Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 22 maart 2014

Oth: De Aarde wordt van iedereen. Ellen Rauh Geplaatst 22 maart 2014

Oth: De Aarde wordt van iedereen.
Ellen Rauh
Geplaatst 22 maart 2014

Angsten overwonnen

Goede avond iedereen. Een groot welkom van onze kant voor alle aanwezige zielen. Allemaal mensen die al veel angst in hun leven overwonnen hebben, angsten getransformeerd hebben en daardoor grotere vrijheid ervaren en alles in een ruimer perspectief kunnen zien.

Angst beperkt je denken, beperkt je voelen. Op het moment dat je door een golf van angst gaat, sta je niet open voor liefde. Alles trekt zich samen in een kramp van angst. Durf in tijden dat je door angst gaat of met angst geconfronteerd wordt, toe te geven kwetsbaar te zijn en je open te stellen voor hulp en liefde om je heen. Veel problemen zullen lichter wegen. Maar vaak in tijden van angst verstop je je voor de buitenwereld en ook voor jezelf.

Angst vereenzaamt. Durf je angst uit te spreken. Durf je angst te delen. Vaak schaam je je voor je angst. Sta open voor hulp die altijd aanwezig is en uit een onverwachte hoek kan komen. Op het moment dat jij hulp toelaat, open staat voor hulp, komt die hulp naar je toe. Deel je angst en jullie worden meer één. Je hebt niets te verliezen, alleen je angst. Angst maakt je klein. Als je zuiver door angsten gaat, word je ruimer en minder eenzaam. Veel geweld, veel agressie zou vermeden kunnen worden als mensen hun angst zouden delen. Vaak liggen angst en isolement onder agressie.

Vele mensen op de plaats op Aarde waar jullie leven, leven in angst. Soms angsten die zeker te herkennen zijn maar die nog versterkt worden door vage angsten die niet te plaatsen zijn. Dit is een manier om jullie energetisch klein te houden. Angsten die zijn blijven hangen van allerlei oorlogen. Meestal zijn oorlogen terug te voeren naar ideologieën. Vele culturen zijn ten onder gegaan omdat ze niet open stonden voor vernieuwing en bang waren hun eigenheid te verliezen. Door hun angst om hun eigenheid te verliezen, verloren ze hun totaliteit van zijn. Niet energetisch, alleen de ideologieën die verbonden waren met personen. Zulke machten verdwijnen volledig. Machten die een hoger doel dienen en bij een hoger plan horen, verdwijnen nooit. Ze blijven altijd leven. Er zullen altijd weer mensen openstaan voor deze ideologieën.

De verrijking van het samengaan van meerdere culturen

De tijden die komen, zullen meer en meer eenheid brengen. De rijkdom van oude culturen wordt herontdekt maar is vaak nog niet opnieuw te gebruiken met jullie geestgesteldheid.
Verruim je, verruim je en verruim je.

Vele nationaliteiten vermengen zich met elkaar. De Aarde wordt van iedereen, ook door de technologieën van communicatie. Meer en meer is elk mens betrokken bij de hele Aarde. Meer en meer wordt elk mens medeverantwoordelijk voor de hele Aarde. Bij de hele Aarde horen alle culturen. Het samengaan van meerdere culturen zal een verrijking zijn. Zoals de Maya’s en alle natuurvolkeren hun wijsheid zochten in de Aarde en in de natuur. Alles was voor hen daar aanwezig. Deze golfbeweging van bewustzijn is weer volop aan het terugkomen. Hij is ook nooit weggeweest. Maar voor de evolutie van de Aarde was het nodig dat ze tijdelijk onderdook.

Doordat mensen niet meer dat diepe contact hadden met de natuur zochten ze elders. Ze zochten eenheid in de kosmos. Vele goden verwezen naar het Universum, niet zozeer meer met de Aarde. De Aarde werd opgeofferd voor eenheid met het Universum. Wijsheden en inzichten waren een grote toevoeging aan de evolutie van de Aarde. Dan kwam daarbij de liefde, de liefde voor het Universum en de liefde voor de medemens. Dit was een nieuwe aanvulling. Maar eerst behoorde er weer een afsluiting te komen van de wijsheden van het Universum. Zo stonden velen weer open voor een nieuwe weg; wijsheid, liefde, maar nog niet zo zeer verbonden met de Aarde. De vierde groep, de hele groep die te maken heeft met de Islam, bracht mensen terug naar zichzelf. Stel je voor hoe meer en meer culturen zich vermengen.

Als geen enkele cultuur nog bang is om haar eigenheid te verliezen dan kunnen zij elkaar aanvullen. Liefde, wijsheid, jezelf zijn als eenling verbonden met de hele natuur. En via de hele natuur verbonden met het hele Universum.

Hoe meer een mens één is met de hele Aarde, hoe meer je één kunt worden met alle planeten, met het hele melkwegstelsel, met het hele Universum, waar de Aarde maar een zeer klein facet van is. Hoe wil je je verbonden voelen met het hele Universum als je je nog niet verbonden kunt voelen met de totale Aarde? Met de totale Aarde bedoelen wij niet alleen de mensen, de dieren en de natuur, maar evenzeer alle lagen die de Aarde ingaan en alle lagen die de Aarde omgeven. Hoe meer mensen zich bewust worden van hun eigen energielagen, van de functie van hun lichaam, het samengaan van lichaam, geest en energielagen om je heen, hoe beter. Als je je bewust bent dat dat één mens is, dan kun je je bewust zijn van de Aarde in zijn totaliteit.

Besef dat jullie door je mens-zijn tweederde mens zijn. Door de Aarde af te stoten stoot je twee-derde van jezelf af. Door meer eenheid te voelen en te ervaren met de Aarde, krijg je meer voeling met je totale zelf, waardoor je meer energie kunt uit stralen. Vele mensen lopen rond als hele kleine spaarlampjes. Ze zijn niet aangesloten op hun totale netwerk. Durf ruim te zijn door ruim te zijn; door meer te durven zijn zul je meer verbonden zijn en minder alleen.

Onbewijsbare ziektes

Energetisch worden er grote stappen gezet in de evolutie. Doordat de Aarde omringd wordt door subtielere energieën worden evolutieprocessen subtieler bewerkt en getransformeerd.

Vage angst wordt nog gevoeld maar er zijn minder lichamelijke fysieke oorlogen. Vroeger, vroeger in de evolutie ging elke vernieuwing gepaard met een oorlog met vele vele mensenlevens als slachtoffer. Nu worden meerdere oorlogen energetisch gespeeld en ten uitvoer gebracht. Jullie beseffen niet hoe de evolutie van de Aarde jullie beschermt op dit moment. In plaats van fysieke slachtoffers vallen er nu energetisch slachtoffers. Mensen voelen zich totaal uit balans. Hun zenuwstelsel wordt aangetast - een enorme voedingsbodem voor allerlei ziektes - waarvan de bron moeilijk op te sporen is als je lichamelijk gaat zoeken.

De oorzaak is te vinden in de energievelden. Dit zijn allen slachtoffers van de evolutie die aan de gang is op energieniveau. Neem al deze signalen serieus. Laat je nooit in een hoek zetten. Elke klacht die jij ervaart is een echte klacht al is hij niet lichamelijk te bewijzen. Neem rust. Zoek uit wat voor jou echte ontspanning is.

Lichamelijke ziektes dwingen je om lichamelijk te rusten. Onbewijsbare ziektes dwingen om geestelijk te rusten. Zoniet, dan zal deze ziekte zich uiteindelijk nestelen in je lichaam zodat jij een reden hebt om te rusten. Waarom is deze reden nodig als je eerder kunt ingrijpen? Jullie hebben allen het recht om in balans te zijn, zoniet zoek de juiste hulp en leg je er niet bij neer. Je hoeft je nooit neer te leggen bij lichamelijk of energetisch uit balans te zijn. Ziektes die moeilijk te verklaren zijn, zijn vaak het makkelijkst te genezen, als je de juiste weg neemt en deze ziektes laat behandelen door personen die ook kijken naar energievelden of energiebanen. Meer en meer zal de medische wetenschap hier open voor gaan staan omdat meer en meer ziektes niet meer te verklaren zijn en niet te genezen. Ook dit is evolutie. Als jullie de weg vinden om onverklaarbare ziektes te genezen door de kracht in jezelf toe te passen en met de juiste hulp zullen veel lichamelijke ziektes vermeden kunnen worden. Ook dit is toekomst. Lichamelijke pijn zal minder en minder nodig worden.

Voel de grote liefde van Oth, de Zijnen en Pieter.


hs.