Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 28 maart 2014

Saul: Het Licht dat Ieder van Jullie Hoog Draagt wordt steeds Helderder / John Smallman op 26 maart 2014

Saul: 
Het Licht dat Ieder van Jullie Hoog Draagt wordt steeds Helderder

 John Smallman op  26 maart 2014
Vertaling: René 


Wij juichen jullie enthousiast vooruit vanaf hier in de spirituele rijken (die zijn, natuurlijk, precies bij jullie, naast jullie, dichterbij dan je je ooit zou kunnen voorstellen!), terwijl het moment van jullie ontwaken nadert. Dichterbij komen bij jouw moment van ontwaken is vergelijkbaar met het continu halveren van de afstand tussen twee zaken. Door te kiezen voor die specifieke handeling, zorg je ervoor dat je nooit echt de ruimte kunt overbruggen, en de zaken met elkaar in contact kunt brengen, de ruimte ertussen wordt alleen maar kleiner en kleiner, maar ze zullen elkaar nooit echt aanraken. Met jullie op handen zijnde ontwaken is het alsof er een soort van tegengestelde kracht of energieveld is welke dat voorkomt, en het lijkt zich te intensiveren als je dichter bij het ​​ontwaken komt, en dus is almaar meer inspanning van jullie kant nodig hoe dichterbij je komt.


En die tegenkracht is iets in jou dat niet in afstemming is met de Liefde. Het is je onvermogen om je helemaal over te geven aan de Liefde – je gebrek aan vertrouwen, gedurende de eonen van de menselijke ervaring in de illusie opgebouwd, als gevolg van vele levens waarin verraad en teleurstelling je, schijnbaar voortdurend, hebben achtervolgd – dat belemmert jullie voortgang. In dit leven hebben jullie bepaald en hebben jullie de intentie om je te openen voor het goddelijke Liefdesveld waarin jullie je eeuwige bestaan​​ hebben, echter, je karmische residu, diep begraven in je lichaam, is er erg bang voor iedereen volkomen en volledig te vertrouwen, en het is die weerstand die jullie aan het overwinnen zijn, terwijl jullie steeds dichter naar het ​​ontwaken toe bewegen.

Jullie zullen dat overwinnen, want het is jullie wil om dat te doen, en hierin is jullie wil in volkomen afstemming met de goddelijke Wil. Om dit gebrek aan vertrouwen, deze angst, te doen verdwijnen, is het absoluut essentieel dat jullie je dagelijkse perioden van gebed, contemplatie of meditatie niet verwaarlozen. Wanneer jullie jezelf neerzetten om je weerbarstige denkgeest te kalmeren, negeer dan de ‘moetens’, de ‘zoudens’, de ‘te doen lijsten’, en breng je aandacht voortdurend terug naar wat je maar als een focuspunt gebruikt – de vlam van een kaars, een bloem, een kale muur, je adem, enz. – zonder enige vorm van oordeel voor je schijnbare falen om gefocust te blijven. Oordeel is slechts een verdere afleiding, terwijl het jezelf vergeven voor het jezelf toestaan te worden afgeleid, een effectieve vorm van overgave is aan de rust en stilte van dit moment... en deze... en deze... want er is slechts één van, en die is nu!

Het Licht dat ieder van jullie hoog draagt wordt steeds helderder, terwijl jullie meer en meer loslaten van de aspecten van jezelf die niet in afstemming zijn met de Liefde. Het wordt zo helder dat het steeds moeilijker voor jullie wordt om in een staat van slaap te blijven. En het is jullie individuele aandeel van dat ene Licht, zijnde Alles Wat Is, dat het gebrek aan vertrouwen zal overwinnen dat jullie ervan heeft weerhouden je volledig over te geven in de liefdevolle armen van jullie hemelse Vader. 

Ieder moment doorgebracht in de vrede van die diepe innerlijke ruimte binnenin je, versterkt en intensiveert jouw intentie om te ontwaken. Ooit was het mogelijk voor je om terug te vallen, om ervoor te kiezen je terug te trekken van het moment van je ontwaken, maar die keuze is niet langer voor je beschikbaar, en dat alleen al is reden tot vreugde. Je kent deze waarheid, het feit dat je deze onomkeerbare beslissing hebt genomen, diep binnenin jezelf waar slechts Liefde is, en waar alles wat niet in afstemming is met de Liefde niet kan binnendringen.

Jouw verlossing geschiede op het moment dat je besliste om de afscheiding te ervaren vanuit je goddelijke Bron, omdat een dergelijke afscheiding volstrekt onmogelijk is, en dus de ervaring ervan volstrekt illusoir is, en jouw verlossing was derhalve onmiddellijk. In feite, in dat oude ogenblik, veranderde er niets, je deed alleen net alsof, en het resultaat ervan is geweest de illusoire ervaring van de afscheiding, geen echte afscheiding, want wat Eén is kan Zijn natuur niet veranderen en afgescheiden van of verdeeld tegen Zichzelf raken. En in waarheid is verlossing volkomen overbodig, want je was om te beginnen al nimmer verdwaald of afgescheiden van je Bron.

Zoals jullie heel goed weten wordt de mensheid gebombardeerd met berichten van Liefde van velen in de spirituele rijken, van wie hun enige doel en reden is, jullie te assisteren om te ontwaken. Zij worden gechanneld door velen die ervoor kiezen de kanalen (leidingen) te zijn waardoor deze berichten kunnen stromen in een vorm die begrijpelijk is voor wezens van ernstig beperkt bewustzijn, en het leven in de illusie is er één waarin het bewustzijn sterk beperkt is. Dit wordt voortdurend en overduidelijk aangetoond door de krankzinnige conflicten waar zo velen van jullie in betrokken zijn. En de collectieve intentie van de mensheid heeft eindelijk besloten dat conflicten zullen eindigen om te worden vervangen door een harmonieuze samenwerking, in het belang van allen, zonder uitzondering.

De huidige staat waarin jullie het leven als mensen ervaren, met een paar ‘hebbers’ en miljarden ‘niet-hebbers’, zal niet doorgaan want het is niet in afstemming met de Liefde, welke jullie ware en eeuwige natuur is. Het was onderdeel van het illusoire spel dat jullie hebben gespeeld, maar meer dan genoeg ellende en lijden heeft dat opgeleverd en is ervaren, en de tijd ervan is echt en waarachtig voorbij. Die staat dient te worden beëindigd door jullie ontwaken, die niet langer kan worden uitgesteld. Ongekende vreugde zal jullie allemaal gaan omhullen, jullie weten dit, en dus zijn jullie angsten en zorgen aan het verdampen, terwijl het moment waarop jullie zo geduldig gewacht hebben in het zicht snelt.

Met heel veel liefde, zoals altijd, Saul.