Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 februari 2014

Heavenletter #4817 Een Verbindingspunt van Tijd / 1 februari

Een Verbindingspunt van Tijd
Zaterdag 1 februari

God zei:

Je hebt drie dingen in het leven:

Je hebt Mij. Je hebt leven. Je hebt een ziel. En een vierde: Je hebt ideeën.

Je hebt Mij altijd gehad. Ik heb altijd bestaan en vanuit Mijn bestaan kwam jij.

Ik zou deze gedachten anders kunnen verwoorden: Jij bent Mij. Jij bent leven. Jij bent ziel.

Deze zijn absoluut. Deze kunnen niet worden weggenomen.

Je hele leven op Aarde en alles wat je ervan maakt zijn ideeën. De ideeën kunnen bewezen of niet bewezen worden. Toch zijn het slechts ideeën.

Koning of slaaf, beide zijn ideeën en vanuit jouw ideeën komen gevoelens en acties en reacties. Alles op Aarde is een idee. De grond onder jouw voeten is een idee. Hoe echt het jou ook lijkt, het is een idee. Goed en slecht zijn ideeën. Zelfs kostbare individualiteit is een idee. Een idee is een simulatie.

Ik heb een belangrijke factor achterwege gelaten. We kunnen zeggen dat het hele bestaan energie is. Liefde is energie. Een steen is energie. Een rivier is energie. Water is energie. Jouw lichaam is energie. Jouw hart is energie. En de kern van energie is nietsheid of Stilte of een lange lijst door een menselijke geest en hand gemaakt.

Ik ben niet zo van lijsten, want Mijn Geest, die heel erg hetzelfde is als Mijn Hart, houdt zich niet met details bezig maar met Eenheid. Als Ik vuur zou zijn, dan kunnen We zeggen dat Ik het vuur ben en jij de vonken bent. Ik zal daarover niet twisten. Ik ben energie en jij bent Mijn energie, en al het andere is Mijn energie of een beeld ervan, zouden We kunnen zeggen.

Als de ziel het lichaam verlaat in wat dood genoemd wordt, en jij ziet een ander z’n lege lichaam, dan weet je dat de ziel niet langer daar in het lichaam is. Je weet het. Ze is ergens heen gegaan. Niets waars kan vernietigd worden. Veel dieper dan persoonlijkheid is ziel. De persoon die je liefhad had een ziel die niet langer in het lichaam aanwezig is. Hoe erg je ook van de verschijning van het lichaam hield, je ziet het lichaam zoals het is. Bij zogenaamde dood zie je het raamwerk dat de ziel van jouw vriend tot leven bracht.

Zelfs gedachte heeft energie. Energie kan een dreun verkopen. Energie kan hoger of sneller of lager of langzamer draaien. Er kan gezegd worden dat energie donker of licht of helder of dof is. Alle energie heeft zijn plaats en, geloof het of niet, zijn waarde wat de wereld aangaat. Natuurlijk is dit academisch.

Niettemin is het natuurlijk en daarom raadzaam om je naar de hoge positieve energie van licht te bewegen, ook wel aangeduid als Liefde, aangeduid als Eenheid, aangeduid als Zijn. Jij bent een Hoog Wezen van Licht. Hoe je ook in de wereld mag leven, dit is zo. Natuurlijk is het niet zo eenvoudig voor jou. Tegelijkertijd, is het niet duidelijk dat je meer bent dan je toegeeft?

Speel in het Licht, geliefden. Kijk naar boven! Volg het Licht. Duisternis kan voor zichzelf zorgen.

Natuurlijk besef je dat duisternis en licht ideeën zijn. Ideeën kunnen waar zijn. Licht is waar en duisternis is dat niet, en toch is er in de relatieve wereld een wisselende schaal die op- of neergaat.

In de bestaande wereld zitten Mijn Kinderen vast in het idee van tegenstellingen. Jongen en meisje, dag en nacht, vrolijk en verdrietig, en ga zo maar door. En toch is het idee van Eenheid waar, en ideeën die Wij mindere ideeën noemen, hoe duidelijk ook, zijn niet waar. Liefde is waar. Zijn is waar. De fysieke wereld is een idee. Concreetheid is een idee. Actie is een idee. Kleuren zijn een idee. En alle ideeën van de wereld zijn hechtingen aan het een of ander of ideeën van ideeën.

Al jouw mogelijkheden zoals in de wereld waargenomen zijn allemaal ideeën. Er is gezegd dat jij Mijn idee bent. Ik heb dat gezegd. Jij bent Mijn Wezen, Mijn Licht, Mijn Energie, en Ik zal hier ophouden bij het idee van een verbindingspunt van tijd.

Vertaald Luus

http://heavenletters.org