Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 januari 2014

Manuscript van overleving - deel 390 - Aisha North 22 Januari 2014

Alleen Jij kunt Weten wat Juist voor Jou is door te Allen Tijde Verbonden te Zijn met JOU
22 Januari 2014 / Aisha North

Zo onderhand, zullen jullie allemaal momenten gehad hebben van, "Wat gebeurd er met mij? En wat is de volgende stap die ik moet nemen?" of, "Waarom gebeurd er helemaal niets, ik moet iets verkeerd doen." Wel, laat ons al deze vragen met één simpel antwoord beantwoorden; jullie doen helemaal niets verkeerd, in feite, zijn jullie precies daar waar jullie verondersteld worden te zijn. En zelfs als jij je voelt alsof je bijna in een hoek geduwd wordt, is dat ook precies waar je verondersteld wordt om te zijn. En nee, als jij jezelf gewaarwordt alsof je tussen een steen en een harde plaats in zit, is het niet omdat je bedoeld bent om daar klem tussen te zitten, lijdend, terwijl je anderen voorbij ziet drijven op een wolk van gelukzaligheid. Herinner je, dit proces is inderdaad een zeer individueel proces, en beetje bij beetje, stap na stap, volgen jullie allemaal JULLIE pad naar hetzelfde doel zoals ieder ander.

Wij wilden jullie er weer aan herinneren om niet te nauwkeurig te onderzoeken wat jouw buurman aan het doen is op dit moment, eerder, blijf vastgeplakt zitten aan jouw eigen gebied van verlichting. En wat bedoelen wij daarmee? Eenvoudig dat er niemand buiten jezelf is die jou kan voorzien met enige duidelijke uitgesneden antwoorden aangaande wat je moet doen of niet moet doen om op jouw pad voort te gaan. Dat betekend niet dat je geen enkele hulp van wie dan ook buiten jezelf kunt krijgen, verre van dat. In feite, is de enige manier om voorwaarts te blijven gaan op jouw toegewezen pad om jezelf open te stellen voor externe invloeden door de manier van het luisteren naar wat anderen vanuit hun gezichtspunt kunnen zien. Want zie je, terwijl jullie allemaal verder reizen op aldus zeer onderscheidende paden richting datzelfde doel, zullen jullie allemaal in staat zijn om dit proces alleen vanuit jullie eigen zeer speciale gezichtspunt te zien, en als zodanig, hoe meer bereid je bent om te zien hoe groter het plaatje als het ware wordt, hoe meer je in staat zult zijn om jouw rol daarin te zien. En als zodanig, is het belangrijk om niet de deuren te sluiten en in/naar afzondering te gaan, want jullie moeten begrijpen dat jullie op geen enkel punt in staat zullen zijn om het volledige gezichtsveld van alles te krijgen, en dus, moeten jullie jezelf met andere stemmen omringen.

Dit betekend niet dat wat zij zeggen, zwaarder weegt dan wat dan ook dat jij voor jezelf gevoeld hebt belangrijk voor jou te zijn. Veeleer betekend het eenvoudig dat het enige nuances aan het plaatje toe zal voegen dat jij zelf aan het schilderen bent, en dus, zal het jullie allemaal letterlijk helpen om duidelijker te zien wat jouw waarheid in dit alles is. Want denk eraan, omdat jullie allemaal binnenkwamen en jullie je unieke frequenties droegen, jullie altijd eerst naar binnen zullen moeten gaan om te onderscheiden dat wat je van buiten oppikt wel of niet met jouw frequentie resoneert. Soms, zal dat wat anderen naar voren mogen brengen een toevoeging zijn voor de overzichtelijkheid van jouw melodie, terwijl op andere momenten, je letterlijk bij jezelf gewaar zult worden vals te klinken als jij jezelf meer af probeert te stemmen met wat anderen aan jou geven als hun waarheid.

Dit mag ingewikkeld klinken, maar wat wij proberen te zeggen is eenvoudig dit: alleen jij kunt weten wat juist voor jou is, en dat omvat alles vanaf de keuzes die je maakt in jouw dagelijkse leven, naar de informatie die je kiest om in je op te nemen, en inderdaad wat je kiest om allemaal te doen met deze informatie. En als zodanig, kan alleen jij weten wat juist voor jou is door te allen tijde verbonden te zijn met JOU. Dus wanneer het ook is dat jij jezelf op wat voor manier dan ook klem voelt zitten, ga naar binnen, maar ga ook naar buiten, want zoals wij jullie er steeds maar weer opnieuw aan herinnerd hebben, is dit op alle conto's een collectief proces, zelfs als het uiteengebroken is in/naar individuele stukjes. Dus als je naar binnen gaat, wordt je het best gediend door jezelf toe te staan goed te luisteren naar alles dat binnen mag komen van buitenaf, want vaker dan niet, mag de sleutel om de kluizen te ontsluiten die de antwoorden die JIJ zocht hebben verborgen, van buitenaf komen. Niet als een onomwonden antwoord op alles, eerder, als een min of meer subtiel signaal - of in sommige voorvallen een eerder abrupte duw in de rug. Dus jullie zien het, jullie dragen allemaal de antwoorden die jullie zoeken, de handleiding zo jullie willen, binnenin jullie. Maar om de mist op te ruimen die vaak jullie eigen zicht belemmerd, moeten jullie een ademteug van frisse lucht van buitenaf toestaan om jullie eigen verblijf te penetreren om jullie te helpen de spinnenwebben op te ruimen. Wij spreken zoals gewoonlijk in raadselen, maar wij denken dat jullie allemaal al enige ervaring hebben van waar wij over spreken. Want zoals wij zeiden, kan niemand jullie dwingen om ook maar iets te doen of inderdaad wat dan ook te doen, dit is aan een ieder van jullie om te beslissen. Maar ook kan niemand jullie dwingen te stoppen met staren naar jullie eigen mist. Want alles dat zij kunnen doen, is jullie een gereedschap overhandigen die jullie kunnen gebruiken om jullie eigen gedachten/geest op te ruimen van wat voor obstakels dan ook die jouw zicht mogen belemmeren.

Want jullie moeten je eigen weg voorwaarts vinden, zelfs als dat bij tijden omvat het nemen van wat voor anderen mag toeschijnen te zijn een stap terug. Zij kunnen niet weten wat voor jou juist is, want zij kunnen dit alleen vanuit hun eigen perspectief zien, en nogmaals, wat jullie allemaal zien, zal gekleurd zijn door die eigenlijke frequentie waar jullie mee kwamen. En dus, wat voor jou als juist gezien wordt, mag voor een ander nadelig zijn, en vice versa. Dus wij zeggen nogmaals, keer je naar binnen, want daar is het waar je zult vinden wat de juiste manier voor jou is om mee door te gaan, maar dank niet de externe hulp af in de vorm van informatie, waardering en inderdaad liefdevolle ondersteuning hetgeen je allemaal nodig bent. Want dit pad is niet voor de lafhartigen, maar het is ook niet bedoelt om in eenzaamheid te nemen. Dat zou op vele manieren diens doel het hoofd bieden, namelijk om de mensheid een fase van samenwerking binnen te laten gaan dat het nochtans moet ervaren, waar elk en ieder hart op deze planeet verbonden is met ieder ander, en waar elk en ieder individu zal stralen met diens eigen speciale licht, terwijl tezelfdertijd, baadt in het feit dat ieder ander rondom hen heen hetzelfde doet op een manier dat alleen zij kunnen doen. 

Want jullie zijn allemaal individuen, maar jullie zijn ook nochtans een fragment van een groter geheel, en als zodanig, moet jij jezelf voldoende vertrouwen om je open te stellen voor de begeleiding en suggestie van het collectief, maar op een manier dat jou meer bewust maakt van wat in harmonie is met jouw levenspad, en wat jou ervan af kan doen laten wijken. Want jullie weten allemaal wat jullie taak is, maar jullie moeten het op jullie manier doen, niet op de manier die meer afgestemd lijkt te zijn met wat anderen over jouw pad mogen denken. Want het is jouw pad, en alleen jouw pad, en zelfs als het einddoel hetzelfde is, zal je het benaderen vanuit jouw eigen gezichtspunt, en dus, zal je alles vanuit jouw perspectief zien, en het kan niet vergeleken worden met dat van iemand anders. Maar als jij jezelf toestaat het te vergelijken met wat anderen mogen rapporteren wat zij vanuit hun gezichtspunt zien, zal het je helpen om jouw manier zelfs beter te vinden. Want je bent alle kleuren van het spectrum nodig om het geheel op te maken, en zelfs als je moet navigeren met jouw eigen zeer specifieke kleurnuance, zullen jouw keuzes er inderdaad veel duidelijker uitspringen als jij jezelf toestaat om jouw kleur door de ogen van een ander te zien.

Dus wij zeggen wederom, blijf gefocust en blijf gecentreerd, maar blijf open aldus jij jezelf niet afsluit van wat voor navigerende hulp dan ook die aangeboden mag worden door anderen. Het mag in de vorm komen van woorden of daden die jou inspireren, of het mag komen in de vorm van woorden of daden die jou opschudden of jou zelfs kwaad maken. Maar zij zijn daar om jouw keuzes vast te stellen, niet om jou van het gekozen spoor af te duwen. Dus net zoals de kunstenaar diens schilderij veel beter zal zien als hij een paar stappen terug zet van het doek waaraan hij werkt, moet jij ook van tijd tot tijd jouw ogen opheffen om het gezichtspunt dat anderen zien in je op te nemen. Want dit zal jou helpen om die van jou zoveel beter te zien. En, zoals de kunstenaar, zal je beter zien wat er gecorrigeerd moet worden aan jouw werk, aldus het de volmaaktheid kan bereiken waar je naar streeft.

The Constant Companions