Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 6 februari 2014

De Engelachtige Gidsen 3 Februari 2014 / Taryn Crimi

De Engelachtige Gidsen
“Er is Waarnemingsvermogen in Al het Leven"
3 Februari 2014 /  Taryn Crimi 


Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op zowel het dieren koninkrijk als het planten koninkrijk op jullie wereld. Het wordt door velen geloofd dat de mens één van de enkele wezens op jullie wereld is die tot bewust denken in staat zijn. Dus laat ons beginnen door aan jullie uit te leggen wat onze definitie van het waarnemingsvermogen is.

Om waarnemingsvermogend te zijn moet jij je bewust bewust zijn van jouw eigen bestaan, je moet in staat zijn bewust te denken, en je moet de goddelijke vonk binnenin jouw wezen vasthouden. Dat gezegd hebbende, zijn er mensen die nog steeds het geloof aanhangen dat alleen de meest intelligente van alle soorten wat voor bekwaamheid dan ook hebben om hun werkelijkheid gewaar te worden en te creëren op de manier dat mensen dat doen. Hierop antwoorden wij, wat definieert intelligentie? Is het de bekwaamheid om te redeneren, te denken en te leren? Is het de bekwaamheid om mededogen voor elkaar te tonen, om in staat te zijn te sympathiseren en je in te leven? Wordt intelligentie gedefinieerd door de bekwaamheid om over anderen te heersen, of is het om deze bekwaamheid te hebben en nochtans te kiezen dat niet te doen? Er is een prachtig citaat dat gezegd werd door een zeer oude ziel die goed vooraf aan deze tijd incarneerde en zijn naam was Albert Einstein die zei, "Als je een vis be/veroordeeld over diens bekwaamheid om een boom te beklimmen, zal het diens gehele leven geloven dat het dom is."

Want zie, alle wezens zijn goddelijk; de goddelijkheid die binnenin jullie bestaat, bestaat ook binnenin hen. Wanneer wij zeggen dat jullie allen één zijn, zijn er geen uitzonderingen. Het menselijke collectief gaat snel vooruit, en jullie zullen uiteindelijk leren dat het niet de bekwaamheid is om over anderen te heersen die je machtig maakt, het is om die bekwaamheid te hebben en nochtans te kiezen om van anderen te houden als jouw gelijke in plaats van hen te vrezen voor hun anders zijn. Jullie zijn zover gekomen, en er vinden nog zeker gebeurtenissen plaats op jullie wereld die toestaan voor de mishandeling van anderen; niet slechts dieren, planten en de Aarde, maar ook mensen. Maar deze gebeurtenissen zijn naar het oppervlak gekomen zodat jullie kunnen zien wat jullie toegestaan hebben om te manifesteren. Als het niet langer iets is dat jullie wensen toe te staan op jullie wereld, dan kunnen alleen jullie het veranderen.

Jullie vragen, "Maar hoe moet ik de acties van een ander veranderen?" Hierop antwoorden wij dat je dat niet kunt, je moet jezelf veranderen. Laat het ons uitleggen. De sleutel is om je te herinneren dat je altijd naar je aan zult trekken waar jij het meest mee uitgelijnd bent. Er gaan altijd een oneindig aantal van parallelle werkelijkheden zijn die zich tegelijkertijd uitspelen. Als verandering is waar je naar streeft, stuur dan liefde en licht naar wat je wenst te veranderen; haat en kwaadheid zullen alleen meer gebeurtenissen aantrekken om daar hatelijk en kwaad over te zijn. Je kunt niet elimineren wat je haat door ertegen te vechten, je elimineert het door diens liefdevolle tegengestelde. En door dat te doen, zal je ook de parallelle werkelijkheid waar jij het meest mee resoneert verschuiven.

Jullie hebben ermee ingestemd om veel te vergeten wat jullie van nature weten, jullie hebben ingestemd om te vergeten dat jullie allemaal één zijn terwijl je ieder wezen als een individu gewaarwordt. Wanneer jij je eigen goddelijkheid vergeten bent hoe kun je het dan mogelijk terug gereflecteerd zien in een ander? Dit maakte deel uit van de overeengekomen overtuigingen welke jullie zo een unieke kans toestonden om binnenin de lagere dimensies te spelen en te leren. Oh, hoe zeer anders het voor jullie allemaal geweest is. Maar terwijl steeds meer van jullie beginnen te ontwaken uit jullie sluimer, begint jullie hart te openen en zijn de gebeurtenissen welke toegestaan werden te manifesteren op jullie wereld niet langer meer acceptabel.

Velen zijn van het geloof dat dieren hier geplaatst werden om ten dienste te staan aan de behoeften van de mensen en hiermee zouden wij willen instemmen. Echter, zij zijn niet hier om door jullie geknecht te worden maar eerder om jullie te helpen bij het verheffen van jullie bewustzijn; want als jullie je de goddelijkheid binnenin hen herinneren, moeten jullie ook de goddelijkheid binnenin jullie eigen zelf herinneren.

Dus als alle wezens waarnemend/gevoelhebbend zijn, betekend dit dan dat alle wezens een ziel hebben? Er zijn sommigen die onder de indruk verkeren dat dieren alleen een collectieve ziel hebben, maar dat zij een individuele ziel ontberen. 

Hetzelfde zou ook gezegd kunnen worden van mensen, nietwaar? Want zie, vanuit ons perspectief zijn allen één. Mensen hebben een collectief bewustzijn hoewel jullie ook een "eigen" ziel hebben. Jullie hebben je eigen reis en dat jullie graag verschillende uitdagingen op jullie pad zouden willen ervaren, hoewel wij nog steeds allen als één zijnde waarnemen. Dit is een tamelijk moeilijk concept voor mensen om volledig te begrijpen en dit is eenvoudig omdat het deel uitmaakt van de overeengekomen overtuigingen die jullie bij jezelf gewaar zouden worden als zijnde afgescheiden van al het andere; om te geloven dat wat de ene beïnvloed niet de ander beïnvloed. Maar wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat dit niet zo kan zijn. Als jullie alleen maar zouden kunnen zien hoe verbonden jullie zijn met diegenen die aan de andere zijde van jullie globe wonen. Slechts één kleine beslissing, één kleine keuze heeft het vermogen om iedereen op jullie wereld te beïnvloeden. Dus met dat in gedachten, stel je voor hoe een grote impact je kunt maken door liefde te kiezen, door te kiezen om de goddelijkheid binnenin alle wezens te zien. Niemand is hoe dan ook minder waardig van liefde dan ieder ander. Allen hebben een zeer uniek doel en om één stukje van de puzzel te verwijderen zou een dramatisch effect op alle anderen hebben.

Want zie, het is vrij onmogelijk voor wat voor bewustzijn dan ook om geen ziel te hebben. Een ziel is niet iets dat je kunt hebben of niet kunt hebben, het is wat je bent, niet iets dat je moet verkrijgen. Alle bewustzijn heeft een ziel, of wij zouden eerder moeten zeggen, is een ziel.

Wij hopen dat wij jullie op de één of andere manier van dienst geweest zijn, en dat onze boodschap jullie geholpen heeft je te herinneren dat door het waarnemingsvermogen binnenin alle wezens te erkennen jullie ook de goddelijkheid binnenin jullie eigen zelf erkennen. 

In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2013 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com