Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 18 maart 2014

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven via Ron Head - 17 Maart 2014

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven
Jij bent een Schepsel dat een Facet en Kind van de Goddelijkheid is. Punt.
17 Maart 2014 / Ron Head

Wij zeiden in onze laatste boodschap dat wij het onderwerp van zachte kracht, van jullie kracht, zouden adresseren over wat en hoe jullie de energie van de verbazingwekkende wezens die jullie aan het worden zijn het beste zouden kunnen gebruiken. Wij zullen dat doen. Nu, het kanaal zou zich bewust moeten zijn dat dit niet een eenvoudig en kort onderwerp is. Er is niets volledig nieuw dat wij jullie hier zullen vertellen, maar in dit geval, wensen wij veel meer te behandelen dan dat wij gewoonlijk in deze korte paragrafen doen.

Het is het prachtige geval geweest dat er velen zijn die deze boodschappen lezen en die relatief nieuw zijn in de ranken van de ontwaking die meer informatie nodig zijn dan diegenen van jullie die al goed onderweg zijn met jullie begrip van het Licht, de energie, en hoe jullie het persoonlijk gebruiken. Wij vertrouwen er nochtans op dat jullie iets mogen lezen dat jullie niet overwogen hadden of dat een welkome herinnering zal zijn.

Laat ons eerst uitleggen dat wanneer wij de woorden licht, energie, trilling, geluid, enzovoorts gebruiken, wij over uiteenlopende manifestaties van hetzelfde ding spreken. Voor ons is er geen inherent verschil. In feite, voor ons, verschijnen jullie als al deze dingen zelf. Jullie hebben een uniek licht, een unieke energie, een unieke frequentie, een uniek geluid dat jullie zijn/jij bent. Wij zullen de manieren bespreken dat jullie dit mogen gebruiken voor jullie beste doeltreffendheid voor jullie zelf, voor het collectief, en voor het volledige zelfbewuste universum.

Welnu, om te beginnen, laat ons aan jullie uitleggen, en jullie natuurkundigen zullen niet met dit redetwisten, er is niets, geen ding, in het universum wat gemaakt is uit wat anders dan ook dan energie. Jullie Einstein spendeerde een levenlang om dat te bewijzen. Feitelijk was jullie Tesla ook geen tweede viool in het veld. Dus daar is een universum, waarin je leeft, waarin alles dat je waarneemt volledig uit energie is samengesteld, en energie is trilling, is frequentie. Laat ons kijken naar wat dat betekent. En het zou je kunnen verrassen hoewel het vrij duidelijk is.

Het betekent dat er niets is dat niet beïnvloed wordt door iedere verandering die je in jouw eigen energie maakt. Alles dat je nodig hebt om jouw eigen experiment hiervoor te maken is een paar stemvorken, hoewel er een groot aantal andere manier zijn die jullie zouden kunnen doen. Jullie zullen je er al bewust van zijn dat één stemvork trillingen in een andere stemvork in gang zal zetten en dat, als zij compatibel zijn, het tingelen van eentje teweeg zal brengen dat de andere dat ook doet. Nog steeds aan geluid denkend, jullie weten dat het in alle richtingen uitbreidt vanaf diens bron, maar jullie moeten beseffen dat het verandering veroorzaakt in alles dat het aanraakt. Hetzelfde is waar voor alle energie. Het veroorzaakt verandering in alles dat het aanraakt. En dit zal de basis zijn voor alles dat wij bespreken.

Wij zullen hier een volgende korte opmerking toevoegen. Jullie zijn je er bewust van dat in jullie dimensie afstand van de bron gereduceerde kracht van deze veranderingen produceert. Met andere woorden het volume van het geluid vermindert met de afstand. En wij zullen jullie nu vertellen dat, in tegenstelling tot het voor de hand liggende, de energie welke geproduceerd wordt door verandering nooit ophoudt naar buiten toe uit te breiden, noch bereikt het ooit het nulpunt. Je kunt de staat van de energie veranderen, maar je kunt het niet on-creëren. Het is gewoon. Welnu het mag een overdrevenheid zijn te zeggen dat een vlinder die zijn vleugels in Azië beweegt een orkaan in Florida kan veroorzaken, maar het illustreert het punt heel mooi. Iedere gedachte, ieder woord, en iedere daad heeft een effect op alles, overal.

Dit is allemaal heel leuk om over na te denken, maar wat brengt het wanneer wij het naar jullie terugbrengen, persoonlijk? Laat ons enige tijd spenderen met daarover na te denken. Laat ons beginnen met een verandering die je in jezelf maakt, misschien in hoe je op iets reageert, misschien in jouw geloofsysteem, in wat je als waar accepteert, of in jouw gewaarwording over jouw zelfwaarde. Feitelijk zouden deze allemaal met elkaar verbonden zijn. Dit zou een verandering in jouw persoonlijke frequentie creëren, in jouw energie zelf. Het zou veranderingen in jouw DNA creëren. Het zou uiteindelijk fysieke verandering creëren. Dit alles wordt vandaag de dag door vele mensen gemakkelijk begrepen.

Wat nog niet zo gemakkelijk begrepen wordt is dat, vanwege de eenheid, omdat tijd en ruimte werkelijk illusionair zijn, zal je feitelijk ook al jouw andere aspecten veranderd hebben, jouw andere zelven. Sommigen van diegenen leven in wat jij waarneemt als voorbije levens. Nu, het is voor jullie gemakkelijk om te begrijpen dat je invloed kunt hebben op jouw toekomst, maar als je volgde wat wij net zeiden, zou je zien dat de veranderingen die je in jezelf maakt ook jouw verleden beïnvloedt. Dat is tegengesteld aan de geaccepteerde "kennis", maar het is desalniettemin waar.

Laat ons het idee verder binnenbrengen dat alles dat bestaat, zelfs alle materie, gemaakt is van energie. Alle energie is bewust. Daarom is alles bewust en intelligent. Je kunt gemakkelijk begrijpen dat alles dat je gewaarwordt ervaring produceert en daarom nieuwe concepten voor jou herbekrachtigt, weerlegt en onderwijst. Het volgt daarom dat alles dat jij, of iemand anders, welzeker hetzelfde produceert in alles dat het gewaarwordt, en dat is het Al. Dat maakt van jou een belangrijke veranderingenmaker een snijkant leergereedschap voor het Universum. Heb je ooit op die manier over jezelf nagedacht?

Nu, jullie zouden ietwat ontmoedigd kunnen zijn door dergelijke concepten, maar wij zijn er bijna zeker van dat jullie dat niet zijn. Bijna iedereen die na begint te denken over deze gedachten begint ook te begrijpen dat zij een onschatbaar en onvervangbaar deel van Alles-Dat-Is zijn. Het doet er niet toe wat je doet, hoeveel je hebt, of welke andere van de maatstaven dan ook waarvan je geloofde dat die op jou van toepassing waren. Jij bent een schepsel die een facet en kind van de Goddelijkheid is. Punt. Einde van de nogal lange discussie van vandaag.
De goddelijke spirit die wij zijn eregroeten de goddelijke spirit in jullie vandaag.Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/