Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 29 januari 2014

Geen Aarde of Niet-Aardse Leraar is Wijzer dan Jij 28 Januari 2014 / Brenda Hoffman

Geen Aarde of Niet-Aardse Leraar is Wijzer dan Jij
28 Januari 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,

Misschien vragen jullie je af of deze 'woo woo' zaken echt zijn. Wat als deze overgang een volgende 3D illusie is om jullie wezenlijkheid binnenin een bepaalde parameter te handhaven? Alsnog een andere manier van het jullie op regel te houden. Toegegeven, de "slechte kinderen" van gisteren zijn niet meer aan het bewind - maar zijn de "goede kinderen" van vandaag ook maar iets anders?

Velen verklaren nu dat dergelijke gedachten anti-nog-wat zijn. Maar is dit niet iets dat jullie voor jullie zelf moeten verkennen? Want inderdaad, als je anderen volgt - kerkelijke- en regeringsleiders van het verleden of de Nieuwe Aarde leraren van vandaag - is er dan enig verschil?

Als je wie dan ook volgt, inclusief een Nieuwe Aarde leraar, zonder de informatie door jouw innerlijke wezen heen te laten lopen en jouw persoonlijke stukjes aan de mix toe te voegen, ben je weinig anders van dat wat waar was voordat deze overgang begon.

Deze overgang is een werkelijkheid - zoals velen van jullie getuigen via de fysieke en emotionele veranderingen. Maar geen massale overgang van één pad met slechts een paar mensen die de informatie hebben die jullie nodig zijn voor jullie verschuiving. Er zijn velen die stukjes hebben die zij graag via het internet, boeken, seminars en uiteenlopende andere mult-media formaten willen delen. Maar deze stukjes zijn niet bedoeld om de enige informatie te zijn die jullie verzamelen. Jij bent degene die de kwesties ervaart die voor jou belangrijk zijn. Dus jouw innerlijke richtlijn is om alleen stukjes informatie van anderen aan te nemen die het pad dat door jou, voor jou, ontworpen is te verbeteren.

Niemand anders kan jouw pad creëren of zelfs een gemakkelijker pad. Velen van jullie van de 'fast food' en MTV generaties, wensen dat alles gemakkelijk en snel gedaan wordt. En aldus is het en zal het zijn - als jij verantwoordelijkheid voor jezelf neemt. De 'quick-fix' goeroes van de Nieuwe Aarde zijn prachtige rolmodellen, maar zij zijn niet jouw goeroe. Hoewel zij elementen gevonden mogen hebben die voor hen juist zijn, ben jij een ander individu op een andere plaats. Niemand anders dan jij heeft het antwoord op jouw kwesties.

Je kunt delen, uitwisselen, nadenken en gedachten en gevoelens met anderen overdenken. Maar er is geen binnenweg om jouw reis te versnellen ook al verteld iemand anders jou dat zij alle antwoorden hebben. Deze overgang is versleuteld in gemakkelijk, maar niet zo gemakkelijk dat jij jezelf uit de vergelijking kunt halen.

Als jij volhoudt dat alles goed zal zijn zolang als dat je mediteert zoals Toni dat doet of de dictaten (regels!) van een seminar gecreëerd door Holly volgt, dan heb jij nochtans niet jouw balans gevonden. Dit is een ander Tijdperk dan dat jullie ooit op Aarde ervaren hebben. Het gaat niet over volgen, het gaat over creëren. Alles in jullie leven opnieuw creëren - inclusief nieuwe manieren van het assimileren en verspreiden van informatie.

Jullie zijn vertrouwd met het CONCEPT dat als het juist aanvoelt, het juist voor jullie is. Wij voegen daar nochtans een volgende dimensie aan toe. Als de CREATIE juist aanvoelt, is het juist voor jou. Ofschoon deze woorden niet helemaal accuraat zijn, volstaat het voor jullie om te weten dat jullie voor een reden een uniek individueel wezen zijn.

Zouden jullie een onderscheidende Nieuwe Aarde kunnen creëren als iedereen een kwestie op dezelfde manier op zou lossen? Hetgeen weinig verschilt van deze Oude Tijdperk schrijvers die volhielden dat alle vrouwen, de oorspronkelijke Amerikanen of wat voor groep dan ook zoals dit of dat handelen.

Deze overgang is er één van grote verscheidenheid zodat al jullie kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkinderen evenredig comfortabel zullen zijn op de Nieuwe Aarde.

Deze Nieuwe Aarde gaat niet over beperkingen, maar uitermate brede horizonten. Iets dergelijks is alleen mogelijk als je het leven toestaat, opeist en creëert dat juist voor jou is. En dit dus misschien te doen door stukjes van anderen aan te nemen - en dan deze stukjes opnieuw te vormen in/naar een leven dat absoluut correct voor jou en voor jou alleen is. Dit is geen 'cookie-cutter' tijdperk*. Dit is een vrij-stromende, vrije-vormgevende, creatie van de Nieuwe Jij.

* (cookie-cutter - koekvorm/snijder = dat de dingen precies gelijk aan elkaar zijn)

Misschien beangstigen dergelijke gedachten jou. Want hoe zal je weten dat je een nieuwe vrij-stromende jij creëert? Door het niveau van vreugde dat je voelt. Het opvolgen van andermans gedachten of dictaten mag eerst juist aanvoelen, maar zal uiteindelijk voor jou versleten raken. De Nieuwe Aarde stukjes die nu gedeeld worden zijn bedoeld om verkend en opnieuw in/naar de Nieuwe Jij verwerkt te worden.

Je zult bij jezelf gewaarworden dat je op de informatie van één persoon deze week verliefd raakt en de andere week verveeld - zoals het zou moeten zijn. Want wanneer je eenmaal die informatie verzameld en opnieuw verwerkt hebt, zal je verder gaan.

Dit is niet te zeggen dat je beschaamd zou moeten zijn voor het volgen van iemand voor wat voor tijdsduur dan ook. Maar in plaats daarvan, volg je die persoon niet om die persoon te zijn, maar om meer stukjes van hun informatie voor de Nieuwe Jij te verzamelen. En je zult gewoon diep binnenin jezelf weten wanneer je verzadigd bent met de informatie van die persoon.

Je wordt niet terechtgewezen voor het volgen van de woorden of boodschappen van anderen - dat is hoe je leert.

Velen van jullie geloven dat er nu vele fijne Nieuwe Aarde leraren op de Aarde zijn, maar dat alleen diegenen vanuit een andere dimensie of tijd alwetend zijn - en dus moeten hun boodschappen precies opgevolgd worden.

Andere dimensie, andere tijd leraren zijn niet wijzer dan dat jij bent. Jullie zijn allemaal goden en godinnen - en zijn dat altijd geweest.

Jullie zijn degenen die in een overgaande 3D wereld leven in/naar iets dat niemand op de Aarde ooit ervaren heeft. Diegenen die vanuit andere dimensies, tijden of plaatsen observeren kunnen niet weten wat jullie op de grond ervaren. En dus geldt voor iedere Nieuwe Aarde leraar van de Aarde, dat informatie die je vanuit andere plaatsen en tijden verzamelt, opnieuw verwerkt moet worden overeenkomstig aan jouw bestaan/wezen.

Jij bent jouw kompas. Jij bent jouw toekomst, jouw verleden en jouw nu. Sta jezelf toe om je dat te herinneren de volgende keer dat jij je schuldig voelt voor het niet mediteren of het niet eten van het juiste voedsel. Want het schuldgevoel zal jou vertellen dat het niet de juiste richting voor jou is.

Vreugde is jouw kompas en jouw Nieuwe Innerlijke Wezen.

Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2013, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com