Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 19 maart 2014

Kris Won met Ashtar Sheran maandag 17 mrt. 2014 / Kris-Won

Kris Won met Ashtar Sheran
maandag 17 mrt. 2014
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Mensen, Ashira zegt dat het vliegtuig is ontploft, Rainbow zegt dat het in een andere tijdslijn zit,  en Kathryn May zegt dat ze in Binnen Aarde zitten.

Laat je niet gek maken. … door tegengestelde berichten. Ik merk zelf ook de verschuivende energieën…. In mijn denken en in mijn lijf….

Alhoewel dit bovenstaande ook nog eens allemaal waar kan zijn…… Rainbow zegt: Blijf gecentreerd in jezelf…. en houd je aan dat van Kris Won….

Dit bericht lijkt me een waar bericht…. Kris Won praat over Liefde…. En… moet je daarvoor/daarom stemmen??? Sommige honden bijten zichzelf al in hun staart…. 


Winny


Asthar,

Beste broeders en zusters die deze wereld van God bewonen welke bekend staat als Aarde: 

Talloze oorlogen zijn gevoerd in de loop van de geschiedenis van de mensheid. Bloedige oorlogen die de levens van miljoenen mannen hebben afgesloten en weduwen en wezen in hun huis hebben achtergelaten.


Terwijl het menselijke wezen door de eeuwen heen zich ontwikkelde naar de huidige tijd, is zijn bewapening dodelijker geworden, meer verfijnd en meer selectief geworden, maar zijn wens om te vernietigen blijft hetzelfde.

De technologie van de Mens is met sprongen geëvolueerd; desondanks is zijn zin van moreel niet gelijk op gegroeid. 

In het verleden hebben meer oude culturen dan die van jullie dezelfde fout gemaakt; maar, in deze gelegenheid is het de Wil van God waardoor jullie steden niet door wateren noch door vuur worden verwoest, maar dat jullie Landen met hun bevolkingen worden geholpen, geïnstrueerd worden als dat mogelijk is, dus dat jullie bestemming niet in de furie van de elementen sterft.

Wij, die jullie bezoeken vanuit plaatsen die soms zo ver weg zijn evenals ongelijksoortig zijn,(=anders) zijn hier bij jullie om jullie van dienst te zijn en om hulp te bieden die jullie nodig hebben in deze zo delicate, en specifiek gevaarlijke tijden, gegeven de dodelijke wapens die de mensheid heden heeft. 

Alhoewel jullie altijd gerekend hebben op onze hulp, op de oppervlakte maar ook vanuit onze Moederschepen of vanuit andere kleinere schepen, is de hulp waar we heden van voorzien heel veel groter dan die jullie in vorige tijden hebben gekregen.

Ik ben de Leider van alle Legioenen van bezoekende beschavingen, die er nu in hoofdzaak vijf zijn, en anderen die ook helpen maar in kleinere aantallen, en die andere soorten van dienst verrichten voor de planeet. 

De taken die door de vijf voornaamste beschavingen worden uitgevoerd, zijn, voor het grootste deel, gerelateerd aan het boven alles beschermen en veiligstellen van de meest kwetsbare bevolking die in meer hachelijke situaties zitten dan de rest van hun broeders en zusters. 

Wij helpen waar we kunnen, alhoewel het waar is dat de hulp hoofdzakelijk moet komen van jullie menselijke organisaties en uit de meest machtige volken/mensen van jullie Landen. 

In plaats hiervan, zien wij, verdrietig genoeg, dat de grootste macro ondernemingen die hun rijkdommen konden delen met de minst bevoorrechte bevolking met elkaar confrontaties aangaan om de meest machtige entiteit te zijn in hun veld, en dat ze slechts zijn geïnteresseerd in het meer en meer laten toenemen van hun rijkdom en hun steeds onbeperkte aspiraties om meer en meer geld te maken, en doof en blind (een doof oor en met gesloten ogen) te zijn voor het steeds toenemende lijden van de meest kwetsbare bevolking die vechten om te overleven, zonder enige hoop om geholpen te worden door degenen die de macht hebben, of die nu financieel, politiek of sociaal is. 

Dit is een onacceptabel en onjuist gedrag van iemand die zichzelf een ‘menselijk wezen’ noemt! 

Heden, meer dan ooit, komen we tussenbeide zodat alle mensen die de macht hebben over anderen, en welke die macht niet gebruiken om hun burgers te helpen om hun situatie in het algemeen te verbeteren, geïsoleerd raken van hun posities van invloed en er afstand van doen, om te worden vervangen door andere mensen die dit wel willen doen. 

Beetje bij beetje bereiken wij dit, geholpen door het ontwaken van de massa’s die begonnen zijn zich te mobiliseren om hun onderdrukkers aan te vechten en die vrijheid opeisen en rechtvaardigheid voor hun respectievelijke mensen. 

Vergis je niet, ten slotte zullen wij gerechtigheid en gelijkheid in jullie gemeenschappen bewerkstelligen, twijfel daar helemaal niet aan. 

Er is een nog machtiger wapen dan de landen met de meeste wapens op de planeet hebben: Liefde. Degenen van jullie die een hart vol Liefde hebben, worden werkelijk meer beschermd dan degenen die de meest defensieve en verfijnde wapens in de wereld hebben.

Cultiveer dus Liefde in jullie hart, en verdedig dan jullie rechten om rechtvaardig en gelijk te worden behandeld, door degenen die de macht in jullie respectievelijke gemeenschappen uitoefenen. Maar wees je er bewust van, mijn broeders en zusters, dat wij voor God allemaal gelijk zijn, en daarom een waardig leven verdienen, waarin al onze basische noden goed zijn verzorgd en beschermd.

In de Liefde die ons allen onder de hemelen verenigt:

Ashtar Sheran 

Kanaal Kris-Won