van jullie dat jullie dat niet doen, en zeker niet snel genoeg, als je kijkt naar de oorlogen, de misdaden, de intense armoede en het lijden dat de mensheid teistert. Echter, alles wat je ziet over de gehele wereld dat niet in afstemming is met Liefde, is van de illusie, en is vanaf het begin aanwezig geweest. Wat jullie zien is niet nieuw, niet vreemd, niet ongebruikelijk, het is, zoals je zou kunnen zeggen, ‘het gebruikelijke werk’ (business as usual), aangezien de illusie een plek is van afscheiding en gerechtvaardigd wantrouwen, want mensen blijven elkaar met een voorspelbare consistentie verraden, zoals ze dat gedurende eonen hebben gedaan. 

Desalniettemin, als je er een punt van maakt de enorme veranderingen te observeren in de houdingen die zich hebben voorgedaan in de menselijke overtuigingen en filosofieën gedurende de afgelopen decennia, moet je toegeven dat ‘het gebruikelijke werk’ afneemt, aangezien meer en meer van jullie beslissen dat wat de mensheid op dit moment ervaart, gewoon niet goed genoeg is. De zorg voor anderen, naast die voor de directe familie, en voor andere rassen en culturen, en voor de planeet zelf, groeit exponentieel de laatste tijd, met als gevolg dat er maatregelen worden genomen om de schade recht te zetten en te herstellen die gedurende de eonen is ontstaan, en vooral in de laatste twee of drie honderd jaar – zich intensiverend in de net afgelopen twintigste eeuw. En deze acties beginnen vrucht te dragen, wat is waarom, hier in de spirituele rijken, wij er zo zeker van zijn dat jullie ontwaken voor de deur staat. 

Want jullie zijn het die, als het ware, ‘de dans leiden’ (running the show), jullie zijn het die beslissen wanneer het ontwaken zal geschieden. En het is duidelijk voor ons dat jullie intentie om dat te laten geschieden op ieder moment intensiveert, zodat het noch kan worden voorkomen noch uitgesteld. En hoewel jullie de dans leiden, zijn jullie slechts een deel van het goddelijke plan voor jullie ontwaken, in gang gezet op het moment van jullie schijnbare afscheiding van jullie Bron door God, om ervoor te zorgen dat jullie niet eindeloos verloren zouden kunnen en zouden raken in een verschrikkelijke en imaginaire nachtmerrie, die jullie alleen maar intense en eindeloze pijn en lijden zou bezorgen. 

En, ik verzeker jullie, dat het zich bewust zijn van God en het schijnbaar afgescheiden van Hem zijn, ondraaglijke pijn zou veroorzaken. Dientengevolge is de klaarblijkelijke staat van slaap die jullie momenteel omhult ook een bescherming tegen het buitensporige lijden dat het volle besef van je goddelijke natuur met zich zou meebrengen, onderwijl jezelf veronderstellend van Hem te zijn afgescheiden. 

God houdt oneindig en eeuwig van jullie, en dus doet Hij alles wat in Zijn Macht ligt, afgezien van het ter zijde schuiven van jullie vrije wil, om jullie pijn, angst en lijden te verminderen en te verdrijven. Wend je vaak tot Hem gedurende de dag, wanneer je naar je stille innerlijke ruimte gaat waar Zijn Liefde je kan omarmen, en herbevestig je intentie voor de mensheid om te ontwaken en vertrekken uit de illusie. In dat doen stem je je opnieuw af op zijn goddelijke Wil en versnel je je nadering van het ontwaken. 

Vergeet niet dat, terwijl je rust binnen de illusie, je je gedachten en intenties kunt en zult veranderen, niet het fundamentele en onomkeerbare collectieve besluit om te ontwaken, maar jullie eigen individuele besluiten om dat te doen, aangezien stemmingswisselingen en afleidingen jullie focus verzwakken voor de essentiële taak die er voor je ligt. Wanneer dat gebeurt meanderen jullie feitelijk van het pad af, of vertragen, terwijl jullie geschokt en met afgrijzen de afschuwelijke activiteiten over de gehele wereld bezien, zo goed gerapporteerd door de mainstream media, die zulk een ravage en lijden veroorzaken voor zo veel ongelukkigen.

Zoals we jullie blijven vertellen: ´Focus op de Liefde´. Liefde is het veld waarin de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft ​​. Alles wat niet in de volledige afstemming met de Liefde is, is onecht, alhoewel het binnen de illusie zich volkomen en onherroepelijk echt voordoet. De illusie, die jullie (het menselijke collectief) bedachten en bouwden, is schrikbarend echt voor jullie, aangezien de kracht van het collectief om de Realiteit te maskeren en te verhullen, zodat Het voor jullie verborgen is, erg sterk is. Dat was, immers, de intentie toen jullie besloten de illusie te bouwen en bewonen. 

Gedurende de eonen hebben velen dat doorzien, maar waren niet in staat om de meerderheid te overtuigen om het zelf te gaan zien en zich ervan te vergewissen, want de meesten voelden zich erdoor gedefinieerd, en het doorzien zou, geloofden ze, leiden tot hun vernietiging. Zodra je het Licht hebt gezien en weet dat het permanent beschikbaar voor je is, geeft het geen pas meer in de duisternis die de illusie is te leven, maar binnen de illusie is er veel moed voor nodig om dat af te danken waaraan je zo gewend bent geraakt en het Licht binnen te gaan. Het is te licht! Dat is de houding die jullie gedurende de afgelopen decennia zo effectief en snel veranderd hebben, en jullie staan op het punt die helderheid te omarmen en binnen te gaan! 

Met heel veel liefde, Saul.