Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 2 maart 2014

De Arcturiaanse Groep Mededogen is Liefde in Actie, ......2 Maart 2014 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
Mededogen is Liefde in Actie, Sympathie is het Driedimensionale Concept Ervan
2 Maart 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten aan iedereen,
Wij nemen waar dat het Licht op Gaia iedere dag toeneemt, en met zich meebrengt een nieuw wereldwijd besef van kwesties en problemen waar de meerderheid voorheen niet tot toe in staat was of niet bereid was om te zien. De verschijningsvormen zouden zeggen dat de wereld slechter aan het worden is, maar wat jullie waarnemen is het Licht dat nu in de duistere plaatsen schijnt en alles naar de voorgrond brengt dat geadresseerd moet worden op nieuwe en hogere manieren.

Vele regeringen beginnen te begrijpen dat de oude zelfdienende manieren van zaken doen niet langer meer werkzaam zijn. Vele "leiders" kiezen om iedere verandering tegen te houden, en zullen uiteindelijk bij zichzelf gewaarworden dat zij op de één of andere manier verwijderd worden. Iedereen, van de wereldleiders naar de zogenoemde "gewone mensen" die erop staan om stevig vast te blijven houden aan energieën die afgelopen zijn zullen moeilijkheden beginnen te ervaren omdat de nieuwe energieën alles dat op z'n plaats gehouden wordt door slechts overtuigingen en concepten deze niet kunnen ondersteunen. Keer je naar binnen dierbaren, en onderzoek oprecht de concepten en overtuigingen waar jij je nog steeds onverzettelijk aan vasthoudt.

Wij wensen om over mededogen te spreken … een onderwerp dat vaak verward wordt met sympathie of het onwetend in staat stellen van iemand anders. Mededogen is een facet van liefde en is de bekwaamheid om iemand anders z'n pijn en lijden te zien zonder erin mee te gaan. Dit betekent vaak (specifiek met families en vrienden) het aanbieden van hulp van de één of andere soort wanneer intuïtief geleid. Echter, bij mededogen TREEDT JE NOOIT HET ENERGIEGEBIED VAN DE ANDER BINNEN, dat is sympathie.

Wanneer een individu zich spiritueel ontwikkelt, begint diens energiegebied immermeer licht uit te stralen en anderen worden naar deze energie aangetrokken. Elke en iedere ziel streeft ernaar om de volledigheid van diens ware natuur te ervaren maar zijn slechts in staat deze innerlijke hunkering binnen de grenzen van hun bereikte staat van bewustzijn te interpreteren. Dus je hebt spirituele onvolwassen zielen die voor altijd dat wat binnenin is aan het zoeken zijn in het externe. Zij zoeken volledigheid door het dragen van de "juiste" kleding, prachtig of sterk te zijn, of in het hebben van materiële bezittingen en geld. Velen verwarren de liefde die zij zoeken met seks, en staan zichzelf toe om door anderen gebruikt te worden. Omdat de maatschappij in het algemeen gebaseerd is op dualiteit en afscheiding, gaat het door met oplossingen in honderden vormen voor geluk te promoten, waarvan geen enkele de verlangens van de Ziel voor bewuste herverbinding met de Bron tevreden zal stellen.

De onvolwassenheid van een ziel heeft niets te maken met de chronologische leeftijd. Er zijn vele zeer ontwikkelde zielen die momenteel in jonge lichamen leven en velen die gedurende een lange tijd op de Aarde geweest zijn die spiritueel onvolwassen blijven. Spiritueel onvolwassen individuen zijn vaak afwerend tegen wie dan ook die een groot Licht vasthoudt omdat deze energie een bedreiging is voor hun stevig vastgehouden maar onjuiste geloofsysteem. Zij zijn zich er gewoonlijk niet bewust bewust van waarom zij een bepaald individu niet mogen. Dit is de wortel van veel vrees in de wereld want er blijven vele die doorgaan alles te weerstaan dat hun comfortabele zeepbel boot mag doen laten schudden.

In de vroege fases van iedere ziel diens zoektocht naar volledigheid komt een uitreiking naar vrienden, vreemden, Goeroes enzovoorts … wie dan ook die antwoorden schijnt te hebben. Zij beseffen nog niet dat dat wat zij zo wanhopig zoeken binnenin ligt. Zij voelen de hogere resonantie van andermans energiegebied en worden ertoe aangetrokken. Het begint gewoonlijk zeer eenvoudig, door vragen zoals; "Hoe ben jij hier doorheen gekomen? Waarom ben jij altijd zo kalm? Hoe denk jij over dit of dat?" dit kan een collega zijn, een vriend of een familielid. De meesten van jullie, liefdevolle personen zijnde, zijn meer dan gelukkig om de persoon te helpen die plotseling zijn hart uitstort, maar dit is waar jullie zeer bewust en alert moeten zijn dierbaren, jezelf niet toestaan om in hun energie te vallen hetgeen dan sympathie wordt.

Het is algemeen geaccepteerd dat het identificeren met de pijn van een ander een liefdevolle actie is … "Oh jij arme persoon. Ik begrijp/voel je pijn. Hoe kon hij/zij jou dat aandoen?" enzovoorts. Wanneer je dit doet, wordt je een deel van hun energiegebied en maak jij jezelf beschikbaar om van jou energie gedraineerd te worden. Hoe vaak heb je ervaren dat jij je volledig "uitgeput" voelde nadat je bij bepaalde mensen was? Dit kan alleen gebeuren wanneer jij jezelf opent voor diegenen die meer energie zoeken. Deze dierbaren zijn zich onbewust van wat zij doen, maar in hun ongelukkigheid en verlangen om heel te zijn teren zij op andermans energie. Wij houden niet van de term, maar dit is waar de term "energie zuigers" vandaan komt.

Om diegenen die hulp zoeken te dienen en te helpen, moet een Lichtwerker in de energie van mededogen werken. Praktisch betekent dit, dat je liefdevol kunt luisteren of de gepresenteerde problemen observeert, zelfs dat je enige suggesties aanbiedt, maar ga nooit volledig de energie binnen van wat er gepresenteerd wordt. Je herkend het voorkomen illusionair te zijn, zonder wet om het te ondersteunen en gebaseerd op het driedimensionale bewustzijn. Deze diepere realisaties weerhouden NOOIT iemand van het nemen van wat voor menselijke voetstappen dan ook die noodzakelijk mogen zijn … de praktische alledaagse taken die zo vaak roepen om … wat het ook is dat nodig is of waartoe je geleid wordt om te doen. Echter, met het doen van deze dingen, sta jezelf niet toe om in staat stellers te zijn … blijf gecentreerd, herinner je altijd dat ieder individu een Hoger Zelf heeft, gidsen, en een contract/plan die zijzelf kozen voordat zij deze Aarde ervaring binnen kwamen.

Zoals wij eerder gezegd hebben, betekend liefde nooit het zijn van andermans deurmat, noch betekend het dat je voor altijd gebonden bent aan diegene waar je niet mee resoneert eenvoudig omdat zij een familielid of vriend uit de kindertijd zijn. Het is oké om verder te gaan wanneer iemand wilt dat jij hun werk voor hen doet. Liefde en meedogende actie betekend de waarheid herinneren over ieder op zichzelf staand individu in jouw bewustzijn … diegenen die tot jou aangetrokken worden en diegenen waar je over leest of over hoort. Sta anderen altijd de vrijheid toe om van hun eigen vergissingen te leren terwijl je hen de ondersteuning geeft die zij nodig mogen zijn. Er zijn tijden wanneer dat eenvoudig mag betekenen dat je iemand met rust laat. Het is het ego te geloven dat men het recht of de plicht heeft om iemand te "redden". Iedereen is een spiritueel wezen die menselijke ervaringen heeft om te groeien en te evolueren.

Het Licht trekt niet alleen familie, vrienden en collega's aan, maar trekt ook sommigen van de andere zijde aan die nog niet in/naar het licht van hun reis verhuisd zijn. Daar zijn diegenen die zich niet eens realiseren dat zij overgegaan zijn naar de andere zijde (drug overdosis, ongeluk, coma, enzovoorts.) en verward zijn. Deze dierbaren worden vaak bij zichzelf gewaar aangetrokken te worden door het Licht van een ontwikkeld energiegebied. Als je hen ervaart (vaak in een half wakkere/half slapende staat) wees dan niet bang, maar vertel deze dierbaren, dat zij in/naar het Licht moeten gaan waar zij hulp en begeleiding zullen vinden. Je kunt om Lichtwezens vragen, Engelen of familieleden van de persoon om te komen en hen te begeleiden naar waar zij moeten zijn. Zo nu en dan zal iemand niet willen vertrekken, en je kunt gewoon "Ga" tegen hen zeggen.

Mededogen is liefde in actie, sympathie is het driedimensionale concept ervan.
Dit is Lichtwerk. Dit is hoe je zaden van waarheid plant en anderen helpt zich te ontwikkelen. Wij zeggen alleen dat als jouw eigen energiegebied anderen aantrekt die zoeken wat jij hebt, ben je dan bewust van de verleiding om hun staat van bewustzijn binnen te gaan, want je kunt nooit een ander verheffen als je op hetzelfde niveau als het probleem bent. Menselijkerwijs ja, maar niet spiritueel.

Dit is mededogen, dit is liefde, dit is het werk.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep 3/2/14