Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 19 januari 2014

Manuscript van overleving – deel 388 - Aisha North 18 Januari 2014

Probeer op z'n Minst om een Klein Beetje met Jullie Vleugels te Flapperen...
18 Januari 2014 / Aisha North

Tot nu toe, hebben de binnenkomende golven van energetische transformatie tegen jullie hielen aangekabbeld, maar nu, zullen jullie jezelf zwemmend gewaarworden in een waarachtige oceaan hiervan. Dit mag voor sommigen onheilspellend klinken, maar vertrouw ons wanneer wij zeggen dat jullie je allemaal aangezwengeld zullen voelen door deze energieën, niet verdronken in hen. En waarom is dat? Simpel vanwege het feit dat jullie het klaargespeeld hebben om jullie zelf van de oude belemmeringen te ontkluisteren die jullie achter je aangesleept hebben, schijnbaar voor eeuwig. Wij weten dat deze woorden voor sommigen herhalend zullen klinken, maar heb nog even geduld met ons, want wij zien welzeker de behoefte voor ontelbare herhalingen van dezelfde boodschap. Neem dit niet als wat voor vorm van kritiek dan ook, eerder, is het eenvoudig een verklaring om duidelijk te maken dat wij ons allemaal ervan bewust zijn dat dit proces van volledige bevrijding van het oude er niet één is die in één nacht tijds schijnbaar volbracht wordt. In vele aspecten, zal het zo zijn, letterlijk, aangezien jullie allemaal ware kwantumsprongen zullen ervaren aangaande je vooruitgang richting de echte jij, maar als je naar het geheel kijkt, zien jullie stap na zorgvuldige stap uitgespeeld worden. En ja, dit maakt inderdaad allemaal deel van het Plan uit, en ja, wij hebben ook in overweging genomen het uithoudingsvermogen en de volhardendheid van het menselijke doorzettingsvermogen en inderdaad het geduld. Want zelfs als het mag lijken op te raken in sommigen van jullie, weten wij ook dat het in feite meer dan duurzaam is, en als het dat niet was, zou deze operatie op de allereerste plaats niet geopend zijn.

Herinner je, jullie hebben hier vanaf het allereerste begin aan deelgenomen, vanaf dat de eerste plannen opgesteld werden, en als zodanig, zijn jullie je goed bewust van de consequenties van het ten strijde trekken, als het ware, met dit oude en koppige patroon van het zijn van een mens. Want dat is het wat jullie op je genomen hebben, om die oude modelvorm in stukken te breken, zodat het nimmermeer op zal staan. En jullie leveren geweldig werk, vergis je niet, en alle eerbewijzen die jullie tot dusverre verdiend hebben zijn niets meer of minder dan dat jullie verdienen. Want jullie zijn inderdaad stralende voorbeelden van onverschrokken werkers uit naam van de Gehele Schepping, jullie gehele gewicht tegen die oude en schijnbare onbeweeglijke steen aanduwend, welke de mensheid verpulverde tot loutere schaduwen van hun voormalige glorie. En nu, werd deze steen goed en waarlijk uit de weg vandaan getild, en de weg richting jullie oude en voormalige glorie ligt daar open, gereed voor jullie allemaal om deze eerste zelfverzekerde stappen erop te zetten. Maar alsnog, lijkt die zelfverzekerdheid in zovelen te ontbreken, want jullie moeten nog waarlijk die frisse lucht die aan alle zijden rondom jullie heen is innemen.

Laat het ons uitleggen. Zoals wij eerder besproken hebben, de neiging van de mensheid om te blijven treuzelen in wat was, is inderdaad een sterke neiging. Dus ook hierin; en het is alsof jullie vanzelfsprekend ernaar streven je vast te klampen aan de oude en vertrouwde overblijfselen van het één of ander, ongeacht hoe nadelig of slecht passend het ook voor je mag zijn, in plaats van je greep los te wrikken en jezelf het gloednieuwe te laten omhelzen. 

Nogmaals, dit wordt niet gezegd om jullie op wat voor manier dan ook te straffen, eerder, is het om jullie eraan te herinneren dat de kust veilig is, en dat jullie vrij zijn om te gaan waar het ook is dat jullie kiezen om te gaan. Denk eraan, dit is jouw keuze, en alleen jouw keuze, omdat er geen kracht in het bestaan is dat jou kan dwingen om wat dan ook te doen. Want het is aan elk en iedereen van jullie of je wel of niet begint te avonturieren op die snelweg naar de vrijheid, of misschien zouden wij het moeten noemen de snelweg VOOR de vrijheid, of dat je liever blijft plakken in die oude en vertrouwde maar misschien niet zo comfortabele plaats van het bekende. Dus wij zeggen weer, scheld niet op jezelf voor het terughouden van jezelf, maar laat jezelf ook niet stoppen om net dat kleine beetje verder tegen jezelf aan te duwen. Want jullie zijn allemaal zo'n lange, lange weg gegaan sinds jullie jezelf openstelden om deel uit te maken van deze zoektocht naar ware vrijheid, dus waarom nu hier stoppen? Het is een klein beetje zoals deze lange afstandrenners, alles gevend dat zij hebben voor het beste deel van de race, het alleen samenpakkend wanneer de eindstreep in zicht komt. Nogmaals, dit is geen race, wij pikken hier geen "winnaars" of "verliezers uit, wij proberen eenvoudig jullie te laten zien dat jullie ZO dichtbij zijn om die ware vrijheid te verkrijgen waar jullie gedurende zo een lange tijd voor geworsteld hebben.

Ja, jullie zijn moe, ja, het mag lijken dat deze etappe van de weg voor eeuwig doorgaat, ja, het mag lijken dat zodra als dat jullie de ene bergtop bereikt hebben, jullie de weg verderop omlaag zien slingeren en dan weer omhoog naar een andere bergtop. Maar vertrouw ons wanneer wij zeggen dat wij jullie niet uitsturen op een dolle, dwaze, vruchteloze onderneming hier, jullie onder valse voorwendselen te verlokken om één stap verder te gaan. Wij zijn slechts hier om alles te doen dat wij kunnen om jullie gaande te houden en om het niet op te geven, specifiek niet nu, wanneer jullie zo dichtbij zijn met het vinden van dat doel waar jullie voor eeuwig naar gestreefd hebben. Want zie, jullie hebben ons op voorhand gevraagd om dit te doen, en wij stemden ermee in om dit te doen. Want wij wisten allemaal dat deze taak er niet eentje zou zijn die volbracht zou kunnen worden zonder wat voor hulp dan ook, en dat was ook het doel niet. Nee, dit is in alle aspecten een collectieve inspanning, en wij bedoelen dat welzeker met betrekking tot beide zijden van de sluier. Want net zoals jullie comfort en ondersteuning bij elkaar zoeken, zo ook verenigen wij ons om jullie allemaal de gereedschappen en inderdaad alle toejuichingen te geven die jullie moeten hebben om ervoor te zorgen dat jullie voltooien wat jullie hier kwamen doen. Want jullie doen dit niet slechts voor JULLIE ZELF, jullie doen dit voor de Gehele Schepping, en zelfs als dit iets is waar jullie je al goed bewust van zijn, zullen wij doorgaan jullie eraan te herinneren. Niet om wat voor extra druk dan ook op jullie te leggen, maar om jullie eraan te herinneren dat jullie alle liefde in de wereld en daaraan voorbij achter jullie hebben staan hierin, en dat jullie al het licht tot jullie beschikking hebben staan om jullie gaande te houden wanneer jullie bij jezelf gewaarworden te verflauwen.

Want wij wisten allemaal dat het een lange reis zou zijn, en wij wisten allemaal dat het een proces zou zijn welke een overvloed aan verschillende stadiums zou omvatten, en heel veel zwaar werk zou op jullie conto komen te staan, en dus, werd er in dit niets aan het toeval overgelaten, het grootste ommekeer proces dat ooit aangenomen werd. En dus, waren jullie de uitverkorenen, de dapperen, de onvermoeibaren, met de hand uitgezocht om als het ware de soldaten op de grond te zijn. De machtige wezens die kozen om in die kleine en inperkende mantel van menselijkheid te stappen om dat naar diens waar grootte te vergroten, door wat voor barrières dan ook af te breken die tussen jullie en jullie waarachtige grootsheid instonden. En dit is wat jullie gedaan hebben, en het is inderdaad een groot succes geweest, dus nu, wat er overblijft, is voor jullie om deze nieuwe en vergrote versie van de mensheid voorwaarts en in/naar het Licht te dragen. Want het is er al, die nieuwe en inderdaad grote versie van jullie, maar nog steeds, is het wachten op jullie om het op te eisen, zoals een vergeten jas die achter in de commode hangt, niet opgeëist en ongezien. 

En dat is waarom wij hier zijn, om jullie eraan te herinneren dat jullie al geslaagd zijn met het bereiken van jullie doel van vrijheid, maar jullie moeten nochtans jullie prijs opeisen, en als zodanig, zullen wij er bovenop blijven zitten totdat jullie dat doen. Want jullie verdienen niets minder dan om die overwinningsronde te nemen, sprankelend in jullie gloednieuwe mantels van Licht, door ons allemaal omringd, jullie toejuichend en jullie omhelzend voor de wonderbaarlijke wezens die jullie werkelijk zijn. Maar voor ons om dat nochtans te kunnen doen, moeten jullie het voor jullie zelf erkennen, en als zodanig, hebben jullie in dat respect nog enig werk te verrichten. Maar nogmaals, zijn wij er meer dan zelfverzekerd dan dat jullie hierin zullen slagen, zoals jullie het al met al het andere gedaan hebben. Want jullie zijn werkelijk degenen die stralen, degenen die het klaargespeeld hebben om vrij te breken uit die oude en gemummificeerde cocon welke de mensheid gedurende zo een lange tijd gevangen gehouden heeft. Maar zoals overrompelde pas tevoorschijn gekomen vlinders, zitten jullie daar, met jullie glinsterende vleugels die futloos langs jullie zijde hangen, alsof jullie hen nog niet opgemerkt hebben noch de vrijheid intuïtief aanvoelend die zij jullie schenken. Want jullie moeten nog hoog gaan vliegen, dierbaren, zelfs als dat is waarom jullie hier kwamen. Ja, jullie kwamen om een intensief uitdagend werk van Liefde te doen, maar dat was niet de echte reden, de echte reden, was voor jullie om van de eindresultaten op iedere manier dat jullie kunnen te genieten. En dat, dierbaren, is een traktatie die jullie nog niet aan jullie zelf gegeven hebben. 

Dus wij zeggen weer, het is tijd om jullie vleugels te gebruiken en op te stijgen, tijd om hoog te vliegen, tijd om te lachen, tijd om lief te hebben en tijd om je te verheugen. Wij weten dat jullie je er meer toe genegen mogen voelen om te blijven plakken en de strijdwonden nog een klein beetje meer te blijven likken voordat jullie proberen je nochtans in iedere richting uit te strekken, maar vertrouw ons wanneer wij zeggen dat wat jullie aan uitputting en vermoeidheid voelen van deze lange en zware barensnood eenvoudig zal verdwijnen op het moment dat jullie besluiten om op te stijgen. En wij bedoelen dat in iedere betekenis van het woord. Want jullie fysieke lichaam mag meer dan een klein beetje gekneusd en mishandeld aanvoelen op het moment, maar het wil niets meer dan te vliegen aan de zijde van jullie sprankelende, glinsterende spirit, en jullie beide stellen inderdaad een schitterend koppel samen. Dus probeer op z'n minst om een klein beetje met deze vleugels te flapperen, en wij kunnen jullie garanderen dat jullie gewaar zullen worden dat jullie spirit omhoog gaat, en het zal in verrukking zijn om te zien dat jullie lichaam aan diens zijde mee omhoog gaat.

The Constant Companions