Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 19 maart 2014

De Engelachtige Gidsen “Hoe Meer Je Geeft Hoe Meer Je Ontvangt" 16 Maart 2014 Taryn Crimi

De Engelachtige Gidsen

“Hoe Meer Je Geeft Hoe Meer Je Ontvangt"
16 Maart 2014 / Taryn Crimi

Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op het onderwerp van geven en ontvangen. Want zien jullie, er zijn velen die de echte kracht in het geven verkeerd of niet begrijpen. Wij vragen niet dat je simpel geeft zodat je mag ontvangen aangezien dit het doel te boven gaat; maar eerder vragen wij dat je waarlijk vanuit jouw hart geeft en je zult zeker gewaarworden dat het je niet achtergelaten heeft met wat dan ook minder, maar eerder heeft het jou evenwel met meer achtergelaten. Dit is wat wij graag verder uit zouden willen leggen in onze boodschap van vandaag. Als jou verteld werd dat je wat voor bedrag aan geld, fondsen, hulp of ondersteuning dan ook aan iedereen die je wenste te helpen zou kunnen geven zonder dat het ooit een impact zou hebben op je eigen overvloed, zou je dan vrijelijk geven? Het stellige antwoord is ja. Dus waarom is het dan dat zovelen een tegenzin hebben om werkelijk te geven? Wij zullen met jullie ons perspectief delen over wat wij zeer vaak waarnemen wanneer het aankomt op de spirit van het geven. Er is een wijdverspreide vrees dat als je aan anderen geeft je niet genoeg voor jezelf zult hebben. Wat wij het meest waarnemen is dat velen wensen om anderen te helpen of te ondersteunen als zij alleen maar "meer" hadden om te delen, maar aangezien zij zo sterk geloven in de vrees voor gebrek zijn zij verlamd door de vrees van het niet genoeg hebben. Wij zullen met jullie het geheim om te geven delen; om vrijelijk te geven laat jou nooit achter met minder, het laat je evenwel achter met meer.

Wij voelen dat jullie nieuwsgierige geesten proberen om echt te begrijpen hoe dit zou kunnen zijn. Laat ons het verder uitleggen. Wanneer je aan een ander geeft omdat je hen met een zuiver hart wenst te helpen zal je ook een evenredige of grotere hoeveelheid naar jou terug aantrekken. Want zie, het Universum zal altijd alles dat je op de één of andere manier geeft vervangen. Het kan niet op wat voor andere manier dan ook zijn. Zoals wij in eerder boodschappen verklaard hebben, is geld eenvoudig de overdracht van energie. Alles in jullie wereld is opgemaakt uit energie. Het Universum waarin jullie verblijven is oneindig overvloedig, het is niet mogelijk voor het universum om zonder energie te komen zitten. Maar velen vrezen dat zij niet genoeg voor zichzelf zullen hebben als zij het weinige dat zij hebben weggeven.

De sleutel tot geven is, hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je zult ontvangen. Het is zeer belangrijk dat je de energie toestaat naar jou toe te stromen net zoals het is om de energie toe te staan door jou heen te stromen. De handeling van geven en de handeling van ontvangen zijn op dezelfde wijze belangrijk. Je moet bereid zijn om beide te doen. Om de energie door te laten gaan om binnen te komen, moet het ook toegestaan worden om in en uit te stromen. Op het moment dat het vast komt te zitten, is weerstand gecreëerd en is de stroming geblokkeerd. Je kunt niet "meer" aantrekken als je te bang bent om los te laten. Noch kan je doorgaan te geven als je niet bereid bent om te geven, beide zijn op dezelfde wijze belangrijk.

Velen van jullie begrijpen dit concept op een bewust niveau, hoewel er nog steeds vele ingewortelde overtuigingen zijn welke zeggen dat dit niet zo kan zijn. Dus hoe kan je beginnen om deze onderbewuste overtuigingen te verschuiven zodat jij jezelf van hen mag bevrijden? Wij zouden aan willen bevelen dat je begint om deze nieuwe overtuiging uit te testen zodat je het in actie kunt zien binnenin jouw eigen werkelijkheid. Zoals wij vaak zeggen, is de beste manier voor mensen om een overtuiging te vervangen om getuige te zijn van een demonstratie van het nieuwe geloof binnenin hun eigen werkelijkheid. Mensen prefereren het om te vertrouwen op bewijs, dus heb de bedoeling om bewijs van de kracht van het geven te zien. We zouden voor willen stellen om klein te beginnen. Alhoewel wij niet gewaarworden dat er ook maar enig verschil is tussen het manifesteren van veel of een klein beetje, wij beseffen dat de menselijke geest zich zeer comfortabel voelt om met kleine hoeveelheden te beginnen.

Vind iemand of iets waar je vrijelijk aan wenst te geven. De sleutel is dat je eenvoudigweg geeft omdat je een ander wilt helpen/ondersteunen, de gehele tijd wetend dat het universum oneindig overvloedig is en dat je alles de je nodig bent zult hebben wanneer je er behoefte aan hebt. Laat ons jullie een eenvoudig voorbeeld geven. Jij kiest een organisatie die jij ondersteund omdat je gelooft in waar zij voor staan en je doneert €5. Je geeft eenvoudig aan deze organisatie omdat je hen wilde helpen bij het doorgaan van het prachtige werk dat zij doen. Nu is het menselijke verstand vaak getraind om naar deze situatie te kijken en te zien dat je net €5 aan een ander gegeven hebt hetgeen jou achterlaat met €5 minder dan dat je daarvoor had, nochtans is dit niet zo. Door die organisatie geld aan te bieden stond jij een ruimte toe om zich energetisch te openen en nu ben je in staat om meer energie te ontvangen. 

Het hoeft niet in precies de vorm van €5 te zijn, het kan een geschenk zijn of een gelijkwaardig of groter bedrag, het kan iemand zijn die wenst om jou op een lunch te trakteren, het kan in de vorm komen van iemand die voor jou een dienstverlening uitvoert en daar niets voor rekent, hoe het naar jou toekomt, is niet van belang. Alles dat van belang is is dat je een ruimte toegestaan hebt om zich energetisch te openen om toe te staan voor meer energie om naar jou toe te stromen.

Laat ons jullie een analogie geven om ons perspectief beter uit te leggen. Wij zullen de analogie van jullie longen gebruiken. Terwijl jij door jouw dag heen gaat zetten jouw longen zich uit als je hen met lucht vult en trekken dan weer samen als je uitademt. Als je de lucht niet toestaat om jouw longen te verlaten uit angst dat het niet vervangen zal worden, heb je dan hoe dan ook meer ruimte om meer lucht op te slaan? Nee, zeer zeker niet, alleen als je de lucht toestaat om vrijelijk te komen en te gaan heb je ruimte voor de lucht om wederom jouw longen te vullen. Je kunt niet alle lucht dat je iedere dag nodig bent op voorraad hebben in één grote ademteug. Je moet het toestaan om vrijelijk te komen en te gaan en door dat aldus te doen weet je dat de lucht die je nodig bent inderdaad daar zal zijn wanneer je het nodig bent.

Dit is zeer gelijk aan de manier dat de energie door een ieder van jullie heen stroomt. Als je het niet loslaat, laat je op geen enkele manier er ruimte voor toe om naar jou toe te komen. wij voelen dat velen van jullie zeggen, "Ja maar ik heb niet het gevoel alsof ik vol ben," en hierop antwoorden wij dat je net zo overvloedig bent als jouw gedachten en verwachtingen jou toestaan dat te zijn. Het is jouw vrees voor gebrek welke de energie blokkeert waarvan je verlangt dat het naar je toekomt. Maar, door te beginnen deze angsten voor gebrek af te schudden, sta je de energie toe om naar jou toe te stromen in de hoeveelheid dat je nodig bent. 

Je zult beginnen in te zien hoe krachtig de handeling van geven werkelijk is. Denk eraan, om te geven moet je bereid zijn om te ontvangen, om te ontvangen moet je bereid zijn om te geven. Dus geef vrijelijk, en weet dat je altijd alles zult hebben dat je nodig bent wanneer je er behoefte aan hebt; sta het toe om zich via het pad van de minste weerstand te manifesteren.

Voor de meesten, is het niet dat jullie niet wensen om een ander te helpen, het is jullie vrees dat het niet vervangen zal worden wanneer jullie zelf in behoefte zijn, wat jullie tegenhoudt van het vrijelijk aan een ander in behoefte te geven. Maar wij zijn hier om jullie te verzekeren dat het alleen via het vrijelijk geven is dat je ook vrijelijk kunt ontvangen. Je moet bereid zijn om openlijk te ontvangen net zoals je bereid moet zijn om openlijk te geven. Om welke van de twee dan ook te blokkeren is om weerstand te creëren. Energie is ontworpen om te stromen. Dus zouden wij aan willen bevelen dat je begint door te geven wat je kunt en te kijken naar dat wat het universum naar jou aantrekt hetgeen je aan anderen gegeven hebt. Als je deze krachtige universele wet in actie ziet zal je beginnen de angsten af te schudden die je vasthoudt, hetgeen jou tegenhoudt van het in iedere vorm overvloedig te zijn.

Wij zullen jullie verlaten met één laatste gedachte, zoals wij eerder zeiden, kunnen jullie gebrek niet vrezen en tegelijkertijd overvloed aantrekken. Het is de richting van jullie focus van jullie onvoorwaardelijke geloof/vertrouwen, dat alles naar jullie toe laat komen dat jullie naar jullie werkelijkheid aantrekken; je kunt kiezen je te focussen op overvloed of je kunt kiezen om gebrek te vrezen. Welke is het waar jij je op wenst te focussen?

Wij hopen dat jullie onze boodschap op de één of andere manier behulpzaam hebben gevonden en wij moedigen jullie aan om je met ons te verbinden aangezien wij blij zijn om jullie op iedere manier dat wij kunnen te helpen.

In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com