Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 31 januari 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 393 - Aisha North 30 Januari 2014

Laat Los, en Spring van die Klif Af en in/naar de Vrijheid waar Jullie zo naar Verlangen
30 Januari 2014 / Aisha North

Zo onderhand, zullen jullie goed bekend zijn met deze eindeloze fluctuaties van energie welke jullie wezen binnenkomen, en wij wagen het te veronderstellen dat jullie allemaal op de één of andere manier in staat geweest zijn om tot dusverre binnenin toegang te verkrijgen tot onontgonnen territorium. Dit mag voor sommigen van jullie niet aanvoelen als wat voor een grote prestatie dan ook, aangezien jullie tot nu toe waarschijnlijk niet in staat geweest zijn om nochtans een kleine teug te krijgen van deze enorme grote oceaan van eindeloze informatie welke binnenin ligt, maar toch, denken wij dat het jullie hongergevoel voor meer aangezet heeft. Want meer zit eraan te komen dierbaren, en het zal met horten en stoten komen, in enorme grote brokken en in piepkleine hapjes, en waarschijnlijk wanneer je het het minst verwacht. 


Want wat dit betreft, zoals met al het andere, te proberen om jouw weg voorwaarts te dwingen zal niet zeer goed werken, omdat het door het eenvoudig toestaan van jezelf is om de behoefte los te laten om dit proces te controleren dat je in staat zult zijn om volledig deze oceaan van de toekomst te betreden. En dus, wat het ook neemt, verzeker jezelf ervan dat je niet de vergissing maakt van het opzetten van een plan aangaande hoe dit te doen.

Want herinner je, de mensheid heeft er een gewoonte van gemaakt om kleine lijstjes te maken, jullie noemen hen zelfs "te doen lijstjes", en jullie hebben jezelf goed getraind te denken dat zolang als je dit zorgvuldig geconstrueerde papieren spoor volgt, jij jezelf voorwaarts gaande op een passende snelheid gewaarwordt, en dat jij je voorbestemde doel zult bereiken net zoals jij het gepland hebt. Wel, dit is niet één van deze oude en letterlijk op zichzelf staande dimensionale reizen, en dit is zeer zeker geen koers om genomen te worden of een stukje meubilering om in elkaar gezet te worden volgens die bijgesloten handleiding. Wat jullie aan het doen zijn, is inderdaad iets zeer, zeer anders, en dat is waarom wij steeds maar weer opnieuw tegen jullie zeggen om wat voor vooraf opgevatte zienswijzen dan ook los te laten met betrekking tot hoe hier op de eerste plaats mee om te gaan.

Want hoe meer je probeert om de "juiste" weg te vinden om dit te doen, hoe meer jij jezelf letterlijk in de weg zult staan, en hoe meer je volgt wat je geleerd hebt een voortreffelijk gereedschap te zijn - namelijk het vooruit plannen en handelen vanuit een zorgvuldig samengestelde sequentie om richting jouw doel voorwaarts te gaan - hoe meer geneigd je zult zijn om jezelf in jouw eigen goede intenties te verliezen. Dus wij zeggen weer, gooi de voorzichtigheid overboord, houd ermee op zo hard te proberen om te DOEN en probeer gewoon JIJ te ZIJN. Dit zal klinken als een nogal kinderachtig en overdreven vereenvoudigde manier om hiermee om te gaan, maar nogmaals, wij hebben jullie eerder verteld om weer zoals een kind te worden. Herinner je, wij proberen om jullie door dat proces van het bevrijden van jezelf van de oude banden van het zijn van een menselijk wezen heen te gidsen binnenin de strikte inperkingen die jullie rondom jullie heen opgericht hebben, en de enige manier om dat te doen, is ermee op te houden je als eentje te gedragen. 

Want zie, jullie werden jullie gehele levens zorgvuldig getraind om het juiste te doen op het exacte juiste tijdstip, en als je ooit aangemoedigd werd om buiten het kader te denken, waren er enige zeer strikte regels die ten grondslag lagen aan die schijnbare bevrijde manier van hoe met de dingen om te gaan.

Want om een mens te zijn, is om een zeer ingestelde manier van zijn te volgen, en specifiek een zeer ingestelde manier van hoe de dingen te DOEN, en dus, terwijl dit patroon aldus grondig in jullie allemaal ingesleten werd, heeft het letterlijk een zeer diepe groef binnenin jullie geproduceerd waar moeilijk aan te ontkomen valt. Want zelfs als je DENKT dat je vrij bent, zal je op vele manieren nog steeds handelen overeenkomst aan die oude en ingebedde manier van denken en handelen, en als zodanig, vergt het vrij veel inspanning om jezelf los te schudden uit die oude groef vandaan. Maar de grootste uitdaging is deze: de inspanning waar wij naar refereren, is in feite het tegengestelde van inspanning. Want jullie moeten moeiteloos worden op een manier dat ervoor zal zorgen dat al deze oude regels en instructies voor eens en voor altijd nietig en leeg worden.

Wederom, zal het lijken dat wij in uitermate ingewikkelde termen aan het spreken zijn, maar wat wij jullie allemaal proberen te vertellen, is dat dit in feite zoveel eenvoudiger is dan waar velen van jullie op het moment proberen om jullie gedachten omheen gewikkeld te krijgen. Vergeet niet, wij hebben een intieme kennis van de mensheid, en zelfs als wij bekritiseerd kunnen worden voor het jullie alleen maar 'van veraf' te zien, kunnen wij alleen maar al te goed de oude patronen zien die zichzelf herhalen, schijnbaar eindeloos. Behalve in een paar gevallen, wanneer wij de vreugde en uitbundigheid in iemand zien die zich plotseling de kerngedachte van deze boodschap realiseert: vrij worden is eenvoudig een kwestie van te handelen alsof je het bent. Met andere woorden, je hoeft niets te veranderen in jouw dagelijkse leven, je hoeft het slechts te zien voor de echte illusie dat het werkelijk is, en wanneer dit echt bodem vindt, zullen alle oude patronen wegsmelten als een ijsje in de middagzon.

Dit mag klinken dat wij het extreem vereenvoudigen, maar heb geduld met ons terwijl wij proberen om dit op een zeer duidelijke en kernachtige manier te geven. Want wat JULLIE zien, zijn de obstakels, en steeds maar weer opnieuw proberen jullie je weg erdoorheen te breken, zoals een koppig schepsel diens hoofd steeds maar weer opnieuw tegen dezelfde muur stoot. Maar als jij jouw ogen optilt, zal je zien dat er geen muur is, het is eenvoudig een verdichtsel van jouw verbeelding, en als je eenvoudig een stap terugzet, kan je gemakkelijk terzijde stappen en doorgaan voort te gaan, onbelemmerd door wat jij gedurende zo'n lange tijd gezien hebt als een ondoordringbare barrière tussen jou en de rest van de Schepping. Want zie, jouw verstand is nog steeds zeer druk bezig met het opzetten van al deze ingebeelde wegversperringen, en dus, gaat jouw frustratie door met toe te nemen als jij jezelf eindeloos zoekende gewaarwordt voor dat uitgang-bordje ergens. Maar er blijkt geen uitgang-bordje in het zicht te zijn, en dus probeer je steeds harder en harder om die muur weer omver te slaan. Wederom, zonder dat het mag baten. Maar als je het wel klaarspeelt om een klein beetje een stap terug te zetten, en je eenvoudig open te stellen voor dat kind binnenin die de blauwe hemelen zal zien waar die "volwassene" in jou een grijze gevangenismuur zal zien, wordt jij jezelf gewaar vrij te vliegen onder deze blauwe hemel, ongebonden door die oude en nochtans op vele manieren vastgezette manier van denken dat aldus natuurlijk komt voor zovele van jullie.

Want jullie zijn niet langer meer gevangen, jullie DENKEN eenvoudigweg dat jullie dat zijn, en dus, zal de automatische piloot wederom inspringen en zullen jullie steeds maar rond blijven rennen in diezelfde oude sleur van frustratie en uitputting. Maar er is een eenvoudige manier eruit vandaan, en dat is het loslaten van alle oude zienswijzen van hoe jouw weg uit deze gevangenis vandaan te werken. Want het is inderdaad dit feitelijke idee van "werken" dat jullie daar in de eerste plaats in houdt. Dus wij zeggen weer, laat los, en spring van die klif af en in/naar de vrijheid waar jullie zo naar verlangen. Het is daar voor het oprapen, gereed om in jullie schoot te vallen precies op het moment dat jullie beslissen op te houden zo hard te proberen om ernaar te reiken.

The Constant Companions