Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 28 januari 2014

Jezus: Jullie menselijke levenspad is een reis van groot belang en ............./ John Smallman op 26 januari 2014


Jezus: 
Jullie menselijke levenspad is een reis van groot belang en betekenis welke meestal voor je verborgen blijft
John Smallman op 26 januari 2014
Vertaling: René

Hier in de spirituele rijken zijn we jullie allemaal veel dank verschuldigd voor jullie voortdurende en vaak vermoeiende Aarde-reizen terwijl jullie non-stop werken (ja, jullie werken echt non-stop, waken, slapen en dromen) om jullie broeders en zusters naar het ontwaken te brengen door hen voortdurend Liefde te sturen. Wat jullie doen, en bereiken, is bepaald verbazingwekkend. Ieder van jullie individuele functies en bijdragen in dit lopende proces van ontwaken is daarvoor essentieel; zonder jullie gecombineerde collectieve intenties en inspanningen zou het niet plaats vinden.

Ga je niet door het feit dat voor het grootste deel je geen besef hebt van het belang en de betekenis van wat jullie doen, of van onze aanwezigheid onder jullie die jullie assisteren, druk maken of laat het geen bezorgdheid bij je veroorzaken, want wat jullie doen is enorm krachtig en effectief, en alleen jij kunt het doen. En natuurlijk als jullie ontwaken zal wat jullie tot stand hebben gebracht daar zijn in vol zicht voor jullie om te zien, erkennen, en waarschijnlijk ter bewondering. Jullie worden, en zullen altijd, hogelijk worden geëerd voor jullie Aarde-reizen, waar het het grootste deel van de tijd leek dat je zonder ondersteuning worstelt met een taak die je veel te machtig is. Dat is het niet! En jullie brengen het snel naar een staat van vervulling.

De taak die jullie kozen om op je te nemen voor dit specifieke aarde-leven is voor velen van jullie erg moeilijk geweest, en voordat je ervoor koos om het te doen wist je dat dit het geval zou zijn, maar met de hulp van wijsheid, advies en begeleiding van jullie spirituele gidsen, planden jullie zeer zorgvuldig om ervoor te zorgen dat het goed binnen jullie mogelijkheden zou liggen. Jullie wisten dat het moeilijk zou zijn, omdat je niet in staat was om je alle details te herinneren van jullie pre-planning (planning vooraf), en dientengevolge zou ieder moment, als het ware, onaangekondigd verschijnen, je verrassingen en keuzes voorschotelend die vaak onaantrekkelijk waren. Echter, jullie wisten ook dat je niet kon falen, vanwege het goddelijke Liefdesveld dat jullie ieder moment omhult en ondersteunt. In werkelijkheid bestaan er geen ongelukken, alles dat geschiedt is deel van een groter plan om alle betrokkenen van de lessen te voorzien die ze wensen te leren en ze aldus stevig en gestaag voorwaarts naar hun ontwaken te leiden. En dat ontwaken is zonder enige twijfel een uitgemaakte zaak, niets kan het voorkomen.

Als jullie omgaan met jullie individuele twijfels, zorgen, angsten, en lijden, herinner jezelf er dan regelmatig aan dat jullie op ieder moment goddelijk worden ondersteund, dat jullie voortdurend eersteklas vooruitgang maken, precies zoals de intentie is, en dat dit het geheim is van het vinden van vrede terwijl je dit veeleisende aardse pad volgt, om je over te geven aan ieder moment zoals het zich voordoet.

Kijk niet terug op blijkbaar gemiste kansen. Ze zijn weg, over, afgedaan, en het enige wat je nu moet doen is je wenden tot dit huidige moment. Als het je toelijkt dat je één of meerdere afgrijselijke fouten hebt gemaakt, focus je dan op het feit dat ieder van hen je iets heel belangrijks kan leren of dat reeds gedaan heeft, en verheug je erin dat je door de ervaring bent gegroeid, want dat heb je ongetwijfeld, ook al is het niet meteen duidelijk voor je. Het kan nuttig zijn om, heel kort zonder erin te blijven hangen, vergissingen in je herinnering terug te roepen die je kennelijk hebt gemaakt die later resulteerden in een onverwachte verbetering van je leven of je situatie. Niemand van jullie heeft fouten gemaakt waaruit geen lessen zijn geleerd noch voordelen uit zijn verkregen, je dient gewoon de egoïstische behoefte los te laten om geen fouten te maken en de daaruit voortvloeiende noodzaak om jezelf te hekelen als je dat wel doet.

Als mensen die (in) de illusie leven, kunnen jullie de weg naar voren niet duidelijk zien, en fouten zullen daarom worden gemaakt, dus wees vriendelijk, vergeef jezelf (en anderen!), en ga verder. Jullie kunnen enorme hoeveelheden leren als je in het moment (in het nu) leeft, in plaats van stil te staan bij ​​en spijt te hebben over het verleden, en je angstig zorgen te maken over wat de toekomst voor jou in petto heeft. Jullie planden het levenspad dat je ervaart met grote bedachtzaamheid, om het je mogelijk te maken de lessen te leren die het je zou kunnen voorschotelen. Je wist dat het geen rozentuin zou zijn, en het is nutteloos om te kijken naar de ogenschijnlijk gelukkiger levenservaringen die anderen ondergaan, en het gevoel te hebben dat jij daarom oneerlijk wordt behandeld door het leven. Het pad dat je ervaart en volgt is de meest geschikte voor jou, en je kunt absoluut geen idee hebben van het lijden en de pijn die anderen hebben ondergaan die hen hebben geleid tot waar ze nu zijn.

Jullie menselijke levenspad is een reis van groot belang en betekenis die meestal voor je verborgen is, en dus is het erg gemakkelijk voor je om een ander pad met verlangen en jaloezie te bekijken, want het lijkt ze alles te bieden wat ze zich wensen. En dat kan, natuurlijk, heel oneerlijk lijken, vooral als het je toelijkt dat ze niet echt dankbaar zijn voor hun geluk. Dit is een van de redenen dat je voortdurend eraan herinnerd wordt om niet te oordelen, want je kunt er geen idee van hebben wat het is waarover je oordeelt, aangezien je alleen de oppervlakte ziet van iets dat ongelooflijk diep is, en derhalve voor je zicht verborgen is.

Niemands menselijke levenspad is eenvoudig. Het kan je vaak toeschijnen dat anderen een zeer goed leven hebben, misschien wel verwend zijn, feitelijk een leven hebben van gemak en luxe waar je jaloers op bent en dat ze niet verdienen. Maar dit is nooit het geval, elk levenspad biedt precies wat nodig is in het moment. Niemand is bedrogen door het volgen van een voor hem ongeschikt pad, of er één gegeven dat hem oneerlijke voordelen biedt ten opzichte van iemand anders. Ieders pad is perfect voor diegene, en voor diegene alleen.

Dus als je je neerslachtig voelt, slecht behandeld, alleen, en niet gewaardeerd, ga dan naar binnen. Binnenin heb je direct toegang tot je gidsen en de Liefde die onze Vader ieder van ons voortdurend biedt. Focus je aandacht op het innerlijke weten dat ieder van jullie heeft, bevestigend dat je een onvervangbaar en absoluut essentieel aspect van jouw Bron bent. Sla geen acht op enige nadelige veroordelingen waarvan je gelooft dat anderen die over je uitspreken, en laat enige nadelige veroordelingen los die je over jezelf vasthoudt, omdat geen ervan geldig zijn. Jullie zijn, en jullie zullen altijd zijn, een innig geliefd kind van God, een perfect aspect van Hem dat ervoor heeft gekozen een ​​zeer moeilijke ervaring te ondergaan om te assisteren bij het tot ontwaken te brengen van al Zijn kinderen. En daarvoor worden jullie zeer geëerd, want een ​​mens te zijn is het op je nemen van een ongelooflijk moeilijke taak... en te slagen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/