Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 3 januari 2014

Jezus: Wat Jullie Zochten was Altijd al Bij Je / John Smallman op 01 januari 2014


Jezus: 
Wat Jullie Zochten 
was Altijd al Bij Je
John Smallman op 01 januari 2014  

Het nieuwe jaar is een tijd voor reinigen, voor het loslaten van oude denkpatronen die je niet langer dienen, voor het jezelf en anderen vergeven, en voor het vernieuwen van je inherente maar mogelijk vergeten intentie om de Liefde die God jullie op ieder moment van jullie eeuwige bestaan aanbiedt, te delen en uit te breiden. Het is een tijd om jezelf eraan te herinneren dat jullie altijd stevig in de liefdevolle omhelzing worden vastgehouden die de gehele schepping omhult, dat je daar nooit van afgescheiden kunt zijn, en dat enig gevoel of gewaarwording dat je alleen bent, verlaten, of onwaardig geoordeeld door God, illusoir is, een angstaanjagende fantasie waarvan de tijd voorbij is. Jullie zullen ontwaken en jullie vreugde zal grenzeloos zijn.Ontwaken is en was al jullie lot sinds jullie ervoor kozen tijdelijk te vergeten wie je bent. God, de Wijsheid, de Realiteit, de Liefde, wist dat jullie verlangen het bestaan zonder Hem te ervaren onhoudbaar was, en dat jullie van gedachten zouden veranderen en de illusie toe zouden staan te verbrokkelen en te ontbinden, en dat is wat er nu staat te gebeuren, want jullie hebben collectief ervoor gekozen te ontwaken. Er zijn inderdaad momenten geweest dat het leek dat jullie terugvielen, dat jullie niet wensten te ontwaken, maar die momenten zijn ook illusoir – er bestaat alleen maar Realiteit! – derhalve is jullie ontwaken onafwendbaar, onvermijdelijk, en goddelijk verzekerd.

Blijf tijdens deze laatste momenten van jullie illusoire ervaring gewoon naar binnen gaan naar die stille, diepe, innerlijke ruimte waar je jezelf kunt kennen, weet dat jullie de kinderen van God zijn, en vernieuw je intentie voor de mensheid om terug te keren naar de Realiteit door het loslaten van haar fascinatie voor, haar verlangen naar, en haar geloof in de illusie, aldus haar enige steun verwijderend. Het vermogen dat jullie tot je beschikking hebben om het te handhaven is enorm, want jullie zijn goddelijke wezens van oneindige macht, maar zodra jullie die ondersteunende intentie ervan verwijderen door in plaats daarvan te focussen op de Bron, de Realiteit, God, zal de illusie ontbinden. Het is slechts een kwestie van tijd voordat dit gebeurt, en dan zal de tijd, die ook een illusie is, ook verdwenen zijn en zullen jullie je realiseren dat het niets dan een droom was, een droom die heel snel uit jullie geheugen, uit jullie bewustzijn vervaagt.

Jullie werden geschapen in Liefde, het Bron-veld waarin de gehele schepping haar eeuwige bestaan heeft, en Daarbuiten bestaat er niets want er is geen daarbuiten, er is alleen Liefde, God, de Bron, de Realiteit, de Hoogste Intelligentie – jullie hebben vele namen in jullie verschillende culturen, naties en religies voor de Ene die Alles omvat en bevat. Derhalve zijn jullie allemaal onafscheidelijke en essentiële onderdelen of aspecten van de Ene; zonder ook maar één van jullie zou Het onvolledig zijn, en dat is onmogelijk. Daarom wordt jullie eeuwige bestaan goddelijk en eeuwig onderhouden door die goddelijke en onveranderlijke Intentie. 

Ontspan daarom in de zekere en onbetwistbare kennis dat jullie, ieder van jullie, zonder uitzondering, onmisbare aspecten zijn van de Ene met Wie je voor eeuwig en onverbrekelijk verbonden bent. De tijd voor het ervaren van het onwerkelijke en het onmogelijke – afscheiding van jullie bron – loopt ten einde, dus vier de komst van het Nieuwe en wat het meest verheffende en inspirerende jaar staat te worden met enthousiasme en vreugde, want jullie zullen terugkeren naar besef, bewustzijn, van wie jullie waarlijk zijn, en het wonder daarvan zal jullie verbazen en verrukken.

Gods wil voor jullie is dat jullie verblijven in een staat van totaal en volslagen geluk, waarop niets van invloed kan zijn, en, natuurlijk, jullie wil in volkomen afstemming en harmonie met de Zijne, dus die opperste staat zal inderdaad jullie eeuwige Thuis zijn, het Thuis waaruit, in waarheid, jullie nooit zijn vertrokken. En bij jullie terugkeer zullen jullie Het herkennen als de staat van gelukzaligheid en voltooiing die jullie hebben gezocht gedurende al jullie aardse incarnaties.

Jullie hebben een gezegde: ‘Thuis is waar je hart is’ (Home is where the heart is). Jullie zijn nooit Thuis weggegaan want jullie Hart is op ieder moment één met Gods (Hart), en jullie schijnbare terugkeer daar is slechts een ontwaken, het uitwrijven van jullie slaperige ogen, en een terugkeer naar jullie natuurlijke en volledig bewuste staat. Wat jullie hebben gezocht was altijd al bij je, maar verborgen voor jullie blik, voor jullie ervaring, voor jullie weten door jullie keuze om de illusie binnen te gaan en daar te spelen als zijnde afgescheiden van jullie zelf en jullie Bron. Jullie collectieve intentie bouwde de illusie, en nu is jullie collectieve intentie het aan het oplossen. 

Jullie kunnen niet zonder de Liefde leven. Het is de levenskracht, het grenzeloze veld van oneindige goddelijke energie waarin Alles Wat Is Zijn eeuwige en volkomen bevredigende bestaan heeft. Jullie zijn in leven en worden derhalve dicht vastgehouden in de warme omhelzing van het Liefdesveld dat jullie volledig ondersteunt en overvloedig voorziet in al jullie behoeftes, zonder dat jullie, als het ware, een vinger hoeven uit te steken.

Voor alles wordt goddelijk gezorgd, zodat jullie je grenzeloze en volledig absorberende creatieve vaardigheden kunnen verkennen, ondertussen jezelf koesterend in de Liefde en bewondering waarin jullie Vader jullie omhult. Woorden zijn hier zonder betekenis, ze zijn volstrekt onvoldoende om zelfs maar te proberen om de vreugde en het wonder te beschrijven waaraan jullie binnenkort zullen worden blootgesteld.

Ga dagelijks naar binnen en vraag om leiding, een gevoelde gewaarwording van jullie Vaders en onze Liefde voor jullie. Open jullie harten volledig, zonder twijfel, angst, of bezorgdheid, zodat, zelfs als je tijdelijk belichaamd blijft, jullie jezelf toestaan een beetje te ervaren van wat er voor jullie klaar ligt, en jullie zullen overweldigd raken door het gevoel dat je omarmt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.