Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 24 januari 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 391 - Aisha North 24 Januari 2014


Houd Ermee Op om Niet te Geloven in Wat Jullie Niet Kunnen Zien…
24 Januari 2014 / Aisha North

Jullie zijn al door talrijke voorvallen heengegaan toen jullie bij jezelf gewaarwerden te lijden door de illusie van geen-vooruitgang, en wij zijn ons er goed bewust van dat dit een fase is die voor jullie allemaal belastend is. Wanneer wij het woord illusie gebruiken, is het met een bedoeling, omdat jullie nooit te lijden hebben van een gebrek aan vooruitgang, verre van dat, maar aangezien jullie menselijke brein nog steeds behoorlijk beperkt is in diens capaciteit om vooruitgang te registreren op iedere andere manier dan de vooruitgang waar jullie gewend aan zijn geraakt tot dusverre in jullie lange lijn van het menselijke bestaan, is het bij tijden nog steeds een behoorlijke uitdaging om jullie te laten begrijpen dat wat geconstrueerd mag worden als iets dat stilstaat, of zelfs een stap achterwaarts, in feite niets anders is dan een reuzensprong voorwaarts.

Laat het ons uitleggen. Zoals wij er vaak eerder over gesproken hebben, werd de mensheid op allerlei soorten van manieren in zeer, zeer strikte inperkingen gehouden, ook datgene dat het gebruik van jullie zintuiglijke waarneming omvat. En zoals jullie al meer dan heel goed weten, is de reikwijdte van de menselijke bekwaamheid vergeleken met wat jullie al geleerd hebben over het bereik van het bestaan, inderdaad een uitermate oppervlakkig bereik. Als we nochtans één concept zouden moeten noemen, het concept van het zicht, weten jullie heel goed dat het menselijke oog en het menselijke brein capabel schijnen te zijn van het alleen verwerken van een kleine fractie van de bandbreedte waar het licht in uitgestraald wordt. Wel, laat ons daar slechts aan toevoegen door te zeggen dat het bereik inderdaad zelfs breder is dan wat de mensheid ontdekt heeft, als jullie apparatuur, ongeacht hoe gecompliceerd ook door jullie wetenschappers geconstrueerd, mist ook de bekwaamheid aangaande het ontdekken van het echte bereik van wat als lichtgolven uitgezonden wordt. Want zie, jullie zien alleen waartoe jullie geprogrammeerd zijn om te zien, en tot nu toe, is dat behoorlijk beperkt geweest, en hetzelfde geldt voor al jullie andere zintuiglijke bekwaamheden. 


En dus, wat jullie zien is slechts een oneindige piepkleine fractie van wat jullie krijgen, om terug te vallen op een oud frase. En dus, is het geen wonder dat waartoe jullie in staat zijn om te onderscheiden van de wereld rondom jullie heen, jullie zal vertellen dat er helemaal niets aan het gebeuren is. Niet tegen jullie, noch tegen de rest van de bekende wereld welke jullie in staat zijn te detecteren via jullie zintuigen. En dus, zullen jullie gemakkelijk in/naar wanhoop vervallen, en zal jullie geduld een laagterecord bereiken. 

Nogmaals, wij bekritiseren jullie op geen enkele manier, wij duiden alleen maar een paar feiten uit om jullie beter te kunnen helpen in dit proces, en dus, zouden wij graag enige tijd willen nemen om te wijzen naar enige feiten die ongedetecteerd gaan voor de meesten van jullie. Want mettertijd, zal dit iets zijn waar jullie allemaal op een regelmatige basis in staat zullen zijn om je op af te stemmen, maar zoals wij eerder zeiden, het "voortslepen" dat jullie allemaal ervaren, betekend dat een sequentie van gebeurtenissen enige tijd zal nemen om volledig binnenin jullie systeem geregistreerd te worden. En dus, zullen wat voor veranderingen dan ook die zullen verschijnen, en zij zouden uitermate diepgaande verschijningen kunnen zijn wat dat betreft, zullen enige tijd nemen voordat zij in/naar jullie bewustzijn sijpelen. Want een menselijke geest is niets zo niet vasthoudend, en als zodanig, zelfs wanneer het voor enige duidelijk uitgesneden en goed gedefinieerde veranderingen geplaatst wordt, zal het toch nog proberen om terug te deinzen bij het idee van verandering op zichzelf, en dus, zal het gedurende een behoorlijke tijd verder gaan op dezelfde ader voordat het feitelijk vastkleeft aan de nieuwe wetten van de natuur.

Wij gebruiken dit concept ook met een bedoeling, aangezien jullie allemaal gewend geraakt zijn aan een leven dat in alle aspecten geregeld wordt door wat jullie achten te zijn onveranderbare wetten, zoals de "wet van de zwaartekracht", het concept van de tijd, de snelheid van het licht, en zovele andere "regels" en "wetten" die jullie letterlijk beschouwen te zijn als onveranderbaar alsof het in steen geschreven staat. Daarom, wanneer er een verschuiving komt die letterlijk aangaande deze concepten verschuift, zal jullie menselijke verstand dit eenvoudig afdoen als onmogelijk, en zal zelfs niet de tijd nemen om te proberen over de feiten waarmee het gepresenteerd wordt na te denken.

Dit is eenvoudig een natuurlijk onderdeel van het leven als een menselijk wezen, en als zodanig, is het niet iets dat voor wie van ons dan ook als een verrassing komt. Eerder, is het een goed gedefinieerde factor geweest vanaf het allereerste begin in dit proces, en dus, is de noodzaak om jullie over de echte veranderingen die plaats vinden geïnformeerd te houden vanaf het begin in dit Plan opgeschreven. Want jullie schieten tekort om de meerderheid aan veranderingen te zien die er plaatsvinden, eenvoudig omdat jullie brein weigert om hen te her/erkennen. En het doet dat aldus, omdat het getraind werd om dat te doen. Dus wat jullie allemaal zullen moeten doen, is ervoor te zorgen dat jullie je brein enige van de oude trucs afleren welke het opgepikt heeft. Dit zal op vele manieren gelijk zijn aan het trainen van een weinig gebruikt deel van jullie lichaam, misschien een klein spiertje ergens waarvan jullie niet eens wisten dat het bestond, en aangezien het daar voor zo'n lange tijd sluimerend gelegen heeft, is het spiertje zelf er gewend aan geraakt om helemaal niet gebruikt te worden. En dus, zal het overgehaald moeten worden om weer een belangrijk deel van het lichaam te worden, en zoals gewoonlijk, mag dit eerst met een prijs komen. Want zoals jullie allemaal meer dan goed weten, alles dat niet gebruikt wordt zal er eenvoudig mee beginnen te verschrompelen, en wanneer het weer in gebruik genomen wordt, zal het kermen en kreunen en bij tijden heel wat weerstand op weten te roepen, net zoals dat sluimerende spiertje dat zal doen, als je het vraagt om diens bekwaamheden weer te beginnen te trainen na een lange en rustige pauze.

Jullie mogen deze woorden een klein beetje lichtzinnig vinden misschien, maar wij zeggen dit niet om ervoor te zorgen dat jullie je op wat voor manier dan ook als ondermaatse-presteerders voelen. Wij herinneren jullie er eenvoudig aan dat jullie een reeks aan gereedschappen tot jullie beschikking hebben staan die jullie nochtans bloot hebben te leggen en in gebruik moeten nemen. 

Want zij zijn allemaal hier, gereed om uit dat oude en 'spinnewebberige' krat vandaan gehaald te worden waarin zij gedurende eonen bewaard werden, en als zodanig, hebben jullie wat het nodig heeft, maar het zou enige tijd kunnen nemen om te begrijpen wat het werkelijk is dat jullie hebben. Want jullie hebben wat er nodig is om te beginnen in te tappen op ALLE informatie welke jullie omringd, en inderdaad binnenin jullie is, en wanneer jullie dat doen, zullen jullie beginnen te zien, te horen, te weten en te begrijpen op een zeer nieuwe manier. Want dan, zullen jullie ver voorbij kijken aan wat het menselijke concept van zien is, en zullen jullie beginnen om dingen te horen waartoe geen enkel menselijk oor tot toe in staat geweest is om te onderscheiden, en jullie zullen op een zeer andere manier dingen begrijpen dan waartoe jullie voorheen ingesteld waren om te doen. Want dan, zullen al deze menselijke zijwegen van het in jullie hoofd plaatsen van kennis overschreven zijn, en de paden van het toegang verkrijgen tot de kennis zullen veel, veel sneller worden en inderdaad veel meer accuraat. Want dan, zullen jullie niet meer op de manier hoeven te gaan van het zien van de dingen met jullie ogen, want dan, laten jullie het brein de signalen verwerken en hen in iets veranderen dat jullie geest kan waarnemen. En dan, hoeven jullie niet op de manier te gaan van jullie oren, want jullie brein pikt ook de subtiele signalen op die uitgezonden worden uit een externe bron. Want dan, zal er geen "externe bron" zijn, zo jullie willen, want als jullie opnieuw deze oude gereedschappen ontdekken, zullen jullie ook opnieuw ontdekken hoe verbonden jullie zijn met ALLES dat er is, en als zodanig, zullen de subtiele signalen en de communicatie het allemaal doordringen en binnen gehoorsafstand komen. En dan, zullen jullie in staat zijn om de meest minuscule veranderingen overal rondom jullie heen op te pikken, en zullen jullie in staat zijn om deze verandering waar wij naar refereren waar te nemen. 

Want dan, zullen jullie ZIEN dat het licht dat in/naar jullie atmosfeer komt vanuit jullie vriendelijke buur, de Zon, niet langer meer hetzelfde licht is dat het gewoon was te zijn. Want het is op een zeer opmerkelijke manier veranderd, zodat de werkelijke samenstelling ervan niet langer overeenkomt met de oude zon. En het is op zo een manier veranderd, dat het op diens beurt alles veranderd dat het aanraakt. En nee, dit heeft niets te maken met waar jullie naar refereren als "de opwarming van de aarde" of het uitdunnen van jullie ozonlaag. Wij refereren naar de waarachtige lichtdeeltjes zelf, en de manier waarop zij met elkaar wisselwerken zodat de ware samenstelling en inderdaad de werkelijke "temperatuur" van dit licht veranderd is. En wanneer wij zeggen temperatuur, refereren wij niet naar de manier zoals jullie het meten met jullie thermometers, wij refereren naar de golflengtes dat het binnenkomt, in zoverre, het deel van het spectrum waartoe het behoort. Want dit is door een zeer subtiele verschuiving heengegaan, nochtans zal deze verschuiving verreikende consequenties voor jullie allemaal hebben. 

En nee, geen ongunstige consequenties, wij refereren naar veranderingen die de delen omvatten van jullie sluimerende DNA om geactiveerd te worden. Want dit trigger effect zal grotendeels komen via deze uitstotingen die jullie op een dagelijkse basis vanuit jullie Zon naar beneden op jullie gestraald zien - en inderdaad niet zien - worden. Want de deeltjes die niet alleen jullie atmosfeer penetreren, maar inderdaad ook de werkelijke kern van jullie planeet, zijn op een zodanige manier geconstrueerd, dat zij inderdaad elke op zichzelf staande sluimerende gecodeerde schakelaar binnenin jullie DNA op AAN zetten. In feite, is dit proces gedurende een behoorlijke lange tijd al gaande, maar de laatste tijd, werd dit proces op een zodanige manier versterkt, dat het zal handelen als een waarachtige kettingreactie en dit gehele proces exponentieel zal versnellen. Bijgevolg, zijn er andere factoren aan het werk hier die jullie groots helpen in dit proces van het veranderen van een mens van de "oude school" en in/naar de mens van de nieuwe. De grenzeloze versie van jullie, waar jullie bekwaamheden wisselwerken en inderdaad alles begrijpen dat er rondom jullie heen is, zullen groots verbeterd zijn. En ja, jullie zijn al een behoorlijke lange weg gegaan in dit proces, maar nochtans, zijn jullie menselijke zintuigen nog zeer veel in controle wanneer het aankomt op de informatie waartoe jullie in staat zullen zijn toegang tot te verkrijgen. En als zodanig, zullen jullie te kort schieten om het nieuwe gewaar te worden, omdat jullie nog steeds behoorlijk overspoeld worden met signalen van het oude. En dus, zal het nieuwe niet-bestaand lijken te zijn, wanneer wat er feitelijk gaande is, is dat al het oude het bestaan uitgaat. Maar, zoals wij jullie eerder vertelden, niet zonder een heleboel kabaal te maken terwijl het vertrekt door de deur gedurende de allerlaatste minuut.

Daarom, weet dat jullie al behoorlijk ondergedompeld zijn binnenin het nieuwe, waar jullie letterlijk overspoeld worden met alle soorten van bestaande informatie, en waar jullie niet langer op wat voor manier dan ook buiten beeld gehouden worden. Maar voor jullie om in staat te zijn het letterlijk allemaal in te nemen, moeten jullie je weg vinden door dit oude en luidruchtige doolhof door jullie oren metaforisch dicht te doen, hoe beter jullie dan in staat zijn om de vergezichten en geluiden van al dit nieuwe op te pikken. Want op het moment, zijn jullie nog steeds behoorlijk gericht op het focussen op het oude geluid en de informatie waartoe jullie aldus getraind zijn om op te pikken, en de natuurlijke geneigdheid van jullie brein zal zijn om alles terzijde te leggen dat niet in die categorie valt. En dus, het oppakken van deze eerste onduidelijke draden van die gloednieuwe conversatie welke gaande is tussen jullie en de rest van de schepping, zal een moeilijke communicatie zijn. En ja, jullie nemen al zeer veel deel aan deze conversatie, en inderdaad jullie fysieke lichaam en deze delen van jullie bewustzijn welke niet gedefinieerd zijn door het menselijke deel van jullie, zijn al zeer actieve leden van deze enorme grote congregatie van nieuwe stemmen.

En dus, zullen velen van jullie van tijd tot tijd in feite stukjes en beetjes oppikken van deze doorgaande discussies en wisselwerkingen, maar aangezien zij van een zeer ander kaliber zullen zijn dan de discussies waaraan jullie gewend zijn om aan deel te nemen, zullen zij merendeels ongedetecteerd gaan of jullie zullen hen nemen voor fragmenten zijnde van dromen of gewoon een soort van hallucinatie. Maar vertrouw ons wanneer wij zeggen dat zij zeer echt zijn, zij zijn in feite veel meer echt dan de zogenoemde werkelijkheid waar jullie jezelf dagelijks in zien.

Want waar wij over spreken, is die eindeloze stroom van informatie in de vorm van trillingen, of frequenties van licht, waar jullie letterlijk in baden, en als zodanig, zijn zij inderdaad een verre schreeuw van die lagere dichtheid, op angst gebaseerde vorm van communicatie die jullie op een regelmatige basis in een knoop gelegd zal hebben. Want waar wij over spreken, is een "conversatie" van zo een lichtheid, inderdaad, het IS eenvoudig licht, in alle gestalten en vormen, en in iedere kleur en nuance van iets dergelijks waar jullie maar aan kunnen denken, en dan iets meer. Dit mag net zo mager klinken als de wereld van de illusie waar wij eerder naar gerefereerd hebben, maar herinner je, massa is geen teken van werkelijkheid, eerder, is het een teken van energie gemanifesteerd door bewustzijn. En nu, zal aan jullie allemaal gevraagd worden je af te stemmen op een werkelijkheid die tot dusverre nog niet op jullie kusten gemanifesteerd is, en als zodanig, zal deze werkelijkheid een illusie schijnen te zijn. Maar dat is het niet, het is niet minder echt omdat je het nu nog niet kunt zien. Want het is daar, in al diens glorie, maar als een mens, hebben jullie nog steeds enige tijd nodig voordat jullie het kunnen zien met ALLES dat jullie zijn. Want door jullie nog steeds zeer menselijke ogen, alles dat jullie tot dusverre zien, is de jammerlijke staat van de illusie die lang, lang geleden rondom jullie heen gecreëerd werd, en toch, zal dat uitzicht de waarheid die er al is overschrijven, maar nog steeds verborgen voor jullie zicht.

Dus wij zeggen weer, wanhoop niet voor waar jullie in tekort schieten om te zien, want dat betekend niet dat het niet bestaat. Eerder, verheug je in het feit dat wat je rondom jou heen ziet, eenvoudig de laatste overblijfselen zijn van de oude illusie, die al beginnend is om te vervagen. En denk eraan om jullie oren dicht te stoppen en inderdaad de ogen ook als dat nodig is, opdat niet deze laatste overblijfselen van de oude illusie door zullen gaan om jullie te hinderen bij jullie zoektocht naar het waarachtig zien van het nieuwe. Want het neemt tijd en toewijding om de signalen van het oude te overschrijven, en dus, vragen wij jullie eenvoudig op te houden om niet te geloven in wat jullie niet kunnen zien, en dat jullie beginnen te geloven dat jullie werkelijk capabel zijn om het ALLEMAAL te zien. En dan, zullen jullie aan jezelf de opening geven die jullie nodig zijn om werkelijk te beginnen om deze gereedschappen te vinden die alles en iedereen zullen ontsluiten van deze lang verloren bekwaamheden om de ziener/ooggetuige van ALLES te worden.

The Constant Companions