Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 januari 2014

Saul: Liefde Verbindt Jullie in een Harmonieuze en Eeuwige Aaneenschakeling van Verbindingen die.................. / John Smallman op 24 januari 2014

Saul: 
Liefde Verbindt Jullie in een Harmonieuze en Eeuwige Aaneenschakeling van Verbindingen die Jullie Samen Brengt in een Vreugdevolle en Eeuwige Communie
 John Smallman op  24 januari 2014
Hier in de spirituele rijken is alles klaar voor jullie ontwaken. Op Aarde zou je een feest, vuurwerk, en geweldige muziek kunnen verwachten, om een gedenkwaardige gelegenheid zoals deze te vieren, alleen is een dergelijke gelegenheid nooit eerder voorgekomen. Wat we hebben voorbereid om jullie komst te begroeten is veel, veel grootser dan alles wat jullie ooit tijdens één van jullie aardse levens hebben meegemaakt of zelfs maar van hebben gedroomd. Jullie zullen allemaal een absolute overvloed aan verbazingwekkende genietingen ervaren als we opstaan ​​om jullie te begroeten en jullie cadeaus aanbieden speciaal gekozen om te resoneren met jullie diepst gekoesterde individuele wensen.

Ja, allen zijn ÉÉN, maar binnen die Eenheid zijn er een groot aantal individuele aspecten die de Ene vervolmaken en betoveren, door hun oneindige selectie van creatieve talenten en mogelijkheden. Het is voor elk van deze afzonderlijke aspecten van de Ene – ieder van jullie – dat deze gaven zeer zorgvuldig zijn uitgekozen vanwege hun onvergelijkbare geschiktheid. Er zullen geen teleurstellingen zijn! Allen zullen geschenken ontvangen die hen absoluut zullen verbazen en verrukken.

Na al deze schijnbare eonen van pijn, lijden, en verraad zal de enige juiste beloning, waardering, of compensatie die op enigerlei wijze de ogenschijnlijke schade toegebracht zou kunnen hebben, of diegenen in harmonie en overeenstemming gebracht zou kunnen hebben die schijnbaar gedurende eonen meedogenloos in oorlog met elkaar lijken te zijn geweest, de vrede zullen zijn, de acceptatie, de liefde, het bewustzijn en de volslagen vreugde van het besef dat het allemaal onwerkelijk is geweest, een voortdurende maar onwerkelijke droom die tot een einde is gekomen. Het wantrouwen, de verwarring, en de daaruit voortvloeiende chaos van de illusie zijn eindelijk voorbij, klaar, beëindigd, en de Liefde, jullie ware natuur, stroomt nu vrij, continu, en overvloedig tussen jullie allemaal die altijd Gods geliefde kinderen zijn en zullen blijven. Jullie zullen je de waarheid van jullie Eenheid, jullie onafscheidelijkheid realiseren, als het Bron-veld, de Liefde, jullie verbindt in een harmonieuze en eeuwige aaneenschakeling van verbindingen die jullie samen brengt in een vreugdevolle en eeuwige communie.

Gods wil voor jullie, voor elk van zijn geliefde kinderen, is eeuwige vreugde, en dus schiep Hij die staat en plaatste jullie daarbinnen. Jullie verkozen te vertrekken en een alternatieve omgeving op te zetten, die denkbeeldig is, waar jullie konden spelen onafhankelijke individuele wezens te zijn die gemakkelijk en direct konden zorgen voor al jullie wensen. Die verlangens werden behoeftes – in Realiteit zijn er geen behoeftes, alles wat je ooit zou kunnen verlangen is direct van jou – behoeftes die jullie niet langer konden bevredigen, want jullie hadden jezelf losgemaakt van het energieveld van creatie, van jullie Bron. Teleurstelling, woede en angst vervingen de ervaringen van vrede en harmonie die God voor jullie had geschapen, en jullie lieten je in met conflict en bedrog om te proberen die dingen of zaken van elkaar te stelen die je van waarde vond en niet had. En nu zijn jullie in de laatste momenten van die intense en onwerkelijke collectieve ervaring, terwijl jullie je realiseren dat geen van jullie systemen, organisaties, of technologieën zoals ze nu bestaan ​​de conflicten en chaos die ze overal op Aarde lijken te hebben gegenereerd, kunnen oplossen. 

Jullie zijn klaar voor verandering, enorme verandering, want alleen enorme verandering kan de vraagstukken en problemen oplossen waarmee jullie jezelf hebben opgezadeld. En wil enorme verandering kunnen optreden, hebben jullie de hulp nodig van hen in de andere rijken die zichzelf hebben geleerd dat Liefde, en alleen Liefde, de vrede en rust kan brengen die iedereen echt verlangt. Tot nu toe was die hulp niet beschikbaar want het zou ingebroken hebben op jullie vrij genomen beslissing om ‘het alleen te doen’, om jullie zaken en problemen zelf te regelen zonder inmenging of hulp van God, of van één van de veelvoudige andere rijken van Zijn goddelijke schepping die klaar, bereid, en in staat zijn te helpen zodra jullie verkiezen die te vragen. 

Jullie hebben eindelijk de collectieve beslissing genomen om hulp te zoeken bij jullie wijzere en oudere broeders en zusters die liefdevol gedurende eonen over jullie gewaakt hebben, wachtend op het moment dat jullie hun hulp zouden zoeken. We hebben jullie pijn, jullie lijden, jullie ellende waargenomen, maar tot nu toe waren we niet bij machte om jullie te helpen, want het was niet jullie collectieve intentie om geholpen te worden. Die collectieve intentie is veranderd, toenemende aantallen van jullie hebben ons gevraagd om hulp, en die hulp staat nu ter beschikking. 

Open wanneer jullie regelmatig je stille innerlijke ruimte bezoeken, van waaruit jullie naar ons kunnen reiken en waarin we onze liefde voor jullie kunnen schenken, gewoon jullie harten en laat alle vooroordelen los die je kunt hebben over wat er gedaan moet worden om ‘het schip te doen keren’.

Een zeer groot aantal van jullie menselijke culturele vooroordelen, overtuigingen en percepties zijn veel te schadelijk en inflexibel om jullie toe te staan harmonieus samen te werken voor het welzijn van allen. Maar door het openen van jullie hart voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omringt en omhult, sta je de vrede, de acceptatie, en de vergeving toe die daaruit voort stromen, alle controverses en moeilijkheden op te lossen die jullie ten opzichte van elkaar hebben verdeeld. Jullie openen jezelf om met nieuwe ogen te zien, en om je te verbinden met liefdevolle harten zodat alles wat jullie uit elkaar heeft gedreven in verschillende strijdende partijen wordt erkend als louter ego-nonsens, een krankzinnige behoefte om gelijk te hebben en het ongelijk van anderen te bewijzen.

Wat je nu zult ontdekken, als je al die ego-bagage loslaat, is dat jullie doelen identiek zijn! Jullie willen jezelf allemaal wanhopig graag waardig, acceptabel, en geliefd voelen, en te weten dat je dat bent – wat, natuurlijk, jullie natuurlijke en eeuwige staat is – maar jullie dachten dat om dat te laten gebeuren je voor jezelf en voor God moest bewijzen dat jullie beter waren dan anderen. Jullie geloofden dat er winnaars en verliezers moesten zijn – en jullie waren allemaal doodsbang verliezers te zijn. 

Maar jullie Vader schiep alleen winnaars, en door jullie harten te openen voor de Liefde die Hij voortdurend aanbiedt, zal dat steeds duidelijker worden, en jullie zullen merken heel gemakkelijk in staat te zijn om bereidwillig, creatief, en harmonieus samen te werken wanneer de verschillen en tegenstrijdige standpunten die jullie altijd tegen elkaar opzetten, worden gezien als volkomen onwerkelijk. Jullie zijn allemaal liefdevolle broeders en zusters, geliefde kinderen van God, die tijdelijk verdwaald en in verwarring raakten over jullie werkelijke status, en dat gevoel van verdwaald, alleen, zelfs verlaten te zijn, is zich snel aan het oplossen aangezien jullie je opnieuw bewust worden van wie jullie werkelijk zijn. Er is absoluut geen reden tot angst, twijfel of zorgen van welke aard dan ook, want al snel zullen jullie ontwaken in de eeuwigdurende vreugde terwijl het briljante Licht van Gods eeuwige dag jullie baadt in Zijn glorieuze Stralen.

Met heel veel liefde, Saul.