Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 5 januari 2014

Jezus: Jullie zijn Echt de Geliefde Kinderen van God, Tijdelijk Verdwaald in de Verwarrende Doolhof die de Illusie Is /John Smallman op 04 januari 2014


Jezus: 
Jullie zijn Echt de Geliefde Kinderen van God, Tijdelijk Verdwaald in de Verwarrende Doolhof die de Illusie Is
 John Smallman op 04 januari 2014

Er is weer een jaar verstreken en de mensheid wacht nog steeds op het evenement, het ontwaken, de verhuizing naar het volledige bewustzijn, maar niets opmerkelijks lijkt te hebben plaatsgevonden om aan te geven dat jullie er dichterbij zijn. Vanzelfsprekend rijzen er twijfels en achterdocht. Is het allemaal een hersenschim, wensdenken? Of is de mensheid slechts een biologisch systeem, bijvoorbeeld zoals een kolonie mieren, waarin een biologische aandrift of bepalende factor, zonder echt bewustzijn van zichzelf, een energiestroom of activiteitenstroom veroorzaakt, die, door chemische interacties, een groot aantal verschillende richtlijnen voortbrengt die de kolonie in strijdende partijen opsplitst. Strijdende partijen met zeer verschillende, maar sterk vastgehouden tegenstrijdige overtuigingen. Is het leven in feite zinloos, goddeloos, puur toeval?


Velen van jullie ervaren twijfels zoals deze, of soortgelijke, en toch diep van binnen weten jullie dat deze twijfels ongegrond zijn omdat je weet dat jullie echt de geliefde kinderen van God zijn, tijdelijk verdwaald in de verwarrende doolhof die de illusie is. In jullie verwarring, in die gevoelde gewaarwording van eenzaamheid, wil je troost, geruststelling, Liefde. De verwarring is een krachtige afleiding die angsten en twijfels op hoge snelheid (‘hersendak-gekwebbel’) (roof-brain chatter) door jullie denkgeesten stuurt, het jullie erg moeilijk makend de stille innerlijke ruimte binnen te gaan waar jullie rust, stilte kunnen vinden, en de zekerheid dat jullie een onlosmakelijk deel van jullie Bron zijn.

En natuurlijk is de remedie voor deze twijfels en angsten, zoals altijd, naar binnen gaan en je gedachten toe te staan onbegeleid voorbij te laten stromen terwijl je uitrust in dat stille innerlijke heiligdom. Verbind je niet met of volg niet een gedachtegang, want dat dwarsboomt het doel van het naar binnen gaan. Wees geduldig, en om jezelf te helpen in het rustig en ongestoord blijven kan het nuttig zijn om een korte mantra te herhalen, te luisteren naar ontspannende muziek op een laag volume, of met onscherpe ogen te kijken naar een bloem, een kaars, of niets in het bijzonder. In feite zou je al het bovenstaande kunnen doen. Waar het om draait is iets te vinden dat voor jou werkt, en je kunt hierbij om hulp vragen van hen in de spirituele rijken met wie je affiniteit voelt – een favoriete heilige of engel, of een spiritueel wezen waarbij je je op je gemak voelt om hulp aan te vragen. Jullie hebben allemaal iemand van wie je gelooft dat die op jou reageert – en natuurlijk doen ze dat! – en ook al heb je al heel lang geen beroep meer op hen gedaan, ze zijn er nog steeds voor jou, verwachtingsvol wachtend met bereidwillige en liefdevolle hulp. Doe een beroep op hen, ze willen je echt helpen.

Het is belangrijk om je te blijven herinneren dat jullie echt de geliefde kinderen van God zijn, wiens liefde voor jullie oneindig, constant, en ononderbroken is. De illusie is een enorme afleidende invloed op jullie, want het is in feite een collectieve ego-constructie die jullie wanhopig wil laten geloven dat het echt is, en jullie moeten toegeven, het doet heel goed werk in het jullie overtuigen. Maar de enige Realiteit is eeuwig, eindeloos, en onverwoestbaar. Alles wat vergaat, verslijt, kapot gaat, afbrokkelt, desintegreert, of gewoon met de tijd verdwijnt, is onwerkelijk. Dus ja, jullie lichamen zijn onwerkelijk, maar Jullie zijn dat niet, Jullie zijn eeuwige wezens net zoals jullie hemelse Vader.

Er bestaat geen dood. Het leven is eeuwig. Wat je ervaart als de dood is slechts een neerleggen van het lichaam dat je heeft gediend tijdens je excursie in de illusie, en dat je niet meer nodig hebt of waar je geen toepassing meer voor hebt. Jij gaat verder, het achterlatend om terug te keren naar het stof waaruit het was opgebouwd nu zijn doel volbracht is. Treur er niet om, want zonder jouw verlevendigende aanwezigheid is het niets – levenloos materiaal in een illusoire en niet-bestaande omgeving. Een omgeving die jullie collectief gebouwd hebben en handhaven.

De mensheid heeft de beslissing genomen om te ontwaken, dientengevolge zijn de pilaren, de funderingen, de onderbouwingen die de illusie ondersteunen, aan het afbrokkelen en desintegreren. In termen van de geologische tijd, deze schijnbare eindeloze eeuwen sinds de Big Bang, en zelfs van daarvoor, lijkt het afbrokkelen en desintegreren heel langzaam te gaan, net als – zoals je zou kunnen verkiezen het te omschrijven – het kijken naar het drogen van verf, of, iets realistischer (in gedachten houdend dat binnen de illusie niets echt is) kijken naar rotsen die onder een waterval wegslijten. Echter, de illusie duurde maar een ogenblik, een kort onbepaald moment terwijl jullie een gedachte van het ondenkbare koesterden – afscheiding van jullie Bron. Afscheiding van jullie Bron, God, jullie hemelse Vader, is volstrekt onmogelijk, zoals jullie al zo vaak verteld is, en de gedachte aan zo'n onmogelijke situatie kon niet en bleef niet duren.

Desalniettemin, jullie, de mensheid, ervaren schijnbaar een staat van afscheiding zo nijpend dat bewustzijn, begrip, de steeds-verwarmende goddelijke omhelzing waarin de schepping eeuwig omhuld is, jullie niet lijkt te omhullen. En jullie zien overal om je heen conflict, wantrouwen en verraad dat deze ongelukkige ervaring lijkt te bevestigen.
Herinner jezelf er nog maar eens aan dat jullie goddelijke wezens zijn, volkomen onafscheidelijk van God, en dat jullie zullen ontwaken in het briljante oneindig liefdevolle Licht van de eeuwige dag waar volmaakte vrede en harmonie van een natuur volkomen voorbij jullie vermogen om te bevatten is, en jullie heeft omhuld in een staat van permanente en extatische gelukzaligheid. Het is tijd om jullie strakke greep op de illusie los te laten – tenslotte is de beslissing om dat te doen al gemaakt – en sta jezelf toe om te ontwaken voor een daverend en schitterend welkom van allen in de spirituele rijken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.