Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 3 maart 2014

EL MORYA: Je jouw Eigen Zonden niet meer herinneren...... 3 maart 2014

EL MORYA:
Je jouw Eigen Zonden niet meer herinneren – door MEER te zijn.
Geplaatst: 3 maart 2014


TOPIC: Elke spirituele lering of een spirituele organisatie kan een val worden die gebruikt wordt door je ego en de verkeerde leraren om je in een van te voren bepaald mentaal kader te houden in plaats van te transcenderen en je naar het Christusschap te begeven. De eerste die in het mentale kader geplaatst wordt dat door je ego gecreëerd wordt, ben je zelf.

Zo mijn geliefden, waar haalt een geascendeerde meester die een eeuw lang bekend staat als El Morya het gekke idee vandaan om zijn naam te veranderen in Master MORE? Nu, mijn geliefden, wie BEN IK als geascendeerde meester? BEN IK niet echt een spirituele leraar die probeert degenen te verhogen die nog niet geascendeerd zijn om de beperkingen te overwinnen die hen uit dat geascendeerde bewustzijn weghouden, uit het Christusbewustzijn – dat de enige sleutel is om het Koninkrijk van het Oneindige te betreden?


En daardoor, door dit te onderwijzen, BEN IK me zeer bewust van de valkuilen op het pad, de bedriegerij van het menselijke ego. Van hoe hij voortdurend probeert de beste studenten in de sleur te laten vervallen om een lering aan te nemen en het in een gesloten mentaal kader te veranderen dat hen daarna gevangen houdt, mijn geliefden, in plaats van hen hogerop te brengen. 

Daardoor zul je, als je eerlijk kijkt naar in principe elke religie op deze planeet – en zelfs naar de organisaties die wij, de Opgevaren Schare, gesponsord hebben deze laatste eeuw – hetzelfde patroon zien, mijn geliefden. Na enige tijd beginnen de studenten een mentaal beeld te vormen van wat het betekent om student te zijn van de geascendeerde meesters, van wat het betekent om Chela van El Morya of Serapis Bey of Saint Germain of Jezus of een andere meester te zijn.

En zodoende, mijn geliefden, naarmate dat mentale beeld steeds uitgesprokener wordt en het zich begint te verspreiden door het massabewustzijn van de organisatie, dan begint het aan kracht te winnen en op den duur degenen te overweldigen die niet sterk genoeg zijn om het te doorzien. En zo mijn geliefden, moet je beseffen dat elke beweging, elke groep mensen die elkaar op een regelmatige basis beginnen te ontmoeten, een massabewustzijn, een groepsbewustzijn, vormt. En het zal op den duur – als de leden zich het niet gewaar zijn, als ze niet alert zijn – een kracht beginnen te vormen die het individu probeert te overweldigen en het klaar spelen dat het individu het massabewustzijn volgt – in plaats van de lering te volgen die door de organisatie uitgegeven is vanuit ons niveau en de innerlijke leiding te volgen die je in je eigen hart ontvangt.

Pas op voor de valkuil van het ego.

En zo is het mijn geliefden, wat je in eerdere organisaties hebt gezien, echt de formatie van een bepaald beeld van wat het betekent om Chela van El Morya te zijn. En ik moet je eerlijk zeggen dat maar een heel klein percentage van de leden van welke eerdere organisatie ook erin geslaagd zijn deze valkuil te omzeilen. Terwijl de meerderheid van hen er helemaal in gevallen is door zich door hun ego speciaal te laten voelen, omdat ze in hun organisatie de juiste definitie hebben van wat het betekent om Chela van El Morya te zijn. En daarom zijn ze, natuurlijk, betere chela’s dan ieder ander.

En dus richten ze nu al hun aandacht erop de beste chela ooit te zijn die ze kunnen zijn – en nu mijn geliefden, merk alsjeblieft op dat ik niemand hiervoor veroordeel – ik leg enkel de realiteit bloot van wat er gebeurt in het dualiteitbewustzijn van het ego. Ik veroordeel niemand op geen enkele manier. Dit is wat er gebeurt en ik weet dat maar al te goed.

Toch probeer ik het duidelijk te maken aan degenen die oren hebben om te horen, zodat ze de val misschien kunnen zien voor hij dichtklapt en hen vangt. Want zie je, mijn geliefden, het is vaak zo dat de meest gretige studenten – degenen die op een bepaalde manier klaar staan om een stap hogerop te doen naar een hogere dienstbaarheid – degenen zijn die de grootste wens hebben om een goede Chela van El Morya te zijn. Toch als ze niet alert zijn en als ze niet in balans zijn, mijn geliefden, dan wordt hun wens om het goed te doen een val.

Mijn geliefden, begrijpen jullie wel helemaal dat je in het materiële universum leeft dat nog gedomineerd wordt door het dualiteitbewustzijn? Wat betekent dat het ego, de prins van deze wereld, de verkeerde leraren, alles kan gebruiken – en ik bedoel alles – om een val te creëren?

Maar de andere kant van de medaille is, mijn geliefden, dat het toch ook mogelijk is om elke willekeurige lering – ongeacht hoe vervormd, ongeacht hoe vals – die lering te transcenderen en Christusschap te bereiken. Zoals je inderdaad ziet bij een paar mensen die de vervormde leringen van het orthodoxe christendom aangenomen hebben en toch erin geslaagd zijn om erboven uit te stijgen, door naar binnen te gaan.

Je gesneden beeld van El Morya overwinnen en MEER weten.

Wat ik je daardoor probeer te laten begrijpen is dat wij, de Opgevaren Schare, niet een lering naar buiten kunnen brengen die uitgedrukt wordt in woorden die het ego en de verkeerde leraren niet kunnen vervormen en gebruiken om een val te creëren. Maar aan de andere kant, de verkeerde leraren van de mensheid kunnen niet een verkeerde lering creëren die zo vervormd is, zo ver bezijden de waarheid, dat mensen die lering niet kunnen transcenderen en toch Christusschap manifesteren. Zie je mijn geliefden, dat er geen garanties kunnen zijn in het materiële rijk? Gedeeltelijk vanwege het dualiteitbewustzijn, gedeeltelijk vanwege de vrije wil.

En mijn geliefden, wat ik jullie dus aangeef, is dat als je eerlijk naar jezelf kijkt en ziet dat je – of het nu uit een vorige organisatie of om andere redenen is – maar dat je een beeld opgebouwd hebt van wie El Morya is en wat het betekent om Chela van El Morya te zijn. Wel dan, ik moet je zeggen dat je dan mijn chela niet meer bent – je bent een chela van mijn gesneden beeld!

Want zie je, mijn geliefden, ik ben MEER dan enig beeld dat je ooit van mij zou kunnen creëren. En zo zie je, dat de hele drijfveer om een gesneden beeld te creëren, of het nu van God of een opgevaren wezen is, enkel van het ego kan komen en zijn wens, zijn dwangmatige behoefte aan macht, mijn geliefden.

En zo is het ego constant op zoek om het ultieme mentale kader te creëren en God erin te doen, mij erin te doen, Jezus erin te doen. Maar de eerste die in het mentale kader wordt gedaan door je ego, ben jij zelf. En de laatste die het mentale kader verlaat, ben jij zelf. Want zie je, mijn geliefden, de schoonheid van de lering van Jezus om aan anderen te doen, is wat jij aan anderen doet, jij eerst al aan jezelf hebt gedaan. Want wie ben jij eigenlijk? Ben jij niet het Al?

En zo mijn geliefden, kwam ik op een punt dat ik erkende dat ondanks al mijn pogingen in vorige organisaties – om leringen naar voren te brengen die niet in een gesloten mentaal kader geplaatst konden worden – nu, ik had het doel niet bereikt dat ik wilde bereiken. En daarom besloot ik om de stap te nemen om de naam in Master MORE te veranderen. Om directer aan te geven dat ik MEER ben, in alle eeuwigheid MEER.

En zo mijn geliefden, zou je eens op het internet kunnen kijken of ergens anders, en zien dat er organisaties zijn die beweren dat ze door geascendeerde meesters gesponsord worden en dat ze nieuwe beelden van El Morya naar voren hebben gebracht die anders zijn dan die van eerdere organisaties. En ze zouden kunnen beweren dat deze nieuwe beelden mijn Wezen weerspiegelen zoals ik nu ben in vergelijking tot de oude. Maar ik zeg je waarachtig dat IK, Master MORE, El Morya, al lange tijd geen enkel beeld van mij gesponsord heb.

Want ik wens geen beeld te hebben, want de werkelijkheid is, mijn geliefden, dat IK één BEN met het MEER van de Rivier van Leven, het proces van constante, nooit eindigende, altijd uitbreidende, zelftranscendentie. En daardoor zou ik mijn geliefden, als ik een schilder de opdracht zou geven een schilderij van mij te maken, nu dan zou ik voor de verf droog was al een miljoen keer getranscendeerd zijn. En hoe zou een plaatje van mij ooit een weerspiegeling kunnen zijn van wie IK BEN. En hoe kon dan een plaatje meer dan een gesneden beeld zijn? Dat is de reden, dat in een eerdere conferentie, Saint Germain van de muur bleef springen, mijn geliefden.* (Gelach)

En ik heb vele keren hetzelfde willen doen, wanneer ik zie hoe degenen die potentieel mijn beste chela’s zouden kunnen zijn, zich aan een mentaal beeld vasthouden; of het nu een fysiek schilderij is of een mentaal plaatje in hun eigen geest. En ik wil tegen hen zeggen: “Kom met mij op dit grandioze avontuur om MEER te zijn – in plaats van daar te zitten en je tevreden voelen met het mindere dat je gegeven werd in een eerdere tijd.”

TOPIC: Begrijpen hoe je echt het verleden achter je laat en doorgaat met een positieve houding ten opzichte van het leven. Je kunt nooit je verleden overwinnen door weg te lopen van de pijn in het verleden.

De ware oorzaak van de moord op de Goddelijke Moeder.

En mijn geliefden, waar stuur ik dus op aan? Het is om je iets te laten begrijpen, mijn geliefden. Het inzicht dat gebaseerd wordt op je eigen ervaringen in dit leven en in de huidige eeuw van wat de echte oorzaak was van de moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië. Want het was juist dit proces, mijn geliefden, van de neiging van het ego en de verkeerde leraren om gesneden beelden van God te creëren.

En wat is de bedoeling van de Goddelijke Moeder, toen er een vertegenwoordigster was van de geïncarneerde Goddelijke Moeder? Nu, het heeft dezelfde bedoeling als Heer Krishna, als de Boeddha, als Jezus, als iedere echte spirituele vertegenwoordiger of leraar. Het is om de mentale kaders, de gesneden beelden die mensen geschapen hebben, te vernietigen en aan te vechten, want dit is de essentie van het pad.

En daardoor mijn geliefden, gingen degenen die de Goddelijke Moeder vermoord hebben in het bewustzijn dat het mechanische pad wilde bewandelen, een gesneden beeld wilden aanbidden – dat hen macht gaf, niet enkel over het beeld, maar over het pad, en hen de illusie gaf macht te hebben over hun materiële omstandigheden. En daardoor mijn geliefden, waren ze niet bereid het gesneden beeld te transcenderen en hogerop te komen. En dus, wanneer iemand hun gesneden beeld uitdaagde, wilden ze er bijna alles voor doen om die uitdaging de mond te snoeren. En in enkele gevallen tot het uiterste gaan door die persoon te doden, hetzij door hen de keel door te snijden in een tempel of door hen aan het kruis te nagelen, mijn geliefden.

Dus je begrijpt, wat ik je hier probeer uit te duiden, is dat er enkelen van jullie zouden kunnen zijn die het gevoel hebben dat jullie op Lemurië waren en dat jullie daar waren toen de moord op de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder plaats vond. Toch probeer ik, mijn geliefden, jullie een ander perspectief te geven, waardoor je beseft dat alle menselijke wezens op aarde in het bewustzijn zijn geweest en nog vast zitten in het bewustzijn dat de moord op de Goddelijke Moeder veroorzaakt heeft.

Begrijp je het mijn geliefden? De onwil om juist het bewustzijn te transcenderen dat voor de moord van de Goddelijke Moeder zorgde op Lemurië, elders, en de moord op de vertegenwoordigers van God door de eeuwen heen. Want dit is niet enkel gebeurd met Jezus en de Goddelijke Moeder op Lemurië, het is talloze malen gebeurd, mijn geliefden, en het gebeurt tegenwoordig nog steeds. Zelfs in de vorm van psychische moord, wanneer je degenen de mond snoert die erover gesproken zouden kunnen hebben en de maatschappij verder zouden kunnen hebben gebracht.

Dus begrijp je, waartoe ik je oproep te beseffen, is dat wat overwonnen moet worden, dat bewustzijn is, de onwil om te transcenderen, om te zelftranscenderen. En ik roep je ook op nu te beseffen dat ik dit niet zeg om je een schuldgevoel te geven. Ik zeg het, in feite, om je misschien te triggeren, zodat je kunt zien of jij je hier schuldig over voelt. Want dan is er iets wat je moet onderzoeken, mijn geliefden.

Want hebben we niet zo mooi uitgelegd hoe de Goddelijke Moeder zich voelt over de moord op haar vertegenwoordigster? Dat er geen oordeel is, er is geen boosheid, er zijn geen negatieve gevoelens – er is enkel onvoorwaardelijke liefde. En in onvoorwaardelijke liefde is er zelfs niet de noodzaak om te vergeven, mijn geliefden.

Hoe de haat voor de Moeder begint.

Begrijp je dat wat je ook gedaan hebt in dit of vorige levens, het niet belangrijk is, mijn geliefden, in het grootse plan der dingen? Want alles wordt gecreëerd uit het Ma-terlicht, dat als het zand in de zandbak is, waarin jullie allemaal als kinderen gespeeld hebben. Wat je ook met het zand doet, welk soort kasteel je er ook van bouwt, je kunt het zand geen pijn doen, mijn geliefden. Maar je kunt ook niets blijvends creëren, want wanneer je het zand achterlaat en de zon komt en het zand van je kasteel droogt, dan begint het af te brokkele

Begrijp je dat, mijn geliefden? God is niet de boze, oordelende God die je op een wereld geplaatst heeft, waar de kleinste vergissing je voor eeuwig in de hel zal laten branden. God is de liefdevolle God die je in de zandbak heeft gezet en zei: “Bouw alles wat je wilt, want je kunt het zand geen pijn doen. Je kunt enkel jezelf pijn doen.”

Maar je doet jezelf enkel door je eigen waarneming echt pijn, mijn geliefden. Daardoor, zie je dat welke fouten je ook hebt gemaakt, ze niet belangrijk zijn in het grootse plan der dingen? Maar het heeft wel gevolgen in jouw eigen wereld, doordat het je schuldig kan laten voelen, onwaardig, angstig, zelfs boos. En dus is het subtiele, psychologische mechanisme, mijn geliefden, dat wanneer jij jezelf veroordeeld laat voelen, zelfveroordeling, voor het feit dat je een vergissing hebt gemaakt – dan kom je in een staat van pijn die gemakkelijk zo intens kan worden dat je weigert naar de beslissingen, het bewustzijn, te kijken dat ervoor gezorgd heeft dat je die uiterlijke handelingen verrichtte, mijn geliefden. En als je weigert naar het bewustzijn te kijken, nu, hoe kun je het dan oplossen en doorgaan. En dit wordt dan de Catch-22 – voor sommigen zelfs een Catch-33 of een Catch-99 – want ze hebben zoveel lagen van deze schuld, boosheid en angst opgebouwd.

En begrijp je dus, mijn geliefden, dat dit de essentie is van wat de moord op de Goddelijke Moeder veroorzaakt heeft. Want de onwil om te transcenderen komt uit de onwil voort om naar iets uit het verleden te kijken – en ervan te leren – omdat het te pijnlijk is. En daardoor zal het ego je altijd voor de gek houden door het schuldgevoel te verminderen, zodat je ermee kunt leven. En hoe doet het ego dit? Hij doet dat door jou naar buiten te laten projecteren dat het niet echt jouw schuld was. Iets anders liet je dat doen.

En in veel gevallen, mijn geliefden, gebeurt er dit:

*Je incarneert in het materiële universum waarin alles gemaakt wordt van het Ma-terlicht.

*Je maakt een fout, die wij niet als fout zien, maar die jij als fout ziet.

*Dat veroorzaakt pijn.

*Je wilt niet naar de pijn kijken. Dus je projecteert dat het niet jouw schuld was. Het was een omstandigheid in het materiële universum die je dat liet doen.

En wat heb je nu gedaan? Je hebt op de Moeder geprojecteerd dat het de schuld van de Moeder is. En hoe kan dit niet tot haat voor de Moeder leiden, die dan – wanneer je uitgedaagd wordt om te beseffen dat nee, niet de Moeder dwong je zo te doen, jij maakte die de keuze – nu, dan wil je die stem tot zwijgen brengen.

Want je bent niet bereid naar die pijn te kijken, de pijn in te gaan en te beseffen dat hoewel erbij weglopen de intensiteit van die pijn kan verminderen, je toch nooit in staat zult zijn om er van weg te lopen. In plaats daarvan krijg je de mindere intensiteit van de pijn als constante metgezel. Maar als jij, in plaats daarvan je omdraait – recht de pijn in zou lopen – dan zou je korte tijd de intensiteit van de pijn voelen, maar mijn geliefden, je zou er doorheen lopen en beseffen dat je meer bent dan de pijn. En dat er vrede, bevrijding, overgave, vrijheid aan de andere kant is.

De oorzaak van zelfhaat.

Maar zolang jij wegloopt, kun je dat niet. Dus wat moet je doen? Je moet het weglopen verdedigen door opnieuw dikke lagen beelden en illusies op de Moeder te projecteren. Wat er daarna voor zorgt dat jij steeds wrokkiger wordt, tot op het punt dat je de Moeder begint te haten, mijn geliefden. Wat echt een haat voor het zelf is; want wie ben jij? Je bent een uitdrukking van de Vader, maar je bent in de Moeder van God. Want alles in de wereld van vorm is de Moeder. En dus ben jij ook de Moeder. Dus wanneer je de Moeder haat, haat jij jezelf.

Maar begrijp je mijn geliefden, wat je haat? Je haat een illusie. En wat is de allergrootste illusie? Nu, het is de illusie die veroorzaakt wordt door het feit dat het verlagen van het collectieve bewustzijn op een planeet als Aarde, de materie een zekere dichtheid heeft gegeven, waardoor het lijkt dat je acties fysieke gevolgen hebben waaraan je niet kunt ontsnappen en die je nog lange tijd zullen achtervolgen. En daardoor lijkt het alsof de Moeder je echt straft voor je fouten door een of andere fysieke consequentie.

Toch is de werkelijkheid dat de Moeder je niet straft, mijn geliefden. De Moeder spiegelt op elk moment de beelden naar je terug die jij in je bewustzijn bewaart. En daardoor haat je de beelden die niet de Moeder zijn – die niet jou zijn. Ze worden gecreëerd door het dualiteitbewustzijn dat onecht is. Dus wat je haat, is onecht.

En de enige manier om eruit te komen, is door er vanuit een realistisch perspectief naar te kijken en te erkennen dat het niet echt is. Geef toe dat het niet echt is. Geef toe dat je ervoor koos in een illusie te geloven. Maar dat noch God de Vader, noch God de Moeder je aan die keuze zullen houden en zeggen dat als je eenmaal die keuze gemaakt hebt, je er voor altijd aan vast zit. Enkel de duivel probeert je in deze leugen te laten geloven.

De Vader en de Moeder hebben je vrije wil gegeven om op elk moment van gedachten te veranderen, door een onvolmaakte beslissing teniet te doen door een juiste beslissing te nemen – een LEVENSbeslissing om de doodsbeslissing te vervangen. Mijn geliefden, wat ik je hier probeer te geven is groter inzicht in hoe jij jezelf kunt tegenhouden.

Het verschil tussen geheugen en Akasha.

Nu zal ik, mijn geliefden, met jullie bespreken wat het verschil is tussen het geheugen, het menselijke geheugen en wat jullie zijn gaan kennen als de akashakronieken. Want zie je mijn geliefden, in vorige leringen hebben we jullie het beeld gegeven dat er iets is wat de akashakronieken heet, dat in werkelijkheid een bepaalde energiefrequentie is, die alles opslaat wat er ooit in het materiële heelal gebeurd is. Zodat je, bij wijze van spreken, de tape in de Videorecorder kunt terugspoelen en een gebeurtenis opnieuw afspelen die 10.000 jaar geleden of 50.000 jaar geleden plaatsgevonden heeft.

En er is iets wat de akashakronieken heet. Maar zie je, wanneer je hoort van het concept de akashakronieken, projecteer je er jouw eigen bewustzijnsstaat op. En dus denk je dat wat opgeslagen in de akashakronieken wordt, is wat jij gezien hebt in die situatie toen het gebeurde, 10 of 10.000 jaar geleden.

Dus denk je dat als ik je meenam naar mijn retraite en je een groot scherm aan de muur liet zien – want ik kan je wel zeggen dat ik het ultieme flat screen heb (Gelach) – je dan denkt dat wat je zou zien op dat scherm hetzelfde is wat je gezien hebt, toen je vele jaren geleden in die situatie was. Maar dat is niet zo, mijn geliefden.

Want zie je, wat opgeslagen wordt in de akashakronieken, is wat er gebeurde zoals God het zag. En God kijkt hiernaar, de Opgevaren Schare kijkt hiernaar, de Goddelijke Moeder kijkt hiernaar zonder menselijke emoties, zoals we hebben verklaard – geen van de menselijke emoties die jullie hebben, die ervoor zouden kunnen zorgen dat je naar de dingen kijkt door een negatief filter, mijn geliefden.

Denk aan het feit dat jullie allemaal weten, dat je een verkeersongeluk zou kunnen krijgen en je roept 5 getuigen erbij en vraagt hen te beschrijven wat ze gezien hebben en dan hebben ze 5 verschillende versies van wat er gebeurd is. Nu mijn geliefden, stel je voor dat je vele duizenden jaren geleden in een situatie was dat de moord op de Goddelijke Moeder op Lemurië plaats vond. Stel je voor hoe alle mensen die deelnamen aan die gebeurtenis – hoe ze elk een individuele visie op de gebeurtenis hebben.

Maar geen van hen zag de gebeurtenis op de manier zoals de Opgevaren Schare hem ziet. Want elk zag het door het filter van zijn eigen bewustzijn, mijn geliefden. En vanwege dat filter, maakte elk een persoonlijk beeld, waaronder een mentaal plaatje, maar ook een serie intense emoties over de gebeurtenis. En de emoties geven elk een persoonlijke pijn. En de pijn is zo intens dat het mechanische dat ik zojuist beschreef zijn aandeel levert, zodat ze niet willen kijken naar de pijn en daardoor de oorzaak van die gebeurtenis buiten zichzelf moeten projecteren. En juist het weglopen van het naar de gebeurtenis kijken, is wat voorkomt dat je erboven uitstijgt en vrij van de gebeurtenis wordt. Mijn geliefden, begrijpen jullie dit?

Gehoor: “JA!”

Dit is precies de sleutel om het ego te overwinnen. Als je echt ziet en ervaart wat ik hier beschrijf, mijn geliefden, is de sleutel om binnenin jezelf te beslissen – om te kijken naar wat je van je vrede afhoudt – en beseffen dat wat je vrede weghaalt, wel eens de pijn zou kunnen zijn; maar achter de pijn zit een gebeurtenis in het verleden waar je iets gedaan hebt dat ervoor gezorgd heeft dat jij een totaal onrealistisch zelfbeeld geaccepteerd hebt. Een zelfbeeld gebaseerd op de leugens en illusies van de dualiteit.

Wees bereid om te zien wat er echt gebeurd is.

En als je dan zou besluiten dat je bereid bent om door de pijn heen te gaan, dan kun je op een punt komen dat je zegt: “Ik ben bereid om naar de gebeurtenis te kijken,” maar ik vraag jou, geliefde Christus Zelf, geliefde Jezus, geliefde Moeder Maria, geliefde Master MORE – welke meester je ook maar na aan het hart ligt – vraag die meester om je een innerlijk visioen te tonen van de gebeurtenis rechtstreeks uit de akashakronieken, mijn geliefde. Zodat je niet enkel vastzit aan de gebeurtenis door het filter van het dualiteitbewustzijn, dat vervolgens eeuwig zal voorkomen dat je de illusie ziet, ziet dat je meer bent dan de illusie en daardoor de illusie loslaat.

Dus begin met om dat visioen te vragen. Wat is er werkelijk gebeurd? Niet wat je ego je vertelt, wat er gebeurd is. Want ik zeg je dat het ego en de verkeerde leraren je zullen laten geloven in een vals beeld dat je laat denken dat God de Vader of God de Moeder je veroordeelt. En daardoor kun jij je niet laten omsluiten door de onvoorwaardelijke liefde die de sleutel is om de gebeurtenis te verteren.

En wat ik je daardoor hier wens te geven, is het inzicht dat toen jij dat mentale beeld creëerde van die gebeurtenis, je – in het gescheiden deel van je geest – een beeld gecreëerd hebt dat onttrokken wordt aan de werkelijkheid van wat er opgeslagen ligt in de akashakronieken. Een gesneden beeld en dat beeld wordt opgeslagen in je persoonlijke geheugen – het geheugen van het gescheiden zelf, het sterfelijke zelf dat jij hebt opgebouwd.

Dus je hebt, bij wijze van spreken, een persoonlijke versie van de akashakronieken. Enkel wat daar wordt opgeslagen, is niet wat er werkelijk gebeurd is, maar wat je denkt dat er gebeurd is, gezien door het filter van het ego. En zie je mijn geliefden, dat zolang jij dat mentale beeld niet aanvecht, dat gesneden beeld, je eraan vastzit, omdat jij jezelf veroordeelt tot in het mentale kader blijven dat door het beeld wordt gevormd.

En je kunt er nooit aan ontsnappen; je kunt er enkel voor blijven weglopen. En door dat te doen, misschien door laag na laag op te bouwen die het steeds moeilijker maakt om, of de pijn onder ogen te zien, of tot op de bodem uit te zoeken wat er precies gebeurd is, omdat je aandacht plotseling andere kanten opgegaan is. En daardoor kun je nooit bij die kern komen, dat punt van stilheid, mijn geliefden, waarin je kunt vragen: “God laat me zien, wat er echt gebeurd is. Ik ben bereid om het te weten.”

En ik zeg je dat als je ziet wat er echt gebeurd is – en ik zeg dit ongeacht welke fout je misschien ook gemaakt hebt, wanneer je ziet wat er echt gebeurd is, zie je dat het niet belangrijker is dan een kind dat een zandkasteel bouwt en besluit dat het er niet uitzag zoals hij wilde en dus veegt hij het weg en begint aan een andere.

Geef jezelf het voordeel van de twijfel.

Begrijp je wat we gezegd hebben over het Ma-terlicht? Het zal elk beeld dat je erop projecteert vergroot uitbeelden, want het oordeelt niet. Dus op elk moment laat het Ma-terlicht je vrij om het oude beeld los te laten en er een beter beeld op te projecteren. Je hoeft je niet schuldig te voelen, omdat jij er een onvolmaakt beeld op geprojecteerd hebt, want God heeft je vrije wil gegeven. En God wil dat je leert. En als je ervan leert, wat is dan de fout? Wat was de big deal, zoals ze zeggen?

Soms, mijn geliefden, moet jij jezelf het voordeel van de twijfel geven. In plaats van er zo absoluut van overtuigd te zijn dat je slecht bent. Wees bereid om vraagtekens te zetten bij dat beeld – dat op je geest geprojecteerd werd – en zeggen: “Misschien ben ik maar een kind van God dat een zandkasteel gebouwd heeft dat ik niet mooi meer vind. En dus hoef ik me er niet meer aan gebonden te voelen; ik kan het wegvegen en een ander bouwen. En mijn Goddelijke Moeder en mijn Goddelijke Vader zullen zich verheugen wanneer ik een mooier kasteel bouw. Ze zullen me niet schuldig laten voelen of niet de moeite waard of bang of wat ook maar.”

Kun je het begrijpen, kun je het voelen, kun je mijn wens voelen om je bevrijd te zien van deze oude patronen? Kun je voelen dat ik een vertegenwoordiger van God ben, zowel als Vader en Moeder, mijn geliefden? Want omdat ik een geascendeerd wezen ben, handhaaf ik het perfecte evenwicht tussen het manlijke en vrouwelijke. Want als ik dat niet had, hoe had ik dan kunnen ascenderen?

TOPIC: Een niet lineair beeld van tweelingvlammen.

De werkelijkheid van tweelingvlammen.

En daardoor mijn geliefden, daag ik je uit om opnieuw na te denken over jullie beelden van geascendeerde meesters. Het was geen toeval dat we deze boodschapper gisteren vroegen om niet “Portia” te zeggen na het “Wees gegroet Saint Germain” dat je gebruikte om je voedsel te zegenen. Want zie je, mijn geliefden, in vorige leringen hebben we jullie de beelden gegeven dat geascendeerde meesters tweelingvlammen hebben. Maar dat is een lineair beeld en ik daag je uit om daar boven te gaan staan, om hogerop te komen, om aan het lineaire beeld voorbij te gaan.

Waarom heb ik nooit de identiteit van mijn tweelingvlam als El Morya bekend gemaakt? Omdat ik nogmaals, me erop toeleg op het pad van MEER te demonstreren, mijn geliefden. Wie is mijn tweelingvlam? Nu, soms is het Moeder Maria, soms is het Saint Germain en je zou kunnen denken, dat het elkaar tegenspreekt. Maar zie je, mijn geliefden, ik ben een compleet wezen.

In het nieuwe boek ‘The Art of Non-war’ staat een zeer beknopte en duidelijke uitleg dat wanneer je uit het eenzijn weggaat, de enige manier om het eenzijn te verlaten , is door een dualiteit te creëren. En daardoor moet een levensstroom wanneer het uit het bewustzijn van eenzijn stapt, in tweeën gesplitst worden en vandaar het concept van de tweelingvlam. Maar de misvatting die er is – indien het niet onderwezen is, dan toch tenminste begrepen door het massabewustzijn van vorige organisaties – is dat jij je tweelingvlam nodig hebt om je weer met je tweelingvlam terug te verenigen, om te ascenderen.

Maar zie je mijn geliefden, om te ascenderen, moet je een op zichzelf staand, jezelf onderhoudend wezen zijn; je bent heel omdat je de balans tussen het manlijke en vrouwelijke juist in je eigen wezen hebt. Dus je begrijpt, mijn geliefden, naarmate je groeit zelfs als opgevaren wezen, nu, dan kom je op een punt dat je wenst om een of andere manifestatie op aarde voort te brengen. En je ziet dat je een betere manifestatie voort zou kunnen brengen door met een andere geascendeerde meester samen te werken.

En wanneer je dus werkt met een andere geascendeerde meester, is het niet hetzelfde als wanneer je op aarde met iemand werkt – ik word één met die meester. We vormen een polariteit. Elk van ons compleet, maar niettemin, onze vereniging, onze polariteit, maakt het MEER. En daarom worden wij als wij in zekere zin de tweelingvlammen van elkaar, wanneer we samenwerken in perfecte harmonie. En dus, kunnen we, daarom niet jullie blijven laten geloven in het beeld dat wij in het opgevaren rijk vaste tweelingvlammen hebben, mijn geliefden. Want we zijn tot in alle eeuwigheid aan het zelftranscenderen. En in het opgevaren rijk, staat niets vast. Niets is in steen uitgehouwen. Niets is in de materie vastgelegd.

(Toegevoegd volgens de instructie van Master MORE:)

En dus, om het concept compleet te maken, kun jij ook mijn tweelingvlam worden – zij het in een ander soort relatie dan die tussen geascendeerde meesters – als je bereid bent om ernaar te streven om op een niet tot compromissen bereide manier één met mij te zijn. Waardoor we één kunnen worden zoals Boven, zo beneden, en daardoor een horizontale tweelingvlam relatie vormen die zich uitstrekt over de octaven. En natuurlijk kun je de tweelingvlam van elk geascendeerd wezen die je na aan het hart ligt worden en die uit hetzelfde grotere Wezen bestaat waaruit jij tevoorschijn bent gekomen.

Mijn punt is, dat je als niet geascendeerd wezen, waarschijnlijk kunt bevatten dat je een dergelijke relatie hebt met maar één meester. Terwijl als geascendeerde meester, ik in staat ben om een dergelijke relatie met veel mensen op aarde te hebben. Daardoor kan er, hoe meer ‘tweelingvlammen’ ik en andere meesters op aarde hebben, hoe meer kracht, wijsheid en liefde er naar het materiële universum kunnen stromen door de open deur van deze vereniging. En daardoor kunnen des te grotere resultaten bereikt worden om het bewustzijn van de mensheid te verhogen.

Dus wees niet bang om naar een dergelijke hechte relatie met een geascendeerd wezen te streven, maar wees je ervan gewaar, dat het enkel bereikt kan worden in de mate waarop jij bereid bent om het gescheiden zelf te laten sterven. Want wij kunnen niet onze functie in opspraak brengen door een vereniging met je ego aan te gaan, maar ik vertrouw erop dat je dat wel begrijpt.

Aan de illusie voorbij zien dat materie niet verandert.

Enkel in het materiële universum heb je de illusie dat materie onveranderlijk is, dat je iets kunt creëren wat niet verandert en je er daarom aan vastzit. Enkel in het materiële universum kun je de illusie hebben dat materie macht over jou – het spirituele wezen – heeft. En de enige reden dat je die illusie hebt, is omdat je een sterfelijk identiteitsgevoel gecreëerd hebt en daardoor denkt dat materie macht over je sterfelijke zelf heeft – wat echt niet waar is.

Het heeft zelfs geen macht over je fysieke lichaam, behalve als jij het die macht geeft met je geest. Omdat jouw lichaam een vergroot uitbeelden is van een bepaalde bewustzijnsstaat en de materie die vibreert binnen hetzelfde spectrum als die bewustzijnsstaat, kan het macht hebben over je fysieke lichaam. Maar alleen omdat jij je fysieke lichaam laat beperken door het spectrum van de frequenties en daardoor het bewustzijn vergroot uitbeeldt. En daardoor word je wanneer je in de sfeer van dat bewustzijn bent, erdoor beïnvloed – want hetzelfde trekt hetzelfde aan.

En zo heb ik, mijn geliefden, omdat ik Master MORE ben, hier natuurlijk meer over te zeggen, maar ik erken dat jullie kelken vol zitten en dat ik jullie net een beetje meer gegeven heb dan jullie aankunnen – om je uit te dagen om altijd hogerop te komen en me op dit grandioze avontuur te volgen, deze prachtige ontplooiing van de creatieve kracht van God.

Want waarachtig mijn geliefden, creativiteit is de essentie van Christusschap. En dit is nogmaals, waarmee de vorige organisaties die we gesponsord hebben dit massabewustzijn hebben gecreëerd door te denken dat het pad dat onderwezen wordt door de geascendeerde meesters op een mechanische manier benaderd kan worden, gereduceerd kan worden tot een mechanische, mathematische vereffening. Dat als jij een ‘X’ hoeveelheid Violette Vlam opzegt, je een ‘X’ hoeveelheid karma in evenwicht brengt en op een dag – ‘poef’ – je ascendeert.

Nu, dat is niet de manier waarop het gaat, mijn geliefden. Het gebeurt enkel door het creatieve proces en de keuzen die je maakt. Want de essentie van creativiteit is keuzen maken. Want creativiteit zelf is onbeperkt. Ze heeft een oneindig potentieel. Maar wat heb jij nodig om de open deur te worden om de creatieve krachten van God door je heen te laten stromen? Dat jij een keuze maakt hoe je die creatieve kracht richt. Een keuze over de vorm waarin jij de kracht wilt laten vloeien, mijn geliefden. En dit is de essentie van vrije wil. En wat velen van jullie gedaan hebben – niet veel van jullie die hier zijn, maar veel van jullie in bredere zin – is dat jullie bang geworden zijn om je vrije wil te gebruiken vanwege de zogenaamde slechte keuzen die jullie in het verleden gemaakt hebben.

Maar ik vertrouw erop, mijn geliefden, dat jullie nu een ander perspectief krijgen door – steeds weer opnieuw indien nodig – deze uitgave van mij en andere uitgaven van andere Meesters te bestuderen totdat jij je echt aansluit bij het idee dat er niets anders is dat jouw Geest kan binden, want je Geest is echt en alles in de materie is uiteindelijk onecht.

En mijn geliefden, zoals Jezus uitlegt in de nieuwe cursus, dat wat onecht is, heeft geen macht over wat echt is.

Jij bent echt. STOP met je door onechtheid te laten beperken en definiëren!

WEES het onbeperkte creatieve wezen dat je bent en drijf mee in de Rivier van Leven. En kom omhoog met mij mee in de grootsheid en de vrijheid om MEER te zijn. hs.


* Dit verwijst naar een eerdere conferentie waarin een foto van Saint Germain verscheidene keren van de wand viel. In een dictatie heeft Saint Germain uitgelegd dat dit kwam omdat hij ook wilde dat de studenten uitstegen boven eerdere beelden van hem.

Via Henk Steur