Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 9 januari 2014

Jezus: Er is een belangrijk keerpunt in de spirituele evolutie van de mensheid bereikt / John Smallman op 8 januari 2014


Jezus: 
Er is een belangrijk keerpunt in de spirituele evolutie van de mensheid bereikt
John Smallman op  8 januari 2014

De speurtocht van de mensheid naar betekenis, de immer voortdurende zoektocht naar een levensdoel anders dan het gewoon overleven in een omgeving die geen ondersteuning biedt voor je lichamelijke behoeftes, zonder een hoop inspanning en focus van jullie kant, begint nu veel duidelijker voor jullie te worden. Gedurende eonen was elementaire overleving de drijvende kracht in mensenlevens, maar tijdens de afgelopen decennia hebben velen van jullie jezelf teruggevonden in situaties die bevorderlijk zijn voor contemplatie, voor wijze en doordachte overweging van jullie religieuze, filosofische, politieke en culturele overtuigingen en waarden – overtuigingen en waarden die jullie van buitenaf zijn opgelegd, en die jullie onvoorwaardelijk hebben aanvaard. Dat doen jullie niet langer, en dit veroorzaakt en heeft angst en twijfel veroorzaakt, van een aard die jullie niet eerder hebben meegemaakt. De comfortabele acceptatie van starre dogma's en van de daaraan vastzittende oordelen, is flink opgeschud en leidt tot een vernieuwde en enthousiaste zoektocht naar ware spirituele leiding, leiding die niet beladen is met een aantal persoonlijk gemotiveerde agenda's van door zichzelf aangewezen en arrogante gezagsfiguren die in strijd zijn met de beweerde idealen.

Zoals jullie al zo vaak verteld is, jullie zijn goddelijke wezens van enorme macht, en gedurende eonen hebben jullie collectief die macht – zonder bewustzijn – gebruikt, om een illusie te onderhouden en ondersteunen die jullie ernstige beperkingen en begrenzingen oplegt, waarvan niet de minsten tijd en jullie menselijke lichamen zijn. Tijd, die vanuit jullie perspectief eindeloos en overweldigend kan lijken met betrekking tot de vorming van universa, melkwegen en zonnestelsels, en lichamen die slechts een zeer korte tijd meegaan, die gedurende die korte levensduur vaak te lijden hebben onder ziekte, een ongeval of de ongewenste en gewetenloze acties van anderen. Niet echt een bemoedigende of verleidelijke omgeving om jullie al te korte levens in te ervaren.

Jullie zijn allemaal eeuwige wezens, en de dood is slechts een deel van de illusie, vaak een alarmerend deel omdat het zo definitief en onvermijdelijk lijkt. En als je in de afgelopen decennia veel hebt gezocht naar een cultuur, een filosofie of een religie die waarheid en betekenis biedt, hebben velen van jullie je hart geopend om lief te hebben, en hebben het in de meest onverwachte plaatsen gevonden. Jullie hebben je gerealiseerd dat zonder liefde, vergeving en compassie die duurzame vrede onmogelijk is. Dit besef is duidelijk geworden en wordt erkend in persoonlijke relaties, heeft zich verspreid naar gezinnen, naar kleine sociale groepen en organisaties, en de wijsheid en kennis die het demonstreert begint zich nu op een veel grotere schaal in de praktijk te brengen. Jullie veranderen de wereld met één persoon tegelijk, en dat is de enige manier waarop blijvende verandering kan plaatsvinden. Ieder van jullie dient liefde, eerlijkheid, integriteit en vertrouwen te omarmen en te demonstreren, en iedere dag doen meer en meer van jullie precies dat. Er is een belangrijk keerpunt in de spirituele evolutie van de mensheid bereikt, en er is echt alleen spirituele evolutie, iedere andere vorm is van de illusie en is niet blijvend.

Spirituele evolutie is het pad naar je ontwaken, en jullie zijn daar nu stevig op geplaatst met de bestemming in zicht. Jullie zullen blij zijn te weten dat er nu geen enkele mogelijkheid meer is van omdraaien of op je schreden terugkeren, jullie bewegen je stevig voorwaarts en niets kan jullie verhinderen je bestemming te bereiken.

Zodra jullie de liefde omarmen, Gods Liefde jullie op ieder moment aangeboden, is het onmogelijk voor je om het niet te delen en uit te breiden, omdat jullie individuele energievelden elke keer als je dit doet zich uitbreiden, voor jezelf een onweerstaanbare ruimte van vrede en acceptatie creërend, dat ook anderen naar je toe trekt die dan hetzelfde doen. De evolutionaire vooruitgang die de mensheid in de laatste zes of zeven decennia heeft gemaakt is bepaald verbazingwekkend, en hoewel er nog steeds velen zijn die ervoor gekozen hebben nu nog niet te beginnen te evolueren, en die schijnbaar over de gehele wereld chaos veroorzaken, is de resterende tijd die zij hebben in posities van waaruit ze conflicten en verraad kunnen blijven orkestreren, zeer snel aan het opraken.

Sommigen van hen zijn eindelijk begonnen zich vragen te stellen over hun agenda’s, hun drijfveren, want zelfs zij zijn besmet door de Liefde, voornamelijk vanwege hun nageslacht, waar ze zich eerder tegen ingeënt hadden zodat ze de kracht zouden hebben om hun ware gevoelens te onderdrukken, aangezien ze al degenen met wie ze te maken hadden, aanzetten om zichzelf op te offeren voor ‘de zaak’. De zaak zijnde hun eigen persoonlijke agenda om ten koste van alles macht over anderen te handhaven, zelfs als dat betekende het vernietigen van hun dierbaren. Maar in dit geval waren hun geliefden natuurlijk slechts bezittingen, om te worden gebruikt als de omstandigheden dat eisten om hun posities te consolideren of te versterken.

Jullie geschiedenis toont duidelijk aan dat deze macht-aangedreven dynastieën uiteindelijk altijd worden verslagen, zelfs als ze op de korte termijn erin slagen om in grote rijkdom of pracht te leven, onderwijl grote schade veroorzakend aan anderen tijdens hun tijd aan de macht. Jullie geschiedenis toont ook heel duidelijk dat het vervangen van een dynastie door een andere, zoals al zo vaak gebeurd is, op de lange termijn geen enkel probleem oplost. Macht die wordt gezocht en om gevochten, verdeelt en corrumpeert volkomen, terwijl jullie aangeboren macht, die nooit van je af kan worden genomen, jullie goddelijke erfenis gegeven op het moment van je schepping inclusief is, accepterend, en eeuwig ingelijfd binnenin ieder van jullie, want jullie zijn allemaal Eén perfect geïntegreerd geheel met God.

De macht die je kunt verkrijgen op Aarde door wapengeweld, manipulatie van anderen, bedrog of verraad, is slechts een vorm van drijfzand, een moeras, een bubbelbad dat je naar zich toe zuigt en je breekt en verstikt, je vullend met angst, en je afleidt van het doel van je leven – ontwaken. Het moet altijd worden beschermd en verdedigd, en dat alleen al toont aan dat het geen macht is, maar zwakte.

Je hebt die macht over anderen niet nodig en zou het niet moeten zoeken, want, afgezien van de schade die je er anderen mee aandoet, jullie doen jezelf grote en blijvende schade door je ermee in te laten. Het keert je heel erg effectief tegen jezelf in een innerlijk conflict, want je kunt nooit voldoen aan de normen die je verlangt van jezelf om te bewijzen dat je onoverwinnelijk bent, wat je natuurlijk niet bent. Je raakt steeds meer verwijderd van de ware Jij terwijl je liefdevolle houdingen of gedragingen van welke aard ook vermijdt om maar sterk te blijven. Geluk wordt onmogelijk en bitterheid en woede beheersen je als je iedereen opspoort en vernietigt waarvan je denkt dat ze je zouden kunnen bedriegen of verraden, je blijkbaar eenzaam achterlatend, geïsoleerd, en gescheiden van de Liefde, God, je Bron – zelfs wanneer je misschien claimt Zijn Wil te doen.

Maar die afgescheidenen zijn niet afgescheiden, want afscheiding is geen optie, ze zijn alleen maar onbewust want ze hebben hun ogen gesloten voor Zijn Licht, en hun hart voor Zijn Liefde. Wanneer je je overgeeft aan de Wil van God, die zoals je wel weet ook jouw wil is, open je jezelf voor Zijn Liefde, Het toestaand door je heen te stromen, aldus jullie eigen energievelden intens versterkend en ze aanmoedigend om zich samen te voegen met die van anderen, jullie samenbrengend als één. En in die overgave ligt jullie eeuwige macht, een macht die je nooit kunt verliezen en die jullie zo onoverwinnelijk maakt als jullie Bron.

Niemand zal voor altijd afgesloten blijven voor God, omdat het Licht van Zijn Liefde binnenin ieder van jullie brandt en, uiteindelijk, volstrekt onweerstaanbaar is. Dus stuur liefde naar hen die verdwaald en afgesloten zijn, ongeacht hoe hardvochtig ze zich ook gedragen, en versterk daarmee de Liefde die binnenin je brandt. Zoals we jullie blijven vertellen, de Liefde, en de Liefde alleen, is het antwoord op ieder probleem. Jullie moeten Het alleen toestaan vrij te stromen, zonder enige belemmering, en alles zal eeuwig goed zijn. En er is geen manier dat je Het kunt stoppen vrijelijk, overvloedig, en eeuwig te stromen, want het is Alles, er is niets anders.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René