Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 20 januari 2014

Steve Beckow Van Hier naar de Eeuwigheid: Zienswijzen van een Aartsengel 18/19 Januari 2014

Steve Beckow
Van Hier naar de Eeuwigheid:
Zienswijzen van een Aartsengel
18/19 Januari 2014

Ik zou graag meer zienswijzen van Aartsengel Michael aan willen bieden zoals deze in lezingen via Linda Dillon geopenbaard werden.
Hij is zeer speels - Ik zei bijna *menselijk*. (Hij zou het grapje weten te waarderen!) Hij plaagt vaak. Hier plaagt hij mij over mijn eindeloze vragen:
Steve Beckow:  Ik denk dat ik maar beter enige vragen kan gaan stellen.
Aartsengel Michael:  Lief hart, de wereld zou kunnen eindigen en een nieuw universum beginnen en je zou nog steeds vragen hebben.
Het maakt deel uit van de vreugde van wie je bent. Ik zeg dit op geen enkele manier om jou omlaag te halen. Begrijp, zelfs als je in de volledigheid van jouw wezen bent - en dat ben je, weet je, je weet gewoon niet dat je het weet -, in de volledigheid van jouw besef, zou je nog steeds vragen stellen over de volgende stap.

SB: (lacht.)  Bij tijden krijg ik het gevoel dat er geen vragen meer zijn die ik moet stellen.
Aartsengel Michael:  Je krijgt het in momenten en dan heb je een pauze en dan bedenk je nieuwe vragen. Het is zoals een kat die in de zon ligt en geniet van de gelukzaligheid totdat er een muis voorbij komt lopen.
Ik vroeg hem eens om te bevestigen dat hij anticipeerde op mijn vragen. Luisteraars van Een Uur met een Engel zullen weten dat ik bij gelegenheid erop gewezen heb dat ik vragen opgeschreven had om aan hem te vragen waarop hij anticipeerde. Hij antwoordde, plagend: "Wel, laat ons zeggen dat wij zeer innig zijn." Wat betekent dat?

"Wij delen telepathisch en energetisch, meer dan wat dan ook, een weten van wat er gaande is, een gemeenschappelijkheid van onze harten en geesten. Dus ja, er is een weten, maar daar is ook het belang van de menselijke factor.
"Omdat wij willen dat dit een uitwisseling is, een conversatie. Ik wens niet altijd voor jou om eenvoudig te komen en te horen wat ik te zeggen heb, omdat het net zo belangrijk is in onze innigheid en in onze liefde dat jij de hunkeringen en de gevoelens van jouw hart tot uitdrukking brengt."
Jullie mogen je een eerder artikel herinneren waarin ik rapporteerde dat de Goddelijke Moeder gezegd had dat zij geen volmaakte wezens gestuurd had om deze Ascentie inspanning te leiden. Zij wil dat Haar Ascentie grondbemanning door hun werk heengaan samen met de rest van de bevolking zodat het proces toegelicht kan worden.
Aartsengel Michael bood privé ondersteuning aan voor deze verklaring in een serie van commentaren welke wederom openbarend zijn. Hij zei:
Aartsengel Michael: Er zijn zeer weinig van ons die niet volledig betrokken zijn. In sommige situaties beheersen wij ons. En je weet dat ik nooit één geweest ben die bekend staat om zijn grote beheersing
 [Gelach]
Maar hier zijn we, in een tijd van beweging, waar de populatie aan het opeisen is wat van hen is.
SB: Dus beheersen jullie jezelf om ons toe te staan ons deel te spelen?
Aartsengel Michael: Dat is correct.
SB: Dan is het denk ik beter dat wij in beweging komen.
Aartsengel Michael: Wanneer wij zeggen dat wij aan het duwen en trekken zijn, spreek ik niet slechts figuurlijk.
Bij een andere gelegenheid, bespraken Aartsengel Michael en ik aartsengelen en hij noemde een specifieke aartsengel waar ik nog nooit over gehoord had. Ik vroeg hem of hij welbekend was en hij antwoordde, "Hij is een zeer kleine bekende Aartsengel - wel, op de Aarde," en dat het op niets uit zou lopen om hem in artikelen over engelen op te zoeken.
Dat was de enige aanwijzing die ooit aan mij gegeven werd dat er meer aartsengelen zijn dan waar wij vanaf weten en dat zij bekend mogen zijn in sommige delen van het multiversum en in andere. In diezelfde lezing zei ik dat ik er geen idee van had hoe een aartsengel eruit ziet en hij antwoordde, wederom met humor:
"Wij kunnen er in principe uitzien zoals wij willen. Nu, als wij in onze natuurlijke vorm zijn - dat is wat je werkelijk vraagt - dan zijn wij inderdaad zeer groot. In termen van menselijke proporties zijn wij lang, wij zijn niet dik - wij zijn groot. Er is niet zoiets als een dikke Aartsengel.
"Wij neigen ernaar om groot te zijn, en het is geen fantasie over de vleugels, en wij neigen hen te gebruiken zoals wij kiezen, maar zij zijn veelgelaagd, vele zijn gekleurd."
Bij een andere gelegenheid gaf hij een glimp over wat waarschijnlijk de redding van de "gevallen" engelen is. Hij zei:
"Lang geleden, ben ik naar het hart van de duisternis gereisd, naar die plaats waar wanhoop wortel had geschoten in mijn broeders en zusters; waar arrogantie had geleid naar gebrek van overzichtelijkheid/duidelijkheid. Wij gingen daar niet naartoe ernaar strevend om te vernietigen, maar eerder om te verlichten en om diegenen waar wij van hielden naar huis te brengen. Streefden wij ernaar om de arrogantie en de wanhoop te elimineren en te vernietigen? Absoluut. Maar nooit diegenen die het droegen."
In een latere lezing vroeg ik hem mij meer te vertellen over het hart van duisternis en hij antwoordde:
Aartsengel MichaelWanneer wij naar het hart van duisternis gaan is het gewoonlijk in een vorm van waar jullie aan zouden denken als een reddingsmissie. Wij gaan naar de plaats waar de dichtheid van de illusie, of het nu dat ongebalanceerde of onevenwichtige verlangen voor macht of hebzucht of lust is, zo sterk is geworden dat het gestold is.
SB: En u beantwoord aan een oproep, doet u dat?
Aartsengel MichaelNou, soms is de energie zo dicht dat er geen oproep uit gaat. Zij zijn tamelijk gelukkig in hun plaats van duisternis. Maar zie je, wij hebben lange herinneringen, en wij herinneren die vonk van licht die binnenin, zeg, een persoon was die nu naar die plaats gereisd is.
En wij herinneren de liefde, en wij kennen de liefde die wij voor dat wezen hebben. En dus gaan wij naar die plaats, of het nu galaxies ver weg is, of deel uitmaakt van een innerlijke stad, en wij redden, wij breken uit, wij breken de schelp, die zeer dichte energie van duisternis. En in principe tillen wij de persoon uit die omstandigheid vandaan.
Het bewerkstelligt twee dingen. En zoals wij zeiden, soms is de re-integratie terug naar de Ene zeer snel, maar soms is het in scène gezet omdat het afhankelijk is van of zij in de vorm zijn en wensen door te gaan in de vorm te zijn, levend, of niet.
Maar wat die extractie ook doet is dat het dat gebied van energie doorbreekt. Omdat het gebied van de dichtheid gewoonlijk ofwel een individu of een groep van individuen omringt. Dus zodra je één component onttrekt, dan begint de dichtheid te rafelen. Het breekt. Het is zoals het breken van ijs. Wanneer je op dun ijs stapt in de lente en het gehele meer breekt, dat is hoe het is.
Ik vroeg of dit niet was wat hij deed met de topleden van de Illuminatie en hij antwoordde:
"Ja, en wij hebben veel hulp van de menselijke wezens gehad die deel uitmaken van mijn legioen, die denken dat zij slapende zijn en die ijverig met mij samenwerken. En dan worden zij wakker en vragen zich af waarom zij zo uitgeput zijn."
Ik zei dat dat een belletje bij mij liet rinkelen en hij antwoordde: "Ja dat doet het, nietwaar?"
"Dus ik ga niet alleen. Wij gaan niet alleen op deze missies. Jullie hebben het gezegde op Aarde, "Veiligheid in aantallen." Wel, het kwam van ons."
Aartsengel Michael is zeer teder in zijn liefde. Na 21 december 2012, toen ik me depressief en geconflicteerd voelde, zei hij:
"Ik vraag jou, nee, niet als een publiek figuur, maar als vriend, voordat wij zelfs maar beginnen, om te komen en bij mij te zitten in heilige vereniging … om afstand te doen en mij wat voor zorgen, verslagenheid, wanhoop dan ook te geven, alles dat niet van heelheid is. Ik kom deze dag volledig voorbereid, mijn vriend, om tegen jou te spreken en jouw vragen te beantwoorden."
Bij deze gelegenheid deed ik ook wat Spiritualisten noemen "de spirits uittesten". Ik vroeg hem of hij zich bewust was van een conversatie welke een ander lid van het team net gehad had met Grener. Hij verraste mij door te zeggen: "Ik ben me bewust van gedeelten ervan, ja. Ik luister niet met alle conversaties mee."
Ik vroeg hem te herhalen wat hij gehoord had en hij herhaalde de conversatie bijna woordelijk. Maar wederom was zijn erkenning dat aartsengelen niet met iedere conversatie meeluisteren een volgend inzicht in het leven van de hogere dimensies.
In diezelfde lezing, ging ik door slecht gehumeurd te zijn en herinnerde hem eraan dat hij mij zijn 'darshan' (verschijning) beloofd had, hetgeen dit interessante antwoord produceerde: "Voor mijn volledige aanwezigheid om plotseling te verschijnen zou waarschijnlijk veroorzaken dat je dood neervalt." Ik lachte en zei dat dat voordelen zou kunnen hebben. Hij antwoordde: "Ja, dat zou het. Maar dat is niet ons plan."
Eens, toen hij de neiging van Lichtwerkers besprak om het op hun manier te doen, erkende hij, wederom opmerkelijk:
"Zelfs met ons van het aartsengelachtige rijk of het engelenrijk, is er een touwtrekkerij dat altijd met het ego gebeurd, met de verrukkelijke persoonlijkheid, het duwen en trekken dat zegt, "Maar ik wil het op mijn manier doen. Ik weet dat mijn manier de beste manier is. Jullie begrijpen het niet. Jullie zijn niet hier. Jullie lijden niet op Aarde. Jullie weten niet hoe tijdskaders eruit zien. Jullie weten niet dat….."
"Wij gaan hier de gehele tijd doorheen, en het is geanticipeerd, het is verwacht, en het is onderdeel van het proces van loslaten en jezelf toestaan om in die volledige uitlijning te komen zodat de keuzes, de acties, het gevoel van verbinding direct en met de Ene is."
Er zijn ontelbare engelen in incarnatie in de huidige tijd, talrijke aartsengelen, sommige Serafijn en zelfs sommige Elohim.
Ik vroeg hem of één prominente Lichtwerker een avatar was en hij antwoordde: "Nee, maar zij is zeer verlicht." Ik vroeg of er een naam was voor haar individuele type - een Elohim, een Melchizedek? En hij Antwoordde: "Je kunt aan haar denken als een Elohim."
Wel, als ik aan haar kan denken als een Elohim, lijkt dat te impliceren dat er rangen van evolutie zijn die gelijkaardig aan de Elohim zijn waar wij niets vanaf weten.
Hij besprak geïncarneerde aartsengelen bij een andere gelegenheid en beschreef een voorval waarin een aartsengel een samengestelde vorm aangenomen had, met zich meenemend bijdragende elementen van een geascendeerde meester, die ook het hoofd was van een planetaire raad. Over de kwestie, voegde hij eraan toe: "Een aartsengel kan energie geven en kan energie vasthouden." In dit geval, incorporeerde de aartsengel de energie van de geascendeerde meester met een fragment van zichzelf om het samengestelde wezen of hybride gestalte te geven.
Verder was het feit interessant dat hij de geascendeerde meester omschreef als zichzelf, "Een collectieve ziel"! Er zijn uiteenlopende aspecten aan hem, zelfs meer dan waar je aan zou willen denken als een op zichzelf staande ziel."
Hij verklaarde hoe de aartsengel van de geascendeerde meester 'leende' voor zijn huidige incarnatie.
"Denk er op deze manier aan. Zeg dat de geascendeerde meester een miljard atomen van energie is. Wel, hij heeft iets aan geld op reserve en dus deelt hij het. Dus de geïncarneerde aartsengel draagt iets van die energie.
"Welnu, wat menselijke wezens niet volledig begrijpen, jullie beginnen ermee, en het is het onderwijs van de Moeder dat hiermee helpt en haar geschenk, natuurlijk, van overzichtelijkheid. Maar in dat enkelvoudige atoom is alles - alle patroonvorming, alle DNA, alle informatie.
"Dus wanneer wij zeggen dat de aartsengel een deel van hem heeft, heeft hij een deel van die miljard, en dus is de geascendeerde meester volledig deelnemend."
Ik vroeg hem eens waarom een geïncarneerde aartsengel geen enkel gevoel zou kunnen hebben van het één zijn en hij antwoordde: "Omdat zij ingestemd hebben om een mens te zijn." En wat geven zij op door in te stemmen om mens te zijn? Hij antwoordde:"Enorme grote delen van het geheugen."
Was er wat dan ook anders?
"Ja - en natuurlijk zullen vele van deze kwaliteiten hersteld worden - nochtans de bekwaamheid voor onmiddellijke creatie.
"Maar hun kwaliteiten zullen uitbreiden. Dat is wat zij als het ware verbeurd hebben - opgeofferd, in de wacht gezet. De diepste verbinding en het weten van de eenwording en de aanwezigheid van alles - dat is de grootste opoffering."
Als laatste, wie zou niet de volgende feedback van z'n baas willen horen - dat zij in partnerschap zouden zijn van hier tot in de eeuwigheid? Kunnen jullie je de impact op mij voorstellen van het horen van deze woorden?
"Het is niet slechts liefde dat wij delen. Het is de dienstverlening aan de Moeder. Het is deze onverbiddelijke, onvergankelijke, eeuwige verplichting om Haar van dienst te zijn. 
"En mijn vertrouwen in jou is niet-aflatend, dat als wij niet gedurende een duizend jaren met elkaar zouden spreken, je zou weten, niet denken, niet voelen, maar weten dat ik recht naast je ben. Soms ben ik aan het typen. Soms beweeg ik jouw pen. Ik fluister altijd in jouw oor."
Wanneer in de voorbije tijdperken hebben mensen een kans gehad details zoals deze over een aartsengel te weten? Wanneer hebben wij een kans gehad om zo innig en intiem met eentje te werken?
Wij zijn zo bevoorrecht in dit tijdperk om dit soort van contact te hebben, contact vrijelijk aangeboden door wezens die op een miljoen plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn. En ik denk dat zij gekend willen zijn - voor vele redenen wel.
Zij willen dat wij met hen werken. Het is niet aan hen gegeven om al het werk te doen. Als zij dat zouden doen, zou er geen evolutie zijn, geen ontwikkeling voor ons.
Wij zijn het die de taak toebedeeld gekregen hebben om Nova Aarde op te bouwen en zij die de taak toebedeeld gekregen hebben om ons aan te moedingen en te bekrachtigen. En wij zouden geen betere adviseurs en supporters kunnen hebben terwijl wij voort gaan met onze missie in de aanloop naar Ascentie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/