Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 22 januari 2014

Jezus: Jullie ontwaken uit de illusie, want de onwerkelijkheid waarin jullie /John Smallman op 20 januari 2014

Jezus: 
Jullie ontwaken uit de illusie, want de onwerkelijkheid waarin jullie blijkbaar eonen ondergedompeld zijn geweest, is aanstaande!
John Smallman op 20 januari 2014
Vertaling: René

Er is alleen de ENE! Dat weten jullie allemaal, ook al hebben velen van jullie moeite toegang te krijgen tot die kennis, dat diepe innerlijke weten. God, onze Vader, de Bron van alles wat bestaat en waarin alles is opgenomen, IS gewoon. En de Bron is oneindig, onbegrensd, zonder grenzen – er is geen daarbuiten, er bestaat alleen daarbinnen, wat noch een begin noch een einde heeft, het IS gewoon, ALTIJD, OVERAL. Het is onvermijdelijk, onontkoombaar, continu ondersteunend van alles wat bestaat in liefdevolle acceptatie, nooit oordelend, slechts omarmend en omhullend in het eeuwige veld van LIEFDE.

Er is absoluut niets wat je hoeft te doen of kunt doen om waardig te zijn, laat staan ​​meer waard zijn in de ogen van God. Hij schiep jullie perfect en vanzelfsprekend kun je dat onmogelijk verbeteren, dus stop met redeneren, piekeren, je dingen afvragen, twijfelen, en in het algemeen te proberen jezelf acceptabel te maken in de ogen van God, want Hij schiep jullie, net als Hijzelf, oneindig en eeuwig acceptabel. Alles wat Hij schept is voor Hem hetzelfde want alles bevindt zich binnenin Hem. Open gewoon jullie harten om de overvloed van Liefde te ontvangen waarin jullie te allen tijde zijn omhuld, en laat de twijfels, zorgen en angsten los die jullie toelaten je te plagen, en dan, eens te meer, weet dat jullie eeuwig goddelijk geliefd zijn en er voor jullie gezorgd wordt.

Het is tijd om te ontwaken uit de droom, de nachtmerrie, de illusie die jullie zo veel onnodige pijn en lijden heeft gebracht. Jullie kozen ervoor om de ervaring van afscheiding te ondergaan door het bouwen van een denkbeeldige staat die God uitsloot. Het kon alleen maar denkbeeldig, onwerkelijk zijn, want zonder God, waarlijk van Hem gescheiden, is er niets – geen bewustzijn, geen besef, geen leven, geen liefde – en dat gaat voorbij aan alle grenzen van wat er mogelijk is. Jullie zijn allemaal permanent geborgen en veilig in de liefdevolle armen van jullie Vader, en dat is wat onveranderlijk betekent.

Liefde is eeuwig, onveranderlijk. Het leven is een aspect van de Liefde, net zoals bewustzijn, net zoals besef, net zoals waakzaamheid, de staat waarnaar jullie terugkeren. Jullie verlieten die nooit, maar jullie sloten wel je ogen en deden alsof jullie daaruit vertrokken, en jullie staan op het punt om ze te openen en te ontdekken dat je nog precies daar bent waar je was toen je ze dicht deed, Thuis in de armen van je Vader. De gelukzaligheid van weten wie Je bent, wie Je werkelijk bent, staat op het punt voorgoed de eindeloze pijn en het lijden te elimineren waarin de illusie jullie schijnbaar gedurende zovele eonen heeft gehuld. Jullie hebben gezamenlijk ervoor gekozen om te ontwaken en de illusie af te danken, en dat is wat er staat te gebeuren – jullie ontwaken uit de illusie, van de onwerkelijkheid waarin jullie blijkbaar eonen ondergedompeld zijn geweest, is aanstaande!

De schittering van wat jullie te wachten staat is onuitsprekelijk. Jullie duiken op in het heldere Licht van de Realiteit, dit kan niet langer worden uitgesteld. Jullie dienen te ontwaken uit de droom in het ontzagwekkende wonder van de Realiteit, jullie ware en enige Thuis, bij de mensheid ook bekend als: Hemel, Paradijs, de Tuin van Eden, Nirvana, Shambhala, en talloze andere namen. En, Het is binnenin Jou, altijd.


Ontwaken betekent je ware identiteit onthullen als zijnde Een met de Bron, in een staat van oneindig stromende vrede en harmonie, waar individuele willen verenigd zijn met de Ene Wil, en zichzelf te herkennen als essentiële ongedifferentieerde aspecten van die Ene Wil. En die herkenning brengt vreugde, volslagen en absolute vreugde, een weten dat alles overtreft wat je ooit hebt gekend, een wijsheid voorbij het voorstelbare, en een vrede die verheft en een oneindige mogelijkheid van creatieve mogelijkheden uitdraagt en openbaart, waaraan je kunt deelnemen. Denk aan alle kunsten die de mensen ter beschikking staan die schoonheid en verwondering toevoegen aan jullie omgeving; die zijn als niets vergeleken met de mogelijkheden die op jullie wachten wanneer jullie ontwaken.

Beperking is van de illusie, een staat waarin moeilijkheden en onuitvoerbaarheid bijna al jullie creatieve avonturen lijken te belemmeren en hinderen, ongeacht hoe inspirerend en wenselijk ze lijken te zijn. Velen van jullie verkrijgen tevredenheid, soms een verbazingwekkende tevredenheid, uit het overwinnen van moeilijkheden, kwesties, problemen, conflicten, en terugslagen, als jullie ernaar streven om de doelen te bereiken die anderen jullie hebben gesteld, of die je jezelf gesteld hebt. Maar stel dat de energie die je daarvoor gebruikte in plaats daarvan van ganser harte gestoken kan worden in je creatieve en artistieke concepten – kun je je voorstellen hoe veel meer voldoening dat zou geven?

Streven en worstelen zijn op zichzelf creatieve avonturen voor jullie geworden, jullie bewustzijn dimmend van jullie vage en verre herinneringen van de Realiteit. Jullie eren zeer degenen die slagen, vooral waar vele anderen het hebben geprobeerd en faalden – en dat is vriendelijk, meelevend, en vrijgevig – maar het vergroot ook de pijn, het lijden en de droefgeestigheid tot aan het punt van het doel van de oefening te zijn, gedurende dat ze werden ervaren. En nog veel meer aandacht neigt ertoe te worden gefocust op het lijden en de onverzettelijkheid dat deze vastbesloten mensen hebben gedemonstreerd, veel meer dan wat ze daadwerkelijk bereikt hebben.

Om succesvol oorlog te voeren moeten deze ‘deugden’ worden aangemoedigd en geëerd, zoals dat gedurende eonen werd gedaan. Maar oorlog op zichzelf is nooit een succes en kan dat nooit worden, zoals jullie wereldlijke geschiedenis heel duidelijk demonstreert, keer op keer.

De illusie moedigt lijden aan en pretendeert het te belonen. Maar in werkelijkheid worden degenen die worden geëerd, snel vergeten, tenzij ze blijven streven naar verdere successen; en hun beloningen zijn heel vaak ernstige lichamelijke schade die hen verder beperkt en beknot terwijl ze hun menselijke levenspaden bewandelen. En, als vergeten helden, bemerken ze dat ze veel tijd hebben om na te denken over de rol die zij hebben gespeeld, vaak ontdekkend dat ze niet volledig trouw aan zichzelf geweest zijn, ook al hebben ze hun uiterste best gedaan om degenen die hen bevelen gaven of leiden, te behagen, en ze hun best hadden gedaan om hen te steunen en te beschermen die ‘tot hun groep of aan hun kant’ behoorden (/stonden). Sommigen stijgen uit boven dit besef en leren de mensheid te dienen, maar velen zijn overspoeld met bitterheid en een intens gevoel dat hun leven een eentonige reeks rampzalige mislukkingen is geweest. Dit is, natuurlijk, niet het geval. Ieder menselijk leven, ongeacht hoe gewetenloos en slecht het lijkt te zijn geweest, heeft, op de lange termijn, essentiële veranderingen in jullie denken en in jullie overtuigingen gebracht.

Al jullie menselijke culturen, rassen, filosofieën, religies en andere organisaties – politieke, zakelijke of sociale – houden vast aan verdelende (verdeeldheid zaaiende) overtuigingen en waarden die ze vervolgens handhaven, stimuleren, (van) overtuigen, en inderdaad jullie proberen op te leggen, van je eisend dat je houdingen en gedragingen omarmt die ‘zogenaamd’ voor het ultieme welzijn van allen zijn. Dat zijn ze niet, puur omdat ze verdelend zijn. Jullie zijn je allemaal maar al te goed bewust van de stelregel ‘verdeel en heers’, en toch, wanneer het voor dat specifieke doel wordt gebruikt, lijkt niemand het op te merken... totdat het te laat is. Het is een subtiele vorm van verraad die keer op keer gebruikt is tegen een in principe nietsvermoedende of onbewuste meerderheid, door een ongekozen elite wiens continue en onveranderlijke intentie het is hun macht over de mensheid te behouden of te verhogen.

Niet langer. Jullie hebben collectief gekozen om te ontwaken uit de illusie, en dat jaagt degenen schrik aan die jullie willen controleren, vandaar de steeds toenemende pogingen om meer nieuwe wetten te introduceren om de rechten van het individu verder te beperken (‘verdeel en heers’), in het belang van het handhaven van de veiligheid van het land tegen terreuraanslagen die, tenzij krachtig voorkomen, het zullen vernietigen. En de angst is zo enthousiast aangemoedigd door alle vormen van reclame dat velen zich inderdaad bedreigd voelen, onveilig, en zo’n beetje elke maatregel ondersteunen die wordt afgekondigd om hen te beschermen tegen deze intens ervaren maar onwerkelijke bedreigingen.

Jullie zijn allemaal soevereine wezens geschapen in Liefde voor een eeuwigheid van extatische vreugde, en degenen die de illusie zouden willen blijven ondersteunen en onderhouden doen hun uiterste best om te voorkomen dat jullie je bewust worden van je onveranderlijke goddelijke erfgoed en lot. Ga naar binnen, vraag om hulp en om Liefde aan degenen die continu over je waken in de spirituele rijken, en dan open jezelf om het te ontvangen. Laat al je twijfels en angsten los, ze zijn volkomen zonder basis of grondslag, want jullie zijn allemaal goddelijke wezens waarvan het ontwaken is verzekerd. Anders geloven is het omarmen en ondersteunen van de illusie en alle angsten en zorgen die het bevordert.

Laat los, geef je over aan de waarheid van Gods oneindige en niet aflatende Liefde voor jou, terwijl je dagelijks naar binnen gaat naar jouw veilige haven, je innerlijke heiligdom, waar de ‘Vrede die alle verstand te boven gaat’ op je wacht, terwijl je je voorbereidt om te ontwaken in het heldere licht van de Realiteit.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.