Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 9 februari 2014

RECHTSUITSPRAAK PETER VEREECKE 05-03-2014

RECHTSUITSPRAAK PETER VEREECKE

05-03-2014: De rechtbank in het Belgische Gent was tot de laatste plaats gevuld vanmorgen toen Peter Vereecke in staat van beschuldiging gesteld werd. Na het afroepen van zijn naam ging het overgrote deel van de mensen in de zaal staan, zodat duidelijk was voor welke zaak men gekomen was en …. in feite stond niet alleen Peter terecht maar alle volgelingen die hij vertegenwoordigt … uit binnen- en buitenland!

REACTIE PETER VEREECKE OP DE UITSPRAAK EN VERVOLG ACTIE

UITSPRAAK RECHTBANK GENT
We waren vanochtend door verschillende files pas op het laatste moment aanwezig in de rechtbank en vroegen snel de weg bij de receptie naar "de zaak" Peter Vereecke. "Eerste verdieping waar de meeste mensen zijn", was het korte antwoord.


Daar aangekomen bleken we nog een zee van tijd te hebben omdat er veel zaken na elkaar afgewikkeld werden. Voor de eerste keer in een rechtbank verbaasde ik mij over de vele mensen, dames en heren in zwarte toga, die gewapend waren met dikke dossiers die vrijwel allemaal gesloten bleven en waarvan de rechter uitsluitend het bovenste papiertje voorlas.

Een groot aantal uitspraken waaronder 3 jaar straf en 51.000 euro boete volgden elkaar in twintig minuten tijd in snel tempo op waarna "de zaak" Peter Vereecke in verhouding een lange bloemlezing ten deel viel van vijftien minuten, waarbij zijn vermeende misstappen breed uitgemeten en onderbouwd werden door de rechter. Het belang lag hier duidelijk anders want het "vergrijp" lag hier immers op regeringsniveau wat nog eens onderstreept werd door de drie nationale TV camerateams die deze ochtend aanwezig waren om verslag te kunnen doen van de beklaagde samenzweerder tegen de gevestigde orde.

Het wordt al snel duidelijk dat de rechtbank zich niet buigt over de doelstelling van de actie, het "aan de kaak stellen van het gevoerde overheidsbeleid aangaande vaccinaties", maar de methoden die de "ten laste gelegde" heeft gevolgd om dit beleid te ontkrachten. (Ik begin het al snel te leren om dure zinsneden te gebruiken.)

Voor het "belagen" (stalken) van dhr. G. Top (uitvoerend overheidsambtenaar/arts vaccinatiebeleid/toezicht volksgezondheid) werd door de rechter uitgebreid ingegaan op de methoden die beklaagde gebruikte om zijn standpunten duidelijk te maken. (Noot: Maar, zo kun je je afvragen als gewoon bezorgde burger, wat kun je anders doen dan de beleidmakers te informeren en te voorzien van wetenschappelijke rapporten en andere inzichten?) De rechter oordeelde dat dit "ongemak" niet opweegt tegen het recht van burgers om hun standpunt naar voren te brengen in een democratische samenleving. Hierdoor werd er een vrijspraak uitgesproken voor tenlastelegging A: het stalken van dhr. Top.

Voor tenlastelegging van B1 en B2, misbruik van telecommunicatie ten aanzien van zowel dhr. Top als de Vlaamse overheid. Beklaagde verklaarde geenszins overlast te willen veroorzaken maar slechts standpunten te willen aankaarten namens zichzelf en de groep die hij vertegenwoordigt in het recht van vrije meningsuiting. De rechter oordeelde dat beklaagde net als iedere andere burger het recht heeft zaken aan te kaarten bij de overheid. (Noot: Klaarblijkelijk vindt de Belgische overheid het voldoende om aan te geven niet verder over een zaak te willen communiceren zonder de onrust weg te nemen en een open debat aan te gaan.) De rechtbank is van mening dat hier de beklaagde duidelijk is blijven doorgaan met het ongewenst blijven sturen van email berichten.

De beklaagde wordt ten laste gelegd dat hij constante pogingen blijft ondernemen en overlast blijft veroorzaken teneinde zijn geadresseerden te bewegen tot gedragswijziging waarbij hardnekkig wordt vastgehouden aan "zijn" waarheid, waarbij hij moeilijk de waarheid van iemand anders kan aanvaarden. (Noot: Welke waarheid? Welke onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken?) Beklaagde wordt ten laste gelegd geen "nee" als antwoord te aanvaarden(!)

Beklaagde beschikte (nog) over een gunstig strafrechtelijk verleden waardoor hij er in totaal met zo'n slordige € 2.000,- euro vanaf komt!

"Beeld je in dat je al hebt gekregen wat je wilt hebben, dat wat je verlangt al werkelijkheid is geworden, dat je er volop van geniet en je zult zien dat het op je levenspad komt."

Dit is precies wat er nu gebeurde.

Na jarenlange strijd tegen onrecht is er mede dankzij de gekozen manier van communiceren van de Belgische overheid, media-aandacht ontstaan voor de zaak waar Peter Vereecke voor staat, tezamen met vele minder zichtbare medestanders. Nu waren de TV camera's er wel en wat ze ook gaan uitzenden (of eruit gaan monteren), alleen al de aandacht zal mensen aan het denken zetten om mogelijk een eigen zoektocht te starten naar het feit waarom al deze roaring (gebrul) is ontstaan bij de overheid?


— Henk Mutsaers