Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 2 maart 2014

Kuthumi: De weg van iedere ziel is uniek. Geplaatst 2 maart 2014

Kuthumi: De weg van iedere ziel is uniek.
Translated for the "Master" by Hans Fiers
Geplaatst 2 maart 2014

Op vraag aan de Meester is dit antwoord, een bericht voor iedereen.

Beste Kuthumi,

Ik hoop dat dit geen misplaatste vraag is. Als dat zo is, mijn excuses daarvoor, maar ik vroeg me af of u kon uitleggen waarom de ene persoon jarenlang in dienst staat van Spirit door healings en dergelijke aan te bieden en toch geen helderziendheid of helder horen ontvangt, terwijl een andere persoon, geen zelfontwikkeling ondergaat of aan zichzelf werkt, of geen spirituele diensten aanbiedt en toch helder kan zien of horen? Ik loop al lang rond met deze vraag en ik weet dat veel anderen er ook geen antwoord op weten. Bedankt om de tijd te nemen om dit te lezen en ik hoop dat de vraag niet ongepast is. 

Dank u wel, Marian, Australië 

Een goede dag.

Als ik naar je kijk, zie ik je open hartcentrum en welke inspanningen je levert om op je spirituele pad te evolueren. Mijn beste, sta me toe je aan te raden om niet zo hard te proberen. Want als je zo hard je best doet, kan het tegenovergestelde zich voordoen en kun je gaan vaststellen dat je niet de gewenste vorderingen maakt. Aanvaard gewoon waar je je bevindt en, op de eerste plaats, aanvaard jezelf. Kijk naar je hartcentrum en zie jezelf in dit centrum. Hou van jezelf.

Aan iedereen die dit leest: velen van jullie houden niet van jezelf. Velen maken grappen over liefde, maar slagen er niet in om van zichzelf te houden. Velen zijn in het geheim zo vreselijk hard voor zichzelf. Ze herhalen bepaalde ervaringen in hun leven telkens opnieuw, telkens in een ander scenario. Ik zeg jullie dat zoiets verspilde energie is. Leer gewoon van je ervaringen. Dat is tenslotte waarom je ze beleeft – om ervan te leren niet om jezelf er telkens opnieuw mee te kastijden.

Velen van jullie beschikken over verschillende talenten. Sommigen moeten deze talenten eerst bestuderen en dan jarenlang oefenen om ze te ontwikkelen, om ze in jullie dagelijkse leven naar de oppervlakte te brengen. Zodra die bijzondere spirituele talenten zoals geneeskracht, helderziendheid, leraarschap, enz. zich manifesteren, moet je ze doorleven. Je kunt geen twee aparte levens leiden, één in de dagelijkse werkelijkheid en een ander op een zuiver spiritueel niveau. Je moet de twee samenbrengen en het evenwicht vinden. Dat is belangrijk, en naar waarheid de enige weg vooruit. Ten behoeve van anderen als deze mooie ziel, die aan de basis ligt van dit bericht, en die zich afvraagt waarom zoveel onderricht en leerprocessen nodig zijn, zal ik proberen een opheldering te formuleren.

Het antwoord bestaat uit verschillende aspecten. Eerst en vooral moeten we terugkeren naar je voorgaande levens. Het is nodig dat je een idee hebt van wat je in die levens verwezenlijkt hebt. Misschien koos je er in een vorig leven wel voor om geen binding te creëren met spiritualiteit. Op die manier was je misschien niet zo goed op je toekomstige pad voorbereid als de bedoeling was. Daardoor kun je je ongelukkig hebben gevoeld en heb je eventueel beslist om op spiritueel gebied in dit leven meer te bereiken.

Het is waarschijnlijk dat door gebeurtenissen en via andere mensen opportuniteiten op je pad gelegd werden om je hierbij te helpen. Want het is dikwijls zo dat wanneer een ziel beslist om de ‘achterstand in te halen’, andere zielen uit je spirituele familie je in dat proces bijstaan. Zoals je weet, wordt je levensplan aan je ontvouwd voor je incarneert. Ik kan je ook meegeven dat een ziel voor haar incarnatie soms akkoord gaat om bepaalde dingen te verwezenlijken. Maar wanneer ze op aarde met de barsheid en de negativiteit geconfronteerd wordt, kan het voor een gevoelige ziel moeilijk worden om de nodige dingen te doen om bewust te worden, om het bewustzijn aan te wakkeren. Je ziel is zich dan natuurlijk wel bewust van wat er moet gebeuren, van wat je levensdoel is, maar de geest, de wil en het zelf kunnen dat tegenhouden, of het een lastig karwei maken om het levensdoel te kunnen onderkennen. Andere zielen zullen in dat geval dikwijls bijspringen, wat aanleiding kan geven tot een gevoel van heen-en-weer geslingerd worden. Want de ziel zal een kleine doorbraak kunnen bewerkstelligen, maar het zelf zal dat willen tegenhouden, en vragen of gevoelens van onveiligheid, hopeloosheid, onbekwaamheid en andere opwerpen. Dat is allemaal de invloed van het zelf en het vertraagt de spirituele ontwikkeling.

Dan zijn er ook andere zielen die schijnbaar geen last hebben. De hogere kennis en talenten lijken voor hen zo voor het grijpen te liggen. Ik kan jullie bevestigen dat er inderdaad dergelijke zielen zijn. Zo is dat. Maar laat me er meteen bijvertellen dat jullie dan alleen met jullie fysieke ogen kijken. Want jullie weten niet wat die ziel in haar vorige levens spiritueel bereikt heeft, welke lessen ze leerde vaak, inderdaad, over meerdere levens heen. Dit medium heeft vijf andere belangrijke spirituele levens achter de rug en incarneerde daarom met veel kennis. Maar ze miste nog de nodige innerlijk kracht. Deze kracht ontwikkelde ze in haar vroege levensjaren door moeilijke ervaringen die haar spirituele kennis naar de achtergrond verdrongen. Die kennis werd haar vanaf haar dertigste terug bijgebracht.

Tenslotte zijn er nog andere zielen die met een grote beslissingskracht en een duidelijk doel naar de aarde komen. Spirituele kennis komt bij hen zeer snel terug.

Onthoud dat alle zielen uniek zijn – alle kennis en iedere ervaring is uniek – vergeet dat niet.

Laten we het nu even hebben over de nieuwe zielen die op jouw planeet incarneren. Velen hebben een actieve telepathische gave. Dat is immers de manier waarop mensen in de toekomst zullen communiceren. Veel van deze zielen zouden niet opgewassen zijn tegen de moeilijkheden van voorgaande Lichtwerkers die eerder incarneerden. Deze eerder geïncarneerde zielen kwamen om ‘de weg te effenen’. De mensheid ondergaat grote veranderingen. Het proces loopt.

Kijk maar naar nieuwe zielen, recent geboren. Je zult merken hoe spiritueel die zielen zijn, hoe veel ze al weten. Soms zijn het zelfs nog baby’s, kleine kinderen. Ik zeg tegen jullie allen, houd er rekening mee dat het pad en het doel van iedere ziel uniek is. Er zijn zielen die speciaal incarneren om een andere ziel te helpen. Misschien om gelegenheden te creëren op het exacte moment van iemand anders’ pad. Dan kun je gaan denken, dat hun bijdrage tot de mensheid maar belachelijk klein is. Maar bedenk dat zonder hun tussenkomst op precies dat exacte ogenblik, de andere ziel misschien haar levensdoel nooit zou halen. En dat doel kan misschien miljoenen andere zielen helpen. Dan vraag ik je: wie is de grootste? Welke ziel?

Zie je: ze hebben elk hun deel te spelen. Je kunt nooit beweren dat de ene ziel groter is dan de andere. Neen, dat kun je werkelijk niet. Ik kan je vertellen dat je in je eigen hart moet kijken om groot te worden, om spirituele grootheid te bereiken. Zorg ervoor dat in dat hart liefde voor iedereen te vinden is. Zorg ervoor dat het openstaat voor allen. Zorg ervoor dat je leven in balans is.

Ik hoop dat je door mijn antwoord dit onderwerp beter begrijpt.

Master Kuthumi


 Hs.