Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 3 februari 2014

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven 2 Februari 2014 / Ron Head

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven
" Het is de Kracht van het Al dat Door Jullie heen Stroomt "
2 Februari 2014 / Ron Head
Wij gaan vandaag door met verder te spreken over wat, vanuit jullie gezichtspunt, het binnenkomende Licht is.

Laat ons het onderwerp benaderen vanuit een volledig ander perspectief deze keer. Wij zullen in de taal van de lineaire tijd spreken om geen extra verwarring te introduceren in het proces.

Het was bekend dat nieuwe en grote sterkere energie, licht, en informatie ... deze drie zijn bijna synoniem … nodig zouden zijn om jullie wereld uit de lagere energieën vandaan te tillen waarin het gedurende zo'n lange tijd klem gezeten heeft. En het was nodig dat de veranderingen geïnitieerd en uitgedragen werden als wat jullie noemen een 'inside job' (werk van binnenuit) om dat aldus te doen zonder interferentie van buitenaf. Dus er ging een oproep uit voor vrijwilligers om het lange langzame proces te beginnen van het binnendragen, ontvangen, en verankeren wat er nodig was om de klus gedaan te krijgen. Overdrachtelijk zouden jullie daarover kunnen denken als wat jullie noemen 'transceivers' (apparaat dat zowel ontvangt als uitzend).

Niets hiervan is nieuw, dat weten wij. Natuurlijk, aangezien het alleen zo zou lijken te zijn wat verschuldigd is aan het feit dat jullie het je niet herinneren, is het sowieso niet nieuw. Nu heeft het proces erin geresulteerd dat steeds meer van jullie hier zijn om dit te vergemakkelijken. En de veranderingen die jullie in jullie zelf gemaakt hebben, hebben geresulteerd in de bekwaamheid van jullie, de mensheid, om in staat te zijn steeds meer van de lichtfrequenties die nodig waren en nodig zijn te hanteren en te belichamen. En het ontwerp bevat de toename van het licht als jullie in staat zijn het te gebruiken.

Dus hier zijn jullie in de tweede maand van een doorslaggevend jaar en ontvangen genoeg van het licht, de energie, de informatie, de liefde van de Schepping totdat het bijna letterlijk jullie hoofden laat tollen. Vind je dit nu niet gewoonweg prachtig?

Mogen wij er ook op wijzen dat over dit alles in vele andere overdrachtelijke termen gesproken wordt om zoveel als een verklaring als maar mogelijk is overgedragen te krijgen? En zouden wij er ook op kunnen wijzen dat dat soort taal visueel is, bijna droom-achtig? Het is de gebruikte taal in wat jullie noemen jullie rechter hersenhelft. Het is de taal van jullie voorstellingsvermogen. Het is de taal van de telepathie. Het is een taal welke gebagatelliseerd werd, belachelijk gemaakt, en gedurende een vrij lange tijd genegeerd werd. En het is de taal, waarvoor wij ons grote moeite getroosten om uit te duiden, wat het grote belangrijke deel van jullie wezen gebruikt en waar het binnenin bestaat. Het is de sleutel waarnaar jullie gezocht hebben, en nochtans zijn jullie getraind om het te negeren. Individueel mogen jullie dat opnieuw in overweging willen nemen.

In deze tijd zijn jullie in zulke krachtige en grote hoeveelheden van dit licht ondergedompeld dat belangrijke veranderingen niet veel langer meer belemmerd kunnen worden. Het is, in feite, gedurende een poosje in voortgang geweest, maar jullie is daar tot nu toe nog niet veel over verteld. Dat is wat voor jullie het meest belangrijk is, nietwaar? En dat wordt het gemakkelijkst door jullie zelf begonnen en uitgedragen.

Wij hebben die boodschap gedurende enige tijd naar jullie toe gebracht. De resultaten van wat jullie gedaan hebben als individuen komen nu tevoorschijn met die van anderen en het effect is om de algehele daadkracht te verhogen. Jullie zijn magnifiek! En nog steeds zien jullie het niet.

Dus laat ons dat verhelpen. Beginnend met nu, iedere keer dat jullie de situaties in jullie wereld zien verbeteren, of dat jullie zien dat de potentiëlen verbeteren, zeg tegen jezelf, "Wij deden dat." Omdat ongeacht wat wij tegen jullie zeggen over licht, energie, of onvoorwaardelijke liefde, de waarheid is dat jullie dat deden. En jullie zullen de rest ervan ook doen. Dat is wat bedoeld wordt met cocreatie. Jullie veranderen het Al door jullie zelf te veranderen. Dat is waar jullie persoonlijke kracht vandaan komt. Het is de kracht van het Al dat door jullie heen stroomt.

De volgende keer hebben wij meer over dat onderwerp te zeggen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link:http://oraclesandhealers.wordpress.com/