Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 22 januari 2014

Het Licht Collectief Op Golven van Licht Komen Wij 20 Januari 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Het Licht Collectief
Op Golven van Licht Komen Wij
20 Januari 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Wij zijn het Licht Collectief en wij komen naar jullie toe op golven van Licht. Voel de Liefde binnenin jouw hart hetgeen resoneert met de frequentie van deze transmissie. Voel de Liefde welke jij bent.

Met veel geestdriftigheid komen wij vandaag naar jullie toe, in feestviering en erkenning van de massa's van de mensheid die nu ontwaken. Zoals de prinses opgesloten in haar verlaten kasteel, zijn deze mensen in beroering gebracht vanuit een lange slaap toen zij wakker gekust werden door de kosmische stralen die het doornige bos van de matrix dat hen omringd penetreerden.

Terwijl de frequentie van de planeet verhoogt, stijgt jullie frequentie ook. Als er weerstand is, zullen er zielen zijn die kiezen om te vertrekken. Er is geen oordeel want iedere ziel heeft diens eigen lessen en diens eigen timing.

Ben je ermee begonnen de stemloze stem binnenin jouw eigen wezen te horen, jouw goddelijke gids die jou door de twijfels en angsten heen zal leiden die je nog steeds binnenin zou kunnen dragen? Vertrouw jij jouw lichaam, jouw intuïtie, jouw innerlijke begeleiding? Luister je naar jezelf en de conversaties die je binnenin ervaart? Twijfel jij aan jou bekwaamheden om voor jezelf te onderscheiden aangaande wat te doen, in welke richting je verder zou moeten gaan? Heb je nog steeds een plan nodig voordat je verder zult gaan?

Wanneer de limieten van jouw wereld aan het uitbreiden zijn, hoe reageer jij dan? Val je diegenen aan die nieuwe ideeën presenteren van hoe dingen te doen? Benijd je diegenen die meer in aanraking lijken te zijn met hun centrum dan dat jij op dit moment bent? Laat de dingen los, dierbaren, en sta jezelf toe om volledig te zijn waar je nu bent.

Zelfs als je in alle oprechtheid geloofd dat je nog maar net met jouw reis begonnen bent, herinneren wij je/jullie er nu aan dat voor jullie allemaal dit een proces van herhaling is waar jullie je op ingescheept hebben. Al diegenen die op de planeet geïncarneerd zijn zijn meesters. Wij delen deze informatie niet als een grappenmakerij of onmogelijkheid, maar als een waarheid die jullie voor jullie zelf zullen beginnen te herkennen als jullie verder gaan om jezelf open te stellen voor de energieën van jullie Hogere Zelf en volledige Multidimensionaliteit. Alle mensen zijn sterrenzaden. Het menselijke ras is de creatie van vele galactische rassen en als zodanig dragen jullie de zaden van goddelijkheid binnenin.

Of dat zaad nu wel of niet geactiveerd werd is afhankelijk van de frequentieniveaus die door het individu bereikt zijn tijdens ieder specifiek leven. Elk leven is een proces van het dichterbij bewegen naar het Pad van Meesterschap. Sommige levensspannen worden doorgebracht met het leren van lessen en het ondergaan van uitdagingen. Terwijl je verder gaat in de richting van zelfbewustzijn en besef van Zelf, als de IK BEN Aanwezigheid of Christus Bewustzijn dat binnenin jouw hartvlam verblijft, veranker je alle verworvenheden en geschenken/gaven die je gewonnen hebt via voorafgaande incarnaties. Ofwel op GAIA of andere werelden en dimensies. Jij bent waarlijk de som van jouw Heelheid.

Sta jezelf toe je te openen tot de mogelijkheid dat je meer bent dan een huisvrouw, een moeder, een broeder een collega en tezelfdertijd baad je in de openbaring dat zelfs de meest bescheiden ziel die hier belichaamd is een goddelijk zaad binnenin zich draagt. Door eenvoudigheid, oprechtheid en bescheidenheid kan je de troon van Moeder/Vader God benaderen. Het verblijft binnenin jou. Je zult je Moeder gewaarworden als een liefdevolle vrouw die jou gracieus een bord van zaden overhandigd. Terwijl je naar haar gezicht staart, zie jij jouw gezicht gereflecteerd in haar donkere ogen. In het gezicht van jouw Vader, zal je mededogen en kracht zien, de beschermende spirit die begeleidt en informeert, jou nochtans toestaand te groeien in jouw eigen seizoen.

Wij zijn het Licht Collectief, een verzameling van spirits, lichtwezens, geascendeerde wezens, engelachtige wezens en elementalen, en allen hebben de wens om hulp te verstrekken aan diegenen die de eerste roerselen van groei binnenin voelen, aan diegenen die wensen om gevuld te zijn met de transmuterende vlam van de 7de Straal, met de volledigheid van het mededogen van liefde van de 3de Straal van Actieve Intelligentie, met alle Stralen van God.

Wij vragen je om met zelf te gaan zitten in een stille plaats en jezelf toe te staan je open te stellen voor de 122 Stralen van God terwijl zij voort stromen vanuit jouw Hogere Zelf, en jouw vier lichamen vullen. Voel de vereniging van het mannelijke mentale lichaam en het vrouwelijke emotionele lichaam plaatsvinden als de stralen spiraalsgewijs door jouw wezen heen wervelen. Sta de meesters en de elementalen, de healing meesters en lichtwezens toe met hun magie binnenin jouw tempel van levend licht te werken.

Als jouw frequentie omhoog stijgt, zal jouw begrip aldus groeien? Dit begrip zal niet altijd in/naar woorden vertaald worden, maar je zult plotseling weten dat je het weet. Het is niet noodzakelijk te begrijpen van waaruit deze wijsheid precies tevoorschijn komt, maar weet dat de kennis daar zal zijn wanneer je het nodig bent en open jezelf voor de mogelijkheid dat je het verdient om dat wat je nodig bent te ontvangen.

Sta op voor het besef dat je meer bent dan dat je lijkt te zijn, als een solitair mens levend in een onvriendelijke wereld. Dit is geen waarheid aangezien je nooit alleen bent. Zelfs tijdens deze donkerste momenten van isolatie en wanhoop; als je nochtans uitreikt en een beroep op de engelen doet om jou te helpen, zal je onmiddellijke hulp ontdekken in de vorm van een gevoel van welzijn en koestering. Zelfs al kan je de armen niet zien die jou in mededogen omhelzen, je zult hen voelen.

Wij zijn immer bij je en wensen dat ook jij een beroep op ons doet. Omring jezelf met de beschermende energieën van Aartsengel Michael en doe dan een beroep op de hoogste energieën van de hemel om jou te helpen bij jouw inspanningen. Weet dat je waardig bent om begeleiding te ontvangen, en dat, hoewel jij je er nog niet bewust van bent, je begeleiding ontvangen hebt nog voordat je ooit in de belichaming stapte.

Terwijl je voortgaat op jouw reis, zal je ontvangen en in staat zijn meer te ontvangen door bereid te zijn je te openen, te verkennen en voorbij de beperkingen te gaan die kunstmatig gecreëerd werden in het oude wereldparadigma, ontworpen om jullie binnenin grenzen te houden en opgesloten in een mentale/emotionele en soms fysieke knechting. Jullie werden bevrijdt van deze bindmiddelen; nu is het aan jullie/jou om voorbij de muren van angst en kwaadheid te gaan en in/naar de liefde te stappen hetgeen jullie zijn/jij bent.

Wordt bewust dat binnenin een ieder van jullie een uniek begeleidingssysteem bestaat. Als jij je met dat innerlijke baken verbindt, zal je bij jezelf gewaarworden dat je op onverwachte manieren verhuisd en veranderd. Sta de stroom en overvloed toe om jouw leven binnen te komen. Sta de liefde toe die door de kosmische winden gedragen wordt om jouw energetische lichamen schoon te schrobben van al het astrale en karmische puin. Stap voort in/naar het licht van de nieuwe dageraad als een volledige nieuwe creatie, een goddelijk wezen dat in staat is om tussen de werelden en dimensies in te wandelen. 

Deze reis gaat stap na stap verder, terwijl jouw frequentieniveaus langzaam worden verhoogd om jouw fysieke lichaam, de tempel waarin je verblijft, toe te staan zich af te stemmen en aan te passen. Je zult, in uiteenlopende gradaties, de kwetsuren en pijnen voelen als het lichaam protesteert en zich dan opnieuw uitlijnt met de hogere frequentieniveaus. Je zult bij jezelf gewaarworden dat je hunkert naar ander voedsel, ervaringen en staten van besef. Sta de veranderingen toe zich voor te doen en weet dat wat het ook is dat zich aan jou in jouw dagelijkse leven presenteert daar voor een reden is. Begrijp dat je hier niet bent om gestraft te worden maar getest om te zien of je werkelijk alle energieën geïncorporeerd hebt waaraan je blootgesteld werd.

Als je doorgaat om rond te dwalen in een plaats gevuld met kwaadheid, weerwil en haat, zal het Universum doorgaan meer van hetzelfde aan jou te presenteren. Wij adviseren je niet om niet te zien wat er momenteel in jullie wereld bestaat in de vorm van lijden, wanhoop, tegenspoed, verwoesting en verdeeldheid, maar weet dat deze dingen niet zijn wat jouw/jullie Moeder/Vader God voor jullie/jou wenst.

Nochtans, ben jij de enige die kan beslissen om jezelf omhoog en uit de put van wanhoop te tillen en om de verzoening/eenheid die God voor al Zijn kinderen wenst te omhelzen. Jij moet uitreiken en spirit toestaan binnen te treden om het vuur van het altaar te activeren. Jij moet beseffen dat je een medeSchepper bent met jouw eigen goddelijke vlam en hier gekomen bent om alle eerdere tijdlijnen te overwinnen toen je dacht dat je niet waardig van liefde was en je afwendde van diegenen die onvoorwaardelijk van jou houden.

Jullie werden niet vergeten of in de steek gelaten. Jullie kozen om hier te komen, om alle extremen van de dualiteit te ervaren op een vrije-wil planeet.

Jullie zijn hier gekomen zodat jullie ziel sneller zou kunnen groeien dan dat ooit mogelijk zou zijn op een planeer waar alles in harmonie en Eenheid bestaat. Jullie zijn hier gekomen om uitgedaagd en uitgestrekt te worden voorbij alles dat jullie je ooit voorgesteld hadden mogelijk te zijn en dus is het tot stand gekomen. Jullie zijn geslaagd in het onderwijzen van jullie thuiswerelden over de mogelijkheden die bestaan wanneer er enige dualiteit in de ervaring is. En nu zijn sommigen van jullie gereed om naar jullie werelden als leraren en leiders terug te keren, en aldus zal het zijn maar niet voordat de mensheid als een geheel ascendeert, hier en nu.

Ascentie is in werkelijkheid de-ascentie, waar de energieën van het Hogere Zelf gedownload en toegestaan worden om geïncorporeerd te worden in/naar de vier lagere lichamen, welke op hun beurt, één geactiveerd Lichtlichaam van grote kracht en schoonheid worden. Dit is niet een proces dat zich over één nacht ijs voor kan doen. En voor sommigen, zal het geen proces zijn dat in dit leven voltooid zal worden of zelfs de volgende. Nochtans, daar zijn diegenen die de voorlopers van de mensheid zijn die het menselijke besef naar grotere hoogtes zullen leiden in dit leven en diegenen die terug zullen keren in lichamen die meer passend zijn om in de hogere trillingen te dragen, die in toekomstige levens terug zullen keren.

Wat het ook is dat jullie beloofd werd, weet dat jullie degenen zijn die het werk zullen doen van het aarden van de Hemel op Aarde. Ascentie zal niet gewoon met jou "gebeuren"; meesterschap is een cursus van vele levens. Sommigen van diegenen die nu belichaamd zijn, hebben zich op deze tijden voorbereid gedurende vele incarnaties. Niet iedereen is voorbereid om hun dagelijkse bestaan los te laten en alles dat zij kennen achter hen te laten. Echter, diegenen die de oproep binnenin horen zullen voorbereid zijn en zullen antwoorden omdat zij dat moeten; het is hun wil om dat aldus te doen en zij reageren op de oproep van hun eigen Ziel.

Wanhoop niet als je de innerlijke muziek van de ziel niet door jouw hartsnaren hoort weergalmen. Het is desalniettemin daar; het is echt en je zult het horen wanneer je gereed en open bent. Doe wat je kunt om de angst en de verwachtingen die door anderen op jou geplaatst werden los te laten. Doe wat je kunt om te reageren op jouw intuïtie. Wordt je bewust van de schoonheid die jou omringd. Een wereld van grote schoonheid, overvloed en gratie bestaat al, zelfs op deze planeet.

Ben je gereed om de mogelijkheid te omhelzen dat je liefde verdient en capabel bent om die liefde te delen met alles dat je in het leven ziet en ervaart? Kan je van het donkerste deel van jezelf houden dat jij je binnenin voor kunt stellen? Kan je van het verloren kind houden dat iedere volwassene achtergelaten heeft? Kan je van de dakloze man houden die op het rooster slaapt in de koude nacht? Kan je diegenen omhelzen die ernaar streven om jou en jouw wereld te vernietigen? Ben je gereed om in/naar het licht te stappen en dat aan jou door de engelen getoond wordt wat je geweest bent en wat je gedaan hebt? Ben je bereid om zelfoordeel en het oordeel van anderen los te laten en om jouw verbinding met al het leven te omhelzen? Ben je bereid om van jezelf te houden? Ben je bereid om te voelen dat je tot grote dingen in staat bent?

Treed naar voren in het licht van jouw Hoger Zelf en weet dat jij liefde bent. Weet dat je door zult gaan onderweg uitdagingen en tests te ervaren. Het is hoe je kiest wel of niet te reageren op deze uitdagingen die zullen bepalen of je wel of niet in staat bent om meer licht te dragen en vast te houden. En als je de uitdagingen en kansen accepteert aldus zal jouw licht uitbreiden zodat je een baken wordt voor diegenen die achter jou aan komen.

Ascentie is geen race, dus het is wijs om jezelf niet met anderen te vergelijken. Een ieder van jullie zal diens pad benaderen op jullie eigen unieke manier. Sommigen van jullie zullen anderen willen gebruiken als gidsen. Nochtans zullen anderen het op prijs stellen het testen en de stappen op zichzelf te ondergaan, de begeleiding die binnenin verblijft zoekende. Terwijl jij je openstelt voor de energieën en vurige tests van de ascentie zal je vanzelfsprekend in resonantie komen met diegenen die op een gelijkaardig niveau zijn. Verwacht nooit dat jouw reis overeenkomt met die van een ander; dat zal nooit zo zijn aangezien jij een uniek, enig in z'n soort facet van de Diamanten Geest van God bent, en als zodanig is jouw reis van jou zelf, maar je kunt delen en samenkomen met diegenen die ook het gevoel hebben dat de vuren binnenin groeien.

En je zult uiteindelijk of geheel in een moment van openbaring komen in/naar een besef van de heilige en onderlinge verbondenheid van al het leven, ofwel mens of dier, plant of de planeet zelf. Ofwel de sterren, de maan, de zon en de galaxy daaraan voorbij, alles is verbonden door het grote kwantum Web van het Leven; de donkere materie dat de Moeder is verbind alles aan elkaar, en je zult het voelen wanneer je gereed bent.

Onze woorden die tevoorschijn komen vanuit het ineen vlechten van onze energieën met die van onze schrijfster zijn eenvoudig bedoeld om wegwijzers op het pad naar jullie meesterschap te zijn. Jullie zullen degenen zijn om dat Pad te bewandelen. Jullie zijn allemaal op andere niveaus van besef; het is zoals jullie allemaal ermee instemden dat het zou moeten zijn voordat jullie in/naar dit vlak van bestaan kwamen. Jullie kennen elkaar allemaal en op het één of andere punt zullen jullie dit in jullie hart weten.

Wij kennen jullie allemaal bij naam en bij jullie frequentie handtekening. Jullie worden door jullie gidsen en engelen gevolgd. Doe een beroep op hen als je in behoefte bent en zelfs in deze momenten die jullie achten als minder dan subliem, wanneer je de afwas doet, in de tuin werkt, de was doet; wij zijn bij jullie als jullie constante kameraden, meegaand op de reis. En op de één of andere dag lopen wij samen onder de stralende stralen van jouw zonne lichaam, zij aan zij, lachend en onze kameraadschap met jullie allemaal delend. 

Wij beëindigen dit nu, maar weet dat wij immer aanwezig zijn aan de rand van jullie bewustzijn. Wij wachten op jullie om ons uit te nodigen zodat wij beter met elkaar vertrouwd kunnen raken in het Nu moment.
Onze zegeningen en onze liefde gaan altijd met jullie mee.

Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher andhttp://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.